POUM, 2005/07

16 04 2008

Tornarem a començar de zero ? Joc clar i net en la tramitació del POUM ?

Fotos: © Sils, com més serem més riurem

2007, 2006, 2005

POUM: tornarem a començar de zero

El nou govern de Sils fa marxa enrere i començarà de nou la revisió del pla general. Pretén retallar el creixement urbà projectat el mandat passat
ANNA PUIG. Sils

El nou govern de Sils, format pels Independents de Sils (IdS) –en minoria–, farà marxa enrere en la tramitació del pla general i començarà de nou tot el procés. En l’anterior mandat, IdS era a l’oposició i havia manifestat el seu desacord amb el nou pla que impulsava CiU (que es va aprovar inicialment). Ara, des del govern, pretenen retallar el creixement urbanístic.

«Tornarem a començar de zero», va manifestar ahir l’alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS).

El seu grup ja havia deixat clara la seva posició en relació amb el pla general quan era a l’oposició. Consideraven que no s’havia escoltat prou els ciutadans i criticaven «un creixement urbanístic desmesurat». Ara que són al govern pretenen «rectificar» aquests punts. El fet de governar en minoria, però, els obliga a buscar la complicitat d’altres grups municipals. No sembla complicat tenint en compte que ja hi ha partits que també han reclamat fer marxar enrere.

A part d’un «creixement més equilibrat», Nogué afirma que caldrà estudiar de nou la proposta d’urbanització del sector de Mallorquines. «CiU havia decidit seccionar aquest veïnat en moltes unitats d’actuació i això s’ha d’eliminar», va dir. Reduir l’àrea de zona industrial serà una altra prioritat.

El pla general aprovat per CiU preveia arribar als 8.000 habitants l’any 2010 i concentrava les noves zones urbanitzables entre Mallorquines i el nucli urbà per evitar que quedessin zones disseminades.

El Punt digital, 4 setembre 2007

ICV proposa la creació d’un consell ciutadà

El grup municipal d’ICV-EUiA també considera que cal fer modificacions substancials en el projecte de nou pla general que va aprovar CiU en l’anterior mandat. I en el ple que se celebrarà aquesta setmana presentarà una moció en aquest sentit, que inclou la proposta de crear un consell ciutadà que debati i faci propostes pel nou pla general.

En aquest consell estarien representats l’alcalde, els regidors, tècnics municipals, representants d’associacions de veïns, de les entitats, de l’escola i fins i tot el mossèn i la jutgessa de pau. La funció d’aquest nou ens seria preparar el nou pla general amb «criteris de sostenibilitat social i ambiental».

L’alcalde és partidari de fomentar la participació ciutadana però no va matisar si es faria a través d’aquest consell que proposa ICV.

El Punt digital, 4 setembre 2007

Ecologistes denuncien que el nou pla general de Sils no preserva els estanys

El col·lectiu ecologista Bisaroca denuncia que el nou pla general de Sils no és respectuós amb la preservació dels estanys. Diuen que aquest espai natural ja està envoltat actualment d’infraestructures –línia del tren, AP-7, N-II i els polígons industrials de Sils i Maçanet– i la previsió que fa el pla de noves vies de comunicació i la creació d’una zona industrial «agreujaran encara més aquest aïllament».

Per Bisaroca, les noves infraestructures tallaran la connexió dels estanys amb els turons de Maçanet, la riera de Santa Coloma i les basses de Riudarenes. «Recordem que els estanys formen part d’un conjunt reconegut a nivell europeu com a àrea d’especial importància per a rèptils i amfibis, a part de ser refugi d’aus migratòries», afirmen. També creuen que el polígon de Massabé eliminarà espai agrícola important, en què ara hi habiten espècies protegides com ara el botxí ibèric, l’arpella pàl·lida i el torlit.

El regidor d’Urbanisme, Marc Capdevila, sosté que s’ha millorat ostensiblement el traçat de la futura variant de la C-63 de manera que l’afectació als estanys serà mínima. A part, recorda que és una infraestructura supramunicipal «que no se sap quan es farà».

Pel que fa al polígon, reconeix que hi ha molts punts de vista: «Nosaltres creiem que es recupera una zona degradada actualment per una pedrera, i que se li donarà un nou ús i una nova imatge.»

19.06.2006 | ANNA PUIG Font: El Punt Diari

POUM: 7000 habitants l’any 2020 o 8000 l’any 2010, aproximadament 😉

1. Sils comença la revisió del pla general i es marca com a objectiu arribar als 7.000 habitants l’any 2020

ANNA PUIG. Sils

L’Ajuntament de Sils ha començat la revisió del pla general, que ha de permetre ordenar el creixement de la població en els propers quinze anys. La previsió és arribar als 7.000 habitants l’any 2020. En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme, Marc Capdevila (CiU), sosté que el nou pla ha de permetre afrontar el repte del creixement i la incorporació de nous habitants sense perdre identitat i guanyant en qualitat de vida.

Segons va dir, l’objectiu és crear una xarxa de serveis completa i «generar una activitat productiva suficient perquè els ciutadans s’hi puguin guanyar la vida».

Les línies bàsiques que han de definir aquest pla són les següents: fomentar la compatibilitat entre la protecció del medi natural i el desenvolupament de les activitats relacionades amb el lleure, el turisme i l’explotació agrícola, crear nous equipaments i serveis, definir un model de mobilitat viària, potenciar el transport públic i noves zones d’aparcament.

També es tindran en compte aspectes estratègics com la línia de ferrocarril, la carretera de Lloret a Santa Coloma i el sòl urbanitzable. Arran de la revisió del pla ja s’han suspès les llicències d’obres per un any al carrer de Mallorquines, en un sector de Vallcanera, a la zona de l’Estació i als voltants de la Laguna. La revisió del pla està en la primera fase.

Els tècnics estan recopilant tota la informació i també les preocupacions dels ciutadans i les institucions. Això ha de permetre fer una diagnosi global del municipi. Capdevila sosté que ara és imprescindible la col·laboració ciutadana i l’Ajuntament ha obert una oficina del pla, que està a les dependències municipals, per recollir propostes.

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1286933 El Punt, 13.05.2005 | ANNA PUIG

2. El nou pla general de Sils limita el creixement urbanístic i potencia la zona que dóna accés als estanys

S’unirà el veïnat de Mallorquines amb el centre urbà per evitar nuclis aïllats
ANNA PUIG. Sils

El nou pla general de Sils limitarà i controlarà el creixement urbanístic del municipi, que es preveu que el 2010 ja arribarà als 8.000 habitants. Les noves zones urbanitzables es concentren entre el veïnat de Mallorquines i el nucli urbà per evitar que quedin zones disseminades. També s’ordenarà la frontissa que dóna accés als estanys per potenciar aquest espai natural. I es creen noves zones industrials. La més important es farà on actualment hi ha la pedrera de Mas Ceber, de 40 hectàrees.

El projecte estarà a exposició pública fins al pròxim 30 de juny. Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Marc Capdevila, el principal objectiu és evitar un creixement descontrolat. I és que Sils, així com altres pobles que es troben a segona línia de mar, tenen actualment una gran demanda per fer promocions d’habitatges. Amb el nou pla general es pretén unir el centre amb el veïnat de Mallorquines.

De fet aquesta és l’àrea que tindrà un major creixement urbanístic i en aquest sector ja s’ha fet una reserva de terreny per construir-hi una escola i un institut. I la nova llar d’infants també se situa propera a aquesta zona –vegeu gràfic–. «Hem previst nous equipaments escolars perquè són els que tindran més demanda. La resta de serveis, com per exemple el CAP, ja estan prou al dia», diu Capdevila.

Pel que fa als estanys, es potencia la seva protecció –s’ha aconseguit consensuar amb Carreteres un nou traçat per la variant que no trinxi aquest espai- i s’ordenarà la frontissa que hi dóna accés–. «Actualment el poble està d’esquena als estanys i hem de canviar aquesta dinàmica», afirma.

Finalment, un altre punt destacat és el creixement industrial.

Es farà un polígon a la finca on ara hi ha la pedrera de Mas Ceber, en un espai d’unes 40 hectàrees. I un polígon menor just davant de la zona industrial de Riudarenes, en uns terrenys de 12 hectàrees.

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1940013 data:

Independents de Sils i POUM

Els Independents denuncien «desastres urbanístics» a Sils.

Independents de Sils (IdS), a l´oposició, ha denunciat en diverses ocasions l´equip de govern (CiU) perquè algunes de les seves actuacions, han fet «perdre la identitat del poble». La formació recorda que algunes d´aquestes denúncies han estat els increments «desmesurats» dels impostos municipals «any rere any»; «desastres urbanístics que provocaran un increment desmesurat de la població»; la supressió de la Policia Municipal (quan s´aconseguiren més de 500 signatures en menys de 24 hores i que IdS proposava deixar-ho a la taula per tal de fer un nou estudi); talls constants de carrers; o ampliacions de grans empreses dins del nucli urbà.

Ara, IdS vol fer un seguit de consideracions a algunes de les actuacions més recents del govern local. Pel que fa a aspectes del polígon industrial, IdS va votar en contra d´aquest punt del Text Refós de Modificació Puntual de Normes Subsidiàries del Mas Sabé «per la forma de com es va iniciar l´expedient on, a instància d´un particular, que sol·licita que s´iniciï l´expedient de modificació en el sentit de classificació com a sòl urbanitzable delimitat, la qual demostra una manca total de previsió per part de l´equip de govern de tenir terrenys previstos per a ús industrial. Succeirà el mateix quan un altre particular faci la mateixa petició en un nou indret?».

A més, segons IdS, existeix un informe de Medi Ambient amb consideracions relatives a la manca d´idoneïtat de la ubicació proposada, atesa a la seva proximitat a dues zones humides incloses en el PEIN (riera de Santa Coloma i estanys de Sils). Així, en les consideracions de l´informe ambiental fa una anàlisi d´alternatives, si bé el considera amb impacte global com a moderat / compatible.

No obstant això, també fa esment que no s´han valorat altres alternatives reals o d´altres no avaluades que permetrien allunyar sensiblement el sector industrial dels espais del PEIN. En les conclusions s´exposa que hi ha diverses ubicacions que també permetrien minimitzar els riscos d´afectació a ambdues zones humides que alhora evitarien fragmentar la connexió entre els estanys de Sils i el Puig-Sardina, turó inclòs dins l´espai del PEIN Turons de Maçanet.

Quant a l´increment de nombre de beques per a estudis primaris i universitaris, IdS va fer veure a l´equip de govern que «alguna cosa estava malament en les bases perquè, en els darrers anys, només hi ha hagut un beneficiari de les beques universitàries». Finalment, es va acceptar que aquestes bases es modificarien per als propers anys. Es presentarà o no?

D´altra banda, referent a l´anunci de l´alcalde Joaquim Rovira de no tornar a presentar-se a les eleccions, IdS ho posa en dubte i es pregunta «si ara va de debò o no, perquè sembla ser que hi ha més d´un candidat per al relleu».

Tanmateix, recorden un dels aspectes més negatius del mandat de Rovira (l´enderroc de les escoles velles) i expliquen que «no va ésser el resultat d´una consulta popular, com diu ell, el que va propiciar l´enderroc, sinó una decisió únicament seva. I aprofitant-se de la majoria absoluta, va exposar el que volia fer en una reunió informativa al local de la Laguna, topant amb l´oposició frontal a aquesta decisió, entre d’altres, del que va ésser director de les escoles durant molts d´anys.

El que no és de rebut és donar la culpa al poble d´una decisió seva i que ara s´adona que va ésser un error». L´oposició dels Independents de Sils proposa al govern municipal el que diu la dita popular: rectificar és de savis.

Jordi Meléndez (Sils), Diari de Girona, 12 gener 2006

2 Respostes a ‘Independents de Sils i POUM’ (del Vell Bloc)

1. pepet diu, el 11 de Maig del 2007 a les 17:47
el que han fet amb el POUM es de jutajt de guardia, varen ” arreglar “les propietats dels ciutadans sense que els afectats sense informar-los i es pot dir que d’amagat, no tothom llegeix els diaris ni té internet a casa, per sort a aquest poble queda gent honrada i noble que els hi va informar, desprès el sr. alcalde per justificar-se va dir que ell no ho sabía i jo em pregunto : com pot ser que la màxima autoritat del poble i la que va signar els acords no ho sàpigues,??? es que pot ser aquest sr. ja té la demencia senil??? i els que governen amb ell s’aprofinten ??? Sr. Torres quan acabi amb Marbella passi per Sils

2. Raimon diu, el 11 de Maig del 2007 a les 22:07
“Jutjat de guàrdia” :O , “Marbella” 😥 , “arreglar” 😥 … No ho acabo d’entendre, a veure si ens ho expliques amb més pèls i senyals, amb més detall. Són rumors o alguna cosa més? :O

Independents de Sils considera que el POUM trinxarà el nucli de Mallorquines

DAVID QUINTANA, SILS.

El grup municipal d´Independents de Sils (IdS) va acusar ahir l´Ajuntament de voler trinxar el nucli antic de Mallorquines amb les unitats d´actuació previstes al nou Pla General Municipal. «Al nucli antic de Mallorquines s´hi han plantejat tota una sèrie d´unitats d´actuació que trinxen completament aquest carrer emblemàtic de Sils» van expressar ahir els membres del grup municipal en un comunicat remès als mitjans de comunicació.

Amb aquestes propostes, IdS no entén les paraules del regidor d´urbanisme, Marc Capdevila, que el passat dia 14 de juny en declaracions als mitjans de comunicació afirmava en referència al nucli de Mallorquines que «l´objectiu ha de ser conservar el que hi ha, i aconseguir uniformitat».

Per IdS el nou POUM apunta en sentit totalment contrari a l´indicat pel regidor convergent. IdS critica també la manca d´informació que l´Ajuntament ha facilitat als veïns cosa que segons explicaven ahir complicarà la presentació d´al·legacions. Aquest grup va fer un seguit de comunicacions personals als veïns que en principi estaven afectats per tal que s´informessin de l´abast de la seva afectació.

Això va desencadenar un munt de queixes que va obligar l´Ajuntament a fer reunions sectorials i a ampliar el període d´informació pública. En aquest sentit IdS explicava ahir que «pel que ens consta hi haurà un allau d´al·legacions al POUM».

Mas Sabé a debat. Pel que fa a la zona industrial del Mas Sabé de la que ja s´ha aprovat inicialment el pla parcial, el grup d´IdS va votar en contra per la forma com es va iniciar l´expedient a instància del propietari dels terrenys i per informes de Medi Ambient, que indicaven la manca d´idoneïtat de la ubicació, «la qual demostrava una manca de previsió de l´equip de govern». «Succeirà el mateix quan un altre particular faci la mateixa petició en un altre indret?» es preguntaven ahir els membre del grup municipal d´IdS. Segons van explicar ahir els membres d´IdS en el seu comunicat, també hi ha altres actuacions previstes al centre urbà de Sils que han provocat el rebuig dels afectats.

Aquest grup municipal va anunciar que presentarà al·legacions i que estarà pendent de les respostes que faci l´Ajuntament a les preguntes que han presentat els veïns afectats. Sobre el futur del POUM, IdS es vol mantenir a l´espera dels fets confiant que les paraules de l´alcalde de la vila, Joaquim Rovira, tinguin validesa. Segons paraules de Rovira, recordades per IdS, «no volen tirar endavant cap actuació que els veïns rebutgin», però veurem què succeeix. IdS troba a faltar una posició pública del que oficialment serà candidat de CiU a les pròximes eleccions

Data de l’article: desconeguda
Font: http://usuarios.lycos.es/independentsdesils/

Iniciativa, Verds i POUM

ICV de Sils demana que l´Ajuntament retiri el Pla General.

Iniciativa per Catalunya els Verds i Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) de Sils va presentar ahir davant d´un número de silencs que no superaven la vintena les seves al·legacions al Pla d´Ordenació Urbanística (POUM) impulsat per l´Ajuntament, governat per CiU. La formació havia convocat tots aquells silencs que no estiguessin d´acord amb el pla a aquesta convocatòria per tal de que expressessin les seves queixes i les afegissin a les al·legacions presentades per la formació ecosocialista.

El primer escenari escollit era la sala de plens de l´Ajuntament, tot i que finalment l´acte es va realitzar a la sala la Laguna davant la negativa de l´equip de govern de cedir el primer espai, una mesura censurada pel ponent d´ICV, Albert Miralles. La convocatòria va comptar amb l´assistència de l´ alcalde de Llagostera, Lluís Postigo (ICV), que va explicar les principals característiques del POUM que ell i el seu equip a l´Ajuntament van dissenyar per a Llagostera, un Pla General que va definir com a «molt compatible» amb la sostenibilitat.

Segons Miralles, el procés d´elaboració del POUM ha estat «mancat» de democràcia participativa i l´Ajuntament de Sils ha mostrat «poca voluntat» a l´hora d´esgotar totes les vies per fer arribar als silencs la informació d´un pla que va definir com a «molt poc sostenible».

Entre les principals preocupacions de la formació ecosocialista hi ha el número d´hectàrees de sòl requalificat que preveu el pla, que es podrien traduir en més de 1. 500 habitatges, així com les hectàrees destinades a sòl industrial, unes 52. Aquesta conversió, per Miralles, conformaria «un nou paisatge a Sils amb més necessitats d´aigua, d´escoles, de seguretat ciutadana i de serveis sanitaris molt difícils de cobrir a hores d´ara i que desbordarien el sistema».

Miralles també va censurar l´escassetat d´habitatges de protecció oficial previstos al pla i va alertar del problema ecològic que plantejaria la nova gestió dels Estanys de Sils. Per tots aquests motius va demanar la convocatòria d´un referèndum posterior a les eleccions del maig de 2007 amb el POUM presentat per la força o forces escollides.

Entre els assistents hi havia un membre de l´equip de govern de CiU que es va comprometre davant del públic a escoltar les propostes dels veïns afectats.

G. Sierra (Sils),
Diari de Girona, 30 juny 2006

Albert Miralles (EUiA) presenta al·legacions al POUM

1. El candidat d’EUiA a cap de llista de la coalició ICV-EUiA a Sils, presenta al·legacions al POUM

Sils.

Presentades al·legacions al POUM – Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils

ALBERT MIRALLES, candidat d’EUiA per cap de llista de la coalició ICV-EUiA a Sils, ha presentat al·legacions al POUM de Sils que es transcriuen a continuació.

A l’Ajuntament de Sils Al•legacions al nou Pla d´Ordenació Urbanística Municipal – POUM.

Primer vull exposar la meva queixa perquè en la pagina web municipal, al lloc on se informa del POUM, no es dóna prou informació del dret de fer al•legacions per part de tots els ciutadans i ciutadanes que ho considerin oportú. Perquè es un dret democràtic i com a tal, crec que la web hauria d’informar i de facilitar el seu exercici. Fer-ho, posant els mitjans, seria una mostra de talant participatiu de l’equip de govern, de promoure i afavorir formes de democràcia directa i de democràcia participativa.

Dades rellevants: En el POUM presentat i inicialment aprovat augmenta unes 95 Ha. el sòl requalificat, que podran ser més de 1.500 habitatges nous. – De sòl industrial, deixant a banda el pla parcial de Mas Sabe, es proposa ampliar unes 52 Ha. més de sòl industrial.

Aquestes dades son il•lustratives de cap on vol portar el futur de Sils l’actual equip de govern de CiU.

Considero necessària i proposo la revisió del POUM presentat i aprovat inicialment per corregir aquest creixement desorbitat de la població i del sòl industrial. Aquest creixement poblacional conduirà a la manca de serveis i d’equipaments públics de tota mena. Quedaran del tot insuficients la llar d´infants, l’escola municipal, el CAP i tots els serveis municipals actuals, tant els d’atenció personal com els de vigilància i seguretat de la població o el subministrament d´aigua potable.

Considero del tot insuficient la previsió de vivenda de protecció oficial prevista al POUM i demano i proposo la seva ampliació substancial per fer possible que hi hagi vivenda de qualitat i assequible per les persones de Sils. Que cap silenc ni cap silenca hagin de marxar a viure a un altre poble pel problema social de l’habitatge.

Considero necessari i proposo que es posi en marxa un pla comercial municipal, dialogat i concertat amb els representants locals, per tal de potencia el comerç local en el moment de creixement de la població.

Considero necessari potenciar la zona de reserva ecològica, els Estanys de Sils. Cal una actitud municipal més decidida, i proposo passar de las paraules als fets i constituir el consorci públic entre el ajuntaments de Sils, de Maçanet i l´ACA, Agencia Catalana del Aigua, depenent del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. El POUM hauria d’evitar la invasió dels Estanys, tant per l´expansió de sòl industrial com de residencial. En aquest sentit cal una reconsideració a fons del pla parcial de Mas Sabe, que és evident que no es pot considerar al marge del POUM.

Degut a la importància del POUM per la vida actual i en els propers anys de les persones que viuen i treballen a Sils, i degut a que és un tema de tanta transcendència social, política i econòmica, es mereix que sigui resolt amb la màxima participació ciutadana i resolt finalment amb el major consens social i polític possible. Per això considero necessari i proposo que l’aprovació definitiva del POUM es faci per part de l’Ajuntament sorgit de les noves eleccions municipals del maig del 2007.

Cal que la campanya d’eleccions municipals sigui el lloc on es faci un debat social, econòmic i polític de les implicacions del POUM i que la ciutadania pugui decidir a qui dóna el seu vot coneixent el model de Sils que proposa. No fer-ho així i pretendre aprovar el POUM depressa i corrents emparats en la actual majoria absoluta del govern municipal de CiU, és manifestar la por al debat, a la transparència i reconèixer la manca d’arguments propis davant de la població.

Proposo la celebració d’un REFERÈNDUM consultiu per què el poble decideixi sobre l’aprovació o no del POUM presentat i que la decisió final a prendre per part del ple municipal en el POUM sigui d´acord amb el resultat del referèndum.

Albert Miralles Güell

http://www.euiaccgg.org/ActualitatDetall.asp?EUiA_Id=432& 05-06-2006 .

2. Al·legacions al POUM (2ª part)

Aquestes al·legacions complementen les presentades amb el escrit de registre de entrada nº 1798. Mantenim totes les al·legacions presentades en aquell escrit i afegim aquestes.

En primer lloc, per tot l´exposat en aquelles al·legacions i en aquestes, demanem la retirada del POUM actual.

Cal donar mes temps a un debat democràtic i participatiu de tota la ciutadania de Sils, perquè puguem decidir responsablement el model de Sils que volem per els propers 15 anys. Mantenim que les properes eleccions municipals son el marc idoni per aquest debat i que la decisió final del ajuntament hauria de respectar el resultat de un refendum consultiu, una consulta popular, oberta a la participació de totes les silenques i silencs. Considerem imprecindible la realitzacio de la consulta popular sigui quin sigui el moment de la tramitacio del POUM, abans o despres de les properes eleccions municipals. Proposem que sigui el nou ajuntament, desprès de les eleccions municipals de Maig del 2007, qui presenti un nou projecte de POUM, tenint en compte totes les al·legacions presentades en aquest POUM actual.

Caldria evitar que un tràmit tant important com la decisió del POUM de Sils sigui resolt abans de les properes eleccions municipals, aprofitant-se CiU de que ara disposa de una majoria absoluta aconseguida quan ningú havia sentit parlar del POUM.

Es adherim a les propostes presentades per la Coordinadora de la Plana de la Selva, que demana un Pla Director Urbanístic per gestionar millor el territori, amb una visió supramunicipal. Te tota la raó volen fer una ordenació territorial evitant duplicitats, que es donaran de segur amb un POUM a cada localitat. Tal i com diu la coordinadora – “Les noves infrastructures, l´AVE, la conversió en Autovia de la N-2, el procés d´urbanització o la aparició de nous polígons industrials, una major protecció dels connectors biològics, la biodiversitat i el paisatge, com també una gestió adequada de l´aigua i les zones forestals. En definitiva, planificar un creixement sostenible”.

Manifestem la nostre solidaritat amb els ajuntaments de Santa Coloma de Farners i de Riudarenes, afectats per el nou traçat presentat de la MAT, la linea de molt alta tensió, i ens oposem tant al nou traçat previst com a la linea mateixa, considerant que no es necessària.

Considerem que amb el creixement demogràfic i industrial previst en el POUM no es garanteix que sigui sostenible el sistema de sanejament ni tampoc es garanteixi i sigui sostenible l´abastament domèstic i industrial amb els recursos hidrics disponibles.

Estem d´acord amb els Independents de Sils quan manifesten la seva oposició al pla parcial de Mas Sabe. Recolzem el seu vot en contra, per la forma en que es va iniciar l´expedient, a instància del propietari dels terrenys i per informes de Medi Ambient, que indicaven la manca d´idoneitat de la ubicació.

Ens manifestem en contra de Mas Sabe com a polígon industrial. Son 25 Ha. situades a menys de 800 mts. del PEIN Estanys de Sils i pel que fa a la possible afectació a la zona humida demanem una avaluació d´impacte ambiental, d´acord amb el decret 382/ 1992 del PEIN. Considerem que no te sentit que no te sentit convertit Mas Sabe en polígon industrial mentre no estigui esgotat tot el sol industrial disponible a Sils, però tot i axi, caldria posar per davant sempre les possibles afectacions als Estanys de Sils.

En la zona de l´esglesia, es preveu un nou vial de circunvalacio, que s´apropa casi al límit del PEIN, fet que provocarà una important contaminació sonora per efectes del tràfic de vehicles que ara no existeix, per tant proposem estudiar altres alternatives.

En la zona de “Puratos” es proposa l´ampliacio de 2,2 Ha. del sol urbà, amb la clau A7.2 Indústria aïllada que afectarà terrenys forestals. Aquest sol ara era no urbanitzable i considerem que cal posar en dubte el canvi proposat degut a la massa forestal afectada.

“El Sorrell”, es preveu un nou sector de terciari i serveis privats de 20 Ha. paral·lel a la N-2. Es a una distancia mínima entre els 120 i els 300 mts. del PEIN Estanys de Sils. Tenint en compte que esta previst el desdoblament de la N-2, es pot agreujar l´efecte barrera i augmentar l´aillament del espai. Considerem que el mateix POUM desautoritza aquesta proposta al establir “com a objectiu ambiental garantir les connectivitats ecològiques i paisatgistiques necessàries per al manteniment de la diversitat i la salut dels ecosistemes”. També diu “evitar i minimitzar l´aillament dels espais naturals i mantenir la permeabilitat ecològica del territori”, y també “minimitzar l´efecte barrera sobre la fauna, degut a les infrastructures de comunicació”.

Hi ha prevista reserva de sol per la carretera C-63, desde Santa Coloma de Farners a Maçanet de la Selva. Considerem que aquest nou traçat també afecta al PEIN dels Estanys de Sils, que proposem que han de quedar protegits per davant de qualsevol altre consideració.

Considerem imprescindible una avaluacio d´impacte ambiental previa en qualsevol actuacio del POUM que tingui la minima afectacio al PEIN Estanys de Sils.

Trobem a faltar al POUM una preocupacio per la movilitat sostenible i al transport public.

Tambe en els criteris de cara a la edificacio i la construccio dels edificis amb criteris de sostenibilitat i estalvi energetic.

Demanem una explicacio de les raons per les que la zona UA-3. Capdevila te un index d´edificabilitat bruta total de 1,25 m2 sostre/m2 sol, i la UA-1. Sector central la te de 1,22. Excepte la zona UA-2. Av. Montserrat que en te 0,84, totes les altres zones son amb index per sota de 0,5. Proposem la revisio d´aquesta anomalia amb uns criteris mes homogenis.

Proposem la constitucio del Consell de Sostenibilitat, amb participacio oberta a entitas, partits, coleectius i persones interesades, per fer el seguiment de les actuacions previstes en el PALS ( Pla actuacio local sostenibilitat ).

Celebrem les paraules dites per un membre del equip de govern local en el acte public sobre el POUM organitzat per ICV- EUiA el pasat dia 29, en les que va exposar la voluntat del govern local de aceptar al.legacions sI compten amb suficient suport. A tall d´exemple va dir que a Mallorquines, si el 90 %, o inclus el 80 % dels veins estaban en desacord amb el previst al POUM, el carrer seguiria tal i com es ara.

Per afavorir la comunicacio i per facilitar la recerca dels consens expresat per el membre del equip de govern proposem que a partir d´ara, al acabar els plens s´obri un torn de paraules en els que les ciutadanes i els ciutadans de Sils puguin interpelar al membres que considerin de l’ajuntament.

Per ICV –EUiA, Albert Miralles Güell. Pere Porter 20. Sils.

Font: La Veu de Sils, consulta: 24/02/07

Llegiu també:

Anuncis

Accions

Informació

3 responses

13 04 2008
LNC

Del Programa electoral de la parelleta Nogué-Cot:

Que escolti les persones

Volem obrir l’Ajuntament a tots els silencs, escoltar-los i afavorir la màxima participació en la presa de decisions. Volem treballar per Sils.
– AFAVORIREM la possibilitat d’assistir als plens municipals
– PROMOUREM les sessions obertes al públic de preguntes en els plens.
– FAREM consultes periòdiques reals i participatives sobre les actuacions importants a fer (POUM, projectes i obres que afectin a un nombre important de veïns, etc.)

http://ids-pmpersils.blogspot.com/2007/05/programa-de-govern-eleccions-municipals_1740.html

bla, bla, bla….

14 04 2008
Tito Toti

Mas Sabé ya está aprobado. ¡Qué casualidad!

14 04 2008
LNC

L’única funció del POUM passat tot i la els molts calés que costen aquests projectes era generar una situació de monopoli en l’oferta d’habitage pis als blocs de davant de l’ajuntament. Situació que s’està mantenint amb la manca de transparència de l’actual govern d’IdS, al servei per acció o omissió, dels mateixos interessos pel que sembla de l’últim mandat Rovira. Lamentable.

És incompatible el que deien abans (consultes periódiques reals) i que a hores d’ara no sapiguem quina solució tenen pel tema CRAE, després del gran ridícul que han fet. Sembla força clar, que mantodran la postura numantina tan coneguda. Després quan perdin, no informaran al ple, si encara estan.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: