Secretisme?

2 11 2009

Què passa amb les actes municipals de Sils?
Transparència democràtica, dret a la informació, secretisme antidemocràtic i protecció de dades personals.

1. Des de principis de 2009, l’Ajuntament de Sils (trencant una tradició que venia de l’època de l’alcalde Rovira) deixa de publicar les actes de les reunions municipals; al mateix temps, s’esborren tots els enllaços a les actes dels plens, juntes de govern i comissions (2007, 2008 i 2009); només es van deixar les convocatòries o ordres del dia dels plens celebrats l’any actual. Recentment (finals d’octubre, principis de novembre 2009) s’han afegit alguns “extractes d’acords” d’alguns plens. No es fa cap esment a les juntes de govern, l’òrgan municipal amb més poder executiu:

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/actesplens.aspx
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/consistoricomissions.aspx
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/ActesJuntesGovern.aspx
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/ActesComissions.aspx

2. Ara bé, consultant el nostre article “Actes municipals“, observem que les algunes actes “antigues” en format pdf continuen allí on eren:

Plens: any 2008
Menú de elementos Web
Plens: any 2007
Menú de elementos Web
Actes de Juntes de Govern: any 2008
Menú de elementos Web
Actes de Juntes de Govern: any 2007
Menú de elementos Web
Comissions Informatives: any 2008
Menú de elementos Web

ACTES:

13 OCTUBRE: Comptes-Hisenda
13 OCTUBRE: Afers tècnics
13 OCTUBRE: Afers socials

3. Malgrat la transcendència dels acords que es prenen a les Juntes de Govern Local, la web municipal no ha publicat, a data d’avui, cap ordre del dia ni cap acta de les juntes de govern celebrades l’any 2009.

4. Al Ple de 3 de juliol de 2008 es va aprovar aquesta Moció per a la publicitat de les convocatòries ordinàries i extraordinàries dels plens municipals:

… es proposa la convocatòria dels plens a la Web municipal, als taulers d’anuncis i amb megafonia, així com publicar a la Web les actes de totes les reunions, incloses les comissions informatives. VOTACIÓ – A favor : Tots els grups, per unanimitat. La moció queda aprovada.

Anuncis

Accions

Informació

14 responses

24 04 2009
Bloc

Girona, 1/04/09.L’Ajuntament (de Girona) té constància de la normativa de protecció de dades i la comissió tècnica de seguretat treballa per no publicar dades personals. Girona publica els noms de sancions, contenciosos i llicències d’obres de totes les juntes de govern que es pengen a la pàgina web. També es pengen les actes del ple. El consistori espera resoldre el problema en les pròximes setmanes, però tampoc es vol perdre transparència.

http://www.elpunt.cat/vidreres/article/-/-/21324.html

Per acord de la Junta de Govern Local núm. 3840 de data 18.02.09, s’ha acordat la retirada provisional dels documents exposats per motius de protecció de dades de caràcter personal.

Properament l’Ajuntament d’Abrera adoptarà una decisió definitiva al respecte, un cop disposi de la informació de la Diputació de Barcelona.

En qualsevol cas, recordar que tots els ciutadans/es tenen dret a obtenir informació dels acords adoptats, en els termes que preveu l’apartat 3 de l’art. 70 de la Llei de bases de règim local (LBRL).

Font: Ajuntament d’Abrera
http://www.ajuntamentabrera.cat/default.asp?opc=2&doc=temp&ext=asp&car=ajuntament&loc1=L%B4Ajuntament&loc2=Actes%20de%20Plens%20Municipals

Vidreres, juntes de govern 2005-2009:
http://www.webgipal.net/vidreres/ajuntament/linkats.asp?Id=9660

Almenara, 2003-2009:
http://www.almenara.es/va/actes.php?anyo=04&mes=12

Molló, 2003-2011:
http://webspobles.ddgi.cat/sites/mollo/pages_LeftMenu/actesplens.aspx

Regencós:
http://webspobles.ddgi.cat/sites/regencos/pages_LeftMenu/juntes.aspx

2 abril 09, El Punt:

Els ajuntaments lamenten que la llei de protecció de dades generi contradiccions
Alguns ja eviten les dades personals en la publicació d’actes, però en general reclamen criteris més clars
2/04/09 02:00 – Tarragona – EL PUNT email protegit

Responsables municipals dels principals ajuntaments del Camp i l’Ebre veuen amb diferents ulls la prohibició de publicar certes dades personals en actes de plens o juntes de govern, que fa efectiva l’Agència de Protecció de Dades. Alguns la consideren necessària; altres, massa restrictiva, però en general a Salou imputen a la llei de protecció, que el govern sembla que s’esforçarà a fer respectar, indefinició, i fins i tot contradiccions directes amb la llei de procediments administratius. Alguns alcaldes van més enllà i diuen que la normativa va en contra de la transparència informativa i que complicarà encara més la vida als ajuntaments.

Calafell.
L’Ajuntament, que publica a internet tant les actes dels plens com de les juntes de govern local, reconeix que no compleix al cent per cent la llei de protecció de dades, tot i que el personal jurídic i informàtic està rebent ara formació sobre el tema. Fonts municipals reconeixen la dificultat de combinar els preceptes de l’Agència de Protecció de Dades amb els marcats per la llei de procediments administratius, que sovint entren en contradicció a l’hora de donar publicitat a adjudicacions o subvencions. «Agraïm que l’agència ens ofereixi ara uns criteris clars», van afirmar les mateixes fonts.

Torredembarra.
La web també publica periòdicament les actes dels plens, però sempre, abans que aquestes es facin públiques, s’eliminen totes aquelles dades personals que puguin vulnerar la llei de protecció de dades.

Salou
. L’Ajuntament, que feia públiques les actes de les juntes de govern, ha suspès aquesta pràctica davant el conflicte amb la protecció de les dades personals. El consistori estudiarà ara un mecanisme per tal de combinar la publicació d’aquests documents amb el respecte a aquesta legislació.

El Vendrell
. A la web municipal tan sols es poden consultar aquells edictes o decisions que han de passar, per llei, per un procés d’informació pública. Les actes dels plens i les juntes de govern, però, es poden consultar en persona a l’ajuntament.

Vila-seca.
En canvi, a Vila-seca sí que publiquen totes les actes a la pàgina web municipal, on consten diverses dades personals.

Reus.
L’Ajuntament de la capital del Baix Camp publica a internet els extractes dels acords adoptats en els plens i les juntes de govern, però mai es publiquen les actes de manera íntegra. En aquest sentit, l’Ajuntament assegura que «sempre ha vetllat per garantir la protecció de dades» i que, si el govern considera que cal incrementar el llindar de protecció, ho farà.

Cambrils.
A la web només hi posen les actes dels plens, «perquè és un document públic», explicava una font municipal.

Tarragona.
L’Ajuntament diu que està treballant conjuntament amb l’Agència de Protecció de Dades per posar-se al dia en aquesta qüestió.

Falset.
Les actes que es pengen a la web municipal no contenen mai noms de persones privades. «En aquestes actes només hi surten els noms de persones públiques, com ara els regidors, però mai el nom de persones particulars», explicava el secretari, Manel Alba. A Falset, les actes de les juntes de govern no es pengen, i el secretari considera que seria una vulneració flagrant que en aquest tipus d’actes hi sortissin dades privades de persones particulars.

Tortosa.
Ferran Bel, alcalde de Tortosa (CiU), diu que es tracta d’una contradicció. «Si els plens són públics, entenc que les actes dels plens també ho han de ser», manifesta, tot assenyalant que una altra cosa podrien ser les actes de les juntes de govern, que són a porta tancada. Per Bel, el fet que l’Agència de Protecció de Dades considere il·legal que es publique aquest tipus d’informació podria atemptar alguna vegada contra la transparència informativa. Què farà a partir d’ara l’Ajuntament de Tortosa? No ho sap, estarà a l’expectativa.

Amposta.
Manel Ferré, alcalde d’Amposta, assegura que l’Ajuntament complix «escrupolosament» la llei de protecció de dades, però veu contradictori que l’administració, d’una banda, obligue els ajuntaments a publicar els acords de govern o de ple a través d’edictes i, per una altra, prohibisca la difusió de les actes.

Gandesa.
Miquel Aubà, alcalde de Gandesa, explica que l’Ajuntament publica les actes dels plens a través de la web, però no d’una manera exhaustiva. «Per exemple en el cas de les llicències d’obres, diem qui les demana però no per a què», precisa. Aubà critica la indefinició que existix al voltant del tema de la protecció de dades. Posa com a exemple que la llei també impedix al govern passar informació als mateixos regidors de temes que no afecten la seua regidoria. «Entenc que hi ha informacions que puguen ferir, però és necessària una certa transparència», comenta.

Móra d’Ebre.
Josep Solé Biosca, alcalde de Móra d’Ebre, diu que d’entrada «això complicarà una mica més la vida als ajuntaments». De fet, l’Ajuntament de Móra d’Ebre es plantejava publicar a través de la web de l’Ajuntament les actes dels plens. «Ara potser no ho farem.»

Alcanar.
Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar, assenyala que el seu Ajuntament va molt en compte amb la protecció de dades. En l’últim ple van aprovar un punt per restringir l’accés a les llistes de parelles de fets, de tinença d’animals de companyia i d’altres. Temps enrere publicaven les actes dels plens a la revista Alcanar però ara ja no ho fan, perquè són excessivament extenses.

[Informació elaborada per Azahara Palomares, Mireia Lacàrcel i Roser Royo]

Fonts:
http://beta.elpunt.cat/lloretdemar/article/-/-/21827.html
http://www.elpunt.cat/falset/article/1/10-administracions/21827-els-ajuntaments-lamenten-que-la-llei-de-proteccio-de-dades-generi-contradiccions.html
http://www.ajuntament.gi/sgdap/noticies07/difusio_web_dades_personals.pdf

1 abril 09, Diari de Girona:

El govern veu il·legal la difusió que fan les administracions de certes dades personals
L’Agència de Protecció de Dades no permet publicar-les sense permís de l’afectat en actes de plens i juntes de govern
1/04/09 02:00 – Girona – jordi colomer

L’Agència Catalana de Protecció de Dades considera il·legal la publicació de certes dades personals en actes de plens i juntes de govern de les administracions públiques. Un dels casos més flagrants és els de les sancions a ciutadans, que molts consistoris fan públiques en actes de junta de govern. Així doncs, molts ajuntaments gironins estan cometent actualment il·legalitats amb aquestes actes, ja que fan públics sense poder fer-ho noms, domicilis i DNI de particulars. Aquest problema s’ha accentuat amb la publicació d’aquestes actes a internet, fet que va fer elaborar a l’agència un dictamen que va establir que si l’administració no té el consentiment de la part implicada o no es troba en un cas habilitat per llei, està cometent una il·legalitat i podria ser sancionat.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades té un servei d’inspecció que intenta solucionar els casos en què detecta que l’administració pública, generalment ajuntaments, incompleix la normativa. Davant la difusió de la informació durant els últims anys per internet, és en aquest àmbit on s’està fent més incidència amb aquesta vigilància. L’Agència Catalana de Protecció de Dades va emetre un dictamen en relació amb la consulta d’un ajuntament sobre la publicació de les actes de ple i juntes de govern en què considera «no justificada» la difusió a través del web municipal d’aquestes actes quan continguin dades «que puguin afectar el dret a la intimitat o altres dades de caràcter personal».

Si un ciutadà comprova que les seves dades han estat fetes públiques il·legalment sense el seu consentiment pot acollir-se als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal, més coneguts com a drets ARCO. Els casos principals en què l’ajuntament no pot publicar en cap cas les dades de ningú és en la concessió d’ajuts i, sobretot, en els expedients sancionadors. Un cas important en què sí que està habilitat per llei és la concessió de llicències d’obres. Els drets ARCO permeten al ciutadà exigir al responsable de la publicació dels fitxers que els elimini. El ciutadà també pot denunciar el cas a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que ha rebut nombroses queixes respecte d’aquests temes. Òbviament, si el ciutadà considera que ha estat perjudicat per la difusió d’aquestes dades, pot optar per la via judicial.

En el cas dels diaris oficials, sí que està permesa la difusió de dades personals, perquè és necessari per a la finalitat, ja que es comuniquen actes administratius que no han pogut ser notificats personalment.

JOSEP MATAS
«S’ha fet un ús poc pensat de les actes»

No haurien de ser públiques totes les actes de les juntes de govern i dels plens?
–«Les juntes de govern no fan sessions públiques. Els ajuntaments haurien de donar notícia dels acords, però s’ha de fer amb cura, perquè hi pot haver temes delicats. Per no perjudicar persones s’ha de donar publicitat evitant de donar dades de persones físiques. En els plens, igualment.»
–En quins casos es pot donar informació de persones i en quins no?
–«En les llicències d’obres, si el titular és una persona física, es pot donar el nom. No és així en el cas de la concessió d’ajuts o d’expedients sancionadors. Aquests són els dos principals problemes. Hi ha altres casos, com ara concedir una beca a un funcionari. La idea és que és bo fer públics els acords, però no sempre entrar en detall. En cap cas es pot publicar el DNI.»
–Des de quan està en vigor aquesta normativa?
–«En realitat sempre hauria d’haver estat així. La llei de bases de règim local del 1985 diu que s’ha de donar publicitat als acords, però no transcriure’ls. Amb internet hi ha hagut una tendència a allò fàcil, que és penjar-los del tot.»
–Es pot arribar a sancionar l’administració pública que publica els noms sense poder fer-ho?
–«Hi ha hagut molts casos de denúncia a l’Agència Catalana de Protecció de Dades. El que convé és corregir aquesta pràctica. En el cas de les administracions públiques les sancions no són econòmiques. Es resol que és pràctica incorrecta. En cas de reincidència, sí que hi hauria problemes, podria ser prevaricació.»
–Perquè, es pot dir clarament que publicar aquestes dades és il·legal?
–«Sí, sí, en la mesura que es divulguen casos personals en circumstàncies que no estan justificades.»
–Es pot anar al jutjat a denunciar-ho o únicament es pot denunciar a l’agència? Hi ha hagut alguns cas de via judicial?
–«No en conec cap cas, però es podria fer si es considerés que s’ha produït un perjudici.»
–Hi ha alguna altra mesura per protegir la intimitat de les persones en aquest àmbit?
–«S’està parlant que les pàgines web on hi ha les actes no siguin indexables, per evitar això, que els robots dels cercadors les puguin trobar. És probable que la Unió Europea ho faci seu i d’aquí a un temps sigui obligatori.»
–Parla del cas d’internet, però també deu ser il·legal penjar determinades dades en actes que es pengin, per exemple, en plafons.
–«És il·legal si no té cobertura legal o no hi ha el consentiment de l’afectat. És el mateix cas que a internet.»
–Per què creu que es produeixen aquestes il·legalitats per part de diversos ajuntaments?
–«Crec que s’ha tendit sense mala fe a fer un ús poc pensat d’aquestes actes.»
Sis principis per la difusió a internet

En les seves recomanacions sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’internet, l’Agència Catalana de Protecció de Dades estableix sis principis que no sempre tothom compleix: consentiment, proporcionalitat, exactitud, inalterabilitat de drets i garanties, adaptabilitat al progrés i responsabilitat. Així doncs, s’estableix que només es pot procedir a la difusió d’informació que contingui aquestes dades quan es disposi del consentiment del titular de les dades o quan la difusió derivi de les previsions d’una norma amb rang de llei. L’agència considera que és necessària la ponderació, per tal que la informació facilitada sigui l’estrictament adequada i es mantingui només durant el temps adequat per assolir la finalitat que legitima la difusió de les dades. Pel que fa a l’exactitud, la recomanació estableix que correspon a l’administració que difongui o ordeni la difusió de dades per internet vigilar per la seva correcció, actualització i cessament quan esdevingui innecessària o il·legítima.

La utilització d’internet ha de garantir el manteniment de la integritat dels drets i les garanties jurídiques i de seguretat. En la difusió d’informació a través d’internet també cal adequar les mesures de seguretat als avenços que experimenti la tecnologia i a les necessitats derivades dels nous riscos. Finalment, les entitats o òrgans responsables dels fitxers o tractaments són responsables de la informació que ofereixen a través d’internet que incorpori dades personals.
Protesta simbòlica al web de Tossa

L’Ajuntament de Tossa ha eliminat recentment les actes de les juntes de govern. A la pàgina web on fins ara es podia accedir a aquestes actes s’explica ara que s’han retirat del web municipal aquesta informació arran d’un dictamen de l’Agència Catalana de Protecció de Dades que constata els casos en què no és preceptiu publicar les actes. Aquest dictamen no és al gust de tothom, ja que al web de Tossa, sota l’explicació del dictamen, hi ha una nota en què es llegeix literalment: «Els serveis administratius de l’Ajuntament de Tossa de Mar no compartim aquesta mesura.»

El segon tinent d’alcalde de Tossa, Joan Antoni Hervias (CiU), lamenta que ara no es pugui accedir a les actes, ja que a vegades és necessari per feina, i considera que netejar de dades les actes de tots els plens que hi havia al web des de l’any 2000 és una feina que ara no es pot assumir.

Continua incomplint la llei

Tanmateix, l’Ajuntament de Tossa continua incomplint la llei, ja que tot i que ha quedat eliminat l’accés del web a les actes, aquestes encara estan penjades a la xarxa, com bé es pot comprovar en una cerca al cercador Google. Com assenyala l’Agència Catalana de Protecció de Dades, això tampoc està permès i és igualment sancionable. Una recomanació amb vista al futur és que les pàgines web que continguin aquestes dades no siguin indexables.

Darrera actualització ( Dimecres, 1 d’abril del 2009 03:00 )
http://www.elpunt.cat/sils/article/-/-/21422.html

24 04 2009
24 04 2009
EL BOMBERO

que se puede esperar de cuatro individuos que actuan como en la epoca de Franco.

Los vecinos tienen que acudir a los Plenos y sedaran cuenta de lo que estoi diciendo.

FACHAS, FACHAS, FACHAS

24 04 2009
LNC

Tenen por de les setències judicials que vénen, Nyap, Església, CRAE, etc etc etc, converses entre el Xico i en Cot sobre xalets en sòl no urbanitzable, etc etc etc

Obliden dues coses: Tenen l’obligació de lliurar còpia de les actes per escrit a qui ho demani, i l’assciació de Vallcanera bé podria demanar-les i penjar-les al seu blog, que com a imatge no s’indexen el noms, i per tant és legal.

La segona és que des de la uni podem entrar a les bases de dades de jurispridència i treure totes les sentències on l’ajuntament sigui part 😉

26 04 2009
Anònim

Anar a l’ajuntament a demanar còpia d’una acta, omplint una instància i donant el teu nom, domicili i dni, això sí que es desprotecció de dades personals, i a sobre et demanaren per quin motiu la vols. Aquests polítics de l’Agència catalana de protecció de dades de la Generalitat acabaran col·laborant, sense saber-ho, amb la mala fe d’alguns polítics i funcionaris de poble.

27 04 2009
un altre pepe

Tu , LNC , que es el mateix que en Miralles de ICV, t’uneixes amb en Tello ( tu per ell ets un dèu ) , i a veure si us en sortiu de que es publiquin.
Teniu mes criteri que l’Agencia de protecció de Dades ?

27 04 2009
Un

No publicar ni les ordres del dia ni les actes de les juntes de govern pot servir per perjudicar i putejar als veïns d’AMAGAT, aprovant (a porta tancada) llicències irregulars o aprovant llicències de legalització que tenen a veure amb temes que estan en mans d’un jutjat, anulant les llicències del Nyap i canviantles per unes altres per tal de despistar al jutjat contenciós, etc, etc.

Amagueu el nom de la gent que té multes de trànsit o el nom del senyor que té un gos perillós o del pagès que té la parcela bruta i abandonada, però no amagueu altres coses si es veritat que estem en una època de ajuntaments democràtics.

2 07 2009
Antoni Iborra

Bon dia.

Buscava informació sobre Sils i he trobat aquest bloc, que em sembla molt interessant.

Sóc advocat i estic buscant informació en relació a un accident laboral que va passar al carrer dels Albers, 38 (Urbanització Les Comes) el dia 6 de maig de 2005. He vist que consta una llicència d’obres de l’habitatge lliurada, justament, amb acord de la Junta de Govern Local de 2 de maig de 2005. Sorprenent, la coïncidència. Us agraïria que em facilitéssiu, si fos possible, còpia d’aquesta acta del dia 2 de maig de 2005.

Per endavant, us faig arribar el meu agraïment.

Atentament,

2 07 2009
.Bloc

No disposem d’aquesta acta del 2005. Caldrà demanar còpia a l’Ajuntament.
Sort !

2 11 2009
.Barcelona sí publica

Article del bloc Des de Sils camí d’Itaca:

dilluns, novembre 02, 2009
L’Ajuntament socialista de Barcelona deixa en evidència els criteris d’IDS i els tècnics i publica a internet les actes municipals

“En aquest apartat es pot accedir a la retransmissió en directe del Plenari del Consell Municipal un cop al mes, que és la periodicitat amb què es reuneixen els 41 regidors de l’Ajuntament. A més, també s’hi poden trobar l’ordre del dia del plenari vinent i l’enllaç a la retransmissió dels moments més importants de la darrera sessió. Alhora, es pot accedir a informació sobre els plenaris que han tingut lloc a Barcelona des de l’any 2003, que inclou des de les ordres del dia, els acords i les actes fins a la retransmissió en vídeo dels moments més importants de les intervencions.”

Font: Bcn.cat i Més actes

A Sils, en plena polèmica pel Nyap , l’ajuntament va deixar de publicar les actes al nyap-web municipal, amb un “criteri tècnic” que pel que es veu ara l’Ajuntament de Barcelona, amb milor criteri tècnic, no comparteix.

La pregunta és evident: Per què els veïns i veïnes de Sils podem tenir informació a internet dels acords dels Plens i JUntes de Govern barcelonines i no del nostre poble??

Font: http://losilenc.blogspot.com/2009/11/lajuntament-socialista-de-barcelona.html

Imatge de la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al mateix bloc local:

2 11 2009
.Sils no publica

Segurament, la pregunta final del comentari anterior és una bona pregunta. A data d’avui 2 de novembre, la web municipal de Sils …

No fa cap referència a les juntes de govern (ni ordres del dia ni actes ni resum d’acords), no presenta cap acta dels plens dels anys 2007 o 2008 o anteriors. Acabem de veure que, molt recentment, hi han afegit uns “extractes d’acords” de plens municipals a partir de maig 2009.

Plens: any 2009
Menú de elementos Web

CONVOCATÒRIES:

EXTRACTES ACORDS SESSIONS DE PLE

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/ActesPlens.aspx

2 11 2009
.No consta que el regidor fos expulsat

Molt recentment, la secretaria de l’Ajuntament de Sils ha publicat uns “extractes d’acords” de plens municipals a partir de maig 2009.

Preguntes: ¿per què l’alcalde va expulsar un regidor durant el ple de 18 juny 2009?, ¿en quin moment?, ¿quin tema s’estava discutint?, ¿què va passar al ple municipal després que l’alcalde expulsés al regidor Miralles i que tots els regidors i regidores de l’oposició i tot el públic assistent abandonessin la sala de plens?

¿ Trobarem les respostes en l’extracte següent ?:

EXTRACTE ACORDS SESSIÓ DE PLE

Ple extraordinari núm. 8/2009 de data 18/06/2009:

– Aprovació de la certificació 12 obra Centre d’Educació Infantil de 1r cicle (5 unitats)

ACORD :

Primer.- Aprovar la certificació núm. 12 i acta de preus contradictoris corresponent a
l’obra Centre d’Educació Infantil 1r cicle (5 unitats), a favor de l’empresa Incunart SA i
que ascendeixen a //46.876,54// (quaranta-sis mil vuit-cents setanta-sis euros amb
cinquanta-quatre cèntims) d’euros.

Segon.- Carregar la despesa a la partida núm. 03 421 62200 del pressupost vigent.

Tercer.- Donar trasllat del present acord, juntament amb còpia de la certificació a
l’adjudicatari i a intervenció.

– – – – – – – – – – – – – –

– Pla ordenació Urb. Municipal – Informació Pública

ACORD :

Primer.- Sotmetre a informació pública fins el 31 de juliol de 2009 l’informe elaborat per
l’equip redactor del Pla Ordenació Urbanística Municipal i documentació gràfica
actualitzada. Durant aquest termini els interessats poden presentar al·legacions i
suggeriments que seran resolts en l’aprovació provisional.

Segon.- Modificar el Programa de Participació Ciutadana perquè en el termini
anteriorment assenyalat, els interessats puguin rebre informació de l’equip redactor i/o
serveis tècnics municipals en l’oficina del Pla que s’obrirà a l’efecte.
L’Ajuntament difondrà la informació amb aquelles accions o instruments que possibilitin
una major publicitat del Pla.

Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauló i a la
web.

– – – – – – – – – – – – – – – –

– Resolució recurs alçada contra acord Ple 05/03/09 – Aprovació Estudi detall

ACORD:

1r. Declarar la inadmissió del “recurs d’alçada en contra del acord del ple del proppassat
5 de març, que va aprovar el estudi de detall C.Bastiments, Av. Països catalans i Av. La
Selva”, interposat pel senyor Albert Miralles Güell, en la seva qualitat de portaveu del
grup municipal d’ICV-EUiA-EPM, per ser l’estudi de detall una disposició de caràcter
general que no és susceptible de cap recurs administratiu.

2n. Notificar la present resolució a l’interessat.

– – – – – – – – – – – – – – – –

– Renuncia càrrec regidor Josep Ribas Albó (CiU)

ACORD:

Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del càrrec de regidor que ostenta Josep
Ribas Albó del grup municipal de CiU, de conformitat amb l’establert en l’article 9.4 del
ROF.

Segon.- Declarar vacant el lloc de regidor del grup municipal de CiU, essent el següent de
la llista per ocupar-lo Marc Capdevila Alabert, per renúncia expressa de Josep Ribas
Albó.

Tercer.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central que expedeixi la credencial de Marc
Capdevila Alabert, de conformitat amb l’establert en l’article 19.1.j) i 182 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General.

Quart.- Donar trasllat del present acord a la Junta Electoral Central i al grup de CiU.

Font:

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/090618Plweb.pdf
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/ActesPlens.aspx

6 11 2009
.Girona sí publica

L’Ajuntament de Girona sí publica les actes dels plens i de les juntes de govern local:

– Plens: http://www.girona.cat/ajuntament/ses.html
– Juntes: http://www.girona.cat/ajuntament/acords_junta.php

Es considera que aquestes actes compleixen els requisits de la Recomanació 1/2008, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet.

http://www.apd.cat/media/424.pdf

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
El bloc local Des de Sils camí d’Itaca vincula la no publicació de les actes de Sils amb el secretisme urbanístic:

http://losilenc.blogspot.com/2009/11/lajuntament-socialista-de-girona-mes-de.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Enquesta:

https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/11/02/secretisme-antidemocratic/

3 01 2010
.Actes

Diumenge 03 de gener de 2010
Diari de Girona

ICV de Sils critica que el govern eviti publicar les actes i les comissions

SILS | DDG
L’agrupació d’ICV a Sils critica que el govern en minoria d’IdS evita publicar les actes de totes les reunions i comissions informatives al web municipal, tal com es va aprovar per unanimitat el 2008. Al seu entendre, està vulnerant el dret a la informació. I és que, des de fa un temps, el govern ha decidit no publicar els documents amparant-se en la llei de protecció de dades. Per aquesta raó, en el darrer ple la formació ecosocialista va tornar a presentar la moció, que es va tornar a aprovar malgrat que Ids va votar-hi en contra, amb la qual cosa modificava la seva decisió inicial.

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/01/03/comarques-sils-critica-govern-eviti-publicar-actes-comissions/378733.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Ple municipal 5 novembre 2009,
(l’alcalde Nogué, ferm partidari de la no publicació de les actes):
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/11/04/ple-municipal-5n/

Debats censurats,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/12/16/debats-censurats/

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: