AMS analitza la situació

1 07 2008

OBSERVACIONS SOBRE AQUEST PERÍODE DE LEGISLATURA

A un any i escaig de les eleccions municipals, a AMS, seguint la línia encetada des de la reobertura del nostre bloc, volem fer una sèrie d´observacions crítiques (sempre des del nostre tarannà constructiu i no desqualificador), sobre la dinàmica de funcionament del nostre Ajuntament en aquest període.

En primer lloc, i des de bon començament, volem apuntar la manca de voluntat i capacitat de diàleg i d’acostament per part del que es va constituir com equip de govern del nostre poble. Manca que es va reflectir en la incapacitat per arribar a pactes de govern o de legislatura amb els altres grups de l’oposició i que s’ha anat manifestant durant aquest temps en la manera d’exercir el govern com si tinguessin majoria absoluta sense tenir-la. Prova de la qual és la constitució de les diferents comissions informatives i que la presidència de totes elles recaigui sobre el propi alcalde.

Des de l’inici aquesta actitud es va reflexar en la intolerància de l’alcalde al voler imposar un tripartit, en aquell moment contra natura, atesa la bel·ligerància de persones afins a la candidatura d’ICV que en un panflet repartit per les cases acusaven el nostre cap de llista de “cacic i especulador”. Cal fer constar, també, que després d´ un parell de converses, la primera de tempteig, on nosaltres vam demanar “ la lluna en un cove” n´hi va haver una segona, on IDS va aparèixer amb un cartipàs municipal tancat on se’ns oferien regidories sense cap competència significativa.

Donades aquestes circumstàncies optàrem per mantenir-nos a l’oposició, fent aquesta de manera que en cap moment trenqués les formes i amb un respecte absolut per les persones, sense renunciar a fer crítica de les seves actituds i conductes en l’exercici del poder municipal. Tenint molt clar que col·laboraríem en la presa de decisions que entenguéssim que eren bones pel poble. I creiem que així ho hem fet.

En aquest període hem presentat una sèrie d’intervencions i propostes en diferents plens que podeu veure recollides en les actes dels mateixos.

Seguint les actes dels plens publicades al web municipal fins el ple del 10 d’abril (últim del que s’ha publicat acta.) hi apareixen 49 intervencions del nostre grup majoritàriament preguntes i propostes, i algunes mocions aprovades pel ple però no executades ni completades. Les preguntes han fet referència a temes de caire : social, urbanístic, d’obres i serveis, de participació ciutadana, de demanda d’informació i atenció als ciutadans, de seguretat i policia, sobre dinàmica interna i informació als grups municipals i sobre l’ús dels recursos econòmics i les diferents modificacions pressupostàries que denoten una mala planificació econòmica de l’equip de govern.

Les nostres propostes han estat de tipus divers: per evitar la pujada de taxes, sobre possibles acords per a obtenir llits per la gent gran en la residència de Sils, sobre les barreres arquitectòniques, sobre beneficis fiscals per a famílies nombroses i monoparentals, sobre increment de l’assistència social…

Les nostres mocions aprovades però no portades a terme fan referència a l’habilitació d’espais municipals i a l’enllumenat i construcció de voreres, estudi de projecte de plaques fotovoltaiques al sostre del pavelló municipal. Menció especial la proposta de dinàmica de funcionament del butlletí municipal.

Cal fer esment especial a alguna de les mocions i a alguna d’aquestes propostes de força transcendència:

a) La d’habilitació d’espais municipals es referia al cobriment de la terrassa del pavelló, amb la intenció de convertir-lo en un espai “polivalent” i a l’habilitació de l’espai superior de “La Laguna” (“galliner”), com a possible espai d’exposicions.

b) L’estudi de l’enllumenat públic i adequació de les mancances feia referència a la seva modernització per a evitar l’alt consum i al millorament de zones del casc antic amb una pobre il·luminació actual .

c) La de construcció de voreres i eliminació de barreres arquitectòniques, estava relacionada amb el fet que en diferents zones del nostre poble es dóna la circumstància que hi ha moltes voreres inacabades i continua havent barreres arquitectòniques. Provocant aquesta situació, dificultats en els desplaçaments, tant per l’ús de cotxets com principalment per les persones grans o amb discapacitats motrius, i podent ser motiu d’accidents.

d) Una proposta molt transcendent ha estat aconseguir amb la nostra oposició ferma que les taxes i la factura de l’aigua pugessin el que correspon a l’IPC i no el 5% com pretenia l’equip de govern.

Hi ha també constància de la nostra oposició, per si algú la posa en dubte, amb les nombroses votacions amb abstencions o negatives quan hem hagut de mostrar el nostre desacord amb l’equip de govern i perquè no, amb els altres grups de l’oposició. Amb ICV, per la seva actitud sovint populista i poc realista que ens sembla molt de cara a la galeria, i amb C i U que creiem que adopta una actitud molt col·laboracionista malgrat fer crítica verbal a moltes propostes que després ajuda a aprovar amb l’abstenció o el vot positiu.

Prova d’això és l’aprovació pressupostària que va aconseguir l’equip de govern gràcies a l’abstenció d’aquest grup.

Hi ha tanmateix constància de la capacitat d’acord quan hem votat afirmativament davant propostes dels altres grups que ens han semblat positives per l’interès general.

En els diferents àmbits de gestió i administració municipal s’hi acumulen els problemes i conflictes i no es veu des de cap perspectiva que l’equip de govern porti una iniciativa clara ni que sigui capaç de liderar cap canvi significatiu com apuntava en el seu programa electoral.

Els projectes d’obres que s’executen són projectes encetats per l’anterior consistori, alguns d’ells encara inacabats. Les deficiències de funcionament i manteniment d’edificis i instal·lacions públiques es perpetuen : pavelló municipal (cobertura de la pista quan es fan activitats no esportives i manteniment de la mateixa), camp de futbol (problema del manteniment de la gespa), escola(degoters i coberta)… Voreres sense fer, carrers mal asfaltats, brutícia i deixadesa en terrenys i parcel·les no tancats.

Davant del PUOSC es presenta un projecte faraònic d’elevadíssim cost (més de tres milions d’euros), amb projectes d’edificació que podrien no ser prioritaris (Auditori, Biblioteca i Aula de cuina) que posen en dubte el servei d’altres equiparables que ja tenim ( “La Laguna”, Centre Cívic, biblioteca actual). No s’estudien altres propostes menys costoses i de més valor utilitari, com reformes i ampliacions d’edificis existents o propostes com un Centre de dia per a la gent gran. Aquesta aprovació s’aconsegueix sense haver donat documentació i informació prèvia als altres grups municipals amb temps suficient per a estudiar-la.

La rehabilitació dels antics pisos de mestres per a oferir habitatge social al jovent està de moment deturada.

No s’ha fet pública la informació sobre el nou POUM, aquesta és obligació de l’equip de govern i no dels altres grups municipals, que no tenen perquè resoldre els problemes d´aquest per transmetre aquesta informació.

Acabant amb l’àmbit urbanístic no sabem quan ni com es pensa fer la recepció de les urbanitzacions del municipi.

Ens hauria agradat poder fer una valoració una mica més positiva però al nostre entendre s’acumulen les errades quant a la resolució de problemes i s’acumulen els conflictes.

En l’àmbit educatiu, l’equip de govern s’enfronta a un greu problema a la llar d’infants, les seves iniciatives no han sabut resoldre el conflicte intern i molt ens temem que la seva proposta d’externalitzar parcial o totalment el servei no suposi una solució definitiva i amb acord de les parts.

Hores d’ara no sabem què passa amb l’escola nova, quins passos està fent l’equip de govern i cap a on apunten les previsions d’ Ensenyament.

El nou institut s’inicia en precari quant a alguns serveis i amb una ubicació que probablement no sigui la més adient.

Per a quant l’ampliació de l’escola actual massificada i sobreocupada?

Quina és la situació actual sobre el transport escolar? Sabem que la inscripció s’ha de fer properament durant el mes de juliol.

Som conscients que en molts aspectes relacionats amb aquest àmbit l’equip de govern no té competència directa, però sí que en té per mostrar sensibilitat i capacitat de lideratge per establir les negociacions i pressionar l’administració de la Generalitat a tots els nivells per aconseguir la resolució de molts d’aquests problemes. Més tenint en compte que la Conselleria del Departament pertany al seu propi partit.

En l’àmbit econòmic, les previsions de recaptació de l’equip de govern no s’han complert, són molt pitjors del que es creia. La situació de desacceleració que es deia s’ha convertit realment en crisi també al nostre Ajuntament. Estem entrant en una situació d’endeutament i dèficit que pot hipotecar la nostra situació econòmica els propers anys. Caldrà anar molt en compte en les previsions pressupostàries i en no caure en el vici de les modificacions d’aquests tipus que comencen a repetir-se de manera sovintejada.

D’altra banda , estem en desacord amb la dinàmica de funcionament de les comissions i els plens. De les comissions, per la manera d’informar o de no fer-ho per part de l’alcalde i l’equip de govern, entenem que no és a títol personal i quan es requereix suport que s’ha de donar aquesta informació sinó en l’àmbit públic corresponent que són les comissions informatives i és on estan representats tots els grups municipals sense exclusions.

Entenem que hi ha un abús dels plens extraordinaris, sovint per manca d’informació.

Cal fer èmfasi que la majoria d’aquests plens han estat amb un ordre del dia amb molt pocs o amb un sol punt. Creiem que podien haver estat inclosos en l’ordre del dia d’un ple ordinari, aquest fet fa fefaent la mala gestió de l’equip de govern i té un cost addicional important per les arques municipals, 2.500 euros com a mínim ( 200 per cada regidor , 400 per l’alcalde i el que sigui pel Secretari ) Per aquesta raó, i a tall de protesta , els 2 regidors d’AMS vàrem renunciar a cobrar el ple extraordinari del darrer mes d’abril, no tenim constància del que van fer els altres membres del Consistori.

Volem concloure que, davant d’aquesta situació, AMS s’està plantejant propostes i alternatives per intentar canviar aquesta línia d’actuació de l’equip de govern , amb l’acord i col·laboració d’altres grups si és possible i si no ho és, amb la manifestació pública de les seves discrepàncies.

Font: http://amsils.bloc.cat, 30 juny 2008

Llegiu també: AMS, marca blanca

……………………………………………………………………………………………………

Més articles recents del bloc d’ AMS, poc prolífic i sense imatge gràfica:


Accions

Informació

7 responses

1 07 2008
una mare

que vol dir això d’externalitzar la llar d’infants? suposo que deu ser una mena de privatització no? se sap alguna cosa més, com ha acabat el tema (si es que ha acabat) les educadores continuen de baixa i no s’ha sabut res més; als pares ens van dir que l’informe que havia de realitzar l’empressa externa ja estava enllestit i s’havia de parlar amb l’oposició.
Sembla ser que l’oposició sap alguna cosa, algú pot explicar quelcom? Continua el secretisme i molts estem pendents del proper curs, que passarà amb els nostres fills ?

1 07 2008
mare

vaig inscriure al meu fill perque m´agradaven les educadores de sempre, ara no se sap que passarà al setembre potser per altres persones això no té importància però a mi això em dona molta inseguretat i m´estic plantejant que fer…

1 07 2008
Anònim

Perdoneu però sino ho tinc mal entès els d’AMS varen votar a favor del projecte faraònic. No?. Deixant sola a ICV que va proposar altres alternatives que eren prioritàries com el centre dia. No???.
Quina mala memòria que tenen alguns….

1 07 2008
Altre anònim

Potser que llegeixis millor, o t’assabentis millor de les votacions, apareixen a l’acta del 19 de desembre publicada al web municipal. AMS va recolzar la proposta d’ICV del centre de dia, i va votar favorablement amb la condició de revisar el projecte amb la resta de grups, per no perdre la subvenció (és per cinc anys) i amb l’abstenció d’ICV. Siguem objectius si us plau!

2 07 2008
Bloc

Comentaris extrets del bloc d’AMS:

4 Comentaris … de “OBSERVACIONS SOBRE AQUEST PERÍODE DE LEGISLATURA”

1. No hay nada mejor que te coloquen al hijo de vigilante asin que a tragar todo lo que te diga el noge y el secretario si no la plaza se la dan a otro.
Que pena.
Publicat per CARLOS 01 Jul 2008, 00:09

2. pequè són populistes i de cara a la galeria les mocions d’ICV que voteu en contra? perquè no les pressenteu voslatres?
Si tantes lliçons voleu donar, perquè no penjeu el POUM que critiqueu? ens hem de creure el que vosaltres dieu sense ensenyar les cartes? això no és de cara a la galeria?
Perquè va amb aquesta prepotència la Ma. José Lopes al Ple? Va de sobrada?
I, sobretot, Qui mana a AMS??? entrarà el tres -l’arquitecte- aviat? quin embolic teniu !!!
Publicat per Joan Cot 01 Jul 2008, 00:50

3. SR. Joan Cot

Crec que es consideren populistes perquè sovint la temàtica és genèrica i no s’acompanyen d’una valoració del cost de la mesura. A més a més, al ser tan nombroses sembla que l’ajuntament pugui abastar-ho tot fins hi tot problemàtiques que governs centrals no estan en condicions de resoldre, per això són de cara a la galeria.
Qui ha de presentar i fer públic un POUM l’equip de govern o l’oposició?
I les vostres respostes impertinents no són prepotents?
No sé qui mana a AMS, potser ningú. Potser prenen decisions entre tots.
Publicat per Jordi MN 01 Jul 2008, 21:36

4. Benvolgut Joan Cot , abans de preguntar qui mana a AMS ,hauries de saber si el qu’et manen et convé o no
Per cert , et noto un xic agressiu , potser no dormim tot el que voldriem
Publicat per Josep 01 Jul 2008, 22:23

Font: http://amsils.bloc.cat/post/15389/226434

2 07 2008
Silenca

El dia 30 de juny el fill d’en Joan Cot va tenir un accident molt greu, no crec que es dediqui ha deixar comentaris als blocs…qui hagui sigut te molt poca vergonya, es deplorable ferse passar per algu qui no ets.
Aprofito per dessitjar que l’Albert Cot es recuperi satisfactoriamnet . Gracies

4 07 2008
Paco

Em va semblar possitives les intervencions del vostre grup al ple del dia 3. Hem de pensar globalment però actuar de manera local, sense demagògies ni oportunismes. Us demanaria treballar més a prop de ICV perquè la vostra visió i anàlisi dels problemes municípals està més propera a aquest partit que als altres, donada la constel·lació dels components municipals. És de resaltar l’ actuació col·laboracionista de CiU majoritariament d’acord amb la minoria governant amb les seves aprovacions i especialment amb les seves inoportunes abstencions.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: