Factures 613 a 1098

21 12 2008

Factures 613 a 1098

Algunes factures, destacades o curioses:

 • Ron cremat, 451 euros
 • Havaneres, 1.130 euros
 • Un funeral de muerte, 792 euros
 • Treball de camp, redacció Pla Director d’Abast, 7.100 euros
 • Compactacio terreny moduls SES, 17.400 euros
 • Despeses advocat, ROCA JUNYENT SL, 3.861 euros
 • Neteja graffitis urgència terme mpal, 4.442 euros
 • Homenatge La Vellesa HOSTAL MALLORQUINES, 7.920 euros
 • Assessorament urbanístic juny 2008, 995 euros
 • Assessorament urbanístic juliol 2008, 995 euros
 • Assessorament urbanístic setembre 2008, 995,83 euros
 • Assessorament urbanístic agost 2008, NARCIS SICART MARFA, 995 euros
 • Despeses protocol inauguració pl.Merce Rodoreda, 437 euros
 • Contracte Universitat Girona 1º sem/2008, 8.495 euros

Font: Actes de juntes de govern

Anuncis

Accions

Informació

2 responses

23 12 2008
EUR

Deu n’hi do el que va costar inaugurar la plaça Rodoreda. I aquests assessoraments urbanístics de 1000 euros mensuals, ¿sabeu per què són? I els 8500 euros de la Universitat de Girona? L’alcalde, entre 2500 i 2800 mensuals. El Roca i Junyent advocat, és el despatx de l’antic líder convergent? quina categoria! I els de l’informe Escaler, 1400 per tancament de curs a la Quitxalla?

29 12 2008
.UdG

Contracte col·laboració científica amb la Universitat de Girona

Antecedents:

– L’Ajuntament de Sils, està interessat en un assessorament en matèria de comunicació i de patrimoni documental informatiu per part del Departament de Filologia i Filosofia de la Universitat de Girona, àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat, sota la direcció del professor Lluís Costa.

– Que la Universitat de Girona, per mitjà del Departament de Filologia i Filosofia de la Universitat de Girona, àrea de Comunicació audiovisudal i Publicitat, està disposada a realitzar a favor de l’Ajuntament de Sils, l’assessorament esmentat anteriorment.

Fonaments de dret:
– Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

A C O R D

Primer.- Aprovar el contracte de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Sils.

Segon.- L’ efectivitat d’aquest acord resta condicionat a l’aprovació de l’assignació económica suficient a la corresponent partida.

Tercer.- Trametre aquest acord a la UdG, l’interessat i intervenció.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/JGL_080407.pdf

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Data : 7 d’abril de 2008

………………………………………………………………………

670 UNIVERSITAT DE GIRONA 8.495,00 euros, Fra contracte Universitat Girona, 1ºsem/2008

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080707Cg.pdf

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Data : 7 de juliol de 2008

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: