Transparència

29 10 2009

transparencia

Ara que estan sortint a la llum greus casos de corrupció a Catalunya, recordem les mesures anti-corrupció proposades pel grup local ICV, amb el vot favorable d’AMS, en el ple municipal de 3 juliol 2008.

Recordem també que des de principis de 2009 l’Ajuntament de Sils ha deixat de publicar les actes dels plens municipals tant a la pàgina web municipal com al tauler o suro dels baixos municipals. Això ens priva d’una font d’informació de primera categoria per a analitzar, amb transparència, la política local.

~

Moció publicació de la declaració de béns.

– El grup ICV-EUiA-EPM ha presentat la següent proposta :

Fets :

En els últims temps hem vist reiteradament en els mitjans de comunicació notícies que remeten a la corrupció municipal, una autèntica plaga en el nostre país i a Espanya.

Recentment, hem sentit a la vicepresidenta del govern central, Mª Teresa Fernández de la Vega, amenaçant amb una persecució implacable contra els corruptes.

Fins i tot recordem les paraules del molt honorable president de la Generalitat, anterior a Jose Montilla, el President Pasqual Maragall, parlant del 3% en un ple del Parlament de Catalunya, mirant a la cara a Artur Mas, que replicà iradament de forma immediata.

Proposem no esperar i, que a Sils aprovem mesures per donar garanties de moralitat pública i confiança a la ciutadania.

Proposem seguir l’exemple de Sevilla, governada per una coalició PSOE-IU, i passar a la publicació anual de les declaracions de béns referides a l’art. 75.7 modificat, de la Llei del Sòl.

Segons El País del 21 de juny: – Sevilla: Los concejales y también los altos cargos. El ayuntamiento de Sevilla, que ya colgó en octubre de 2006 en su Web sevilla.org los bienes del alcalde y sus concejales, antes de que se aprobara la ley, amplió este año la obligación de hacer públicos sus bienes a todos los altos cargos del Ayuntamiento, más de 100 personas.

A falta de una normativa sobre dónde hacerlos públicos, Sevilla ha optado por volver a hacerlo en su propia Web. Según un portavoz, ahora se está terminando el proceso de recogida de datos y las declaraciones estarán en Internet en breve.

ICV-EUiA-EPM proposem al ple l’adopció del següent acord:

1 – Aplicar en la forma i en el fons l’article següent, començant amb la publicació de les declaracions de béns realitzades en prendre possessió l’any 2007, i afegint les d’aquest any i successius, de forma indefinida.

La Ley del Suelo Art. 75.7 modificado “Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades”.

– “Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así cuando se modifiquen las circunstancias de hecho”.

– “Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal”.

– “Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público”.

2 – Considerar alts càrrecs amb dret a obligació a l’Alcalde i tots els regidors i regidores i també al secretari /interventor.

3 – Que les declaracions de béns es publiquin anualment en la pàgina web municipal.

– En la Comissió Informativa d’Afers Socials de l’1 de juliol de 2008, després d’un ampli debat sobre la conveniència, legalitat i oportunitat de l’adopció d’aquest acord, Cristina Simó proposa la incorporació d’una esmena en la forma següent:

ACORD :

Primer.- Aplicar en la forma i en el fons l’article següent, començant amb la publicació de les declaracions de béns realitzades en prendre possessió l’any 2007, i afegint les d’aquest any i successius, de forma indefinida, previ l’assessorament en els termes i condicions en què s’ha de publicar

La Ley del Suelo Art. 75.7 modificado – “Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades”

– “Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así cuando se modifiquen las circunstancias de hecho”

– “Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal”

– “Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público”

Segon.- Considerar alts càrrecs amb dret a obligació a l’Alcalde i tots els regidors i regidores

Tercer.- Que les declaracions de béns es publiquin anualment en la pàgina web municipal

– La Comissió Informativa d’Afers Socials de l’1 de juliol de 2008 va emetre el dictamen corresponent

Debat :

A petició del Sr. Francisco Anoro, el secretari informa sobre el Registre Municipal d’interessos, el dret d’accés i de la seva custodia

Alberto Miralles: en El País del 21 de juny va sortir una notícia en la que la vicepresidenta del govern va dir que s’han de fer les accions que calguin per eradicar la corrupció. Continua dient que en aquest país per vergonya de tothom continua donant-se casos de corrupció i especulació urbanística a nivell local i Catalunya no se’n salva. Per això, el grup ICV-EUiA-EPM proposa fer el mateix que han fet a Sevilla, ajuntament governat pel PSOE-IU. La llei diu que aquestes declaracions d’interessos s’han de publicar, però la llei no diu com i remet a l’Estatut municipal. En conclusió, no es compleix i proposa avançar-se a l’estatut o reglament que desenvolupi aquest precepte.

Conclou que si ho ha fet una ciutat com Sevilla, també ho podem fer nosaltres.

Margarita Roca: pensa que tot això està molt bé, però a Gijón ho fan diferent, és un registre que està custodiat pel secretari que si ve algú i ho demana, ho pot veure o se li pot informar en les condicions que es determinin. Té molts de dubtes que en la pàgina web es puguin publicar tot una sèrie de dades que la Llei de protecció de dades podria incomplir-se.

Dit això, troba que s’ha de fer i publicar, però en unes condicions que garanteixin el compliment de la llei.

Alberto Miralles: per això es pot demanar el dictamen tècnic de la forma que s’han de publicar, però el que busca és un acord polític. És a dir, Sils en aquest sentit som un poble transparent.

Ma. Josep López: en principi estan d’acord, no hi ha res a amagar, però en les condicions que legalment sigui possible.

Carles Taberner: tampoc té cap inconvenient però entén que potser la pàgina web no és el lloc on s’ha de publicar i també s’ha de tenir en compte la Llei de protecció de dades.

Alcalde: el què s’ha de fer és fer-ho bé i per fer-ho així cal esperar que estigui regulat, perquè se’ns digui com, què i on s’ha de fer, i transparents ho som tots i no tenim res a amagar mentre no es demostri el contrari. Conclou que quan estigui regulat, serem els primers en publicar-ho. Ara per ara la llei diu que s’ha de fer la declaració anualment i la farem.

Votació : Quatre vots a favor d’ICV-EUiA-EPM i AMS-AM, tres abstencions de CiU i quatre vots en contra d’IdS-PM.

Es repeteix la votació, donant el mateix resultat.

Aquest acord resta rebutjat amb el vot de qualitat de l’Alcalde

Font:
ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
Núm.: 8/ 2008 Data : 3 de juliol de 2008

Adreça a Internet:
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesPlens/080703Pl.pdf

Llegiu també:

Anuncis

Accions

Informació

8 responses

31 10 2009
LNC

“Debat :

A petició del Sr. Francisco Anoro, el secretari informa sobre el Registre Municipal d’interessos, el dret d’accés i de la seva custodia”

Deu n’hi do: quan l’Albert Miralles pregunta pel Nyap diu que no es vol posar en política… clar que ell, com a secretari, és membre de la Junta de Govern Local i ha de fer públic el seu patrimoni…

31 10 2009
.Operació Pretoria

31 10 2009
zzz

Srta LNC les declaracions de patrimoni no serveixen per res, excepte per fer creure a la gent que tothom es honrat.
Amb aixo nomes poden arreplegar a un “primo”.
Els Millets (perdo bitllets) no deixen rastre

31 10 2009
LNC

Sí que serveixen, Sr. ZZZ, el patrimoni inclou les accions i participacions en societats mercantils.

També serveixen les actes de les juntes de govern i el ple. per això a Sils no es publiquen.

1 11 2009
.Pretòria i Sils

El bloc Des de Sils camí d’Itaca veu vinculacions entre el cas Pretoria i Sils:

diumenge, novembre 01, 2009
Un dels imputats i empresonats en l’operació Petròria per corrupció urbanística va fer campanya per l’alcalde Nogué a Sils i per Gironés a Riudarenes.

Foto:

Es tracta del regidor d’urbanisme de Santa Coloma de Gramenet, Manel (àlies Manuel) Dobarco, propietari d’un xalet a Vallcanera. L’encara alcalde de Sils, i el promotor immobiliari en sòl no urbanitzable Joan Cot, li van agrair el seu suport, quan la junta presidida il.legalment per Virgínia Torres volia fer obres a Vallcanera per valor 1,5 M €. També va donar suport al Nyap de Sils, com els convergents silencs i era contrari a les consultes sobre la llibertat i sobirania de Catalunya.

Un dels organitzadors de la polèmica festa major del 2009 a Vallcanera, Isidro Malaver, també manisfestava comptar amb el seu suport davant antics militants sociliastes de Vallcanera.

En breu, l’alcalde se Santa Coloma com aquest secretari seran expulsat del PSC-PSOE, partit on militen membres de l’actual equip de govern que no publiquen al nyap-web municipal les actes dels òrgans de l’ajuntament (juntes de govern, plens, etc…). Augmenten les veus crítiques al secretisme del govern municipal silenc i en breu es demostrarà que altres ajuntaments amb millors serveis tècnics les publiquen i, fins i tot, permeten veure-les en vídeo.

Enrique Bellete, un ex-company de consistori de l’empresonat, també veí de Vallcanera estudia incorpora-se al grup de suport al Miralles i abandonar el PSC, per discrepàncies que vénen de lluny amb la forma d’actuar d’aquest clan colomec del que sempre s’ha volgut distanciar.

Font: http://losilenc.blogspot.com/2009/10/un-dels-imputats-en-loperacio-petroria.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
dissabte, octubre 31, 2009
Hope

Imatge:

Font: http://losilenc.blogspot.com/2009/10/hope.html

2 11 2009
Esther

Publicado por la asociación de Vallcanera Park, no tiene desperdicio.

METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS

USTEDES CUATRO COMO EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE SILS
POR EL PSC- INDEPENDIENTES DE SILS Y LOS SERVICIOS TECNICOS DE NUESTRO AYUNTAMIENTO CUMPLEN CON TODOS ESTOS REQUISITOS ABAJO MENCIONADOS.

(…)

VECINOS Y VECINAS DE SILS SACAR VUESTRAS PROPIAS CONCLUSIONES

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Nota de l’administració del bloc
Hem preferit posar l’enllaç directe, degut a l’extensió del text:

http://www.transparencia.org.es/ITA%20-%202009/METODOLOG%C3%8DA_UTLIZADA_EN_LA_VALORACI%C3%93N_DEL_ITA_2009.pdf
http://blogdevallcanera.blogspot.com/2009/11/metodologia-utilizada-en-el-indice-de.html

4 11 2009
.Article 75.7

Article 75.7
Declaracions, antídots contra la corrupció

https://silsdelaselva.wordpress.com/2008/06/25/article-757/

4 11 2009
Pipo

Aquí tenim el vídeo de tv3, Ajuntaments sota sospita, de Trenta Minuts:

http://www.tv3.cat/videos/1598419

Segurament no cal extrapolar el tema a Sils, no embrutem al tort i al dret, sense proves, malgrat que deu n’hi do el que es sent a les tertúlies o sobretaules on la gent s’anima una mica més del compte i es deixa anar de la llengua i et comencen a dir que si aquell senyor feia d’intermediari en la venda de parcel·les, cobrant bones propines… o que en aquella zona silenca de blocs estil àrea metropolitana, on es va construir a lo grande, la gran herència de l’alcalde anterior, també hi van haver operacions monetàries molt curioses i milionàries.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: