Sils al BOP, … 2006-2007

5 01 2008

Edictes i anuncis municipals consultables al BOP, cliqueu les imatges:

logov.jpg

butlleti.jpg

2008 2 03/01/2008 Ajuntaments 16322AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre nomenament de personal
2007 251 31/12/2007 Administració Local Ajuntaments 16408AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació definitiva de modificació d’ordenances fiscals per a 2008
2007 250 28/12/2007 Administració Local Ajuntaments 16381AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits del pressupost
2007 250 28/12/2007 Administració Local Ajuntaments 16375AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial del pressupost per a 2008
2007 240 12/12/2007 Administració Local Ajuntaments 15352AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació de baixes del padró municipal d’habitants
2007 238 10/12/2007 Administració Local Ajuntaments 15451AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació d’un plec de clàusules que ha de regir la contractació d’un servei
2007 231 28/11/2007 Administració Local Ajuntaments 14749AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un reglament
2007 222 15/11/2007 Administració Local Ajuntaments 14329AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a 2008
2007 209 25/10/2007 Administració Local Ajuntaments 13305AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació del plec de clàusules per a la contractació de la gestió i explotació del bar del Centre Cívic
2007 205 19/10/2007 Administració Local Ajuntaments 13038AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdits
2007 192 01/10/2007 Administració Local Ajuntaments 11961AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre inici d’expedient d’alteració de la qualificació jurídica d’un bé de domini públic
2007 190 27/09/2007 Administració Local Ajuntaments 11828AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre aprovació de la contractació d’una obra
2007 187 24/09/2007 Administració Local Ajuntaments 11690AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació inicial de la revisió de preus d’un projecte
2007 184 19/09/2007 Administració Local Ajuntaments 11654AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació pressupostària
2007 177 07/09/2007 Administració Local Ajuntaments 11203AJUNTAMENT DE SILS Anunci de notificació de variació del cens de població
2007 42 28/02/2007 Administració Local Ajuntaments 2769AJUNTAMENT DE SILS Anunci de convocatòria de licitació
2007 39 23/02/2007 Administració Local Ajuntaments 2639AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre convocatòria i bases de selecció de personal
2007 39 23/02/2007 Administració Local Ajuntaments 2363AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre convocatòria i bases de selecció de personal
2007 39 23/02/2007 Administració Local Ajuntaments 2362AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre convocatòria i bases de selecció de personal
2007 39 23/02/2007 Administració Local Ajuntaments 2361AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre convocatòria i bases de selecció de personal
2007 36 20/02/2007 Administració Local Ajuntaments 2072AJUNTAMENT DE SILS Edicte referent a notificació d’una resolució de l’alcaldia
2007 34 16/02/2007 Administració Local Ajuntaments 1927AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació de padrons municipals
2007 29 09/02/2007 Administració Local Ajuntaments 1467AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre informació pública d’un projecte
2007 29 09/02/2007 Administració Local Ajuntaments 1466AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre informació pública d’un projecte
2007 23 01/02/2007 Administració Local Ajuntaments 1009AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament de funcionari de carrera agent de la guàrdia municipal
2007 22 31/01/2007 Administració Local Ajuntaments 952AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació definitiva de l’expedient 5/2006 de modificació pressupostària
2007 21 30/01/2007 Administració Local Ajuntaments 839AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació inicial d’un projecte
2007 17 24/01/2007 Administració Local Ajuntaments 815AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació definitiva del pressupost general per a l’exercici 2007 i la plantilla de personal
2007 10 15/01/2007 Administració Local Ajuntaments 158AJUNTAMENT DE SILS Anunci de la convocatòria
2007 9 12/01/2007 Administració Local Ajuntaments 132AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
2007 5 08/01/2007 Administració Local Ajuntaments 15889AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
2006 244 27/12/2006 Administració Local Ajuntaments 15587AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació pressupostària
2006 244 27/12/2006 Administració Local Ajuntaments 15586AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament
2006 244 27/12/2006 Administració Local Ajuntaments 15585AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial del pressupost exercici 2007
2006 244 27/12/2006 Administració Local Ajuntaments 15314AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre nomenament de funcionari
2006 244 27/12/2006 Administració Local Ajuntaments 15005AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació de variació del cens de població
2006 237 14/12/2006 Administració Local Ajuntaments 14780AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
2006 236 13/12/2006 Administració Local Ajuntaments 14699AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals exercici 2007
2006 234 11/12/2006 Administració Local Ajuntaments 14536AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre contractació urgent de personal
2006 226 27/11/2006 Administració Local Ajuntaments 13996AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
2006 202 23/10/2006 Admistració Local Ajuntaments 12326AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació provisional modificació ordenances fiscals exercici 2007
2006 201 20/10/2006 Administració Local Ajuntaments 12244AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
2006 194 10/10/2006 Administració Local Ajuntaments 11844AJUNTAMENT DE SILS Edicte referent a nomenament de funcionari interí agent de la guàrdia municipal
2006 180 20/09/2006 Administració Local Ajuntaments 11083AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació de variació del cens de població
2006 167 31/08/2006 Administració Local Ajuntaments 10367AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació inicial d’un projecte
2006 167 31/08/2006 Administració Local Ajuntaments 10366AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació inicial d’un projecte
2006 167 31/08/2006 Administració Local Ajuntaments 10365AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació inicial d’un projecte
2006 164 28/08/2006 Administració Local Ajuntaments 10364AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació inicial d’un projecte
2006 164 28/08/2006 Administració Local Ajuntaments 10239AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre contractació de personal
2006 160 22/08/2006 Administració Local Ajuntaments 10134AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre decret d¿alcaldia pel qual s¿ordena la neteja de parcel·les
2006 158 18/08/2006 Administració Local Ajuntaments 10002AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre contractació de personal
2006 157 17/08/2006 Administració Local Ajuntaments 9920AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre nomenament de personal
2006 154 11/08/2006 Administració Local Ajuntaments 9711AJUNTAMENT DE SILS Anunci de la convocatòria
2006 154 11/08/2006 Administració Local Ajuntaments 9710AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre nomenament de personal
2006 154 11/08/2006 Administració Local Ajuntaments 9709AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació definitiva exp. 3/2006 de modificació pressupostària
2006 153 10/08/2006 Administració de l’Estat 9743MINISTERI DE FOMENT SECRETARIA D’ESTAT D’INFRAESTRUCTURES DIRECCIÓ GENERAL DE FERROCARRILS Edicte sobre aixecament actes prèvies a l’ocupació en l’expedient d’expropiació forçosa motivat per les obres de la línia d’alta velocitat en els termes municipals de Sils, Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva
2006 133 12/07/2006 Ajuntaments 8440AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre exposició pública d’un expedient de modificació pressupostària
2006 123 28/06/2006 Ajuntaments 7866AJUNTAMENT DE SILS Edicte referent a nomenament de funcionari interí i contractació de personal
2006 117 20/06/2006 Ajuntaments 7531AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva projecte de pavimentació camí Veïnat Massabé-M1 (Tram C. Església  Can Fideu)
2006 117 20/06/2006 Ajuntaments 7530AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’una memòria valorada
2006 112 13/06/2006 Ajuntaments 6994AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’informació pública compte general exercici 2005
2006 111 12/06/2006 Ajuntaments 7148AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial Pla d’ordenació urbanística municipal
2006 111 12/06/2006 Administració de l’Estat 7123MINISTERI DE FOMENT SECRETARIA D’ESTAT D’INFRAESTRUCTURES DIRECCIÓ GENERAL DE FERROCARRILS Resolució sobre incoació d’expedient expropiatori per a disposar dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres del projecte d’expropiació forçosa modificació núm. 1 del projecte de construcció de plataforma de la línia d’alta velocitat Madrid-Saragossa-Barcelona-frontera francesa. Sils-Riudellots. En els termes municipals de Riudellots de la Selva, Sils i Vilobí d’Onyar
2006 106 02/06/2006 Ajuntaments 6645AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació de padró municipal taxa del mercat 2n semestre 2006
2006 106 02/06/2006 Ajuntaments 6562AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació bases convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball d’Oficial 2ª. de la Brigada d’obres
2006 105 01/06/2006 Ajuntaments 6488AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació bases reguladores del procés selectiu corresponent a la convocatòria d’una plaça de funcionari d’administració especial, subescala tècnica, adreçat al personal laboral fix
2006 103 30/05/2006 Ajuntaments 6412AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva ordenança de circulació
2006 103 30/05/2006 Ajuntaments 6411AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva Ordenança de sorolls i vibracions
2006 102 29/05/2006 Ajuntaments 6328AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
2006 101 26/05/2006 Ajuntaments 6327AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
2006 97 22/05/2006 Consells Comarcals 6014AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial modificació reglament
2006 93 16/05/2006 Ajuntaments 5676AJUNTAMENT DE SILS Edicte de contractació de nomenament de funcionària interina
2006 92 15/05/2006 Ajuntaments 5628AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte
2006 91 12/05/2006 Ajuntaments 5677AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’urbanització
2006 91 12/05/2006 Ajuntaments 5528AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un pla parcial
2006 88 09/05/2006 Ajuntaments 5279AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació de decret de declaració de caducitat d’un expedient d’obertura d’activitat
2006 86 05/05/2006 Ajuntaments 5393AJUNTAMENT DE SILS Àrea d’Urbanisme Edicte d’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
2006 78 24/04/2006 Ajuntaments 4756AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació de padró municipal
2006 74 18/04/2006 Ajuntaments 4424AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació plec de condicions que regiran el concurs per la utilització i explotació del servei de bar de les instal·lacions esportives
2006 71 11/04/2006 Ajuntaments 4338AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva modificació pressupostària
2006 67 05/04/2006 Ajuntaments 3873AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre contractació de personal
2006 67 05/04/2006 Ajuntaments 3872AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre convocatòria de concurs oposició lliure d’una plaça de guàrdia municipal (vigilant)
2006 63 30/03/2006 Ajuntaments 3609AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
2006 60 27/03/2006 Ajuntaments 3452AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial ordenança de circulació
2006 60 27/03/2006 Ajuntaments 3451AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial ordenança de sorolls i vibracions
2006 60 27/03/2006 Ajuntaments 3450AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament de funcionaris interins
2006 58 23/03/2006 Ajuntaments 3234AJUNTAMENT DE SILS Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a naixements i adopcions al municipi de Sils
2006 54 17/03/2006 Ajuntaments 3020AJUNTAMENT DE SILS Anunci de la convocatòria
2006 54 17/03/2006 Ajuntaments 3018AJUNTAMENT DE SILS Anunci de la convocatòria
2006 52 15/03/2006 Ajuntaments 3019AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial modificació d’un reglament
2006 51 14/03/2006 Ajuntaments 2956AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’informació pública d’un expedient de modificació pressupostària
2006 49 10/03/2006 Ajuntaments 2698AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació de padrons municipals
2006 47 08/03/2006 Ajuntaments 2488AJUNTAMENT DE SILS Edicte referent a contractació de personal laboral
2006 47 08/03/2006 Ajuntaments 2460AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació de la Carta de servei d’accés a la xarxa inalàmbrica municipal de Sils (eSils)
2006 46 07/03/2006 Ajuntaments 2607AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
2006 44 03/03/2006 Ajuntaments 2327AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte
2006 44 03/03/2006 Ajuntaments 2326AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte
2006 44 03/03/2006 Ajuntaments 2324AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte
2006 42 01/03/2006 Ajuntaments 2325AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva escriptura pública d’un projecte de reparcel·lació
2006 42 01/03/2006 Ajuntaments 2207AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre aprovació expedient de contractació del subministrament d’un vehicle per la Guàrdia Municipal
2006 37 22/02/2006 Ajuntaments 1881AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació provisional denominació vies públiques
2006 32 15/02/2006 Ajuntaments 1655AJUNTAMENT DE SILS Edicte de notificació d’acord Tribunal qualificador plaça agent de la Guàrdia Municipal
2006 26 07/02/2006 Ajuntaments 1245AJUNTAMENT DE SILS Edicte referent a nomenament de funcionari
2006 26 07/02/2006 Ajuntaments 1119AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació de sanció
2006 26 07/02/2006 Ajuntaments 1118AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació de resolució d’un recurs de reposició
2006 21 31/01/2006 Ajuntaments 808AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació inicial modificació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per naixement i adopcions al municipi
2006 19 27/01/2006 Ajuntaments 807AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació definitiva pressupost exercici 2006 i plantilla de personal
2006 19 27/01/2006 Ajuntaments 663AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament jutge de pau titular i suplent
2006 17 25/01/2006 Ajuntaments 641AJUNTAMENT DE SILS Anunci de prórroga
2006 16 24/01/2006 Ajuntaments 414AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació d’imposició de sanció a diversos propietaris per incompliment d’una ordre de neteja de parcel·la
2006 14 20/01/2006 Ajuntaments 340AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva expedient de modificació pressupostària
2006 1 02/01/2006 Ajuntaments 14469AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
2006 1 02/01/2006 Ajuntaments 14468AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte
2006 1 02/01/2006 Ajuntaments 14467AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
2006 1 02/01/2006 Ajuntaments 14466AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
2005 249 31/12/2005 Ajuntaments 14558AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial pressupost exercici 2006
2005 248 30/12/2005 Ajuntaments 14298AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació definitiva modificació de les bases per a la concessió de beques per estudis
2005 246 28/12/2005 Ajuntaments 14228AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre sol·licitud de llicència ambiental
2005 245 27/12/2005 Ajuntaments 14072AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS Anunci sobre aprovació plec de clàusules per a l’adjudicació del contracte de confecció de les Agendes 21 Locals dels municipis de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d’Onyar
2005 244 23/12/2005 Ajuntaments 14008AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre convocatòria de la contractació per a l’atorgament l’Atorgament de 2 noves llicències del servei urbà de taxi a Sils, mitjançant el sistema de concurs

Etc …

Anuncis

Accions

Informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: