Ple 3D

2 12 2009

Ple extra. 3 desembre

megafonia

Clica la imatge:

Anuncis

Accions

Informació

3 responses

30 11 2009
.Bloc

P l e Dia : Dijous 3 de desembre de 2009,
Caràcter : Extraordinari. Hora : 20.00 hores.
Lloc : sala de sessions de l’Ajuntament.

i amb el següent

O R D R E D E L D I A

I.- PART RESOLUTIVA
PROPOSTES DE SECRETARIA :
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL:
2.- Nomenament i pressa de possessió regidor
3.- Expedient de delimitació del municipi – Mapa municipal
4.- Modificació pressupostària Núm. 6
5.- Aprovació Plec de clàusules administratives particulars i plec de condicions tècniques i econòmiques per
l’adjudicació del servei de neteja de diverses dependències municipals
6.- Ampliació contracte Servei de recollida de diverses fraccions de residus municipals, neteja diària i altres
serveis complementaris al municipi
7.- Moció Dia Internacional contra la violència envers les dones
8.- Inclusió i manteniment de l’Ajuntament de Sils al Consorci Públic de l’Àrea de Girona (ATM)
9.- Manifest Finançament Local
10.- Aprovació provisional Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 1/2009 a l’àmbit del sector Central
11.- Aprovació Provisional Ordenances Fiscals

L’Alcalde president,
Martí Nogué Selva.

Sils, 27 de novembre de 2009

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/Af%20Ple%20Extraordinari.pdf

4 12 2009
POUM ??

SILS – APROVACIO PROVISIONAL SECTOR CENTRAL

El ple extraordinari del 3 de desembre aprova amb els vots de IdS i de CiU la modificació puntual de les normes subsidiàries sector central. Amb l’abstenció de AMS i els vots en contra de ICV-EUiA-EPM.

Ara passarà a la comissió d’urbanisme de Girona, per l’aprovació definitiva.

Si no hi han modificacions al projecte, es faran edificis de planta i tres pisos, mentre que en el projecte del POUM només es preveuen al sector central planta i dos, tal i com va explicar al ple el grup municipal de AMS.

Adjuntem escrit llegit al ple del nostre grup, ICV-EUiA-EPM:

Ple extraordinari 3 de desembre de 2009: ALTRE COP MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES SECTOR CENTRAL

El passat 5 de novembre, el ple ordinari va rebutjar l’aprovació provisional de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 1/2009 a l’àmbit del sector central amb els vots en contra de ICV-EUiA-EPM i les abstencions de AMS i CiU.

Els quatre vots de IdS-PM en solitari no varen tenir la majoria absoluta necessària per l’aprovació en el ple.

Pocs dies desprès, el 3 de desembre, se’ns fa una convocatòria extraordinària d’un nou ple, que en la nostra opinió no està justificat veient l’ordre del dia. Aquesta convocatòria extraordinària encara està menys justificada perquè és quasi segur que aquest mes de desembre tindrem un altre ple extraordinari per la presentació, debat i si s’escau, l’aprovació dels pressupostos 2010. I en aquesta convocatòria extraordinària hi tornem a trobar el sector central.

Sembla que hi ha pressa, tanta com per fer dos plens en un interval d’un mes. Com pot ser que amb l’ aturada de les edificacions que veiem per tot arreu hi hagi tantes presses? Queden per construir tres blocs dels de davant de l’Ajuntament, un grapat d’ habitatges a la nova urbanització de Mallorquines, un munt de parcel•les en sòl urbà, queden per vendre molts dels habitatges construïts.

Potser la resposta és que es vol tenir enllestit el projecte del sector central abans del POUM?

Veiem. Si no estem equivocats, en el projecte del POUM del govern de CiU al sector central hi eren previstes 222 habitatges, dels quals 26 eren de HPO. En el projecte de POUM del govern de IdS-PM eren en total 204 habitatges, dels quals 67 eren de HPO. Ara, amb la modificació de les normes subsidiàries que ens presenta l’Alcalde, són 233 habitatges, dels quals 30 són de HPO.

Les diferències són substancials, i està clar que la millor en aprofitaments és la darrera, la que permet la màxima edificació i el màxim rendiment econòmic. Més blocs a Sils, de planta i dos i de planta i tres pisos.

Està clar que amb un o altre POUM aquets rendiments serien sensiblement inferiors, per tant és comprensible voler avançar-se al POUM, per donar més valor als terrenys, perquè ara per ara és difícil de pensar que les obres de construcció comencin enseguida.

En la nostra opinió, cal trobar un punt d’equilibri i harmonia entre el que ara ja hi es i el que es vol fer de nou, no estem d’acord en dir que les coses s’han de fer perquè ho diuen els tècnics i perquè està escrit en les normes. Amb els mateixos tècnics i normes veiem com es pot canviar substancialment el nombre d’habitatges.

El nostre grup es manté en coherència amb el que varem plantejar en els plens anteriors, i no estem d’acord amb aquesta proposta d’ aprovació provisional modificació puntual
de les normes subsidiàries de planejament 1/2009 a l’àmbit del sector central i mantenim totes les al•legacions presentades, excepte la que fa referència a la recollida pneumàtica de brossa.

No val dir que ara en el projecte no està dibuixat enlloc on aniran les vivendes de HPO, però està clar que darrera els pisos blaus està prevista la construcció d’un nou bloc i això tots els grups ho sabem.

Reproduïm les al•legacions presentades:

EXPOSA:

Atès que en data de 21 de setembre de 2009 s’ha publicat al BOP de Girona nº 181, l’edicte d’aprovació inicial d’una modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament a l`àmbit del sector central de Sils.

Acollint-se com a persona interessada, en el termini establert, formulo les següents propostes, amb la intenció de millorar el projecte inicial

AL•LEGACIONS:

– Al llindar d’aquesta zona hi ha comerç de proximitat (Estanc de Sils, merceria i complements Rissech, esteticient Dolors, perruqueria Carlus, forn de pa Can Companyó, pastisseria Montrosa, fusteria d’alumini Alumsils,…), que cal contemplar i potenciar. Aquest comerç de proximitat necessita facilitat d’aparcament per afavorir la seva activitat, una mancança del projecte actual que cal modificar. Cal marcar en els vials les zones d’aparcament, de manera que siguin incloses en el projecte d’urbanització. Amb aquesta proposta es descongestionarà la zona, amb una millora de la mobilitat que també afavoriria el nou comerç que s’instal•li a la nova zona definida al projecte..
– Hem de considerar l’existència de tres anomenats pisos blaus, amb mancances d’aparcament, així com d’ascensor. Hem d’evitar la desvalorització d’aquests blocs i els hem d’integrar a l’entorn, suplint en la mesura que sigui possible les seves mancances. Proposem que la zona verda estigui al darrera d’aquests blocs, amb la dotació d’aparcaments al carrer Francesc Mas i Ros. Per tant, proposem que l’habitatge protegit previst darrera aquests blocs vagi a una altra ubicació.
– Totes les places d’aparcament a les quals fem referència considerem que han d’ésser en bateria, per a optimitzar l’ús del sòl.

DEMANEM:

1. Ubicar la zona verda al darrera dels pisos blaus.
2. El sòl destinat a HPO (Habitatge de Protecció Oficial) equivalent al 10% de l’aprofitament urbanístic, reubicar-ho a la zona verda que actualment està prevista al projecte aprovat inicialment.
3. Definir amb tota claredat en els vials del projecte la configuració de les zones d’aparcament públic, afavorint al màxim l’aparcament en bateria.
4. La vorera del c/ Prudenci Bertrana, en el tram en que és possible, ampliar-la i situar-hi també aparcaments.

No ens val dir que ara en el projecte no està dibuixat enlloc on aniran les vivendes de HPO, però està clar que darrera els pisos blaus està prevista la construcció d’un nou bloc.

Sils, a 3 de desembre de 2009.

30 01 2010
.Acta retallada

Acta [retallada] de sessió de ple ordinari de 3/12/2009:

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/091203Plweb.pdf

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Durant els plens municipals, que són públics, els regidors i regidores debaten lliurement sobre els temes de política local, abans d’efectuar les votacions. Des de fa anys es publicaven les actes íntegres, al web municipal. Des de principis de 2009, coincidint amb la “regularització” de l’anomenat Nyap de Sils, es van deixar de publicar. Ara, des de fa poc, es publiquen uns extractes d’acords on -entre altres- no figuren:

– ni els debats de regidors i regidores, fruit de la democràcia local.
– ni el resultat de les votacions; es diu, per exemple, que l’acord ha estat rebutjat, però sense indicar quins grups municipals han votat a favor, quins en contra i quins s’han abstingut.
– l’apartat final de precs i preguntes efectuades pels regidors i regidores (Part de control)

Llegiu també

Debats censurats,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/12/16/debats-censurats/

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: