Precs i preguntes, 10-01-08

5 03 2008

250px-bandera_de_silssvg.png

10.- Precs i preguntes, ple 10 gener 2007

* Carles Taberner: dona resposta a les preguntes formulades pel Sr. Francisco Anoro en l’últim Ple ordinari, pel que fa als assumptes següents: – Festa dels avis, patronat de la vellesa, – Opuscle Rafael Masó, – Club de la feina, – Estanys de Sils i neteja de la Sèquia.

* Així mateix, manifesta que posa a disposició del Sr. Anoro els comptes de la Comissió de Festes i la documentació relativa a les preguntes contestades.

* També en matèria d’educació sobre la construcció de la nova Escola a Mallorquines Est, diu que l’Ajuntament ja ha posat a disposició del departament la documentació i terrenys.

* El delegat d’educació, Sr. Otero, aquesta setmana manté una reunió amb la consellera per engegar el projecte d’ampliació de l’Escola a Mallorquines Est. Després de vàries converses que en principi no donaven com possible la instal·lació de l’institut a Sils, ara es pot dir que tenim moltes possibilitats de que aquest es pugui instal·lar en la nostra població.

* L’Alcalde: la previsió de la instal·lació de l’institut de forma provisional és als terrenys de Mallorquines Est, mitjançant uns mòduls i posteriorment, de forma definitiva, allà on es decideixi.

* Margarita Roca: manifesta que en tot cas no es podran instal·lar o començar les obres fins que el sector estigui urbanitzat.

* L’Alcalde: contesta que ja s’han reiniciat els treballs d’urbanització de Mallorquines Est i es preveu que estiguin acabats abans del setembre.

* Francisco Anoro: recorda que hi havia vàries consultes sobre temes de l’Estany.

* L’Alcalde: recorda que l’Ajuntament és membre de la Xarxa de Custòdia del Territori, s’ha vist la possibilitat d’ampliar els terrenys de l’estany, la tècnica, Fundació Natura i l’Ajuntament estan amb contacte amb propietaris de terrenys que no els utilitzin, per fer un conveni de cessió per ampliar-lo.

* Francisco Anoro: pregunta per la subvenció de neteja.

* L’Alcalde: informa que dins del mes de gener s’ha d’executar les obres de neteja corresponents a una subvenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge per la millora del tram d’entrada a l’Estany per import de 29.000 euros.

* Alberto Miralles: pregunta per l’acord de la Junta de Govern Local del 3 de desembre de declaració d’urgència per la contractació de l’explotació del Bar Mannix, perquè s’ha declarat urgent i perquè la raó de continuïtat.

* L’Alcalde: la urgència és perquè el termini acabava el 31 de desembre. En la Junta de Portaveus es va comentar el tema i què es podia fer i va rebre la callada per resposta i ell va entendre que havia de fer el que pertocava. El seu equip va decidir obrir un nou expedient de contractació pública per 2 anys improrrogables i per això, es va haver d’acordar per urgència.

* Alberto Miralles: sobre el punt 5 d’aprovació de la liquidació econòmica dels Comptes de la festa major de 2007, demana informació detallada dels comptes i de les despeses que donen resultat negatiu.

* Francisco Anoro: pregunta en quins conceptes s’han gastat els 14.836 euros de resultat negatiu i demana que se’ls informi.

* L’Alcalde: diu que en aquest moment no disposa de l’expedient, però que ho posen a la seva disposició.

* Alberto Miralles: comenta que a l’Estació de Sils hi ha un problema de barreres arquitectòniques, hi ha escalons i el pas entre andanes és per sobre de travesses i és irregular. També comenta que pel contrari, el pas de vehicles al Sector Massabé és un pas a nivell amb planxes de ferro i amb senyal lumínica. Pregunta quines previsions hi ha per millorar aquesta situació.

* L’Alcalde: Quan es va sol·licitar el pas soterrat ens van informar que es faria un Pla integral de millora de l’estació. Comenta que aquest pas a nivell del Massabé hi és de fa molt temps.

* Alberto Miralles: comenta l’existència d’un blog anomenat la silenca on s’hi reprodueixen documents que semblen registrats d’entrada i pregunta si l’Ajuntament en té coneixement.

* Diu que hi ha un recurs del 4 de desembre i escrits del 28 de desembre, alguns adreçats al Ple. Un parla de la recepció de la urbanització de Vallcanera, demana si hi ha alguna data per la seva recepció o data límit.

* L’Alcalde: pel que fa als escrits de recepció de la urbanització diu que s’han rebut i s’estudiaran, després els informaran.

* Alberto Miralles: en el Ple del 19 de desembre van votar pressionats, ja que la data límit del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya era el 27 de desembre. Pregunten si sabien que hi hauria una pròrroga fins el 9 de gener de presentació de projectes. I si sabent això, com és que no es va fer cap gestió que pogués solucionar les inquietuds que es van presentar al Ple.

* L’Alcalde: diu que en van tenir coneixement quan ja estava prorrogat i estava presentada la documentació corresponent.

* Alberto Miralles: informa que la Diputació de Girona posa un servei de manteniment, revisió cadastral i assistència per resolució de recursos. Pregunta si es pensa demanar aquest servei.

* L’Alcalde: diu que no tenen coneixement. Però que, ho valoraran.

* Francisco Anoro: fa un moment que s’ha aprovat la delegació de tributs al Consell Comarcal de la Selva. I potser la Diputació ofereix aquest servei als pobles que no el tenen.

* Alberto Miralles: pregunta quin cost va tenir l’estudi econòmic realitzat per conèixer la situació de l’Ajuntament.

* L’Alcalde: li contesta que en l’apartat de factures de Junta de Govern Local hi trobarà la corresponent a aquest estudi. No recorda el seu import.

* Alberto Miralles: pregunta per la resolució d’un recurs de Vallcanera. Vol saber quina és l’opinió de l’equip de govern sobre aquest tema.

* L’Alcalde: la corresponent notificació va ser enviada a qui corresponia avalada pels informes tècnics i sobre nova documentació, un cop estudiada es farà la corresponent resolució, ara no pot avançar-la.

* Alberto Miralles: en el programa d’IdS-PM s’oferia un nou govern que escolti a les persones, amb el màxim de participació i que s’afavoriria l’assistència als Plens municipals i pregunten què s’està fent. Si s’obrirà un torn d’intervencions en el Plens ordinaris. Si es faran consultes participatives en les intervencions importants a fer. Fins ara, d’aquests temes no n’han vist cap.

* L’Alcalde: els plens es publiquen a la web, als taulons d’anuncis i es col·locaran taulons a les urbanitzacions i altres zones del poble.

* Alberto Miralles: pregunta quines propostes concretes pensen tirar endavant per afavorir l’assistència als Plens. Pregunta si tenen previst fer alguna consulta.

* L’Alcalde: diu que es va fer una consulta sobre els Estanys i que no li va veure i es va fer publicitat.

* Alberto Miralles: respon que només va estar-hi per la foto.

* L’Alcalde: diu que ell i els seus companys hi van ser a totes les hores.

* Antonio Tello: pregunta per una petició d’informe dels serveis tècnics de fa set mesos i que se li va contestar aquesta setmana, tot i que la contesta no s’entenia i es va quedar igual.

* L’Alcalde: desconeix l’assumpte i creu que es compleixen les terminis.

* Antonio Tello: demana que es millori l’accés de Mallorquines Est a Can Cabirol. Que s’han fet reparacions puntuals, però cal una intervenció més important per mantenir l’accés.

* L’Alcalde: respon que s’hi està treballant i des del mes d’agost tenen ordres de prioritat en aquest sentit.

* Ma. Josep López: pregunta si els serveis socials ha tingut contactes amb la Residència de Gent Gran, perquè hi hagin llits subvencionats.

* Andreu Arredondo: s’està pendent de fer una visita al mateix centre, s’està en contacte.

* M. Josep López: vol fer un prec de que es facin accions per tal que l’escola i institut nous no es quedi aturats i s’avancin els temes.

* Antonio Tello: pregunta per l’acord del 9 de gener de la Modificació del Pla Parcial de Mallorquines Est.

* Martí Nogué: diu que és una modificació de la parcel.lació, canvi de la tipologia per millorar-la.

* Francisco Anoro:spregunta com es faran aquest any que ve per fer les carrosses amb 118.730 euros.

* Carles Taberner: diu que hi ha un número que no és correcta en la informació complementària relativa a alguna acció en concret.

* L’Alcalde: diu que seria millor que es trobessin un dia per parlar d’això.

* Francisco Anoro: pregunta què passa amb el passadís de Can Tió.

* L’Alcalde: diu que s’ha de parlar amb el propietari del costat per un tema puntual.

* Francisco Anoro: pregunta si hi ha quelcom nou sobre el tema dels pisos dels mestres.

* Martí Nogué: els tècnics han dit que hi ha un problema d’estructura i s’està redactant un informe tècnic.

* Francisco Anoro: pregunta com es gestionarà el Centre Cívic i demana que si es fa un reglament que se’ls doni coneixement.

* Andreu Arredondo: s’elaboraran una guia dels usos dels diferents establiments municipals.

Font: http://www.webgipal.net/sils/download/080110Pl.pdf

Anuncis

Accions

Informació

One response

5 03 2008
LNC

Del text:

“* Antonio Tello: pregunta per una petició d’informe dels serveis tècnics de fa set mesos i que se li va contestar aquesta setmana, tot i que la contesta no s’entenia i es va quedar igual.

* L’Alcalde: desconeix l’assumpte i creu que es compleixen les terminis.

* Antonio Tello: demana que es millori l’accés de Mallorquines Est a Can Cabirol. Que s’han fet reparacions puntuals, però cal una intervenció més important per mantenir l’accés.

* L’Alcalde: respon que s’hi està treballant i des del mes d’agost tenen ordres de prioritat en aquest sentit. ”

Dos dubtes:

a) Set mesos i l’alcalde no ho sap i “creu” que es compleixen terminis ?

b) Per què no s’ho paguen en de Can cabirol si tan malament tenen la seva urbanització ?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: