El Nyap als tribunals

21 01 2009

Recurs contenciós administratiu contra els acords de la Junta de Govern

037

Fonts de tota confiança informen que un grup de veïns i veïnes de Sils han interposat un recurs contenciós administratiu contra els acords de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sils que van donar les llicències a favor de les empreses Foncie i Consum. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona s’ha declarat competent per la matèria i ha admès a tràmit el recurs esmentat. La magistrada jutgessa ha reclamat a l’Ajuntament l’expedient complet del vulgarment anomenat cas Nyap, que haurà de trametre en el termini màxim i improrrogable de 20 dies.

L’advocat nomenat des de l’Ajuntament per fer-se càrrec del cas, en contra del recurs dels veïns, podria ser el secretari municipal de Santa Coloma de Farners, Victoriano Sánchez García, que ja en altres ocasions ha estat nomenat advocat defensor per diverses juntes de govern:

– Les següents factures corresponen a l’any 2007, en temps de l’alcalde Rovira:

172 VICTORIANO SANCHEZ GARCIA 7.540,00 euros ~ Fra. minuta honoraris proc. ord. 468/2005.
173 VICTORIANO SANCHEZ GARCIA 12.180,00 euros ~ Fra. minuta honoraris Cases de Sils proc 499/2005.
433 VICTORIANO SANCHEZ GARCIA 1.740,00 euros ~ Fra. provisió fons proced. ordinari 119/2007.
434 VICTORIANO SANCHEZ GARCIA 2.320,00 euros ~ Fra. provisió proced. abreujat 92/2006 P.Arco.
435 VICTORIANO SANCHEZ GARCIA 2.900,00 euros ~ Fra. prov. fons proced. ordinari 372/2005 J. Albó.
436 VICTORIANO SANCHEZ GARCIA 2.900,00 euros ~ Fra. honoraris proc. abreujat 488/06 P.Arco.
570 VICTORIANO SANCHEZ GARCIA ~ Fra. advocat x cases de sils 2.204,00 euros.

Font: Factures’07 en temps de l’alcalde Rovira
http://silsdelaselva.bloc.cat/post/6213/180464

– La Junta de Govern de 11 de juny de 2007, presidida per l’alcalde Rovira, feia aquest nomenament:

Identificació de l’expedient : Nomenament advocat defensor en personació recurs procediment abreujat 325/2007 i P.S. mesures cautelars 325/2007.

Fets :
– En data 7 de juny de 2007 i amb registre d’entrada núm. 1896 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona notifica el recurs interposat per Pere Arco Pinilla contra la resolució de l’Ajuntament de Sils amb data 19 d’abril de 2007 (…)

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
ACORD :
Primer.- Donar compliment del requeriment del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, recurs ordinari núm. 325/2007 (…)

Tercer.- Encarregar la defensa de l’Ajuntament de Sils al lletrat Sr. Victoriano Sánchez García del Col·legi d’Advocats de Girona, amb núm. de col·legiat 1.301. (…)

Font: http://webspobles.ddgi.cat

Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: