Precs i preguntes, 31-10-07

22 01 2008

250px-bandera_de_silssvg.png

Precs i preguntes al ple de 31 octubre 2007

 • Albert Miralles pregunta com està l’assumpte de la rotonda de Mallorquines per accedir i sortir d’aquesta urbanització.
 • L’Alcalde diu que s’ha tingut una reunió amb els responsables del Departament de Carreteres, manifestant que de moment no és possible la redacció del projecte, ni execució de les obres fins que prèviament s’executin les obres de la Gi-555. Més endavant, en funció de l’evolució d’aquesta via es tornaria a parlar.
 • Ma. Josep López diu que hi ha hagut reiterats talls d’aigua i demana explicacions i fa un prec perquè s’avisi a la població amb suficient antelació perquè puguin fer les reserves necessàries.
 • L’Alcalde explica que quan és una avaria no es pot preveure òbviament, ni avisar a la població de forma anticipada; quan és un tall, ja es fa.
 • Informa a la Sra. López de les últimes actuacions en aquesta matèria amb els informes emesos per l’empresa concessionària.
 • Així mateix, posa en coneixement que abans de final d’any hi haurà un sistema d’alarmes en els pous per avisar de possibles baixades de reserves.
 • Francisco Anoro diu que el 14 de setembre es van encarregar ampolles de cava per l’homenatge a la vellesa, pregunta perquè, amb quins diners i si el patronat estava assabentat. Continua dient perquè s’ha de premiar els que no han volgut assistir a aquest acte.
 • Carles Taberner diu que com és sabut la majoria dels membres que conformaven la Comissió de Festes han deixat de col·laborar i el patronat com a tal, no existeix; és a dir, es va tenir que fer càrrec els membres de la Comissió de Festes que quedaven i es va decidir tenir un detall com a conseqüència del 40 aniversari i ho va pagar l’Ajuntament, mitjançant la partida pressupostària corresponent.
 • Albert Miralles relatiu a la seguretat ciutadana, pregunta si és voluntat del govern recuperar el cos de la Policia Local i quines prestacions oferirà. Així mateix, demana el procediment i termini de reinstauració.
 • Joan Cot diu que és voluntat d’aquest govern reinstaurar la Policia Local. Primer cal comptar amb pressupost suficient i els terminis els marcarà la Generalitat de Catalunya, no essent inferiors a un any.
 • Ma. Josep López diu que el 20 d’octubre surt notícia al diari sobre la instal·lació d’un Centre Residencial d’Acció Educativa -CRAE a la zona de Can Cabirol i pregunta si hi ha hagut cap petició.
 • L’Alcalde diu que en la Comissió informativa ja s’ha esmentat aquest assumpte però en la zona de Can Cabirol, no permet aquests usos.
 • Francisco Anoro pregunta sobre la subvenció del 16 de juliol del Pla de Foment de Turisme de 67.000 euros.
 • Carles Taberner li contesta que era per actuacions als Estanys, visites guiades, etc.
 • Albert Miralles sobre el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya que properament sortirà, pregunta si s’ha tingut en compte incorporar un projecte de caire social com és la necessitat de fer un Centre de Dia per la gent gran.
 • Andreu Arredondo diu que actualment s’està fent una ampliació en un centre privat i que s’està estudiant la possibilitat de buscar un sistema de col·laboració amb aquest Centre.
 • No es descarta que es pugui fer un de nou, però creu que seria més adequat una acció conjunta amb els municipis veïns, Maçanet, Vidreres, Consell Comarcal de la Selva, etc.
 • Antonio Tello ha rebut queixes degut a que no es contesten peticions que es fan a l’Ajuntament.
 • L’Alcalde tots els escrits que entren a l’Ajuntament i requereixen ser contestats, es contesten.
 • Antonio Tello diu que el 9 d’agost el Sr. Galceran va fer un escrit i no se li va contestar, i a Ferralles La Selva, tampoc.
 • L’Alcalde reitera que es contesta a tothom.
 • Antonio Tello diu que hi ha llums que no cremen i posa com exemple alguns del C.
 • Major. Així mateix, es queixa de que està ocupada la vorera per les obres de l’edifici que s’està fent en aquest mateix carrer.
 • L’Alcalde li agraeix el seu interès, però vol aclarir que el tram de via pública a què es refereix ja es pot passar, i pel que fa a les llums, és possible que puntualment no funcioni un llum, però cada setmana es fa un control exhaustiu per part de l’empresa de manteniment i també la Guàrdia Municipal col.labora.
 • Francisco Anoro pregunta pel projecte del Club de la Feina del Consell Comarcal de la Selva.
 • Carles Taberner no li pot donar resposta a aquest assumpte.
 • Francisco Anoro pregunta sobre el Centre Cívic, mobiliari la data d’inauguració.
 • L’Alcalde li respon que properament es convocarà als regidors de l’Ajuntament per fer una visita a aquest centre quan estigui enllestit, que la data d’inauguració està prevista per l’1 de desembre i informa que la Caixa de Girona pagarà íntegrament tot el mobiliari, després de les gestions realitzades.
 • Francisco Anoro demana que s’inviti als regidors i alcalde de l’anterior consistori. Així mateix, recorda que per la instal·lació de forma gratuïta del mobiliari han contribuït de forma definitiva l’anterior equip de govern.
 • L’Alcalde diu que això no és cert, ja que aquesta gestió es va fer recentment, ja que la Caixa no disposava de cap informació ni necessitats del Centre Cívic i es va tenir que fer un pressupost i relació de material a última hora.
 • Francisco Anoro mostra la seva disconformitat amb l’esmentat per l’Alcalde i reitera que s’inviti als responsables de l’anterior consistori.
 • Albert Miralles diu que s’està a punt d’acabar el nou pont del TGV a Vallcanera i que la carretera ha quedat molt malmesa i amb sotracs i pregunta si es té previsió per arreglar-la.
 • Joan Cot diu que es reasfaltarà i pintarà tota la carretera, d’acord amb els compromisos que es tenen amb l’empresa Hispanica i que s’arreglaran els sotracs el més aviat possible.
 • Ma. Josep López diu que les voreres de moltes zones de Sils estan sense fer, la qual cosa, suposa barreres arquitectòniques, sobretot a Can Cabirol. Demana que es pugui resoldre aquesta situació.
 • L’Alcalde contesta que actualment totes les urbanitzacions es recepcionen amb tots els serveis acabats i que és una assignatura pendent que s’ha de resoldre.
 • Francisco Anoro pregunta sobre l’opuscle de Rafael Masó, qui va encarregar aquesta feina i si existeix un expedient al respecte.
 • Carles Taberner diu que és el regidor de cultura el responsable i que efectivament hi ha un expedient que pot consultar.
 • Albert Miralles pregunta si es té previst la redacció d’un Pla Integral de Mobilitat.
 • L’Alcalde diu que en principi es pot parlar, per tal d’engegar aquesta actuació.
 • Antonio Tello diu que hi ha alguns camins o carrers de la urbanització Mallorquines Est que s’han tallat, essent una via de sortida molt important. Demana que s’arreglin ja que les obres fa temps que estan paralitzades.
 • L’Alcalde diu que el termini d’execució d’aquestes obres és de 2 anys i mirarà que l’empresa les posi en condicions.
 • Francisco Anoro demana informació sobre el tema dels Estanys, sobre la custòdia del territori, etc.
 • L’Alcalde diu que el proper dia 19 hi ha una reunió amb l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de Medi Ambient i Habitatge per la Sèquia i de la resta, no el pot informar en aquests moments, ja que no disposa de dades.
 • Albert Miralles pregunta sobre el tema de recepció d’urbanitzacions, quina és la seva voluntat política o quina és la implicació per afavorir les recepcions d’aquestes i els terminis.
 • L’Alcalde diu que els terminis no els pot donar, les recepcions es faran quan s’executin les obres. Algunes de les urbanitzacions ja s’han posat en contacte amb l’Ajuntament i falta presentar documentació per tal d’iniciar els tràmits.
 • Francisco Anoro pregunta sobre la nova escola que s’ha de construir a la zona d’equipaments de Mallorquines Est.
 • Carles Taberner diu que estem a l’espera de parlar amb el Delegat d’educació d’aquest i d’altres assumptes sobre l’Escola.
 • Albert Miralles pregunta si s’ha pensat en l’aprovació d’un Reglament Orgànic Municipal – ROM i un Reglament de Participació Ciutadana.
 • L’Alcalde diu que en pren nota.
 • Ma. Josep López diu que per tal d’evitar un número tan elevat de preguntes al Ple, seria bo que es convoqués als regidors per tal de donar explicacions sobre els diferents assumptes que han estat informats, ja que alguns casos la gent els hi pregunta sense poder donar resposta a temes que els afecta. Per això, caldria convocar la Junta de Portaveus.
 • L’Alcalde li contesta que la Junta de portaveus també pot ser requerida per qualsevol regidor i que està obert a qualsevol petició d’informació.
 • Francisco Anoro diu que per tal de facilitar els informes als regidors seria bo que cada 15 dies se’ls convoqués un parell de dies després de la Junta de Govern Local.
 • L’Alcalde vol agrair a tots els regidors, associacions i diferents veïns en la participació de la passada Festa Major, que hagi estat un gran èxit.
 • Albert Miralles diu que aquestes valoracions s’han de fer amb dades i amb un anàlisi econòmic més detallat.
 • L’Alcalde diu que també hi haurà oportunitat d’això.
 • I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari, dono fe.

Llegiu també l’apartat dedicat a les actes de plens i juntes

Anuncis

Accions

Informació

27 responses

22 01 2008
Rovira

Kin succesor més fluix…

q no sap respondre a la oposició ni a les preguntes del Miralles…

a totes diu “si ja mirarem” “1 any per tenir policia” …
LAMENTABLE

Marti deixa de fer el bomber!

23 01 2008
xibarri

ui si, sobretot les superpreguntes d’en Miralles….cuidado! Vols dir que ni els Miralles mateix sap el que pregunta?

23 01 2008
LNC

xibarri, quan l’Albert Miralles demana que s’auditi la destió del Rovira.. no l’enteneu al miralles? és per això que heu votat no?

o es que el germà i el marit de la tere tenen impunitat a IDS ???¿?

Burxes per les auditories com altres a IDS o estàs en contra de fer-les?

23 01 2008
Mark

Jo encara no sé què vol dir això de les recepcions a les Urbanitzacions. Tu, LNC segur que m’ho pots explicar.

Si tant us queixeu imagino que és alguna cosa grossa i serà bo de saber-ho.

Gràcies.

Això de les preguntes… els cops que ho he presenciat és un espectacle millor que el “Polònia”.

Si tant es queixen de que no reben la info amb temps per què ells no fan les qüestions amb temps i no allà al mig? És evident que no es podrà respondre tot si segons qui manipula de tal manera que busca respostes concretes per fer quedar malament.

Jo ja us dic, em fa certa gràcia, però és lamentable.

23 01 2008
Rovira

no canviis de tema xibarri…

el poble fot pena, i sort q ara ens posen un IES…

pero el martinete no sabia res d l’asunto…

kina manca d lideratge!

ROVIRA TORNA

CIU CIU CIU

GENERALS MAS i DURAN MINISTRE

23 01 2008
LNC

No volem ministres, Volem sobiranistes!!!

Mas President, Catalunya independent !!!

Montilla cabr… som una nació !!!

🙂

23 01 2008
LNC

Feta la broma, mark, la recepció és com està ara mateix la urbanització de mallorquines només paguen a l’ajuntament i no a cap junta, la resta és per no fer poble i embutxacar-se calés dels “de fora” ja que no ens consideren ni silencs ni silenques.

23 01 2008
xibarri

r0vira si el poble fot pena, cosa que penso que no és cert, es gràcies als f… de p… que ens l’han destrossat…per aixó van passar de tenir 7 regidors a quedarse nomes amb 3!!!!!, no cal dir res més penso!

23 01 2008
LNC

Amb això tens raó Xibarri, però alguna cosa us debia fallar als d’IDS quan aquests vots van anar a parar a altres partits, no trobes? i no crec que esteu fent gaire cosa per guanyar-ne més.

L’enganxina avui, mana tant com abans. I el poble odia l’engaxina.

23 01 2008
xibarri

primer de tot aclarar que jo no tinc res a veura amb IDS, tan sols que sóc simpatitzant seu desde sempre, he seguit la seva trajectoria durant els més de 20 anys que estan actius.
Porten només 9 messos al govern…penso que molt poc temps per arreglar lo que altres van espatllar amb cuasi 30 anys…d’aqui 4 anys es pasaran els comptes i si no han fet la feina que s’esperaba d’ells jo sere el primer en donar el vot a qui més s’el mareix-hi.
No fa més qui més diu que farà , si no qui ho fa. Personalment penso que l’equivocació més gran que van fer IDS va ser donar confiança a l’Albert Miralles, ja que durant els 4 anys que va estar amb ells no va donar senyalls de vida ni els mitins de les ùltimes eleccions. I tot aixó que planteja ara ho podia haber plantejat estan a l’oposició amb IDS, però s’ha vist ben clar que els que busca és protagonisme i el lluient personal.
M’agradaria, mira que et dic, que ell guanyes les pròximes eleccions (cosa que no succeira espero) tan sols perquè la gent veies com jo veig que és un llop amb pell de xai.

23 01 2008
Mark

Gràcies LNC!

Ara ja sé alguna cosa més.

Ara bé, no se’m passaria mai pel cap ni fer una escola, ni pavelló ni etc’s a altres urbanitzacions que no siguin Can Cabirol o Mallorquines. (ja sé que no és el que demaneu, però per si les mosques). Els de Sils poble no tenen perquè desplaçar-s’hi. Que sou capaços de demanar cada cop més…

Si us correspon el que sol·liciteu… jo amb tan poc info no em mullo. Qualsevol quan va a una urba ja deu saber el que hi ha. No sé.

23 01 2008
LNC

Mmmmmmm si portes vint anys amb els independents tinc entés que han sigut un girigall, i a més ara són del partit del montilla. Crida l’antenció que et fixis amb el candidat menys votat (amb passat nou mesos per tots no?) L’Albert Miralles que alguna cosa deu estan fent bé -propostes, ser la veu del poble, etc – perquè els d’Ids li tingueu més mania amb ell que en fer les auditories al Rovira i posar l’enganxina al seu lloc. I a casa sempre amb votat CiU a totes fins les darreres municipals que van votar al Nogué (d’En Cot a casa no volen sentir parlar). Si les eleccions es fesin ara mateix el vot seria per l’Albert. És l’únic que s’està guanyant la confiança de l’oportunitat que esteu malbarant a IDS, votant no a les auditories i deixant a l’enganxina fer i desfer sense demanar-li responsabitats.

23 01 2008
LNC

Mark, aquest és la trampeta de sempre… el que va a una urbanització sap que serà recepcionada -actualment en el plaç màxim d’un any- per l’ajuntament.

Respecte als serveis s’han de distribuir pel territori i segons la població que hi viu, no cal portar l’ajuntament sencer, però no val tenir les escoles velles de vallcanera com estan… Un punt d’atenció de l’ajuntament per no haver de desplaçar-se, un metge setmanal per receptes i atenció periòdica a gent gran, etc.

No és un joc de suma zero (el que guanyen uns i perden altres) és un joc de suma no zero, tot i totes guanyem serveis més propers menys desplaçaments, menys accidents, menys cotxe privat, menys contaminació.

L’actitud històrica de Sils és la mateixa que la d’Espanya amb Catalunya: Xuclar tot el que es pugui i donar el mínim imprescindible sense benefici ni per la gent de vallcanera ni la de sils. I quan mires fotos les sensacions són les mateixes Vallcanera és mol més bonica que Sils, com Catalunya molt més que Espanya.

Ja sé que vaig contra 30 anys de veritat “oficial” des de l’ajuntament i de les juntes de les urbanitzacions (que són els primers que volen moure calé de la gent pel seu compte) però, modestament es el meu punt de vista de la realitat.

Petons!

23 01 2008
Rovira

Quin lluime ni osties…

IDS està acomplexat per no tenir talla política…

I perdeeu els papers! ja veieu… les enquestes Martinete nerviós amb ICV…

VISCA CIU!

23 01 2008
Rovira

lluime= lluiment…

23 01 2008
LNC

Aprofito i no ve a copmte: fantàstica la “vidilla” del bloc. 😉

23 01 2008
Mark

El teu bloc també està força bé.

23 01 2008
NeReA

Hola soc una alumna del colegi de sils,de 6é la veritat esque ami no magrada gens que ens puseu en barracons i menys per mallorquines lo k auriau de fer es elegir ya el terreny i començar a contrir-lo . Pk jo no em vui passar 2 anys o 3 des de primer de la eso en barracons ni als meus amics crec que tampoc.. dew By:Nere

23 01 2008
xibarri

nerea maca, l’institut no depen de L’ajuntamnet de sils, depent d’ensenyament, ells son els que el pagaran i diran com i on el cosntruiran, l’ajuntemnet només pot demanar pressa i oferir-los lloc on fer-lo, que ja sa fet.

23 01 2008
Anònim

LNC, com bé diu el Mark el teu bloc està força bé a nivell dels teus valents articles. Periodisme digital agressiu. Ara bé, pel que fa als comentaris dels lectors potser hauries de passar l’escombra més sovint, o millor la fregona amb llexiu i salfumant; fixa’t el que t’acaben de colar:

El … es un borratxo! I no treballa per Sils! Fa de …

PON LA FOTO DE LA … peazo tetas que tiene la mui … DE POLITICA NO SABRA PERO TA MUY BUENA LA JODIA SEGURO QUE TIENE AL … ENBELESAO I PORESO NO SABE NI DONDE ESTA, LA MUGER DEL … K VALLA CON CUIDADO..

ESTA PAGINA WEP ME MOLA UN MONTON EN NORABUENA SILENCA

No m’extranya, el tio aquest (el de les majúscules) s’ho passa bomba amb la merda que escriu al tort i al dret. Només un petit exemple del “nivell” que hi ha per allà. Dóna la (suposem q falsa) impressió que a Vallcanera i a Sils hi ha molt garrulo desescolaritzat abans d’hora …

😦

23 01 2008
Silenc

La vidilla del bloc … que fa unes setmanes estava mig mort. Doncs crec que gràcies a la LNC que fa d’animadora … com passava amb el Mark, fa una temporada, quan la cosa estava calenta per les municipals. Pregunta: quin pes poden tenir aquests blogs quan hi ha eleccions locals, poden fer moure la intenció de vot amunt o avall, que en penseu ?

23 01 2008
Anònim

Durant anys han governat els mateixos, durant molts anys i ara tornen a governar els mateixos…..els que durant 20 anys no varen fer oposició.
Durant 20 anys varen deixar fer i ara els que varen governar tabé els hi deixen fer. És que tenenen quelcom a amagar?. Perquè no fan auditories uns? i perquè els altres permeten que els seus pressupostos prosperin??..
Quina oposició feien que fins reconeixen que altres són els responsables de la devallada de CIU? i no el seu propi treball d’oposició?.

24 01 2008
LNC

NeRea, NeRea … tens tot un món d’aventures per viure i les pots viure plenes només, nomé defensant la llegua de la teva Nació: CATALUNYA i el teu poble: SILS. Posa’t amb el català JA !!! sents? que a la “facul” econòmiques no s’estan amb punyetes. Un petonaç guapíssima…

Silenc: em molesta més la referència a l’aspecte físic de l’Anna (però que dieun que està bé, ho he deixat) que el que diguin de l’alcalde que es deixa fotografiar mullat de cava del rotllo campions “perònosóccapaçdeposarl’engaxinaralseulloc” amb constructors i fent costat a l’enganxina.

En tot cas, vull manifestar la meva admiració per l’Anna que escriu uns poemes excel•lentíssims, tot i que sigui de les que donen suport als que aprenents de Rovira que tenim ara, al menys en Montilla sap dissimular i s’esforça a prendre l’idioma. Després del decencís d’IdS a l’Anna li quedarà una ànima vibrant.

Petons, lleig 😉

P.D: En Mark es guapo? negaré haver fet aquesta pregunta que consti!!! 🙂

24 01 2008
LNC

Silenc: Vists el cometaris he posat aquets cometari al meu blod

Enganxina: Des d’aquest bloc no es permetran els teus insults masclistes a qualsevol dona -sigui d’esquerres, dretes, centre, espanyola, catalana o galega- facis servir el nick que facis servir. Si estàs nervioset per les teves “coses” és el teu problema a mi no m’embruràs pas posant-me al teu nivell. Perdó a la des del bloc a l’anomenada, un petonaç per compensar l’estona que no he etat pendent.

Vull aprofitar la imparcilaitat d’aquest bloc per demanar disculpes a la excel.lent representat de l’Aces per allò que s’ha colat al meu. Un petó i -pocs més tu ho entendràs- Visca Ítaca!

24 01 2008
LNC
24 01 2008
LNC

Vist que està al bloc d’IDS, també, aquest enllaç, rectifico:

AIXÒ QUÈ ÉS !!!! MÉS ROVIRES NO !!!!!!!

NOGUÉ TRAÏDOR !!!!!!!!

AL FOSSAR DE LES MORERES NO S’ENTERRA CAP TRAÏDOR, FINS PERDENT NOSTRA BANDERA SERÀ L’URNA DE L’HONOR !!!

COT DIMISSIÓ ! NOGUÉ OPOSICIÓ !!!!!

24 01 2008
Mark

Els petits de Sils no tenen per què anar en barracons.

Si la generalitat dirigida pel no-líder i pèssim Montilla no s’ha espavilat a fer les coses abans tot i que es veia d’una hora lluny. Que no vuinguin ara amb romanços.

[Si no fossin 70 encara podrien fer classe al Centre Cívic (però són molts)]

Ai trispartit d’esquerdes… poc que fan i encara malament

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: