Junta de Govern 16F

25 02 2009

149

Anuncis

Accions

Informació

5 responses

25 02 2009
anónim

veig que torna a sortir, al punt 17, “nomenament advocat defensor”… recurs ordinari…

quina serà aquesta vegada?
algú porta el compte de les peles que portem pagant advocats?

25 02 2009
Anònim

Recurs d’alçada contra un acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona?, de que va el tema?

25 02 2009
LNC

Van suspendre un acord d’aprovació inicial (el que no volen fer amb Nyap) que poden però que hauran d’indemnitzar.. però clar no pensen que hagin de pagar ells…

25 02 2009
Bloc

En data 15 de juny de 2007 el senyor Josep Codina i Corral, en nom i representació de tots els propietaris del sector, presenta un projecte de Pla parcial urbanístic del sector 4 Nord-zona església als efectes de la seva tramitació reglamentaria (…)

El sector 4- Zona nord Església es troba situat a l’oest del cementiri municipal (…)

ACORD:
Primer.- Denegar l’aprovació inicial del projecte de Pla parcial urbanistic del sector 4 Nord-zona esglesia (…)

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/JGL_070917.pdf

26 02 2009
.Sector 4 Nord

dimecres, febrer 25, 2009
Més judicis contenciosos administratius fruit de la negligència dels tècnics i governants de Sils

Pla Parcial d’ordenació del sector 4 Nord zona església.

1.- En data 28 d’octubre de 2008 el senyor Pere Mas Gispert, en nom i representació de la Junta Provisional del Sector, presenta escrit de recurs de reposició contra resolució de la Junta de Govern Local de data 6 d’octubre de 2008.
2.- La Junta de Govern Local de data 6 d’octubre de 2008 va acordar:
Primer.- Assenyalar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, que l’Ajuntament de Sils, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 de setembre de 2008, va fer ús de les seves competències urbanístiques, i va suspendre l’aprovació inicial del Pla parcial del sector 4 Nord-zona església, promogut per en Josep Codina i Corral, fins a l’acompliment d’una sèrie de prescripcions ( s’adjunta copia certificada de l’esmentat acord ).
Segon.- Assenyalar igualment que no procedeix la subrogació de la Comissió Territorial d’Urbanísme de Girona en la tramitació de l’esmentat planejament derivat, a la vista de l’acord de la Junta de Govern Local i per la no producció de silenci administratiu positiu de l’aprovació inicial, atès que fins el dia 24 de juliol de 2008 l’expedient no va romandre complet, als efectes del transcurs dels terminis legals.
Tercer.- Notificar l’acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona .
3.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 5 de novembre de 2008, va acordar indicar al senyor Pere Mas Gispert, en nom i representació de la Junta Provisional del Sector, que no procedeix la subrogació en la tramitació de l’expedient del Pla parcial esmentat, atès que l’Ajuntament de Sils ha exercit les seves competències i, en conseqüència, no es donen les circumstàncies previstes a l’article 88 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
4.- En data 27 de novembre de 2008 els Serveis Jurídics han emès informe


La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
ACORD :
PRIMER.- Desestimar el Recurs de Reposició interposat pel senyor Pere Mas Gispert, en nom i representació de la Junta Provisional del Sector, presenta escrit de recurs de reposició contra resolució de la Junta de Govern Local de data de data 6 d’octubre de 2008.

Ara l’Ajuntament haurà de nomenar advocat (altres nomenaments s’han fet per decret d’alcaldia per evitar publicitat) i algunes fonts properes a IDS apunten que l’acumulació de contractació d’advocats contra els acords municipals són la causa de l’abandonament que pateix la informació de les actes al web municipal. La Junta Provisional del sector fent exercici de les seves competències i dret i capacitat d’obrar, reclama la indemnització que en dret correspongui.

http://losilenc.blogspot.com/2009/02/mes-judicis-contenciosos-administratius.html

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: