6 mesos, on és el canvi?

29 12 2007

simo.jpg

SILS, HAN PASSAT SIS MESOS, ON ÉS EL CANVI?

Han passat més de sis mesos des de les eleccions municipals i hem de dir que a Sils no hi ha hagut ni hi ha pacte de govern, que governa en solitari i en minoria IdS amb quatre regidors sobre onze. (IdS-PM 4, CiU 3, AMS 2, ICV-EUiA-EPM 2).

En aquests sis mesos l’equip de govern ha vist que quedaven frenats, en minoria, alguns dels seus projectes. El primer va ser el Quadern de Sils, a on IdS ens va presentar un reglament que deixava en mans de l’alcalde el nomenament del consell de redacció, cosa que no va acceptar cap grup. Una vegada derrotada la proposta de l’equip de govern d’IdS-PM amb els vots de CiU, AMS i ICV-EUiA-EPM, es va tornar a debatre aconseguint l’oposició que es recollissin les seves propostes en el reglament que va ser finalment aprovat en altre ple posterior. Entre altres coses, ara el consell de redacció es composarà per una persona designada per cada grup municipal, sota la direcció de Lluís Costa, responsable de l’arxiu històric municipal.

La segona ocasió va ser en la presentació de les taxes i dels impostos municipals corresponents al 2008. En aquesta ocasió també l’equip de govern d’IdS va perdre la votació, quedant derrotada la seva proposta inicial, ja que necessitava la majoria absoluta de vots (al menys 6) per treure-la endavant. Amb l’abstenció de CiU i els vots en contra d’ AMS i els nostres, IdS-PM tan sols va aconseguir 4 vots, els seus. Això va obligar a IdS-PM a acceptar la rebaixa de la taxa de l’aigua, que en la seva proposta inicial era d’un 5 % d’augment i deixar-lo en el 3.8% (l’ IPC en aquell moment), atenent a les exigències d’ AMS i d’ ICV-EUiA-EPM que havien manifestat la seva oposició a aquest creixement, l’únic per sobre de l’IPC a les taxes i impostos municipals del 2008.PUOSC – Pla únic d’obres i serveis municipals de Catalunya 2008-2012.

El PUOSC de la Generalitat finança amb subvencions projectes municipals. En aquesta ocasió és un pla de 5 anys, del 2008 al 2012. És una oportunitat que no hauríem de desaprofitar per a aconseguir el màxim de subvencions possible, amb major motiu quan comença l’època de vaques flaques (el pressupost municipal 2008 preveu ingressar al 2008 mig milió de € menys que al 2007).ICV-EUiA-EPM presentem el dia 27 de Novembre una moció per a provocar un debat en el ple dels projectes a presentar al PUOSC. Va arribar el dia del ple, el 19 de Desembre havent rebut el silenci per resposta. A l’expedient on hi són els documents a presentar al ple, varem veure que l’equip de govern havia inclòs una proposta pròpia per al PUOSC. És a dir, els grups municipals varem tenir la informació del projecte concret del govern municipal només uns pocs dies abans del ple.Tenint en compte que el termini màxim de presentació dels projectes per al PUOSC és el dia 27 de Desembre, és de calaix que l’equip de govern va preparar el ple del dia 19 de desembre amb una estratègia, o votes el que presentem o no podrem presentar res perquè no hi ha temps material de preparar altre projecte diferent i podem perdre la subvenció. La moció presentada per ICV-EUiA-EPM estava en un punt anterior a la del govern en l‘ordre del dia. Varem aconseguir que la nostra proposta, que no era un acord de ple, sinó una proposta a tenir en compte o no per al punt següent, tingués els vots a favor de AMS i de CiU, a més dels nostres, total 7 vots a favor, contra 4 d’ IdS-PM. És a dir, que d’ haver hagut més temps per a debatre els projectes a presentar és molt probable que els presentats per nosaltres haguessin tingut el recolzament suficient per a presentar-se al PUOSC.

ICV-EUiA-EPM varem presentar projectes socials i ambientals. El més important entre els dotze presentats, la construcció d’un centre de dia per a persones dependents, amb cessió de terreny municipal, en els terrenys de l’estació. Val a dir que el PUOSC subvenciona com a màxim el 70% dels projectes del programa general, però són compatibles altres subvencions fins a arribar com a màxim al 95% del projecte, cosa que pensem que era bastant probable amb el nostre projecte, en un moment en el que es posarà en marxa la llei de dependència, recentment aprovada.

En el punt següent, de debat del projecte presentat pel govern varem veure l’obra faraònica que es vol per a Sils. Un pressupost de varis milions de € al inici de les vaques flaques, que s’haurà de finançar recorrent a un nou crèdit, es a dir amb més endeutament municipal.

Aquest projecte faraònic ocupa quasi la totalitat de l’actual aparcament municipal de l’estació, i planteja la construcció de tres edificis en varies fases. Un com a auditori, altre como a aules de cuina i altre com a biblioteca. Res que objectar, però considerem que la prioritat passa per un centre de dia abans que aquests altres equipaments.

Això es reflexa en la votació, on nosaltres votem en contra per a defensar la prioritat del centre de dia i AMS i CiU es varen abstenir, fent constar a l’acta que no votaven en contra per a què Sils no perdés l’oportunitat de presentar un projecte al PUOSC. És a dir es va aprovar només amb els vots d’ IdS-PM, dons només requeria majoria simple.

Lamentar que la nostra gent gran i les persones dependents no tindran en els propers anys un centre de dia per decisió del govern municipal, d’ IdS, amb l’agreujant de que era possible que el centre de dia hagués costat molt poc diner (fins 95% subvencionable) i que el que tindrem, el projecte faraònic, ens costarà un ull de la cara, al inici de l’època de les vaques flaques. (Veure projecte de moció del PUOSC del nostre grup en el blog – La Veu de Sils).

Les auditories de l’Ajuntament.

ICV-EUiA-EPM varem presentar també en el ple del dia 19 de desembre una moció proposant la realització de tres auditories a l’Ajuntament: una auditoria econòmica, una auditoria urbanística i una auditoria de gestió. Expliquem la nostra proposta com a mitjà de tenir un bon anàlisis de la situació per a poder prendre decisions responsablement, amb coneixement de causa.

La nostra moció no va prosperar a pesar del recolzament d’AMS, gràcies als vots en contra de CiU i d’ IdS-PM. Creiem que CiU ha perdut l’oportunitat de demostrar que podia passar sense cap problema les auditories, però va rebutjar la nostra proposta al·legant que costaria diners en un moment que poden ser necessaris per a altres coses.

IdS-PM es va oposar a pesar de que l’equip de govern resulta que ha encarregat un estudi extern de anàlisis de la situació econòmica municipal, a una persona externa a l’Ajuntament, que suposem que ha de ser de la seva confiança. Aquest estudi, per encàrrec d’ IdS-PM, suposa per a ells que ja no és necessari fer les auditories. Curiós, per cert, que aquest estudi amb data d’Octubre del 2007 no s’ha donat a conèixer als grups municipals fins que s’ha incorporat a l’expedient del ple del 19 de desembre junt amb la carpeta de les auditories.

Potser per a contrarestar la moció de les auditories?

Més preguntes: S’hauria donat a conèixer aquest estudi si el nostre grup no presenta la moció de les auditories?
Perquè l’equip de govern no va donar aquesta informació en el seu moment, amb temps suficient per a que sigui coneguda pels altres grups? Perquè potser hagués estat qüestionada per poc rigorosa?

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2008

L’escenari dels pressupostos municipals 2008 és restrictiu en els ingressos i de contenció de la despesa, o sigui que s’acaba l’època de les vaques grosses i es comença la de les vaques flaques. Respecte al 2007, de quasi cinc milions de €, el de 2008 està sobre els quatre i mig milions de €, és a dir mig milió de € menys. En els ingressos es passa de 1.100.000 € per llicencies d’obra nova en el 2007 a 600.000 € en el 2008. Es redueix quasi a la meitat.

En el ple el nostre grup va manifestar que aquesta xifra no era creïble, que hauria de corregir-se a la baixa, a uns 300.000€, vist el que hi ha i el que s’anuncia en el sector de la construcció. No hi ha previstes noves promocions, està costant vendre les acabades, ha hagut una caiguda en picat de sol·licituds de llicencies d’obra. Aquesta xifra prevista d’ingressos és molt important, perquè sinó s’assoleix, es pot anar a un pressupost que es tanqui amb dèficit o que s’hagi de buscar la forma de recórrer a l’endeutament. O el que és pitjor, es pugui tenir que reduir la despesa pressupostada. O sigui que si la xifra d’ingressos de 600.000€ falla, ho acabarem patint la ciutadania, amb retallades sobre el pressupost previst per a aquest any, o si l’Ajuntament s’endeuta, en futurs pressupostos, perquè les deutes s’han de pagar.

Varem proposar substituir els 600.000 € previstos per 300.000 € i tornar a quadrar els pressupostos de forma més realista. Si els ingressos fossin baixos ja estaríem en cobert. I si es disparessin podríem tenir superàvit, podríem gastar més d’allò pressupostat o estalviar o reduir el deute. El problema és el risc del menor ingrés i el dèficit, i més en època de vaques flaques.

Val la pena dir que el nostre grup municipal varem tenir la possibilitat de conèixer el projecte de pressupost 2008 el dissabte 15 de Desembre, en una reunió convocada per l’Alcalde. Que varem poder fullejar i emportar algunes fotocòpies de la extensa documentació de l’expedient dels pressupostos per a llegir-los durant el cap de setmana, que el dilluns 17 varem tenir la reunió de les comissions informatives i el 19 el ple. O sigui que altre vegada l’equip de govern donant explicacions de que si, que ja donarà la informació amb temps suficient, però cada vegada dient que aquesta vegada no ha pogut ser i que ja serà la següent.

Vist tot això el nostre grup va anunciar la nostra oposició al pressupost presentat per IdS-PM. AMS va proposar deixar sobre la taula el projecte de pressupost 2008, i donar-nos tots més temps per a estudiar-lo i discutir-lo, no tancant la possibilitat d’arribar a acords, però anunciant que de mantenir-se, votarien en contra. CiU va semblar interessat en aquesta possibilitat, però l’ alcalde la va rebutjar, dient que posava en consideració del ple allò que s’havia presentat.

ICV-EUiA-EPM i AMS varem votar en contra i sorprenentment CiU es va abstenir, permetent que IdS-PM amb només 4 vots aprovés inicialment els pressupostos 2008, quan allò més destacable del pressupost és la creació del cos de la policia municipal i en aquest punt concret CiU es va manifestar i va votar en contra. Alguns al sortir comentaven que potser hi havia hagut un canvi de cromos amb el rebuig de les auditories. No hi estem d’acord, el que hi ha és continuisme.

Ara començarà l’exposició pública i la presentació d’al·legacions.
Per a qui ho busqui, en els pressupostos inicialment aprovats no hi trobarà cap partida per a la gratuïtat dels llibres de text, per ampliar l’assistència social, per a millorar el servei d’autobús per a comunicar les urbanitzacions i el centre del poble, per a construir un centre de dia per a persones dependents, per a eliminar les barreres arquitectòniques, per a fer possible la recepció gradual de les urbanitzacions, per a pacificar el transit de la carretera amb més semàfors, rotondes, (quan estarà la rotonda de Mallorquines?), per a establir un conveni col·lectiu pel personal al servei de l’Ajuntament, sobre la base d’unes relacions laborals del segle XXI,…, pero si que hi han € per el projecte faraónic!! Per a quan la màxima participació de la ciutadania per la presa de decisions? Per a quan el canvi anunciat al programa electoral d’ IdS-PM ?

Novetats al grup

En el ple del dia 19 de desembre, Cristina Simo Alcaraz va prendre possessió com a regidora del grup. Desprès de prometre per imperatiu legal, va fer unes reflexions i un suggeriment. Que es revisés el llenguatge en els textos municipals, s’haurien d’adaptar a un llenguatge no sexista. Va posar com exemple que en la documentació rebuda de la Junta Electoral Central ella és “concejala” i a l’expedient local figura com a regidor. Va proposar l’elaboració d’un pla de normalització lingüística no sexista, com ja existeix en molts ajuntaments. Va tenir el silenci per resposta.

Albert Miralles Güell, Cristina Simo Alcaraz, regidor i regidora del grup municipal ICV-EUiA-EPM de Sils. Desembre 2007.

Font: La Veu de Sils

Dos vídeos del ple municipal 19-12-2007

Anuncis

Accions

Informació

11 responses

3 01 2008
torronet

Els de ICV tenen la mala costum de fer la seva versió dels plens, seria bo esperar poder consultar les actes del ple, llavors sabren la versió inparcial.

3 01 2008
Silenc

Millor la seva opinió, lògicament partidista, que no el silenci intelectual a que ens tenen acostumats els demés partits. Mirant els blogs dels partits, l´únic que genera continguts nous és el d’ICV, hi deu haver algun intelectual al grup d’aquests que fan anàlisi concret de la situació concreta a l’estil marxista. El blog d’IdS està ple de retalls de premsa i poca cosa més; també s’ocupen d’anunciar-nos les convocatòries de plens municipals, feina que jo crec que pertany al secretari municipal a través de la portada del web municipal. ¿No hi ha manera d’exigir que ens fotin les convocatòries de plens a la portada de la pàgina web municipal o que ens enviin un paperet a la bústia de casa com quan es mor un veí?. El blog d’AMS està a zero, l’han abandonat i l’han buidat; no hi ha matèria gris?. Els de CiU no s’han molestat en crear cap web ni bloc i ara que ja no controlen el seu panflet pagat per tots (Quadern de Sils) ja no sé el que pensen. A més, si no m’equivoco la darrera acta penjada al web municipal és del 10 de setembre de 2007; és així com vols estar informat?.

3 01 2008
LNC

Exacte silenc, sort de d’ICV que ens tenen al dia. El tema del web municipal clama al cel i penso -potser estic equivocada- que mentre depengui del secretari així continuarà. Aquest home és especialista a voler enfrontar grups municipals dosificant les informacions als grups municipals.

4 01 2008
torronet

Per suposat que l’informació que ens arriba als silencs es minsa, però lo més segur és que sigui un problema logístic, mes que no pas intencionat de no voler informar, recordo que quan els IDS-PM estaven a l’oposició també tenien temps per publicar diferents fulletons, suposo que ara els és més pràctic utilitzar el Quadern de Sils, tinc entès que a partir d’ara tindrà una publicació trimestral i que hi podran participar tots els grups polítics, cosa que fins ara era impensable, i que IDS havia reclamant molts cops.

4 01 2008
LNC

Als problemes logístics, solucions eficients. A l’ajuntament hi ha prou personal per fer un web actualitzat i les convocatòries i actes -també les d’altres tipus com ara les comissions informatives – poden estar penjades en tres dies. No és de rebut que la feina real triguin tant a ser coneguda ( i el problema ve de lluny, no es nou) els quaderns de sils justament ha de quedar per conèixer les propostes futures i altres debats i activitats. Jo personalment confio en que el nou govern posarà solució, però mentrestant penso que toca reclamar.

salutació silenca!

4 01 2008
Botiflers!

A l’ajuntament hi ha gent incompetent i amb manca de lideratge, i potser s’hauria de fer neteja… oi que m’entén? falta algu que porti més feina i treball.

Com pot ser q l’alcalde no estigui a temps complert treballant per Sils? Tan poc val Sils, o es que el sr. alcalde vol cobrar el sou de bomber i no vol renunciar-hi per fer un Sils que despunti.

Si seguim aixi pronotico un Sils de segona, molt per darrera de Caldes, q si té un equip de govern fort i dinàmic. L’economia, l’atraccio d’inversions i diner públic poden fer que ens quedem enrera… encara MÉS…

Espero q algun dia hi hagi un pacte amb altres partits i tinguem un govern local fort i amb ganes de menjar-se Caldes, la Selva i Girona!!!

VISCA SILS!

Siau!!!

1 06 2010
pepet

nena torna a can fanga::::::::::que estaves millor

1 06 2010
pepet

n estic fins els collons dels xqves progres que ens han repoblat el territori

1 06 2010
Xava

Doncs noi, Pepet, patiràs molt en aquesta vida de poble que portes, perquè les hauràs d’aguantar tota la teva vida ( a no ser que cardis el camp del poble) a aquestes xaves progres. Ja saps que ara tenen dret de vot, poden ser regidores, presidentes d’Ampas, cuineres de Sils, mestres de les escoles, jutgesses de pau i, quan hi hagi eleccions, presidentes del Silenc 😉

Hostes vingueren que de casa et tragueren, Pepet!

1 06 2010
Caganer

Pepep : hostes els de Can Fanga… llavors els de la resta de províncies i els estrangers… deuen ser extraterrestres. Visca la diversitat en un món de mones¡¡¡¡¡

I, si-us-plau, estaria bé que els comentaris fosin en relació al que s’ha exposat no?

1 06 2010
pepet

Hola!!
Soc el Pepet que ha opinat en altres seccions (l’institut per exemple) del bloc i vull dir que no soc el que ara està opinant aquí…

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: