Ple municipal, 3 juliol

4 07 2008

Vas anar al ple com a alcalde, regidor/a o com a públic?, te l’han explicat de primera mà?, deixa aquí els teus comentaris!

Sils no penjarà finalment al web les dades dels béns i les propietats dels regidors

El ple municipal de Sils va rebutjar ahir a la nit la proposta d’ICV-EUiA perquè es publiquessin al web municipal les dades dels béns i les propietats dels regidors del consistori.

Els quatre regidors d’AMS-AM i d’ICV-EUiA hi van votar a favor, els tres de CiU es van abstenir, i els quatre d’Independents de Sils (IdS), que governen en minoria hi van votar en contra, amb la qual cosa el vot de qualitat de l’alcalde es va fer valer. Cap grup va mostrar-se en contra que es publiquessin aquestes dades, però l’alcalde, Martí Nogué, va considerar que «el web no és el lloc indicat» per publicar-les. «Les coses s’han de fer quan s’han de fer, quan estigui regulat i es digui què, com i on s’ha de fer», va dir Nogué.

El ple, en canvi, sí que va aprovar una altra moció d’ICV-EUiA en la qual s’assenyala que l’Ajuntament pagui la part de transport escolar que la Generalitat finalment no assumeixi. Tots els grups hi van votar a favor, excepte IdS, que es va abstenir. També es va aprovar la proposta d’AMS-AM d’enviar una carta al president de la Generalitat, José Montilla, i al conseller d’Educació, Ernest Maragall, en què se’ls explica que la retirada del transport escolar gratuït constitueix un «greuge comparatiu» perquè «contradiu l’ensenyament obligatori i gratuït», a més de suposar una discriminació per raons de distància.

El Punt, divendres, 4 / juliol / 2008

Cliqueu la imatge superior i consulteu l’ordre del dia del ple municipal

Ordre del dia: Ple

Dia : Dijous 3 de juliol de 2008,

Caràcter : Ordinari.

Hora: 19.30 hores.

Lloc : sala de sessions de l’Ajuntament.

O R D R E D E L D I A

I.- PART RESOLUTIVA PROPOSTES DE SECRETARIA :

1.-Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.-Donar compte de decrets i acords de Junta de Govern Local.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’AFERS TÈCNICS :

3.-Aprovació projecte Urbanització entorns de l’antiga escola de Vallcanera.

4.-Expedient sancionador gossos perillosos, Exp. 2008/461.

5.-Aprovació Text refós Modificació del Pla Parcial Sector 1-Mallorquines Est.

6.-Aprovació certificacions núms. 5 i 6 obra Rehabilitació dels pisos dels mestres com habitatges de lloguer per a joves.

7.-Aprovació certificacions núm. 2 i 3 obra Rehabilitació de les Escoles Vallcanera i acta preus contradictoris.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’AFERS SOCIALS :

8.-Moció d’adhesió a la xarxa d’alcaldes per la pau.

9.-Sol·licitud ambulància medicalitzada i sol·licitud reforç ambulància.

10.-Moció pel manteniment de la denominació Quadern de Sils i Vallcanera.

11.-Moció contra l’Eurodirectiva del temps de treball.

12.-Moció publicació de la declaració de béns.

13.-Moció publicitat de les convocatòries de plens municipals ordinaris i extraordinaris.

14.-Moció ajuts socials.

15.-Moció emissora de ràdio.

16.-Moció bus a les urbanitzacions.

17.-Moció de transport escolar.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES – HISENDA :

18.-Bonificacions fiscals llicència Edificis prefabricats 2008 – SES de Sils.

PART DE CONTROL

19.- Torn de paraules.

L’Alcalde president, Martí Nogué Selva.

Sils, 27 de juny de 2008

ICV anuncia mocions

Moció d’ICV-EUiA-EPN: Publicació de la declaració de béns.

En els últims temps hem vist reiteradament en els mitjans de comunicació notícies que remeten a la corrupció municipal, una autèntica plaga en el nostre país i a Espanya. Recentment, hem sentit a la vicepresidenta del govern central, Mª Teresa Fernández de la Vega, amenaçant amb una persecució implacable contra els corruptes. Fins i tot recordem les paraules del molt honorable president de la Generalitat, anterior a Jose Montilla, el President Pasqual Maragall, parlant del 3% en un ple del Parlament de Catalunya, mirant a la cara a Artur Mas, que replicà iradament de forma immediata. Proposem no esperar i, que a Sils aprovem mesures per donar garanties de moralitat pública i confiança a la ciutadania. Proposem seguir l’exemple de Sevilla, governada per una coalició PSOE-IU, i passar a la publicació anual de les declaracions de béns referides a l’art. 75.7 modificat, de la Llei del Sòl.

Segons el Pais del 21 de juny:

– Sevilla: Los concejales y también los altos cargos. El ayuntamiento de Sevilla, que ya colgó en octubre de 2006 en su Web sevilla.org los bienes del alcalde y sus concejales, antes de que se aprobara la ley, amplió este año la obligación de hacer públicos sus bienes a todos los altos cargos del Ayuntamiento, más de 100 personas. A falta de una normativa sobre dónde hacerlos públicos, Sevilla ha optado por volver a hacerlo en su propia Web. Según un portavoz, ahora se está terminando el proceso de recogida de datos y las declaraciones estarán en Internet en breve.

ICV-EUiA-EPM proposem al ple l’adopció del següent acord:

1- Aplicar en la forma i en el fons l’article següent, començant amb la publicació de les declaracions de béns realitzades en prendre possessió l’any 2007, i afegint les d’aquest any i successius, de forma indefinida.

La Ley del Suelo Art. 75.7 modificado

– “Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades”.

– “Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así cuando se modifiquen las circunstancias de hecho”.

– “Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal”.

– “Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público”.

2 – Considerar alts càrrecs amb dret a obligació a l’Alcalde i tots els regidors i regidores i també al secretari /interventor.

3 – Que les declaracions de béns es publiquin anualment en la pàgina web municipal. Sils, 25 de juny del 2008.

Albert Miralles Güell, Cristina Simó Alcaraz, grup municipal d’ICV-EUiA-EPM de Sils – G17971755.

Font: La Veu de Sils

Moció d’ICV-EUiA-EPM: Bus a les urbanitzacions.

ICV-EUiA-EPM considerem que cal afavorir les condicions de mobilitat en el nostre terme municipal. Millorar les comunicacions afavoreix les relacions personals, apropa els serveis i és un element dinamitzador social i econòmic important. Sembla oportú recordar el programa electoral d´IdS, ara junta de govern en minora: – FAREM una GESTIÓ MÉS eficient del servei de Bus a les urbanitzacions per incrementar les parades i freqüències dins el mateix recorregut (urb. Les Mallorquines i carrer les Mallorquines).

ICV-EUiA-EPM proposa al ple el següent acord:

Fer un estudi durant l’any 2008 per avaluar les possibilitats de millorar les parades i la freqüència del servei de bus a totes les urbanitzacions, de dilluns a diumenge. Sils, 20 de juny del 2008.

Font: http://laveudesils.blogspot.com

Moció d’ICV-EUiA-EPM: Transport escolar

ICV-EUiA-EPM, davant de la possibilitat de que el proper curs escolar 2008-2009 el Departament d’Educació de la Generalitat deixi de subvencionar el transport escolar no obligatori, proposa instar per tots els mitjans possibles al Departament d’Educació de la Generalitat perquè segueixi fent-se càrrec de la subvenció, com fins ara, garantint la gratuïtat del servei.

S’ha de tenir en compte el gran creixement demogràfic, l’important augment d’infants en edat escolar i la dispersió de la població com a factors determinants de la especificitat de la Selva per continuar atorgant la subvenció. Hi pot haver importants conseqüències econòmiques per les famílies si el Departament d’Educació deixa de subvencionar el transport escolar. Existeix un document del Consell Comarcal
de la Selva que planteja la possibilitat d’una forma de coopagament del servei, que pot suposar, en el cas de fer-se efectiva, el pagament de 291 € per cada nen o nena que utilitzi el servei el proper curs acadèmic. ICV-EUiA-EPM proposem que durant el curs 2008-2009 s’assumeixi el mateix compromís que va assumir l’Alcalde en el curs 2007-2008, i que si no hi hagués cap altra solució, s’eviti el trasllat del cost del servei a les famílies.

ICV-EUiA-EPM proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Posar els mitjans necessaris per part del nostre Ajuntament per assegurar que en el cas que finalment el Departament d’Educació no assumeixi la subvenció del transport escolar no obligatori per al curs 2008-2009, a Sils es garanteixi aquest servei sense que suposi cap cost per les famílies. Sils, 20 de juny del 2008.

Font: http://laveudesils.blogspot.com


Moció d’ICV-EUiA-EPM: Ajuts socials

Vist el gran nombre de persones i famílies afectades per les contínues pujades de les hipoteques i els lloguers que posen en risc la continuïtat de mantenir-se en el seu habitatge habitual, el grup d’ICV-EUiA-EPM proposem al ple, seguint l’exemple d’altres municipis catalans que ja ho han fet, l’adopció del següent acord:

Dotar-se d’una partida, la quantia total de la qual queda en mans del regidor de política social, per fer front a les possibles dificultats de ciutadanes i ciutadans de Sils que no puguin fer front a les despeses per mantenir el seu habitatge habitual situat en nostre terme municipal. Que el regidor de política social instrumenti els mecanismes necessaris per posar en marxa aquesta ajuda, en col•laboració amb els serveis socials. Sils, 20 de juny del 2008.

Font: La Veu de Sils

Moció d’ICV-EUiA-EPM: publicitat de les convocatòries dels plens municipals ordinaris i extraordinaris.

Recollint les queixes de moltes persones i manifestant el nostre total acord amb totes elles, instem a corregir el secretisme de les convocatòries de les reunions dels plens municipals, tant de les ordinàries com de les extraordinàries.

Considerem que qui convoca les reunions (l’Alcalde) ha de garantir pels mitjans de que disposi, que les ciutadanes i els ciutadans de Sils estiguin assabentats del dia i hora i de l’ordre del dia de la reunió.

ICV-EUiA-EPM proposem al ple el següent acord:

Les convocatòries de plens municipals ordinaris i extraordinaris, seran anunciades en la web municipal, als taulers d’anuncis i amb megafonia pels carrers, al mateix temps que es convoca les regidores i regidors. Que es publiquin les actes de totes les reunions, incloses les comissions informatives, en la web municipal.

Sils, 20 de Juny 2008

Font: La Veu de Sils, bloc d’IdS

icona.gif Llegiu també:

Anuncis

Accions

Informació

23 responses

28 06 2008
LNC

Ara es veurà qui té voluntat de transparència i qui de secretisme enganxinós

30 06 2008
Bloc

Comentaris a l’article sobre ajuts socials:

PLE 3 JULIOL – AJUTS SOCIALS
11 comentaris

Anònim Anònim ha dit…
Si aquesta gent va firmar una hipoteca que no corresponia la resta de ciutadans hem de veure minvada l’aportació municipal a despesa comuna?
Això li dieu a la mare ICV-EUiA que governa al Parlament o millor al curtet d’en ZP!
6/28/2008

Blogger LNC ha dit…
aquesta gent va signar hipoteques amb una valoració de mercat per una taxadora reconeguda pel banc d’espanya. L’electoralisme de ZP ara ens aboca a una crisi econòmica amb una política econòmica nefasta, si les famílies no reben ajuts d’aquesta mena la crisi serà encara pitjor i el municipi pateix les conseqüències en bé en despesa presupostària, bé en conflictivitat social. Una bona proposta, doncs, vista la manca d’habitage social a Sils.
6/28/2008

Blogger LNC ha dit…
Estatut d’Autonomia de Catalunya:
ARTICLE 26. DRETS EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE
Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han d’establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinen les lleis.
6/28/2008

Anònim silenca ha dit…
m’asembla que us penseu que l’ajuntamnet es rauxa, no deie-ho el de ICV que estem en periode de vaques flaques? si l’aljuntamnet no te ingressos tampoc pot lleçar els diners, ni en pagar transport escolar, ni en pagar la casa a qui no pot, i si creie-ho oportu qie l’equip de govern renuncii al sou`penso que es just que hi renunciin tots els regidors de la corporacio municipal, o no?
6/28/2008

Anònim Sí, apoyamos ha dit…
Este debe ser el Cordobés o su mujer, que con su habitual ignorancia, quiere comparar grupos que cuestan más de 6.000 € al mes entre 4 concejales (IDS) con otros que no llegan ni a 1000 €, los otros 7 concejales.
Los que se piensan que el Ajuntament es jauja son los de Can Celdoni, el de los pisos en Mallorquinas, y los sueldos astronómicos sin dedicación exclusiva del gobierno municipal.
6/28/2008

Anònim sileca desconcertada ha dit…
el que jo no entenc es com Vallcanera, que segons diuen esta farta de pagar coses, ara estigui d’acord amb ICV en pagar a més la casa a la gent que no pot, no tenen prou feina a pagar les obres de la seva urbanitzacio?
6/29/2008

Anònim Maria ha dit…
Que va! si ja no es fan, resulta que ja estan fetes (no com a Can Cabirol) Sembla que tot allò de l’aigua era perquè alguns propers i properes a IdS no acabaven de vendre les seves construcions i volien fer obres a càrrec dels i les parcel.listes.
A Vallcanera som solidaris i solidàries però no idiotes.
Trobo molt encertats aquest ajuts a les famílies que en moments de dificultats poden trobar garantida la seva permanència a casa seva.
6/29/2008

Blogger LNC ha dit…
El que és estrany és que a Cunit un govern del PSC i el PP aprovin aquesta moció i aquí a Sils, s’entestin a dir que no tenen un duro i contractar advocats, comprar tractors i posar-se aquest sous…
6/29/2008

Anònim una altra silenca ha dit…
Per què els d’IdS parlen com si només es votés ICV a Vallcanera ?
Al poble també els votarem.
Enhorabona, Albert i Cristina, per la vostra activitat que ajuda a despertar l’esquerra silenca.

6/29/2008
Anònim sí, apoyamos ha dit…
Ese es el discurso de IDS de cara a la galeria, a escondidas esta mañana ha estado con el Roca almorzando y haciéndose el simpático en CAN RAY de Vallcanera, alguna cosa le han dicho que no le ha gustado, por eso.. je je je
6/29/2008

Anònim Anònim ha dit…
N’hi ha que en tal que els ho paguin tot diuen sempre que sí.
No crec que a Sils treguin tants vots…
6/29/2008

………………………………………………………………….

Font: La Veu de Sils

http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4742414205970571903&postID=8593105319981796756

1 07 2008
LNC

Què tenia l’enganxina abans de venir a Sils?

Què te ara? Per què?

Per què la llei l’inclou?

:-O

3 07 2008
Bloc

En Nogué, IdS i els serveis tècnics la tornen a embolicar amb les parcel.les d’en Nogué a Mallorquines.

L’alcalde Nogué , emparant-se en informes tècnics de l’ajuntament, pretén aprovar el text refós de modificació del conjunt del Pla Parcial de Mallorquines- Est 1, on ell mateix és propietari de parcel.les, i no una modificació puntual de les normes d’un sector més petit de l’àmbit d’actuació del mateix Pla.

Tant l’alcalde com el propi secretari municipal, que està present a totes les comissions informatives que no es publiquen al web municipal, pretenen fer creure que la conveniència i comprensió de la petició del promotor d’un sector, permet l’aprovació de la totalitat del pla parcial de Mallorquines Est-1, mitjançant un text refós, on l’alcalde, tot i ser propietari de parcel.les ha votat i no s’ha abstingut del debat tot i ser part interessada d’aquesta actuació de planejament urbanístic en tenir propietat incloses al Pla Parcial esmentat, de fet ha succeït a la reunió de l’1 de juliol (on va tornar a aparcar malament en el seu cotxe).

Des d’ICV han reclamat aclariments respecte al cost del projecte d’urbanització per tal de garantir que l’Ajuntament no hagi de pagar i sí rebre el que la llei preveu per cada Pla Parcial aprovat. Des de CiU manifesten que no són contraris a la modificació puntual sol.licitada per un particular però no la volen vincular a la totalitat de l’actuació que inclou parcel.les d’en Nogué, per la qual cosa tant AMS (s’ha de veure si la Ma. Josep Lopez continua anat a la seva, amb l’excusa del vot de qualitat de l’alcalde que en aquest que faria nul l’acord), com ICV i CiU proposaran més aclariments i deixar l’assumpte sobre la taula, per la mala instrucció d’aquest procés per part de l’alcalde Nogué.

Algunes fonts consultades pel Bloc, afirmen, que és possible que es vulguin carregar despeses d’urbanització a les parcel.les d’en Nogué aprofitant la iniciativa del promotor d’un sector diferent ” No té sentit l’aprovació d’un text refós de modificació del conjunt del Pla per la modificació puntual d’un sector, que no hauria de variar el repartiment de costos econòmics a altres propietaris, i menys, a l’alcalde que diu que no guanya ni perd, en una actuació urbanística on és part interessada per està integrat en la junta de compensació que executarà el projecte d’urbanització que es desprèn del Pla Parcial que el Govern d’IdS vol aprovar al Ple amb informació totalment incomplerta”, afirmen, ” I si ho fan, presentarem al.legacions” asseguren, “perquè això ja ratlla l’escàndol com ha passat a Can Celdoni on esperem que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, desestimi les intencions d’en Joan Cot”

Font: http://losilenc.blogspot.com/2008/07/en-nogu-ids-i-els-serveis-tcnis-la.html

3 07 2008
Silenca

Les mocions d’ICV … hi ha de tot, les aprofitables i les demagogiques. No futem, jo ja en tinc prou en pagar la meva hipoteca.

3 07 2008
buf

Des que en presentar-se demanaven llums de Nadal per Vallcanera -alhora que dieun no a la MAT- no m’he pres massa amb bons ulls cap proposta.

4 07 2008
carlos

Los IDS=PSC DE SILS HAN VOTADO EN EL PLENO DE HOY ENCONTRA DE LO QUE ELLOS MISMO LLEVABAN EN SU POGRAMA ELECTORAL.

EL RIDICULO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA DEL AYUNTAMIENTO DE SILS LO HAN ECHO ESTOS CUTRO DE IDS=PSC.

RIDICULO RIDICULO…………………………….

[…]

4 07 2008
carlos

DOCTORA MARIA JOSE, DE AMS, MUY PERO QUE MUY BIEN HOY MESIENTO ORGULLOSO DE TENERLA COMO MEDICO DE CABEZERA.

LO MISMO DIGO DE SU COMPAÑERO ANTONIO TELLO

4 07 2008
PEDRO

PERO LO MAS GRANDE QUE TENEMOS LOS VECINOS DE SILS ES TENER UN ALBERT MIRALLES Y UNA CRISTINA SIMON, EN NUESTRO AYUNTAMIENTO.

YO PIENSO QUE JUNTO CON LA DOCTORA, EL TELLO Y LOS TRES DE CIU, TENDRIAMOS UN EQUIPO DE GOBIERNO FABULOSO.

CHICU NO TENDRIAS NINGUN PROBLEMA EN SEGUIR CON LAS CUINERAS, PON LO QUE TIENES QUE PONER Y HACER UN TRIPARTIDO Y QUE LOS IDS=PSC VUELBAN A LA OPOSICIÓN QUE ES DONDE TIENEN QUE ESTAR, POR QUE NO VALEN PARA MÁS.

ESTAN ACTUANDO DE FORMA FACISTA ESTOS NO TIENEN NADA DE NADA DE SOCIALISTAS NI DE INDENPENDENTS, QUE LOS VECINOS PREGUNTEN EL MOTIVO POR EL QUE SE FUE EL CARLOS ADROGUE DE LOS IDS.

4 07 2008
Jordi Ces

si he de felicitar un Tello, és l’Iban, un comportament exemplar. Està en pràctiques però és encara millor que els professionals (àngel espavila!!!)

L’altre el pare en xitxarel.lo… no ha estat capaç de treure els cursos del seu fill

LNC: Gora gu ta gutarrak eta Musu bat !!!

Lamentable la doctora que negui ser d’ERC…. si vol creur`’s que farà “carrera política” n’ha d’aprendre molt de la Laia Cañigeñal 😉

4 07 2008
Bloc

Text procedent del bloc “Des de Sils camí d’Itaca”:

El Ple obliga al Nogúé – amb l’enrabiada d’en Cot, en Taberner la Xibi i en Cordobéz a abstenir-se – pel transpot escolar gratuït d’ ICV+CiU+AMS.

Ho hem aconseguit : ICV+AMS+CiU = Sí !!

IDS= Abstenció, després d’insultar al Miralles, i fer que un public educat li planti cara, per fatxòs, en una nova pèrdua de nervis nogué-montillista.

Sí, l’hem aconseguit !!!

En Nogué imitant al Fraga (“la Calle ez mía”) afirma que “Aquí mano jo” quan li reclamen que no cridi ni esbronqui al regidor Miralles -que sempre el sdeixa en evidència- i el públic -amb ikuriña (ezkerriak asko), li contestea que “és un fatxa de merda”. Només L’Anna Sunyé i l’Arrendo (per distanciar-se de la mala imatge del germà la Mari Tere de l’Ampa, el contructor Cristobal Gonzàlez) no es comporten guarrulamnet després del Ple en fer-li notar que l’alcalde imcompleix novament les normes viàries d’estacionament, tot i a aparcar en lloc diferent, però soprepassant les dues hores permeses. Com els quinquis, que diria en Salvador Sostres […]

Tornar, Xibi , però sense el teu vestit vermell de quan vas treure tres 😉

Font:
http://losilenc.blogspot.com/2008/07/el-ple-obliga-al-socialista-nog-amb.html

4 07 2008
Anònim

Vist el ple d’ahir, veig aspectes diferents dels que s’han apuntat en els comentaris anteriors. Per primera vegada, l’oposició ha estat capaç de votar conjuntament propostes d’interès immediat pel poble front propostes que l’equip de govern no ha sabut defensar ni negociar, mostrant el que ha fet des de que governa, intentar imposar dividint els altres. He vist dos grups municipals amb coherència des de punts de vista diferents, però amb confluències en punts d’interès general pel poble. Aquests dos grups són ICV i AMS, un grup que va a la deriva sense clarificar-se en les seves postures C i U i l’equip de govern tancat i enrocat sense iniciatives ni propostes clares. ICV continua en la seva línia inicial, AMS sembla haver-se posat les piles sobretot després de la reaparició del seu blog i els seus textos de comentari, C i U sembla viure un “impasse” amb contradiccions fins que aclareixi quina oposició vol fer i és evident que IDS ha de fer un replantejament de la seva línia d’acció, bé amb un canvi de lideratge per cercar consensos o bé en un canvi de la seva estratègia municipal per guanyar credibilitat.
Em va semblar un acte autoritari innecessari el de l’expulsió d’en Jordi C que per mi ahir no va interrompre ni dificultar el funcionament del ple, cosa que si havia fet en un ple anterior. Si bé discrepo de la provocació també ho faig de l’autoritarisme.

4 07 2008
anònim

Jordi C, Jordi Ces, Jordi Cespedes, Jordi Gespes: http://jordigespes.blogspot.com/
Jordi
Em presento: tinc estudis de ciència política a la UAB, d’Administració i direcció d’empreses a la UB i de Graduat en estudis immobiliaris i de la construcció per la UB. Visc entre Barcelona, Donostia i Madrid. Sóc Català i m’estimo la llibertat. Vull fer d’aquets bloc un punt de trobada dels vells i nous amics i coneguts. Sigues Benvingut/da.
Jordi

* Edat: 39
* Gènere: Home
* Signe del zodíac: Escorpí
* Any del zodíac: Mico
* Ubicació: Andorra

Quant a mi

Em presento: tinc estudis de ciència política a la UAB, d’Administració i direcció d’empreses a la UB i de Graduat en estudis immobiliaris i de la construcció per la UB. Visc entre Barcelona, Donostia i Madrid. Sóc Català i m’estimo la llibertat. Vull fer d’aquets bloc un punt de trobada dels vells i nous amics i coneguts. Sigues Benvingut/da.
Interessos

* Viure i deixar viure.

Pel·lícules favorites

* Alguien voló sobre el nido del cuco

Música preferida

* 80’s

Llibres favorits

* “Cien años de Soledad”

4 07 2008
Bloc

Text procedent del bloc “Des de Sils camí d’Itaca”:

divendres, juliol 04, 2008

En Joan Cot, prohibeix a una de les educadores de la Llar d’infants està present a un sopar al que en Xico Anoro l’havia convidat.

Les enrabiades Cot, lluny d’allunyar-se, s’estan aguditzant, recentment hem sabut que una de les educadores de La llar d’infants la Quitxalla de Sils, en situació de baixa laboral per l’estrés que estan patint per part de l’equip de govern, va rebre la trucada del regidor, tinent d’alcalde, i que vol ser promotor de la construcció d’un Xalet a Can Celdoni; que la va ordenar que no assititís a un sopar on havia estat convidada per part d’en Xico Anoro.

Ahir, el Ple va reclamar que l’alcalde no cridi al públic i regidors quan veu que una de les seves propostes no surt endavant el que, afirmen, el va posar encara més nerviós.

Després del Ple, va recordar l’alcalde que s’havia passat dues hores del nou aparcament que fa servir a la zona blava de Sils, atès que va arribar a les 19 hores i fins les 23 hores, el vehicle continuava.

Tanmateix l’alcalde a preguntes d’IdS va tornar a faltar a la veritat, assegurant que el punt 5 que tractava sobre un pla parcial de Mallorquines no l’afectava, ignorant o amagant que un text refòs inclou la totalitat de normativa del propi pla.

Font:
http://losilenc.blogspot.com/2008/07/en-joan-cot-prohibeix-una-de-les.html

4 07 2008
Silenca

aquest cespedes, que vol? feina? posant el seu curriculum aqui?:-o

4 07 2008
Silenca

no cal que la busqui…ja massa que en tindra netejan les pintades de l’estació amb la llegua! Tenir carrera no treu res a tenir inteligencia per que no t’enganxin fent tonteries als 40 cuasi tocats! 🙂 :-):-)

4 07 2008
xavi

doncs a mi m’han dit que quan el guardia municipal el va increpar al veurel fer les pintades de l’estacio, va demanar-li que almenys li deixes acabar! sera burru!
🙂 🙂

4 07 2008
anònim

el curriculum i la fotu

4 07 2008
Altre anònim

Jordi C, Jordi Ces,…
Llàstima que tant d’estudi no t’hagi servit per evitar aquest llenguatge despectiu vers els demés, que té molt més de fatxenda i facinerós a la recerca de la provocació que de persona amb educació i estudis. L’Antoni Tello i la Maria Josep han estat escollits en unes eleccions i tenen una representativitat que tu evidentment no tens. Excepte en buscar brega i algun que altre recurs legal els teus mèrit no passen de participar en els forum dels blogs. Altres persones amb diferents estudis universitaris podem pensar que no ets un model a seguir. Potser podem arribar a creure que algun benefici en treus d’aquesta actitud.
Sigues més respectuós amb les persones és una manifestació de tolerància i de llibertat.
Salut!

5 07 2008
LNC

Ai…. que le fareu famós… jo el conec i l’estimo 🙂

Petons, J. 🙂 Gora Gu ta Gutarrak!

6 07 2008
Bloc

Article del bloc Des de Sils, camí d’Itaca:

IDS va votar no a la ràdio municipal, tot i ser un dels seus compromisos electorals

En Carles Taberner va pressumir que “els titulars” respecte a aquesta contradicció “li són igual” amb el vist i plau d’en Nogué.

Extractes del programa d’IdS a les darreres eleccions:

– CREAREM una ràdio o una televisió locals que donin cobertura de tots els esdeveniments del nostre municipi mitjançant una programació en directe i en diferit, que fomenti la participació de les entitats del nostre municipi.

– CANVIAREM l’edició del Quadern de Sils amb una periodicitat com a mínim bimensual, que permeti la publicitat de tots aquells afers interessants per als silencs: subvencions, ajudes, beques, cursos, borsa de treball, etc., sense censurar-ne el contingut com s’ha fet fins ara.

La proposta d’acord, que van votar en contra:

Fer un estudi durant l´any 2008 que permeti avaluar la possibilitat de la posada en marxa d’una emissora de ràdio municipal i d’un butlletí mensual ’informació municipal i, que en el cas de posar-se en marxa, es faran reglaments per garantir-ne la participació dels grups municipals.

Font:
http://losilenc.blogspot.com/2008/07/ids-va-votar-no-al-ple-la-rdio.html
diumenge, juliol 06, 2008

6 07 2008
xavi

jo entenc perfectament aquesta postura, si es paga el trasport escolar , que representen mes de 50.000 € l’any, aixó s’emporta la possibilitat de tirar endavant cap cosa que representi una despesa superflua, com seria la posada en marxa d’una emisora local. Si Ids ha votat en contra, tot hi haber-ho inclos al seu programa, ho trovo asenyat, més que no pas la moció de ICV que resulta del tot inapropiada en una epoca com l’actual en que els ingresos a l’ajuntamnet per la crisis inmobiliaria han disminuit considerablement.
Suposo que me endavant, en temps millors, es pugui fer realitat una cosa tant interesant com seria una radio local.
Anims IDS, no us deixe-ho intimidar i continue-ho amb la vostra politica de moderacio economica.

6 07 2008
LNC

Moderació econòmica? No serà pas al sous d’IdS, ni comprant vehicles, ni pagant al secretari per ser vocal de meses de contractació, ni en fent-se autopropaganda als quaderns de Sils i Vallcanera… 😉 🙂

Abans pensava que només era amb Vallcanera, ara veig que els i les proIDS penseu que tota la gent de Sils s’ha caigut d’un pi… 🙂

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: