AMS contra el ban del Nyap

5 02 2009

110

SOBRE EL BAN MUNICIPAL

COMUNICAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Acord Municipal per Sils denuncia que l’alcalde hagi distribuït un ban municipal per anunciar ofertes de treball per a una empresa privada

Es tracta del polèmic supermercat de la zona de Can Cabirol, que està sota sospita d’irregularitats urbanístiques

Fa uns dies, s’ha distribuït a Sils un ban municipal en el qual l’alcalde, Martí Nogué (IdS-PM), informa de l’obertura d’un termini per a la presentació de currículums per seleccionar personal per a un nou establiment comercial que es vol obrir al municipi.

Es dóna la circumstància que aquest establiment és el polèmic supermercat que s’està construint a la urbanització de Can Cabirol sota sospita d’irregularitats urbanístiques i contra el que un grup de veïns, han presentat diferents denúncies a Urbanisme que podrien acabar fallant en contra de les llicències concedies per l’Ajuntament per a aquesta activitat.

El grup municipal d’Acord Municipal per Sils (AMS-AM) considera que “és una greu irresponsabilitat de l’Alcalde posar un mitjà públic municipal com és un ban al servei d’una empresa privada.”

La finalitat dels bans municipals no és servir d’eina informativa per a les empreses privades i això és precisament el que ha fet l’Alcalde de Sils, amb l’agreujant que es tracta, en aquest cas, d’una activitat que es pretén iniciar sense resoldre les denúncies que hi ha en curs, la resolució de les quals podria impedir l’obertura del negoci.

Acord Municipal per Sils creu que tot plegat és un intent de l’Alcalde d’ocultar la negligència del govern municipal amb el pretext de la creació d’uns llocs de treball al municipi que podrien ni tan sols existir, depenent de com acabi l’expedient, actuant d’una manera “barroera” i amb menyspreu cap els veïns afectats directament per aquesta obra, presumptament, il·legal.

Finalment Acord Municipal per Sils demana la retirada immediata del ban de tots els llocs on pugui estar a exposició pública.

A TÍTOL INFORMATIU VOLEM AFEGIR:

El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS), diu en el seu article 67 que els bans locals tenen per objecte, entre altres finalitats, fer un recordatori a la població del compliment dels deures ciutadans , l’aclariment d’aquestes quan sigui necessari o efectuar convocatòries populars amb motiu d’esdeveniments ciutadans.

En aquesta definició no hi trobaríem la utilització dels bans com a eina de publicitat o al servei d’una empresa privada.

Per la seva banda la Llei municipal i de règim local estableix que les entitats locals serveixen amb objectivitat els interessos públics que els són encomanats.

Aquesta darrera definició és taxant: servir amb objectivitat implica que el tracte a tercers ha de ser igual per tal respondre correctament als interessos generals. És en aquest marc que no s’accepta el tracte arbitrari o les prebendes subjectives a favor d’un tercer.

La redacció i distribució d’un ban municipal informant que una empresa privada selecciona personal al municipi contradiu tots aquests principis:

– Per una part significa fer ús inapropiat d’una eina d’informació municipal que s’ha d’utilitzar per a les finalitats descrites.

– Per una altra part significa posar a disposició d’un determinat particular una eina d’informació que no s’ha posat mai al servei d’altres particulars o empreses.

Font: Bloc d’AMS, Publicat per amssils | 4 feb, 2009

Comenteu a:

Anuncis

Accions

Informació
%d bloggers like this: