El debat de pressupost, 16D

25 02 2009

El debat del pressupost

095

En el ple municipal de 16 de desembre de 2008, els grups AMS, ICV i CiU van tombar els pressupostos presentats pel grup IdS per a l’exercici 2009. Reproduïm el debat entre alcalde, regidors i regidores.

Aprovació del pressupost per l’exercici 2009.

Debat :

Alberto Miralles: li han informat que la convocatòria del ple no estava anunciada en la pàgina web i que un tema com els pressupostos requereix un esforç informatiu. Reconeix que l’equip de govern ha fet un esforç superior a l’any passat a donar informació prèvia, encara que considera que aquest ha estat insuficient, ja que segons la normativa vigent caldria estar acompanyada per la liquidació, informe econòmic financer, memòria alcaldia, etc .

El passat any ja els va resultar excessiva la partida d’ingressos de l’ICIO per import de 600.000€. De les últimes informacions de què disposen, aquesta informació està a l’entorn de 200.000€ i per l’exercici 2009 es pressuposten 400.000€, li sembla una assignació agosarada, atesa la situació econòmica actual. També entén que les reduccions de la partida de la Diputació que contenia l’Avanç projecte en relació a les inversions previstes no s’haurien de rebaixar. També diu que hi ha un retall molt important en el capítol 2 de reparació i manteniment i esmenta diverses partides .

En la partida de la Llar d’Infants també hi ha una reducció important i més en un any que es posarà en marxa la nova Llar d’Infants i no es preveu un increment de la plantilla . S’abaixen les assignacions de les partides de la llar, com si es volgués liquidar. Es rebaixa la partida d’indemnitzacions d’alts càrrecs, però no es congelen els imports . Tampoc es preveu cap inversió a Vallcanera. Per això, mantindran el vot de la Comissió informativa, perquè li manca confiança en l’equip de govern .

Ma. Josep López: hi ha indicadors que continua l’època de crisis pel proper any i l’ICIO serà igual o inferior al d’enguany. Encara fa dos mesos s’ha rebut la urbanització de Vallcanera i està pendent Les Comes, i hi ha un informe tècnic que diu que no es poden quantificar els dèficits urbanístics existents. Fa gairebé un any es va presentar una moció per ampliar els espais del pavelló i equipaments, i ara es podria ampliar als baixos del bloc del pisos mestres.

D’això no s’ha tingut resposta . Tal i com ha dit l’Albert Miralles, hi ha una rebaixa molt important del capítol ordinari i com exemple es manté la partida de festes i resta dins del pressupost l’assignació de 105.000€ pel projecte del macro edifici de l’Estació. Creu que no és una proposta seriosa aquest pressupost .

Margarita Roca: bàsicament està d’acord amb l’esmentat amb els altres grups i entén que s’hauria de treballar més el pressupost entre tots, atesa la situació econòmica que estem vivint .

Alcalde: finalment ha reconegut el Sr. Miralles que la documentació la ha rebut; informació que es remunta a l’any 2001 i que es va fer extensiva a tots els grups. Amb aquesta informació es podien haver fet totes les propostes que s’haguessin volgut. A part d’això, fa més d’un mes que se li va donar l’avanç projecte del pressupost .

Però avui encara cap dels grups municipals ha fet cap proposta concreta al pressupost i que es faci el què es faci no és del grat de ningú i entén que la situació dels grups de l’oposició és incomprensible. Es queixa que per parlar dels temes que afecten al pressupost, el Sr. Miralles proposa una reunió per dilluns passat, dos dies abans i a la mateixa hora que sap que es realitzen les Junta de Govern Local cada dilluns des del principi de la legislatura, cosa que li fa pensar que no vol que hi assisteixin .

Alberto Miralles: no sabia que es feien els dilluns les Junta de Govern Local .

Alcalde: es va aprovar en un ple que estava present. Creu que tots els grups porten una idea preconcebuda. Entén que gràcies a l’habilitat del Sr. Miralles, com ha passat en altres ocasions, recorda el tema de la segona escola, el transport escolar i que finalment s’han hagut de rectificar .

Els pressupostos si no s’aproven amb tota la informació que han tingut a la seva disposició, és una clara intenció de paralitzar l’Ajuntament d’una manera irresponsable . Aquesta actitud perjudica a tot el poble i això comporta la manca d’inversions, per exemple, no tindrem mobiliari necessari per la nova Llar d’Infants, a les piscines cal fer una inversió, no es podrà fer el conveni per la promoció d’habitatge i el conveni de serveis socials que s’incrementa notablement, serveis sanitaris extraordinaris, no es podran posar en marxa la Policia Local, no es podrà incrementar el sou dels treballadors de l’Ajuntament que s’ha pactat, ni els convenis previstos. Tot això quedarà aturat i reclama responsabilitat a tots els grups .

Ma. Josep López: ha estat convocada la Junta de Portaveus al mes de novembre i es venia preparat per discutir el pressupost i es va parlar del tema de l’edifici de l’estació i en especial de la partida de l’assistència tècnica de 115.000€ i no es va arribar a cap acord i entén que sí que ha portat una proposta a l’igual que els altres grups, però no s’han posat d’acord .

Alcalde: les propostes han de ser concretes i definir les assignacions econòmiques que corresponen. No pretensions vagues .

Ma. Josep López: les propostes les han de fer l’equip de govern i creu que la partida per assistència tècnica per fer l’edifici era una opció concreta .

Alcalde: en la Junta de Portaveus va quedar molt clar que la partida de 105.000€ era per fer la biblioteca i com a molt, l’arxiu i el preu és el que és .

Alberto Miralles: la reunió convocada pel passat dilluns no era per parlar del pressupost .

Francisco Anoro: vol que quedi constància que en cap moment hi ha intenció de perjudicar a l’equip de govern o que tenen idees preconcebudes i vol fer constar que en tot aquest exercici s’han abstingut en les modificacions pressupostàries, taxes i fins i tot, en aquest pressupost. I va ser advertit que es busquessin solucions . No entenen que la última modificació pressupostària l’hagi aprovat l’Alcalde i que es rebaixi la partida de primes d’assegurances, per exemple .

Alcalde: les Comissions informatives estan precisament per preguntar i informar-se de cadascuna d’aquestes qüestions i ara es fa difícil de dir el perquè s’ha rebaixat aquesta partida, potser perquè s’han acumulat totes les primes, el que està clar és que no deixarem cap assegurança per fer .

Francisco Anoro: proposa deixar el tema a sobre la taula .

Alcalde: després d’haver donat tota la informació i haver tingut tot el temps suficient per presentar propostes, no procedeix deixar-lo a sobre la taula .

Margarita Roca: creu que baixar un 20% les partides de manteniment és irreal .

Alcalde: al seu dia ja es va demanar contenció en la despesa i si ara la pretensió és estalviar, no estan d’acord i si no s’estalvia, tampoc .

Margarita Roca: en la Llar d’Infants no es preveu cap partida pel personal que serà necessari .

Alcalde: si es necessita un increment de personal, en el moment que hi hagi més mainada, es farà .

Margarita Roca: segons les seves informacions hi ha hagut gent que no se’ls ha autoritzat a entrar a la Llar .

Alcalde: això no és així, es disposa d’un informe de la pròpia directora en el que posa de manifest que no hi ha cap nen en llista d’espera, per la qual cosa, ningú pot dir quans nens hi hauran, són els que son .

Votació : Per set vots en contra d’ICV-EUiA-EPM, AMS-AM i CiU i quatre vots a favor d’IdS-PM aquest acord va resultar rebutjat .

Font: Web municipal

Llegiu també: Ple 16D

Anuncis

Accions

Informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: