Sector central

8 12 2009

A petició dels propietaris del sòl, s’han modificat les Normes Subsidiàries. ICV opina que la junta de govern IdS, amb el vistiplau de CiU, vol tenir “enllestit el projecte del sector central abans de l’aprovació del POUM” perquè això permetrà construir 233 d’habitatges dels quals tan sols 30 seran de protecció oficial. En canvi, el futur pla general preveu un màxim edificable de 204 pisos, dels quals 67 seran protegits. Volen avançar-se al POUM per donar més valor als terrenys. Mentrestant, veïns de Can Cabirol es pregunten perquè l’arquitecte municipal -coneixedor del tema- no va proposar als polítics locals la modificació puntual de les envellides i obsoletes Normes Subsidiàries abans de l’edificació de la nau industrial coneguda com a Nyap de Sils.

https://silsdelaselva.files.wordpress.com/2009/07/totxo1.jpg

Nova zona residencial al centre de Sils

Comunicats del grups locals ICV i AMS

El bloc publica dos comunicats dels grups locals ICV i AMS. Pel que fa a les actes dels plens municipals on es debaten aquests temes, al web municipal únicament es publiquen (amb molt retard) uns “extractes d’acords” molt resumits (algú diria molt retallats o, fins i tot, molt censurats), sense els debats dels regidors i regidores, etc., etc.

La imatge “https://silsdelaselva.files.wordpress.com/2009/09/uasectorcentral1.jpg?w=510&h=496”  no es pot mostrar perquè conté errors.

round-icon-small Comunicat AMS:

ARGUMENTACIÓ DEL GRUP AMS SOBRE EL SECTOR CENTRAL:

Primerament hem de dir que, l’actual projecte, per nosaltres com a grup, millora el preexistent i que agraïm que la proposta s’hagi adaptat globalment a una modernització urbanística del sector si ho comparem amb les actuals normes subsidiàries.

Per altra banda, el nostre grup, com a grup polític, té dret a opinar sobre el que seria un model de poble, urbanísticament parlant. Això ha quedat pal·les en la història del nostre poble com en projectes urbanístics de davant el passeig Sants Cosme i Damià; on no només hi va haver opinions polítiques per part de l’actual equip de govern sinó que a més, va passar factura al grup de CiU ( avui a l’oposició). També volem fer esment de construccions com les del supermercat CONSUM que han portat a enfrontaments i demandes entre l’actual equip de govern i veïns. Raó per la qual, demanàvem en el darrer ple, el màxim de transparència i participació de la resta de grups del consistori en un projecte de “renovació urbanística “ com aquest, i on va quedar clar que l’alcalde no va fer el gest que se li demanava.

En resum, és important remarcar per nosaltres aquest sector dos aspectes :

1- Les places d’aparcament del sector .

2- L’entrada del poble per la rotonda d’aquesta zona amb dos edificis de Planta +3.

Per tant , volem demanar als tècnics d’aquest ajuntament, una reordenació de la mobilitat del sector central conjuntament amb els carrers limítrofs ( Prudenci Bertrana, Santa Maria, Francesc Mas Ros i Pep Ventura ), per tal de realitzar sentits únics de direcció de vehicles i així projectar les zones d’aparcament segons l’estudi de mobilitat viària , i que així el projecte d’urbanització contempli aquest informe tècnic.

En quant a que aquest sector comprengui una de les entrades del poble. És justament en aquesta entrada ( marcada en el projecte per una rotonda ) on el nostre grup hi veu el major inconvenient d’aquest projecte. Tornar a tenir una entrada del poble amb edificis alts, no és la idea de poble que tenim com a grup i així ho han manifestat en diverses ocasions i amb diversos exemples els nostres veïns.

És cert que en el moment de les al·legacions, aquestes propostes no van ser presentades. Reconeixem aquí que ara no és el moment de fer-ho. Tampoc sabem si aquestes al·legacions haguessin estat o no estimades.

La conclusió és que, malgrat sabem que actualment la zona del sector central, té una edificabilitat de Planta + 3, també sabem que en el projecte del nou POUM, aquesta zona té una edificabilitat de Planta + 2 i que l’aprovació d’aquest projecte, permetrà tirar endavant aquesta planta de més malgrat hi hagi una aprovació posterior del POUM.

També sabem o pensem que, no podem obstacularitzar un projecte en funció de si s’aprova o no el nou POUM, pel dret dels propietaris a fer-ho.

Per tot l’explicat, el nostre vot recolzarà el que decideixi la majoria en aquest ple i per tant ens ABSTINDREM.

Font: bloc d’AMS

round-icon-small Comunicat ICV:

El passat 5 de novembre, el ple ordinari va rebutjar l’aprovació provisional de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 1/2009 a l’àmbit del sector central amb els vots en contra de ICV-EUiA-EPM i les abstencions de AMS i CiU.

Els quatre vots de IdS-PM en solitari no varen tenir la majoria absoluta necessària per l’aprovació en el ple.

Pocs dies desprès, el 3 de desembre, se’ns fa una convocatòria extraordinària d’un nou ple, que en la nostra opinió no està justificat veient l’ordre del dia. Aquesta convocatòria extraordinària encara està menys justificada perquè és quasi segur que aquest mes de desembre tindrem un altre ple extraordinari per la presentació, debat i si s’escau, l’aprovació dels pressupostos 2010. I en aquesta convocatòria extraordinària hi tornem a trobar el sector central.

Sembla que hi ha pressa, tanta com per fer dos plens en un interval d’un mes. Com pot ser que amb l’ aturada de les edificacions que veiem per tot arreu hi hagi tantes presses? Queden per construir tres blocs dels de davant de l’Ajuntament, un grapat d’ habitatges a la nova urbanització de Mallorquines, un munt de parcel•les en sòl urbà, queden per vendre molts dels habitatges construïts.

Potser la resposta és que es vol tenir enllestit el projecte del sector central abans del POUM?

Veiem. Si no estem equivocats, en el projecte del POUM del govern de CiU al sector central hi eren previstes 222 habitatges, dels quals 26 eren de HPO. En el projecte de POUM del govern de IdS-PM eren en total 204 habitatges, dels quals 67 eren de HPO. Ara, amb la modificació de les normes subsidiàries que ens presenta l’Alcalde, són 233 habitatges, dels quals 30 són de HPO.

Les diferències són substancials, i està clar que la millor en aprofitaments és la darrera, la que permet la màxima edificació i el màxim rendiment econòmic. Més blocs a Sils, de planta i dos i de planta i tres pisos.

Està clar que amb un o altre POUM aquets rendiments serien sensiblement inferiors, per tant és comprensible voler avançar-se al POUM, per donar més valor als terrenys, perquè ara per ara és difícil de pensar que les obres de construcció comencin enseguida.

En la nostra opinió, cal trobar un punt d’equilibri i harmonia entre el que ara ja hi es i el que es vol fer de nou, no estem d’acord en dir que les coses s’han de fer perquè ho diuen els tècnics i perquè està escrit en les normes. Amb els mateixos tècnics i normes veiem com es pot canviar substancialment el nombre d’habitatges.

El nostre grup es manté en coherència amb el que varem plantejar en els plens anteriors, i no estem d’acord amb aquesta proposta d’ aprovació provisional modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament 1/2009 a l’àmbit del sector central i mantenim totes les al•legacions presentades, excepte la que fa referència a la recollida pneumàtica de brossa.

No val dir que ara en el projecte no està dibuixat enlloc on aniran les vivendes de HPO, però està clar que darrera els pisos blaus està prevista la construcció d’un nou bloc i això tots els grups ho sabem.

Reproduïm les al•legacions presentades:

EXPOSA:

Atès que en data de 21 de setembre de 2009 s’ha publicat al BOP de Girona nº 181, l’edicte d’aprovació inicial d’una modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament a l`àmbit del sector central de Sils.

Acollint-se com a persona interessada, en el termini establert, formulo les següents propostes, amb la intenció de millorar el projecte inicial

AL•LEGACIONS:

– Al llindar d’aquesta zona hi ha comerç de proximitat (Estanc de Sils, merceria i complements Rissech, esteticient Dolors, perruqueria Carlus, forn de pa Can Companyó, pastisseria Montrosa, fusteria d’alumini Alumsils,…), que cal contemplar i potenciar. Aquest comerç de proximitat necessita facilitat d’aparcament per afavorir la seva activitat, una mancança del projecte actual que cal modificar. Cal marcar en els vials les zones d’aparcament, de manera que siguin incloses en el projecte d’urbanització. Amb aquesta proposta es descongestionarà la zona, amb una millora de la mobilitat que també afavoriria el nou comerç que s’instal•li a la nova zona definida al projecte..

– Hem de considerar l’existència de tres anomenats pisos blaus, amb mancances d’aparcament, així com d’ascensor. Hem d’evitar la desvalorització d’aquests blocs i els hem d’integrar a l’entorn, suplint en la mesura que sigui possible les seves mancances. Proposem que la zona verda estigui al darrera d’aquests blocs, amb la dotació d’aparcaments al carrer Francesc Mas i Ros. Per tant, proposem que l’habitatge protegit previst darrera aquests blocs vagi a una altra ubicació.

– Totes les places d’aparcament a les quals fem referència considerem que han d’ésser en bateria, per a optimitzar l’ús del sòl.

DEMANEM:

1. Ubicar la zona verda al darrera dels pisos blaus.
2. El sòl destinat a HPO (Habitatge de Protecció Oficial) equivalent al 10% de l’aprofitament urbanístic, reubicar-ho a la zona verda que actualment està prevista al projecte aprovat inicialment.
3. Definir amb tota claredat en els vials del projecte la configuració de les zones d’aparcament públic, afavorint al màxim l’aparcament en bateria.
4. La vorera del c/ Prudenci Bertrana, en el tram en que és possible, ampliar-la i situar-hi també aparcaments.

No ens val dir que ara en el projecte no està dibuixat enlloc on aniran les vivendes de HPO, però està clar que darrera els pisos blaus està prevista la construcció d’un nou bloc.

Sils, a 3 de desembre de 2009.
Font: bloc La Veu de Sils (ICV)

round-icon-small Nova zona residencial al centre de Sils

Modificació NNSS sector central. Construcció de pisos a la zona Enher i modificació de les actuals normes urbanístiques de Sils als plens de 3/09 i 5/11/2009.

enher1

enher3

enher4

enher5

enher6

enher

uasectorcentral1

uasectorcentral2

Modificació NNSS sector central. Construcció de pisos a la zona Enher i modificació de les actuals normes urbanístiques de Sils al ple del 3 setembre. Un tema destapat pel bloc Des de Sils camí d’Itaca.

round-icon-small IDS vol modificar a corre-cuita les normes subsidiàries del sector central

Fonts properes d’IDS confirmen que el Ple d’avui vol modificar el sector on s’ha constuit una junta de compensació presidida per l’alcalde i amb domicili al mateix ajuntament.

IDS va obrir fins i tot un bloc amb el seu logotip en aquest espai a l’entrada del poble on es faran pisos, després de les crítiques el logotip d’IDS va desaparèixer, el Bloc però encara està actiu en el moment de publicar aquest escrit a l’adreça http://uasectorcentralsils.blogspot.com/

Tant des del Bloc d’AMS ( POUM) com des del nostre ja s’ha vingut informant d’aquest sector.

A AMS es pronunciaven així:

“e) El sector central – zona Enher (Plànol 3F): lliguem aquests dos sectors que apareixen en el mateix plànol, en el sector central apareixen dos Plans d’Actuació Urbanística (PAU 1 i 3), en el PAU 1 no coneixem els criteris que s’han seguit per a les delimitacions ni els criteris de cessions ( sembla que plantegen dubtes en alguns veïns) i en el PAU 3 no se’ns aporten les claus de definició. En el zona Enher apareix (un Pla de Millora Urbanística – PMU 1) que tampoc se’ns especifica. “

Té urgència l’alcalde en plena tramitació del POUM i amb l’anunci de les negociacions de la moció de censura?

Font: http://losilenc.blogspot.com, dijous, setembre 03, 2009

Anuncis

Accions

Informació

47 responses

3 09 2009
.Junta compensació

ESTATUTS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ SECTOR CENTRAL DEL TERME MUNICIPAL DE SILS

dimarts, 22 / gener / 2008

Sistema de reparcel·lació – Modalitat compensació bàsica

TITOL 1: NOM, DOMICILI, OBJECTE I FINALITATS

Article 1: Denominació

La Junta de Compensació del Sector Central de Sils és la denominació de la Junta de Compensació per l’execució de la Unitat d’Actuació que s’executa per sistema de reparcel·lació, modalitat compensació bàsica, regulat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de Juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’urbanisme de Catalunya (TRLLUC en endavant).

Article 2: Naturalesa i capacitat

La Junta de Compensació tindrà naturalesa administrativa, personalitat jurídica propia i plena capacitat pel cumpliment de les seves finalitats. La personalitat jurídica s’adquirirà en el moment d’inscripció de la Junta al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores (REUC en endavant).
En el supòsit de que els propietaris hagin transmès a la Junta tot o part dels immobles, la Junta podrà adquirir, poseir, revindicar, permutar, grabar i vendre tot tipus de bens i drets, segregar i agregar terrenys, contractar, obligar-se, ejecutar obres, instal·lacions i dotacions, interpolar recursos i exercir accions.
En aquests casos actuarà com fiduciaria, amb ple poder dispositiu sobre les finques aportades pels propietaris que en són els membres, únicament amb les limitacions establertes als Estatuts.
La Junta de Compensació es resol segons el que desposa la legislació urbanística i els presents Estatuts
.
Article 3: Domicili

El domicili de la Junta s’estableix a l’Ajuntament de Sils. El domicili es pot traspasar a un altre emplaçament per acord de l’Assamblea General i s’ha de comunicar a l’Ajuntament de Sils i aquest al REUC.

Article 4: Objecte

L’objecte de la Junta de Compensació és la gestió i execució de les obres d’urbanització de la unitat d’actuació que s’executa. En els termes i condicions que es determinin en les normes urbanístiques incloses dins les Normes Subsidiaries de Sils, text refós de Maig de 2005.

Article 5 : Finalitats

Les finalitats de la Junta de Compensació són les següents :
a.-Formular un projecte de reparcel·lació per distribuir els beneficis i càrregues entre tots els propietaris
b.-La cessió dels terrenys que correspongui a l’Administració actuant
c.-Formular i impulsar, quan sigui oportú, el projecte d’obres d’urbanització que correspongui.
d.-L’execució de la urbanitzaió en els termes i amb les condicions que siguin determinades pel planejament o per l’acord d’aprovació del sistema de reparcel·lació
e.-Sol·licitar a l’Administració Actuant la inscripció de la Junta al REUC.
f.-La facultat de sol·lcitar a l’Administració Actuant l’exercici d’expropiació forçosa dels propietaris que no s’incorporin a la Junta deCompensació, sempre que no siguin objecte de
reparcel·lació en l’esmentat projecte.
g.-Sol·licitar i gestionar els beneficis fiscals establerts per llei.
h.-El exercici dels drets i activitats que corresponguin amb la normativa urbanística vigent.
i.-La facultat de sol·licitar, fins que la Junta no hagi formulat el projecte de reparcelació, deconcertar amb l’Ajuntament corresponent la concessió de la gestió urbanística integrada.
j.-Conservar i mantenir les obres d’urbanitzaciófins que siguin rebudes per laAdministració Actuant.
k.-Les altres finalitats que estableixi la normativa urbanística, especialment la d’alienar
part dels solars resultants per finançar el
pagament de les obres d’urbanització.

Article 6: Administració Actuant

La Junta de Compensació actuarà sota la tutela de l’Ajuntament de Sils.
En l’exercici de la funció de tutela i fiscalització correspon a aquest órgan:

a.-El tràmit d’audiencia dels Estatuts i Bases d’Actuació als propietaris de l’àmbit d’actuació
b.-Aprovar els Estatuts i les Bases d’actuació i les seves modificacions
c.-Designar un representant de l’Administració actuant en la Junta
d.-Aprovar la constitució de la Junta i enviar, per conducte de l’Ajuntament, la documentació necesaria al REUC per sol·licitar la inscripció.
e.-Expropiar, en benefici de la Junta de Compensació, els terrenys tant dels propietaris membres de la junta com dels propietaris que s’hagin adherit, per raó d’incumpliment de les obligacions i les càrregues imposades pel planejament i la normativa urbanística.
f.-Exercir, mitjançant la petició a l’Ajuntament, quan aquest no sigui l’Administració actuant, la via de constrenyiment pel cobrament de les quantitats a deute a la Junta pels seus membres.
g.-Resoldre els recursos ordinaris interposats contra els acords de la Junta o proposar la ressolució a l’Ajuntament, quan actui una altra amdinistració.
h.-Totes aquelles atribucions que resultin de la legislació urbanística.

Article 7: Àmbit territorial d’actuació
L’àmbit d’actuació de la Junta comprèn la superficie de tots els terrenys compresos en el Sector Central de Sils que resten introduits en les Normes Subsidiaries de Planejament, text refós de Maig de 2005 aprovades definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb data 27 d’Abril de 2005.

Article 8: Durada

La Junta de Compensació té una durada indefinida fins el cumpliment total de les seves finalitats, sense perjudici del que siposi l’Article 46 dels presents estatuts i, en qualsevol cas, fins la recepció definitiva, per part de l’Ajuntament, de les obres d’urbanització que caldrà que aquest aprovi i la inscripció del Projecte de Reparcel·lació en el Registre de la Propietat.

TÍTOL 2: COMPOSICIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA

Article 9: Membres de la Junta de Compensació

La Junta es composa de les persones físiques o jurídiques propietaries dels terrenys incloses dins l’àmbit d’actuació, siguin promotores o adherides.

Article 10: Condicions de incorporació a la Junta

Els propietaris que no formin part de la Junta de Compensació es poden incorporar amb igualtat de drets i deures en els supòsits següents:

a.-Els propietaris que no hagin promogut el sistema es poden incorporar a la Junta en el tràmti d’audiencia previ a la aprovació dels Estatuts i Bases per l’Administració actuant.
La notificació de l’acord d’aprovació es farà amb citació personal i mitjançant publicació al diari oficial que correspongui.
b.-En el termini d’un mes posterior a la notificació de l’acord d’aprovació definitiva de les Bases i Estatuts o de la constitució de la Junta de Compensació en escriptura pública.
c.-Els propietaris no adherits als quals s’hagi iniciat el procediment expropietori sempre que no s’hagin aixecta encara les actes d’ocupació i satisfacin la part proporcional de despeses realitzades amb els interessos legals que corresponguin.
La incorporació a la Junta s’ha de sol·licitar per escrit a través de l’Administració actuant, fent constar expressament la adhesió als Estatuts aprovats i la superficie i límits de les finques aportades, i aportant la documentació que n’acrediti la propietat.
Per l’efectivitat de la incorporació, cal que els propietaris adherits dipositin la quantitat corresponent a les despeses ja realitzades i les que siguin de previsió inmediata, en el termini d’un mes des del requeriment de la Junta. Aquesta quantitat no podrà ser més gran que la
satisfeta pels propietaris promotors, en proporció a la superficie dels terrenys.
El projecte de reparcel·lació pot determinar com a alternativa a la expropiació de les finques dels propietaris no adherits a la Junta de Compensació, el pagament de les despeses d’urbanització mitjançant solars dins la unitat d’actuació, el projecte de reparcel·lació ha de contenir la proposta d’adjudicació de les finques que resultin a la Junta de Compensació, la empresa urbanitzadora o concessionaris de la gestió urbanística integrada.

Article 11: Incorporació d’empreses urbanitzadores

Els promotors i les empreses urbanitzadores que hagin de participar amb els propietaris de la gestió de la unitat d’actuació urbanística es poden adherir als Estatuts i a les Bases de la manera i les condicions previstes en l’article anterior.

Article 12: Facultats del concessionari de lagestió urbanística integrada

En el cas que la Junta de Compensació, abans de la formulació del projecte de reparcel·lació, acordi amb l’Ajuntament la concessió de la gestió urbanística integrada del polígon o sector
mitjançant concurs, el contingut d’aquests Estatuts i Bases s’hauran d’adaptar a les bases del concurs pel qual s’hagi adjudicat la gestióde l’àmbit.

Article 13: Transmissió de la titularitat

La condició de membre de la Junta és inherent a la titularitat dels immobles inclosos dins l’àmbit d’actuació.
La transmissió de la titularitat dels terrenys implica la subrogació real dels drets i obligacions del causant des del moment de la transmissió.
El causant o transmitent ha de notificar de forma fehacent a la Junta les condicions de la transmissió i les circunstancies personals de la persona a qui s’ha tramès la titularitat, indicant-ne el domicili.

Article 14: Patrimoni de la Junta

La incorporació dels propietaris a la Junta de Compensació no pressuposa la transmissió a la Junta de la propietat dels immobles. La Junta actua com a fiduciaria del terrenys, amb les facultats establertes en aquests estatuts. La Junta de Compensació es la beneficiaria de les expropiacions que soliciti a l’Administració actuan per incumpliment de les obligacions i les càrregues dels membres de la Junta derivades del planejament o qualsevol altra normativa urbanística.
El procediment expropiatori ve regulat per la legislació urbanística per les actuacionsaillades i els criteris de valoració a aplicar s’estableixen a la Llei 8/2007 del sòl.
La Junta, amb l’acord previ de l’Assamblea General o Ple, pot grabar o alienar tant els terrenys aportats pels membres o els obtinguts per expropiació per fer front a les despeses d’urbanització.

Article 15: Constitució de la Junta

La Junta es composarà de les persones físiques o jurídiques propietaries dels terrenys, siguin promotores o adherides.
Els promotors convocaran a tots els propietaris per la constitució definitiva de la Junta en el termini que fixi l’Ajuntament. La convocatoria per la constitució de la Junta s’ha de fer mitjançant carta certificada, al menys deu dies habils abans de la data prevista i fent constar l’objecte de la convocatoria.
La constitució es farà mitjançant escriptura pública en la qual hi ha de constar:

a.-Relació de propietaris i, si s’sescau, d’empreses urbanitzadores
b.-Relació de finques que son propietaris
c.-Persones que es designen per ocupar els càrregs de l’òrgan rector
d.-Acord de constitució
e.-Coeficient provisional de propietat aportada per cada propietari sobre el total de l’àmbit

TÍTOL 3: DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES DE LA JUNTA

Article 16: Quotes de participació

La quota de participació dels propietaris integrats en la Junta és proporcional a la superficie de finques aportades per cadascun d’ells a la Junta de Compensació en relació amb la superficie de la totalitat de l’àmbit d’actuació.

Article 17: Terrenys amb càrregues reals

Si una finca té qualsevol altre dret sobre el domini, la qualitat del membre propietari de la Junta és el propietari, sense perjudici que el titular del dret real obtengui el rendiment econòmic derivat del seu dret.

Article 18: Drets dels membres de la Junta

Els membres de la Junta tenen els seguentsdrets :

a.-Asistir, personalment o per mitjà de representant, a les sessions de l’Assamblea General y a presentar proposicions i suggerencies
b.-Exercir el dret de vot a l’Assamblea, personalment o per mitjà d’un representant, en proporció al dret o interés econòmic que tinguin
c.-Ser elector i escollibles per formar part dels òrgans de govern i administració de l’entitat
d.-Alienar, grabar o realitzar qualsevol acte de disposició sobre els terrenys o quotes dels que
en son propietaris, en els termes i condicions establerts en aquests estatuts.
e.-Dret a consultar i disposar de la informació i documentació necessaries per debatre l’ordre del dia de l’assamblea, amb una antelació mínima de quaranta vuit hores abans de lacessió.
f.-Rebre informació sobre l’actuació de la Junta i coneixer l’estat de comtes, examinar els rebuts i justificants, en les condicions que estableixi l’Assamblea General.
g.-Èsser excusats abans de l’inici d’un procediment de constrenyiment o d’expropiació per incumpliment dels seus deures o per carencia de pagament de quotes d’urbanització i a rebre informació per part de l’entitat urbanística col·laboradora de les causes que fonamenten el procediment.
h.-Interposar els recursos que corresponguinper impugnar els acords dels òrgans de la Junta
i.-Poseir un ejemplar dels Estatuts i de lesBases d’actuació i a ser notificats dels acordsadoptats pels òrgans col·legials, a efectesd’informació i interposició de recursos.
j.-En general, tots els drets derivats de la normativa urbanística i dels Estatuts de la Junta

Article 19 : Obligacions dels membres de la Junta

Els membres de la Junta tenen les obligacionssegüents:

a.-Posar a disposició de la Junta els documents acreditatius de la propietat sobre les finques del’àmbit d’actuació i declarar les situacions jurídiques que coneixin i els afectin.
b.-Comunicar a la Junta un domicili a efectes de notificacions. En cas de canvi de domicili s’haurà de comunicar a la Secretaría de la Junta.
c.-Pagar les despeses d’urbanització i les quotes complementaries que es girin, en proporció a la quota de participació fixada en el projecte de reparcel·lació
d.-Notificar a la Junta, de forma fehacent, el propòsit de transmetre terrenys inclusos en l’àmbit d’actuació o la participació en la Junta.
e.-Donar a entendre als compradors de les finques del règim de la Junta de compensació de forma que el nou propietari manifesti de forma expressa en l’escriptura pública de alienació que ha estat informat d’aquest règim.
f.-Permetre la ocupació de les finques per l’execució de les obres d’urbanització, dipòsit de materials i instal·lacions complementaries.
g.-Quan calgui, exerci el càrreg pel qual ha estat nomenat amb leialtat i responsabilitat
h.-Cumplir els compromisos assumits mitjançant convenis urbanístics, si cal
i.-En general, totes aquelles obligacions derivades de la normativa vigent i d’aquests Estatuts.

TÍTOL 4: ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 20: Els òrgans de govern iadministració de la Junta

a.-Assamblea General
b.-Consell Rector
c.-El President
d.-El Sotspresident
e.-El Secretari

Article 21: Composició de l’Assamblea General

L’Assamblea General estarà constituida per tots els membres de la Junta de Compensació i
un representant de l’Ajuntament de Sils.

Article 22: Obligatorietat dels acords

Tots els membres de la Junta, inclusos els no assistents a les reunions de l’Assamblea i els disidents, queden sotmesos als acords vàlidament adoptats, sense perjudici del seus drets a
votar en contra i a fer constar en acta els motius de la seva oposició.

Article 23: Reunions ordinaries i extraordinaries

L’Assamblea General celebrarà una reunió ordinaria una vegada a l’any i reunions extraordinaries quan ho consideri necessari el President o el Consell Rector o si ho sol·liciten
per escrit dirigit al President el 20% dels associats i de la superficie de les quotes de participació.
En la sessió ordinaria anual figurarà preceptivament a l’ordre del dia els següents assumtes: consideració i aprovació, en el seu cas, de la memoria, comtes i balanç de l’exercici anterior i consideració i aprovació, en el seu cas, del pla d’actuació i del pressupost de l’exercici següent, així com de les quotes ordinaries i extraordinaries que s’hagin de satisfer durant l’exercici.
En la cesio extraordinaria podrà tractar-se qualsevol altra questió que formi part de les
finalitats de la Junta.

Article 24: Atribucions de l’AssambleaGeneral

Correspondran a l’Assamblea General les facultats següents:

a.-La designació i cesament dels membres delConsell Rector
b.-Examen de la gestió comú i aprovació, en cas que sigui oportuna, de la memoria i comtes de l’exercici anterior
c.-Aprovació del pla d’actuació i del pressupost, amb la consequent determinació dels mitjans econòmics i aportacions, tant ordinaries com extraordinaries, per cada exercici.
d.-Modificació dels estatuts, sense prejudici de l’aprovació posterior de l’Ajuntament
e.-Acordar la formalització d’actes dispositius sobre els bens i drets de la Junta
f.-Acordar la constitució de les garanties que puguin exigir els òrgans urbanístics per asegurar les obligacions contragudes per la Junta de Compensació
g.-Acordar la formalització de crèdits per realitzar les obres d’urbanització, inclusa la garantia hipotecaria dels terrenys afectats.
h.-Acordar la dissolució de la Junta
i.-Qualsevol altra facultat que sigui necesaria pel normal desenvolupament del objecte de la
Junta de Compensació
j.-Acordar la tramitació davant de l’Administració dels projecte de reparcel·lació i d’urbanització previament sotmetre’ls a l’aprovació de l’Ajuntament.
k.-Contractar la redacció dels proyectes i l’execució de les obres d’urbanització
l.-L’alienació de les finques que se li adjudiquen per expropiació, i les que li corresponguin en l’execució fiduciaria queacordi l’Assamblea.

Article 25.: Representació dels associats

Els associats només podran ser representats en l’Assamblea General per altres persones mitjançant apoderament notarial o autorització signada i legitimada notarialment apud acta.

Article 26: Composició el Consell Rector

El Consell Rector estarà composat per un President, que serà el de l’Entitat, i un màxim
de 2 vocals, escullits per l’Assamblea General d’entre els seus membres. Tanmateix, formarà
part del Consell Rector un representant de l’Ajuntament.
En el cas que s’adhereixin més propietaris a la Junta, es podrà modificar la composició del Consell Rector.
A excepció del membre designat per l’Ajuntament, els membres del Consell han de ser obligatoriament propietaris.
A les reunions del Consell Rector asistirá, sense dret a vot, el Secretari, si fos persona aliena als socis de la Junta.

Article 27: Càrrecs del Consell Rector

Els càrregs del Consell tindran una durada de quatre anys, encara q podran ser reelegits indefinidament.
Les vacants que es produeixin durant el mandat del Consell rector seràn cobertes provisionalment per l’associats que nomeni el propi Consell fins que l’Assamblea nomeni el
nou membre. El nou membre obtindrà el càrreg pel termini que falti fins a final de mandat del Consell.

Article 28: Atribucions del Consell Rector

El Consell Rector tindrà les atribucions següents:

a.-Administrar la Junta i el seu patrimoni d’acord amb les lleis i aquests estatuts
b.-Realtizar tot tipus d’actes de gestió
c.-Executar els acords de l’Assamblea General
d.-Dur a terme la gestió econòmica d’acord amb les previsions acordades per l’Assamblea i comtabilitzar els resultats de la gestió.
e.-Informar dels contractes, proyectes i transaccions referides a l’execució de les obres d’urbanització, inspeccionar-les i mantenir la oportuna relació amb la direcció facultativa de
les mateixes.
f.-Formalitzar, abans de la sessió ordinaria de l’Assamblea General, la memoria d’actuació anual i les comtes de l’exercici precedent, així com el Pla d’actuació i els Pressupostos de l’exercici següent.
g.-Exercir totes les altres facultats de govern i administració de l’entitat no reservades expressament a l’Assamblea General.

Article 29. Acords del Consell Rector

Els acords del Consell Rector s’adoptaran per majoria de vots. El vot del President es desequilibrant en cas d’empat. Aquests acords seran directament executius, sense perjudici de
l’exercici deles accions i recursos pertinents.

Article 30: Designació del President

La Presidencia de l’Entitat i dels seus òrgans col·legials de govern i administració correspondrà al membre del Consell Rector que designi l’Assamblea en la seva sessió constitutiva o en les successives renovacions del Consell Rector.

Article 31: Atribucions del President

El President tindrà les següents atribucions:

a.-Convocar, presidir, suspendre i tancar les sessions dels organs col·legials, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb el vot de qualitat.
b.-Representar a la Junta davant Entitats, organismes i autoritats de caràcter públic, o bé davant persones físiques, privades o jurídiques i, en la seva virtud, representar a la Junta en tota classe de negocis jurídics, poguent conferir mandats per l’exercici de la mencionada representació, fent ús de la firma de l’Entitat en els contractes i operacions
¡ degudament aprovats per l’Assamblea o pel Consell Rector.
c.-Interpretar els presents Estatuts i resoldre els dubtes que plantegi la seva aplicació
d.-Vetllar per l’execució dels acords de l’Assamblea General i del Consell Rector
e.-Ostentar la reprensetació judicial i extrajudicial de la Junta de Compensació i dels seus òrgans de govern, poguent otorgar poders a terceres persones per l’exercici de la representació mencionada.
f.-Autoritzar les actes de l’Assamblea General i del Consell Rector, les certificacions que s’expedeixin
g.-Exercir, en la forma que el Consell Rector determini, qualsevol activitat bancaria que exigeixi el funcionament de la Junta
h.-Totes aquelles altres funcions que siguin inherents al seu càrreg o li sigui delegades per l’Assamblea Genral o el Consell Rector

Article 32: El SecretariActuarà com Secretari de l’Assambela o del Consell rector la persona física, membre de l’Entitat o no, que designi l’Assamblea en la seva sessio constitutiva o en les successives renovacions.
En cas d’absència o enfermetat, el Secretari serà substituit pel vocal de meno edad.

Article 33: Atribucions del Secretari

El Secretari aixecarà acta de cada sessio dels organs col·legiats i, si no es membres de l’Entitat, asistirá sense voz ni vot, donarà fe dels assentaments inscrits en els llibres socials, a instancia de la part interesada, asistirá al President el la convocatoria de les sessions dels òrgans col·legiats, realitzarà, per ordre del President, els treballs que li demani l’Assamblea General i el Consell Rector, serà dipositari i custodiarà els llibres socials, cuidarà dels fons socials i portarà la
comtabilitat, en solitari o sota supervisió del vocal designat a l’efecte pel Consell Rector, a
menys que aquestes tasques siguin encomanades exclusivament a un dels vocals, i s’encarregarà
de la recaptació de les aportacions.

Article 34: Convocatoria dels organs col·legials

Els òrgans col·legials seran convocats pel Secretari, per ordre del Presidnet o quan així
ho sol·liciti al menys el 20% dels membres i de les quotes de participació. La convocatoria
expressarà els assumtes a tractar en cada sessio. No podrà deliberar-se ni decidir sobre
cap assumte que no estigui inclós a l’Ordre del Dia, excepte, estant presents tots els
components del respectiu òrgan col·legial, si ho acorden per unanimitat.
La convocatoria de l’Assamblea General es farà per correu certificat, amb 15 dies naturals
d’antelació, als domicilis designats pels associats, sense perjudici de utilitzar altres
formules que permetin acreditar que els membres seran coneixedors de la convocatoria.
La convocatoria del Consell Rector s’efectuarà de forma que quedi constancia amb 24 hores
d’antelació com a mínim.

Article 35: Constitució de l’Assamblea

L’Assamblea quedarà vàlidament constituida, en primera convocatoria, quan concurreixin,
presents o representats, un número d’associats que representin, com a mínim, el 50% de les
unitats de valor incorporades a la Junta. En segon convocatoria, que es celebrarà una hora
després, quedarà vàlidament constituida quan concurreixin el 25% de les unitats de valor
incorporades a la Junta.
El Consell Rector quedarà vàlidament constituit quan concurreixin a la reunió al
menys dos terços dels seus membres.

Article 36: Constitució per unanimitat dels propietaris

No obstant el que disposa l’article precedent, els òrgans col·legials s’entendran convocats i
quedaran vàlidament constituits per tractar qualsevol assumpte sempre que es trobin,
presents o representats, tots els membrees i així ho acordi per unanimitat.

Article 37: Presa d’acords

Seràn vàlids els acords que adopti l’Assamblea per majoria dels vots dels assistents computats
segons determina l’article 16 dels presents Estatuts.
Tanmateix, per alterar els membres del Consell Rector, escullir President, modificar els
Estatuts, fixar aportacions extraordinaries i contractar crèdits, si l’Assamblea es celebra en
segon convocatoria, es requerirà el vot favorable del 50% dels assistents.

Article 38: Actes de les sessions

De cadascuna de les sessions dels òrgans col·legials s’aixecarà acta, en la qual es farà
constar les circumstancies de lloc, temps, ordre del dia, assistents, unitats de valor que
representen, forma i resultat de les votacions i contingut dels acords. Les actes seràn
redactades pel Secretari, aniran signades per tots els assistens i s’aprovaran en la mateixa o
posterior sessió. Un cop aprovades, seran transquites en el corresponent llibre d’actes, un
per cadascun dels organs col·legials, degudament foliades i enquadernades i legalitzada
cada fulla amb la rubrica de l’alcalde i el segell de l’Ajuntament.
Caldrà notificar a l’Ajuntament l’acta de cada Asamblea. De l’incumpliment d’aquesta obligació
en serà responsable el Consell Rector.

TÍTOL V: MITJANS ECONÒMICS I APORTACIONS

Article 39: Ingressos de la Junta

Les aportacions dels membres de la Junta estan constituides per la totalitat dels terrenys i drets
afectats per l’actuació i per les quotes ordinaries i extraordinaries

Article 40:Quotes

Les quotes ordinaries son les destinades a sufragar les despeses generals de la Junta,
previstos en el pressupost anual. Les quotes extraordinaries són les que s’estableixen per acord de l’Assamblea General. Estan destinades al pagament dels costos de gestió i execució de les obres d’urbanitzaió, segons estableixen le bases d’actuació i el projecte d’urbanització. L’import de les quotes serà proporcional a la participació de cadascun dels membres de la Junta.

Article 41: Pagament de les aportacions

El pagament de les quotes es realitzarà en un termini màxim d’un mes des del requeriment individualtizat per la Junta de Compensació. La falta de pagament en el termini establert produira les consequencies següents:

a)S’instarà a l’Ajuntament perquè utilitzi la via de constrenyiment
b)Si en una ocasió anterior hagues estat precisa la via del constrenyiment per cobrar alguna
quota, o fos notoria la negativa de pagament, previa declaració d’incumpliment, podrà utilitzar-se l’expropiació forçosa per part de l’Ajuntament, essent beneficiaria la Junta de Compensació
El pagament de les obres d’urbanització mitjançant la cessio de terrenys quedarà restringit en el moment d’aprovació i tramitació del projecte de reparcel·lació.

TÍTOL VI: RÈGIM JUTÍDIC I RECURSOS

Article 44: Executivitat

Els acords dels òrgans de la Junta seràn directament executius i no es suspendran per la seva impugnació, excepte que així ho acordi l’òrgan que hagi de resoldre el recurs.

Article 45: Recursos administratius

Contra els acords dels òrgans de la Junta es poden interposar els recursos següents:

a)Els acords del Consell Rector es poden impugnar, en el termini de quinze dies habils des de la notificació, davant l’Assamblea General, que ha de resoldre en el termini de tres mesos, després dels quals s’entendrà desestimada la impugnació
b)Contra els acords de l’Assamblea General es pot interpolar recurs d’alçada, davant de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, en conformitat amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. (RJAPPAC).
Estan legitimats per impugnar els acords els membres que hagin votat en contra, abstingut o absents.

TÍTOL VII. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 46: Causes de dissolució

La Junta de Compensació es disoldrà per les causes següents:

a)Per mandat judicial o prescripció legal
b)Per cumpliment del seu objecte La dissolució haurà de ser aprovada per l’Ajuntament, que ha d’enviar l’acord d’aprovació de la dissolució al REUC del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya per la seva inscripció.

Article 47: Liquidació i destí del patrimoni comú

Quan s’extingeixi la personalitat jurídica de la Junta, es farà la liquidació de la Junta de la
següent manera.

a)El Consell Rector procedirà a la liquidació, aplicant les instruccions especialment dictades per l’Assamblea General per la liquidació
b)El patrimoni que pugui existir en terrenys, drets o metàl·lic es distribuirà entre els associats en proporció a la seva participació a la Junta.

Article 48: Transformació de la Junta

L’Assamblea General pot acordar la transformació de la Junta de Compensació en Entitat Urbanística de Conservació. Aquesta acord cal que sigui comunicat al REUC a través de l’Administració actuant. En cas que la transformació vingui imposada pel que estableix el planejament vigent obviament aquesta Junta de Compensació es transformarà en Entitat Urbanística de Conservació.

BASES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL “SECTOR CENTRAL” DE LES NN.SS. DE PLANEJAMENT DE SILS

I – DISPOSICIONS GENERALS

Primera. – Objecte.

Les presents Bases d’Actuació han de servir per a regular l’actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació “Sector Central” que figura a les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi de Sils, aprovades definitivament per la CTUG amb data 27 d’Abril de 2005. La finalitat de les Bases és reglamentar la incorporació dels membres de la Junta, quant a la valoració de les aportacions, bé de terrenys, bé en metàl·lic, per a l’execució de l’obra urbanitzadora, i a la liquidació dels efectes de la Junta, mitjançant la determinació de les
normes referides al repartiments de beneficis i càrregues entre els seus integrants i sota tutela
de l’Ajuntament de Sils com a Administració actuant i com a destinatari dels terrenys de cessió obligatòria.
El contingut d’aquest document s’ajusta a les determinacions del Decret Legislatiu 1/2005
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’urbanisme i del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament. El sistema d’actuació previst per a desenvolupar la unitat d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica.

Segona. – Subjectes interessats.

1. Un cop aprovades definitivament les presents Bases i els Estatuts de la Junta de Compensació, es constituirà aquesta, amb efectes des de la inscripció d’acord aprovatori al Registre d’Entitats UrbanístiquesCol·laboradores.
2. Formaran part de la Junta els propietaris i, en el seu cas, empreses urbanitzadores, d’acord
amb les previsions que figuren en aquest mateix document i al Títol II dels Estatuts de
l’Entitat.
3. Així mateix, es designarà un representant de l’Ajuntament de Sils en l’acord d’aprovació definitiva de les presents Bases i Estatuts de la Junta, el qual formarà part tant del Consell
Rector com de l’Assemblea General del’Entitat.

Tercera. – Actuacions previstes.

L’actuació pel sistema de reparcel·lació en lamodalitat de compensació bàsica comporta a la Junta de Compensació les següents responsabilitats:

a) Portar a terme les actuacions que preveu la Legislació urbanística per l’efectiu desenvolupament de la unitat d’actuació, d’acord amb el que contempla l’Estatut de la Junta. La Junta és directament responsable, davant de l’Ajuntament de Sils, de la urbanització complerta de la unitat.
b) Prendre els acords necessaris per facilitar el procés de reparcel·lació atenent a les finalitats
que assenyala l’article 130 del Reglament de la llei d’urbanisme.
c) Sol·licitar a l’Ajuntament de Sils la utilització de la via de constrenyiment per al cobrament de les quantitats endeutades a la Junta pels seus membres.
d) Rebre, com a beneficiaria, les expropiacions realitzades per raó d’incompliment, tant pels membres de la Junta com per les persones propietàries que no s’hagin adherit, de les obligacions i les càrregues imposades per la llei d’urbanisme i pel planejament.
e) La cessió gratuïta a l’Ajuntament de Sils dels terrenys de cessió obligatòria i de les obres i instal·lacions que s’hagin d’executar conforme el planejament vigent.
f) El pagament de les obres d’urbanització i altres despeses inherents, fixades en el Projecte
de Reparcel·lació i en el Projecte d’Urbanització.
g) La justa distribució de terrenys susceptibles d’identificació privada, d’acord amb allò que disposa la normativa urbanística, entre els propietaris i altres membres, en proporció a les
respectives quotes de participació.

II – CRITERIS DE VALORACIÓ

Quarta. – Criteris per a la determinació de lesfinques aportades.
Quotes de participació.

1. Donat que hi han propietats que de forma voluntària han fixat els seus límits d’acord amb la ordenació urbanística (perllongació dels carrers Francesc Mas Ros, Pep Ventura i Santa Maria) es prendrà com a superfície real de cada finca la que en resulti de la realització d’un plànol que restitueixi les finques sense les afectacions dels referits carrers. Per a realitzar aquest plànol es consultarà els títols de propietat, escriptures de compra-venda i els cadastres històrics. El dret dels propietaris serà proporcional a la superfície, així obtinguda, de les seves finques respectives incloses a la Unitat d’Actuació.
De no ser possible la realització d’aquest plànol es prendrà com a superfície real la que en resulti del aixecament topogràfic del conjunt de les actuals finques a partir de les descripcions que figurin a les escriptures de propietat o certificat del registre de la propietat.
2. A cadascuna de les finques s’assignarà un percentatge expressat en quotes de participació
d’acord amb el criteri assenyalat en el punt anterior. Aquestes quotes de participació constituiran el coeficient per l’adjudicació de les finques resultants en la compensació.
3. En el cas de discrepància sobre la propietat d’una finca, part d’ella, o en els seus termenals, la superfície en discussió es considerarà pertanyent en parts iguals als litigants, de manera provisional, fins que sigui resolta la discussió per conveni entre els interessats o per ressolució judicial.
4. Determinats bens de la comunitat de reparcel·lació poden ser exclosos si s’ajusten als supòsits que figuren als articles 133.2.b o 134.2 el Reglament de la llei d’urbanisme.

Cinquena. – Criteris de valoració dels drets reals, servituds predials i drets personals.

Els titulars dels drets reals que no s’extingeixin amb la compensació seran adjudicataris en el mateix concepte en què ho foren anteriorment, pel principi de subrogació real. El propietari
afectat haurà de compartir amb el titular del dret real la quota atribuïda.
La valoració d’altres drets reals i de les servituds predials es farà d’acord amb les disposicions
sobre expropiació que, específicament, determini la seva taxació i, subsidiàriament,
d’acord amb les normes de dret administratiu o civil que regula la institució i, en el seu defecte, per les establertes per als impostos de successions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentals.

Sisena. – Criteris de valoració d’edificacions, obres, plantacions o instal·lacions que s’hagin d’enderrocar.

En el cas que l’aprofitament de la parcel·la que resulta de l’edificació i l’ús existent és superior
a l’aprofitament corresponent al dret de participació derivat de la superfície de la finca, s’aplicaran les regles que figuren a l’article 133.2 del Reglament de la llei d’urbanisme. El valor de les edificacions, obres, plantacions, instal·lacions i altres elements existents sobre les finques i que s’han d’enderrocar, sempre que no formin part de l’aportació dels drets dels propietaris incorporats relacionats amb els terrenys, es determinarà aplicant criteris aprobats unànimement per l’Assemblea General i si no, mitjançant taxació.
S’entendrà necessari l’enderroc quan sigui procedent l’eliminació de l’element per realitzar obres d’urbanització previstos en el planejament, quan estigui situada a una superfície que no s’hagi d’adjudicar íntegrament a un propietari i quan la seva conservació sigui incompatible amb l’ordenació, fins i tot com a ús provisional.

Setena. – Pagament de les indemnitzacions.

Les indemnitzacions a què fa referència les dues bases anteriors s’efectuaran en el Projecte de Reparcel·lació i aniran a càrrec del conjunt d’interessats en proporció a les seves obligacions.

Vuitena. – Criteris de valoració de les aportacions d’empreses urbanitzadores.

1. En el supòsit previst a l’Article 11 dels Estatuts de la Junta de Compensació, l’aportació d’empreses urbanitzadores es determinarà tenint en comte el cost pressupostat en el Projecte d’urbanització, que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament de Sils, o dels sectors o partides que s’hagin d’executar, convenint-se amb la junta, en el moment de la incorporació, si aquesta xifra es definitiva o si seran d’aplicació clàusules de revisió de preus o d’estabilització de costos, havent d’adoptar l’acord aprovatori l’Assemblea General.
2. L’adjudicació de terrenys en pagament de les despeses d’urbanització es farà d’acord amb el que preveu l’article 141 del Reglament de la llei d’urbanisme i si fos el cas el que preveu l’article 168 del mateix Reglament.
3. La participació de l’empresa disminuirà la dels membres de la Junta.

III – EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ

Novena. – Forma de contractació.

1. L’execució de les obres d’urbanització es durà a terme per una empresa urbanitzadora o un contractista idoni. Per garantir que les obres d’urbanització es produiran en les millors condicions per a la comunitat de reparcel·lació des del punt de vista tècnic i econòmic, es demanarà pressupost a tres empreses, llevat que per unanimitat dels membres de la junta s’adjudiqui de forma directa.
2. Cas que una empresa urbanitzadora es vulgui incorporar a la Junta serà necessari que la junta convidi a incorporar-se a dues empreses més com a mínim, llevat que unànimement la Junta accepti l’oferta rebuda.Les obres d’urbanització les realitzarà l’empresa adscrita a la Junta. D’acord amb el que preveu l’article 171.4 del Reglament de la llei d’urbanisme, la participació de l’empresa urbanitzadora en l’aprofitament urbanístic de l’àmbit s’ha de determinar establint un
percentatge com a repercussió del cost de les càrregues d’urbanització sobre el valor dels solars resultants, ja urbanitzats.
3. En el contracte d’obres es garantirà l’acompliment de les circumstancies exigides a l’article 172.2 del Reglament de la llei d’urbanisme. També es consignaran les circumstàncies següents:
a) El compromís de l’empresa a realitzar l’obra en els terminis que fixe el corresponent Projecte d’urbanització. El contractista podrà ajornar el termini de finalització de l’obra sense incórrer en responsabilitats si pot justificar de forma fefaent les circumstancies alienes que han provocat l’endarreriment.
b) Es faran constar els supòsits d’incompliment que donaran lloc a la resolució del contracte i a les indemnitzacions a satisfer per no observar les característiques tècniques o dels terminis d’execució.
c) Modalitats i terminis d’abonament, per part de la Junta, per obra executada.
d) Retencions que pugui practicar la Junta en cada pagament parcial com a garantia en l’execució de l’obra.

Desena. – Despeses d’urbanització.

1. Les despeses d’urbanització se satisfaran pels associats en proporció a les seves obligacions, derivades dels pactes que s’hagin acordat entre els seus membres.
2. S’estimaran com a despeses d’urbanització les següents:
a) Totes les obres de vialitat necessàries i fixades d’acord amb el planejament i el projecte d’urbanització.
b) Les obres de sanejament que afectin al Polígon.
c) Subministrament d’aigua potable.
d) Subministrament d’energia elèctrica, incloses la conducció, distribució i l’enllumenat públic.
e) Totes les altres xarxes de serveis contemplades en el planejament i els projectes d’urbanització.
f) Jardineria i arbrat en els parcs i jardins i vies públiques.
g) Despeses de redacció i tramitació del Projecte de reparcel·lació, del projectes d’urbanització
i totes les altres despeses de la compensació.
3. La distribució de les despeses d’urbanització es fixaran en el projecte de Reparcel·lació d’acord amb els principis establerts en les presents Bases.

Onzena. – Lliurament de les obres d’urbanització.

Una vegada concloses les obres aquestes s’hauran de cedir a l’ajuntament de Sils dins un termini no superior a tres mesos, comptat de de la recepció de l’obra per part de la persona respondable de l’execució. Les condicions, formalització, documentació i procediment s’adequaran al que preveu larticle 169 del Reglament de la llei d’urbanisme.

IV – DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS I CÀRREGUES.

Dotzena. – Cessions obligatòries de terrenys i obres d’urbanització.

1. Els terrenys de cessió obligatòria seran transmesos a l’Ajuntament de Sils en virtut de l’acord aprovatori del projecte de Reparcel ·lació
No obstant, la Junta o el contractista designat per ella, podrà ocupar els terrenys cedits per a
la realització de les obres d’urbanització
2. La cessió de les obres d’urbanització i de les instal·lacions, l’execució de les quals estigués
prevista, es produirà a favor de l’Ajuntament d’acord amb el que determina l’article 169 del
Reglament de la llei d’urbanisme.
3. L’acord d’aprovació definitiva del projecte de Reparcel·lació produirà la cessió a l’Ajuntament de les finques que li correspongui en concepte del 10% d’aprofitament de cessió obligatòria.

Tretzena. – Quotes de participació.

1. La participació de cada propietari en l’Entitat, tant en la distribució de beneficis com en les càrregues o pèrdues, serà proporcional a la superfícies dels terrenys respectius dins el Polígon, d’acord amb el que disposa la base quarta i sense perjudici de l’establert en la base vuitena.
2. En el supòsit d’incorporació d’empreses urbanitzadores a la Junta, es precedirà, en el moment de la seva integració, a reajustar els coeficients de participació i de les obligacions dels associats, d’acord amb l’establert a la base vuitena, assignant les quotes corresponents a l’empresa urbanitzadora.

Catorzena. – Valoració i adjudicació de les finques resultants.

1. Les finques que resultin es valoraran en funció de l’aprofitament del polígon, amb criteris objectius i generals per a la seva totalitat, d’acord amb el que preveu l’article 37 de la llei d’urbanisme i el 36 del Reglament de la dita Llei.
La valoració es basarà en el sostre o en la superfície edificable, corregit en funció dels valors assignats a les diferents tipologies edificatòries, d’acord amb criteris de valoració de mercat.
2. La valoració es farà en unitats de valor, que hauran de ser taxades amb diners, per poder
determinar les indemnitzacions que procedeixin per diferencies d’adjudicació i per homogeneitzar-les amb les aportacions que es facin en metàl·lic. La taxació es podrà fer de la
manera que decideixin per unanimitat les persones propietàries afectades, sota criteris
objectius i generals, o bé, si no hi ha acord, es realitzarà seguint els criteris de l’article 23 i 26
de la Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl.
3. Pera l’adjudicació de finques s’observaran les determinacions de l’article 120 de la llei
d’urbanisme i les de l’article 139 del Reglament.

Quinzena. – Efectes de l’aprovació del projecte de reparcel·lació.

L’acord d’aprovació del projecte de reparcel·lació produeix els efectes que figuren a l’article 121 del Reglament de la llei d’urbanisme.
De l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació l’Ajuntament de Sils ha d’emetre una certificació, d’acord amb el que estableix la legislació hipotecària, amb vista al inscripció del projecte en el Registre de la Propietat.

Setzena. – Edificació

Els solars aportats o adjudicats per la Junta podran edificar-se des del moment en què hagués esdevingut ferm, en via administrativa, l’acte d’aprovació del projecte de Reparcel ·lació, sense perjudici de la sol·licitud de llicència a l’Ajuntament de Sils, escrit en el que el peticionari haurà de comprometre’s a no utilitzar la construcció fins que no sigui conclusa l’obra d’urbanització i a establir aquesta condició en les cessions dels drets de propietat o d’ús que es portin a efecte per tot o part de l’edifici i altres condicions establertes a l’article 237 del Reglament de la llei
d’urbanisme.

V – REGIM ECONÒMIC.

Dissetena – Incompliment d’obligacions.

1. L’incompliment per part dels membres de la Junta de les obligacions i càrregues imposades
per la legislació, fins i tot quan l’esmentatincompliment faci referència als terminis per acomplir els esmentats deures i càrregues, donarà lloc a l’expropiació de béns i drets d’aquells, que farà l’Ajuntament de Sils a favor de la Junta, que tindrà la condició jurídica de beneficiaria.
2. Entre els incompliments d’obligacions i càrregues que poden donar lloc a l’expropiació
de finques destaquen:

a) Expropiació per no adhesió. Els propietaris de finques compreses dins la untat d’actuació
es poden adherir en igualtat de drets i deures a la Junta de Compensació constituïda. La
incorporació es farà d’acord amb el que preveu l’article 171 del Reglament de la llei d’urbanisme. De no fer-ho la Junta instarà a l’Ajuntament de Sils que procedeixi a l’expropiació, sempre que no sigui n objecte de reparcel·lació d’acord amb l’article 136 del reglament de la Llei i article 5 dels Estatuts de la Junta de Compensació..
b) Expropiació per incompliment d’obligacions d’ordre econòmic. L’incompliment en el pagament de les quotes aprovades dins el termini voluntari si ja hagués estat necessari recórrer a la via de constrenyiment per cobrar quotes anteriors.

Divuitena. – Forma i terminis de pagament.

1. Els membres de la Junta han de realitzar les seves aportacions, ja sigui en metàl·lic, ja sigui
en terrenys, almenys quinze dies abans del venciment dels terminis que a tal efecte hagués
fixat el Consell Rector.
2. La distribució de beneficis i pèrdues, es farà d’acord amb les següents regles:
a) El Consell Rector formularà una liquidació que sotmetrà a l’aprovació definitiva de l’Assamblea General.
b) La liquidació comprendrà tant el benefici o pèrdua, com la participació que correspongui a
cadascun dels membres de la Junta
c) La fixació del benefici o de la pèrdua es farà d’acord amb les criteris de valoració establerts
a les presents Bases d’Actuació
d) La distribució dels beneficis o pèrdues es farà a prorrata entre tots els membres de la Junta, adjudicataris de finques resultants, d’acord amb el valor d’aquestes.
https://ssl3.ddgi.org/bopV1/pdf/2008/14/20081400485.pdf

Font: http://uasectorcentralsils.blogspot.com/ [lectura efectuada el 3 setembre 2009]

3 09 2009
Veí

A nosaltres, veïns del carrer Bastiments, quan vam anar a parlar amb l’arquitecte municipal, Salvador Jubany i Viader, i amb l’alcalde Nogué, ens van vendre la moto que les Normes Subsidiàries eren com la Santa Bíblia o la Constitució espanyola, que portaven més de vint anys escrites i no es podien modificar.

I fruit d’aquestes Normes antiquades ens van fotre un Nyap de 9 metres d’alçada a zero centímetres de la vorera. Si l’arquitecte municipal, Salvador Jubany i Viader, s’hagués preocupat pels veïns del seu poble, hagués vist que a l’inici del segle XXI és inadmissible construir una nau industrial de 9 metres a tocar de la vorera d’un carrer d’àrea residencial. Aleshores del senyor Jubany hagués anat a l’alcalde de torn i li hagués dit que aquell capítol de les Normes s’havia de canviar i amb petits canvis haguessin civilitzat aquella parcel·la: petites modificacions com ara 5 metres de distància entre l’edifici i la vorera, unes alçades més moderades, etc.

El senyor Jubany hagués pogut proposar aquests canvis molt abans que un empresari foraster (de Vilobí) vingués a demanar les llicències. Però no, el senyor Jubany no estava per aquesta tasca. No és ignorància, el quadern de Normes Subsidiàries és un llibret arrugat i sobat, amb plànols adjunts, que el senyor Jubany domina molt bé. Santa innocència la dels veïns que pensàvem que l’arquitecte municipal tenia la funció de defensar-nos, com a veïns que som del seu poble.

3 09 2009
zzz

sr.Vei aquest home de petit ja era aixi………….no s hi ha pas tornat ara………al cim en s el van enviar de sta.coloma def(distrito forestal) i com que l home estaba acostumat a tractar amb su eminencia(npi busqui qui era el tiet )……..pues ……….com diu el blog………com mes serem………mes riurem

4 09 2009
.Moció ICV rebtujada

dijous, 3 / setembre / 2009
SECTOR CENTRAL – MODIFICACIO NORMES SUBSIDIARIES

PROPOSTA PRESENTADA PER ICV-EUiA-EPM AL PLE.

MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES SECTOR CENTRAL

Observació inicial

A Sils hem viscut amb preocupació actuacions urbanístiques que popularment han estat qualificades de nyaps (davant de l’Ajuntament, el supermercat Consum,…).

Ara la preocupació del nostre grup és fer la nostra contribució per evitar un nou nyap.

Per a fer la nostra contribució de manera responsable necessitem un temps que ara, amb el procediment ordinari, no tenim.

Un projecte al que el nostre grup dóna un suport inicial, perquè conclou la urbanització del nucli urbà, i perquè pot comportar uns beneficis importants al municipi.

Volem filar prim perquè estigui perfectament integrat amb l’entorn existent, i que en el mateix àmbit del projecte les coses es facin el millor possible, donant solucions també a aquest entorn.

A diferència de l’equip de Govern, que ha tingut informació de tot el procés des de l’inici i que ha estat participant en les consultes realitzades pels tècnics de la junta de compensació, l’oposició només coneixem el projecte des del passat dia 1 de setembre.

Un projecte complex, que mereix una anàlisi i un aprofundiment per a poder donar una conclusió raonada, cosa impossible en els dos dies de tramitació ordinària.

Proposta

Pel la qual cosa demanem a tots els grups del ple que quedi sobre la taula durant 15 dies, perquè cada grup pugui fer la seva aportació, comprometent-nos nosaltres a fer la nostra.

Inicialment, a falta d’una anàlisi més rigorosa, avancem algunes idees del nostre grup:

– Al llindar d’aquesta zona hi ha comerç de proximitat (Estanc de Sils, merceria i complements Rissech, esteticient Dolors, perruqueria Carlus, forn de pa Can Companyó, pastisseria Montrosa, fusteria d’alumini Alumsils,…), que cal contemplar i potenciar. Aquest comerç de proximitat necessita facilitat d’aparcament per afavorir la seva activitat, una mancança del projecte actual que cal modificar. Cal marcar en els vials les zones d’aparcament, de manera que siguin incloses en el projecte d’urbanització. Amb aquesta proposta es descongestionarà la zona, amb una millora de la mobilitat que també afavoriria el nou comerç que s’instal•li a la nova zona definida al projecte.

– Hem de considerar l’existència de dos blocs anomenats pisos blaus, amb mancances d’aparcament, així com d’ascensor. Hem d’evitar la desvalorització d’aquests blocs i els hem d’integrar a l’entorn, suplint en la mesura que sigui possible les seves mancances. Proposem que la zona verda estigui al darrera d’aquests blocs, amb la dotació d’aparcaments al carrer Francesc Mas i Ros. Per tant, proposem que l’habitatge protegit previst darrera aquests blocs vagi a una altra ubicació.

– Totes les places d’aparcament a les quals fem referència considerem que han d’ésser en bateria, per a optimitzar l’ús del sòl (ho marcarem al plànol adjunt).

– Considerem necessari el màxim suport d’aquest Ajuntament a la junta de compensació perquè pugui negociar amb la companyia elèctrica una reducció substancial dels costos de demolició de les torres elèctriques i edificis, així com el soterrament i la nova instal•lació de línies i subestació transformadora existent.

Sils, 3 de setembre 2009.

LES NOSTRES PROPOSTES NO HAN TINGUT RECOLÇAMENT NI HAN ESTAT PRESES EN CONSIDERACIO.

L`ALCALDE HA POSAT A VOTACIO LA PROPOSTA DEL GOVERN, QUEDAN APROVADA LA PROPOSTA PRESENTADA AL PLE PER 8 VOTS A FAVOR (CiU, AMS, IdS) I 1 ABSTENCIO DE ICV-EUiA-EPM.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2009/09/sector-central-modificacio-normes.html

4 09 2009
.POUM

Plànol de la “zona Enher” a la darrera proposta de POUM. D’altra banda, ignorem si aquest plànol aporta més definició a la popularment coneguda com a “vorera indefinida” situada prop de la rotonda.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Taulell%20anuncis/POUM/O3F.pdf

4 09 2009
Anònim

Aquesta votació deu ser senyal evident de que no hi haurà tripartit.
O que el tripartit el formen IdS, CiU i AMS.

18 10 2009
.Al·legacions ICV

diumenge 18 de octubre de 2009
AL·LEGACIONS SECTOR CENTRAL

Escrit al·legacions amb registre entrada nº 3362

Albert Miralles Güell, regidor per ICV-EUiA-EPM de l`Ajuntament de Sils …

EXPOSA:

Atès que en data de 21 de setembre de 2009 s’ha publicat al BOP de Girona nº 181, l’edicte d’aprovació inicial d’una modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament a l`àmbit del sector central de Sils.

Acollint-se com a persona interessada, en el termini establert, formulo les següents propostes, amb l’intencio de millorar el projecte inicial

AL•LEGACIONS:

– Al llindar d’aquesta zona hi ha comerç de proximitat (Estanc de Sils, merceria i complements Rissech, esteticient Dolors, perruqueria Carlus, forn de pa Can Companyó, pastisseria Montrosa, fusteria d’alumini Alumsils,…), que cal contemplar i potenciar. Aquest comerç de proximitat necessita facilitat d’aparcament per afavorir la seva activitat, una mancança del projecte actual que cal modificar. Cal marcar en els vials les zones d’aparcament, de manera que siguin incloses en el projecte d’urbanització. Amb aquesta proposta es descongestionarà la zona, amb una millora de la mobilitat que també afavoriria el nou comerç que s’instal•li a la nova zona definida al projecte..

– Hem de considerar l’existència de tres anomenats pisos blaus, amb mancances d’aparcament, així com d’ascensor. Hem d’evitar la desvalorització d’aquests blocs i els hem d’integrar a l’entorn, suplint en la mesura que sigui possible les seves mancances. Proposem que la zona verda estigui al darrera d’aquests blocs, amb la dotació d’aparcaments al carrer Francesc Mas i Ros. Per tant, proposem que l’habitatge protegit previst darrera aquests blocs vagi a una altra ubicació.

– Totes les places d’aparcament a les quals fem referència considerem que han d’ésser en bateria, per a optimitzar l’ús del sòl (ho marcarem al plànol adjunt).

– Incloure les zones de recollida de brossa selectiva i amb sistemes soterrats, de recollida pneumàtica.

DEMANEM:

1. Ubicar la zona verda al darrera dels pisos blaus.
2. El sòl destinat a HPO (Habitatge de Protecció Oficial) equivalent al 10% de l’aprofitament urbanístic, reubicar-ho a la zona verda que actualment està prevista al projecte aprovat inicialment.
3. Definir amb tota claredat en els vials del projecte la configuració de les zones d’aparcament públic, afavorint al màxim l’aparcament en bateria.
4. La vorera del c/ Prudenci Bertrana, en el tram en que és possible, ampliar-la i situar-hi també aparcaments.
5. Recollida de brossa amb un sistema soterrat, de recollida pneumàtica.

Sils, a 14 d’octubre de 2009.

IL•LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SILS

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2009/10/allegacions-sector-central.html

18 10 2009
zzz

El punt 5 a Vallcanera els aniria de primera.

18 10 2009
xxx

Estem habituats a llegir al·legacions i informes critics d’ICV. ICV genera papers, genera pensament, genera debat, mentre que els altres callen, callen, callen.

Ara entenc què volia dir l’alcalde amb allò de que als plens hi ha un regidor que vol fer espectacle.

El que emprenya a IDS i a l’alcalde i a alguns funcionaris municipals de categoria ( i també a CIU, però aquests són més elegants) es aquest protagonisme de ICV i d’en Miralles plantant cara pel POUM, pel Nyap, presentant al·legacions, demanant molts papers i fotocòpies al secretari, remenant temes que a les forces vives no els interessa remenar.

Encertadament o no, qui fa O-P-O-S-I-C-I-O a Sils es aquest grup, qui es curra el tema POUM, l’antic o el nou, es ICV i en Miralles. No es fobia personal la que li tenen, és que aquest grup i aquest senyor fot el nas on altres pensen que no l’ha de posar. I, a més, té una certa facilitat de paraula, en els plens, cosa que altres no tenen.

19 10 2009
.Espectacle o oposició?

dilluns, octubre 19, 2009
Els fatxes en diuen espectacle, els i les demòcrates, transparència i oposició necessària.

(…)

L’articulat de les Noves normes urbanístiques del POUM Nogué-Capdevila no s’ha fet públic encara, no es publiquen les actes de l’ajuntament al web municipal i l’ajuntament i l’ajuntament fa front als jutjats sobre variats assumptes relacionats amb l’urbanisme silenc.

L’ajuntament ha rebutjat realitzar auditories i acusen l’alcalde de voler augmentar l’edificabilitat de les seves parcel.les.

Font: http://losilenc.blogspot.com/2009/10/els-fatxes-en-diu-espectacle-els-i-les.html

19 10 2009
Esther

ZZZ. Estoi totalmente de acuerdo contigo el punto numero cinco nos iria muy bien. Un saludo a todas y todos los Internautas de esta pagina y de otras.

19 10 2009
Anònim

Diuen que el pobre senyor Tello va rebre moltes pressions, exagerades, a nivell personal, per haver donat suport moral i polític a les protestes pel Nyap, per haver presentat mocions als plens en contra de les llicències donades pels alcaldes Rovira i Nogué a favor de Foncie i Consum. Pressions personals, molt dures, molt desagradables, en un poble com aquest. En canvi qui té els pebrots de parar al Miralles pel carrer i dir-li que deixi en pau el tema Nyap, el tema POUM, el tema sector Enher, etc. ???

19 10 2009
Esther

Ninguno ¿porque la razón y la verdad solo tiene un camino las mentiras y manipulaciones tienen muchos caminos pero al final se paga y se sabe la verdad y te pasan facturas.

Ole con Ole y Ole al Miralles y a su Grupo Municipal.

En casa somos 8 y en las proximas Municipales téndra nuestros Votos más de uno téndria que aprender un poco tanto de el como de otros y otras de su Grupo éstan en todas las movidas que perjudican a los vecinos y vecinas de Sils, otros éstan para sacar probecho de sus Cargos y para que le Recalifiquen sus terrenos.

20 10 2009
un altre pepe

Així en tindra 19 de vots, enhorabona

20 10 2009
zzz

Sr Anonim en aquest tema de les pressions personals etc, voste es columpia, aqui ningu fa cap pressio a ningu i les persones que prenen aquest tipus de decisions(nyap) s els en fot el que diguin o el que pensin i al sr Miralles ningu el para , perque ningu te res a DIR LI.

20 10 2009
zzz

Srta Esther que ud tenga la camiseta del Miralles me parece muy bien como si ud tiene su ultimo album, pero piense que este señor en el tema independencia tendra que mojarse y le aseguro que segun que vote…….no puntua en Vallcanera igual que segun que vote ………no puntua en sils city.
Ademas creo que lo tiene dificil para ser alcalde, la mitad de los votantes nunca votarian a un comunista, por estas tierras esto no se lleva.
En favor de este señor hay que decir que por lo menos se interesa por las cosas aunque despues el resultado sea nulo cosa que otros grupos solo se interesan por lo que les interesa.

20 10 2009
FAVORS ANCESTRALS

No crec que l’altre anònim es columpïi; informat millor, zzz, i veuràs que les presions sobre el senyor Tello, quan era regidor, van ser de consideració. Informa’t. Ara no em vinguis amb aquestes que en aquest poble no hi ha pressions politiques.

Et recordaré aquesta frase teva, que em va agradar molt:

“aquestes coses es normal que passin en pobles petits, els propietaris dels terrenys son gent de tota la vida i normalment estan dintre d algun grup politic.

La unica solucio seria: (srtes Lnc i Npi reclamaven la recepta perque no es tornin a errors del passat)

No deixar governar a ningu que porti mes de 20 anys vivint en el poble aixo ajudaria a eliminar la cadena de favors i evidentment aquests senyors no serian deutors de favors ancestrals”

Amb aquestes frases, zzz, et pendran per un mirallista camuflat 😉

20 10 2009
zzz

Sr o Sra Favors ancestrals, informis voste i veura en quina epoca “ancestral” el sr tello rebia presions o “consells”
En quan a lo de Mirallista evidentment no ho soc, pero tampoc soc anti, i la veritat em faria gracia veure torejar a aquest senyor una legislatura, per lo menys tindriem algu nou per criticar perque lo que tenim ara ja esta molt vist.
El sr tello va ser prou inteligent per marxar i d altres de certs grups tindrien que fer lo mateix(aixo em sembla recordar que tambe ho havia dit)

20 10 2009
Esther

ZZZ. Mire usted una cosa con el tiempo y una caña en esta vida todo cambia

y los vecinos y vecinas de sils de lo que se tienen que dar cuenta, es que durante años han Gobernado Personajes que solamente han ido a llenarse los bolsillos, los cuales tienen muchos intereses en este pueblo.

Y que han hecho muy poco por el pueblo y lo poco que han hecho por el pueblo a sido engañando a otra parte del pueblo.

A estos que vivimos en las Urbanizaciones las cuales tendrían que haber estado Recepcionada hace 22 años y nos han seguido sangrando pagando servicios que le tocaba pagar al Ayuntamiento durante 22 años.

Y dejese usted que si de Comunista, o de lo que sea, lo más importante es que por primera vez en esta pueblo tenemos a personas tanto nativas como venidos de afuera que no tienen intereses creados en que le recalifiquen sus terrenos y en el que solamente viva una parte del pueblo.

Con todos mis respetos, usted se a quedado anclado en el pasado y estamos en el futuro y el futuro le guste a usted o no le guste hoy día en este pueblo se llama Alberto Miralles. Persona que junto con su Grupo Político lucharan por el bienestar de todos los vecinos y vecinas del pueblo de Sils.

Y por último decirle el tiempo pone a cada uno en su sitio y el tiempo lo dirá.

Y en el tema de la independencia se tendrán que mojar todos no solo el Miralles,

Yo lo tengo muy claro en este tema soy nacido en Barcelona pero no soy independentista y me siento más Catalán que ninguno, porque es la tierra donde mí madre me parió.

Y pobre de aquel que delante mió hable mal de Catalunya

y por último decirle que CIU, PSC-PSOE-INDEPENDIENTES de SILS, ERC, También se tienen que mojar y ya veremos quien sale más afectado, con todo esto.

Pero el primero que se tiene que de finir es el Alcalde Socialista que cuando le interesa va de Independentista.

La Democracia esta para esto para que todo el mundo se pueda expresar libremente.

Y VIVA un SILS libre de Caciques los cuales están acostumbrados a vivir del cuento y comer de la sopa BOBA.

Y por ultimo decirle que tengo 1000 camisetas con el Nombre de Alberto Miralles y no es coña.

Sere Mirallista hasta que me demuestre lo contrario

Otros ya me lo han demostrado en dos años.
Un saludo señor zzz.

20 10 2009
Esther

Señor zzz. lo que yo no llego a entender es como un Pueblo con tantos Independentista, ERC nunca Agobernado el Ayuntamiento de Sils.

20 10 2009
Anònim

Només 4.100 euros?
Segu r que no heu comptat el cost de la junta de portaveus que ves a saber si també s´han reunit abans del ple. Tot sigui pel be del poble.

20 10 2009
Esther

Dinero que sale de todos los contribullentes algunos con puriempleos

Y otros/as no cobrán ni el Paro.

Sr. Martí Nogué Alcalde Socialista, cuanto ganan ustedes los dos bomberos al mes.

Que viva el bienestar Social para unos pocos se les tendria que la cara de vergünenza, el Tabernero sigue trabajando en su empresa o ha pedido la cuenta porque le sale más rentable con lo que cobra en el ayuntamiento este quedra seguir trepando y seguir comiendo de la sopa boba

Este tal Tabernero votara que si en el referéndum ¿no? ya que es de ERC a pesar de que ha hora conste en el PSC de Girona como simpatizante Socialista.

(…)

20 10 2009
un altre

Ester, tal y como tu dices que te sientes catalan y que te duele cuando alguien habla mal de Catalunya, me podrías explicar de que manera crees que puedes defender a Catalunya del ataque continuo que recibimos cada dia de nuestro estado español en todos los sentidos, cuéntamelo a ver si veo otras salidas…

¿No se te regiran las tripas cuando hablan determinados periodistas y políticos?
¿No te duele que nos vean como ciudadanos de segunda?
¿No te duele ver como estamos? ¿y el agravio comparativo con otras comunidades?

20 10 2009
zzz

srta Esther , Sils nunca ha sido un feudo de Erc, aqui la mayoria de la gente(la que ud denomina anclados en el pasado) son de derechas.
Y no me sorprenda con que tambien tiene camisetas con la foto del sr Nogue.
Un saludo

20 10 2009
zzz

Sr Un altre , l ofici d ser catala a Espanya es un esport de risc

21 10 2009
esther

Un altre, esta tarde noche te contestare

Sr. ZZZ Con el Nogué y su colla no boi ni a recoger billetes de 500€.

Con la foto del Nogué no tengo camisetas con las del Copito de nieve muchas
la vacante todavía ésta por cubrir, haber si sigue vacante para cuando lo echen del Ayuntamiento hojala que no sea muy tarde.

21 10 2009
esther

Un Altre:
Me duele cuando alguien se mete con Catalunya que es mi tierra, el estado español no es mi tierra mi tierra es Catalunya y hay muchas maneras y formas de defender Catalunya.
A ellos si que se les regirán las tripas porque saben que sin Catalunya, no serian nada de nada
No me duele que nos vean como ciudadanos de segunda si los de mi propio Pueblo ya nos consideran a sin a los que vivimos en las Urbanizaciones y a los que hemos venido de afuera.
Tampoco me duele el agravio comparativo con otras comunidades si mi propio Pueblo no lo a esta haciendo a los que vivimos en las Urbanizaciones, durante más de 22 años.
Yo se defender a mi país que no es otro que Catalunya y a mi Pueblo que es Sils pero personajes de este pueblo nos han tenido durante 22 años como ciudadanos de 3 y encima son catalanes como yo.

Un saludo de un Catalana.

16 11 2009
.Frenada

Diumenge 15 de novembre de 2009

L´oposició de Sils frena una nova àrea residencial que s´ha de fer en entrar al poble
Es preveia la construcció d’uns 150 habitatges
i la promovien una vintena de veïns del municipi

SILS | E.B.

Una vegada més l’oposició de Sils frena un projecte que es porta a ple. En concret, aquesta vegada era una modificació puntual de les Normes Subsidiàries a la zona del sector Central, situat a l’entrada del municipi venint de Vidreres, on es preveu una urbanització nova de prop de 150 habitatges i que promouen una vintena de veïns del poble.

L’abstenció d’AMS i CiU i el vot contrari d’ICV van deixar l’equip de govern d’IdS defensant aquesta modificació urbanística. En concret, el grup d’ICV, tal i com explica el seu portaveu, Albert Miralles, havia presentat al·legacions a aquesta modificació i com que el govern sols li n’acceptava una, finalment va decidir votar en contra. I és que per poder fer una modificació de les Normes Subsidiàries cal una majoria absoluta i en aquest cas no hi va ser.

Per l’alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), el que això provoca és que “els propietaris no podran tirar endavant la seva iniciativa, quan fa un mes es va fer l’aprovació inicial i en canvi, hi van estar d’acord”. El grup d’ICV de Sils tem, segons Miralles, que els pisos de protecció especial que es preveuen “s’acabin engaxant on hi ha els actuals, quan creiem que hi ha espai suficient per fer-los en qualsevol altre lloc”.

Per part d’AMS i CiU, l’abstenció es va justificar en l’últim ple, perquè l’alcalde els va negar participar en la Comissió de Govern quan s’elabori el projecte urbanístic. Nogué assegura que l’assistència és “la nostra competència”.

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2009/11/15/comarques-loposicio-sils-frena-nova-area-residencial-entrar-poble/369796.html

16 11 2009
.Elèctrica de Catalunya

Amb el s. XX arribà l’enllumenat elèctric a Sils, amb tot el que representa de modernitat. L’Ajuntament signà un contracte amb l’empresa subministradora Societat Anònima Energia Elèctrica de Catalunya, per dur a terme l’electrificació de tots els carrers del nucli urbà, prèvia aprovació en sessió ordinària el dia 12 de setembre de 1915. La llum, però, arribà lentament i progressiva a la resta dels veïnats de Sils.

http://www.selva.cat/municipis/index.php?id_muni=22&apartat=guia&sub=hist

4 12 2009
.Aprovat, IdS i CiU

dijous 3 de desembre de 2009
SILS – APROVACIO PROVISIONAL SECTOR CENTRAL

El ple extraordinari del 3 de desembre aprova amb els vots de IdS i de CiU la modificació puntual de les normes subsidiàries sector central. Amb l’abstenció de AMS i els vots en contra de ICV-EUiA-EPM.

Ara passarà a la comissió d’urbanisme de Girona, per l’aprovació definitiva.

Si no hi han modificacions al projecte, es faran edificis de planta i tres pisos, mentre que en el projecte del POUM només es preveuen al sector central planta i dos, tal i com va explicar al ple el grup municipal de AMS.

Adjuntem escrit llegit al ple del nostre grup, ICV-EUiA-EPM:

Ple extraordinari 3 de desembre de 2009: ALTRE COP MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES SECTOR CENTRAL

El passat 5 de novembre, el ple ordinari va rebutjar l’aprovació provisional de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 1/2009 a l’àmbit del sector central amb els vots en contra de ICV-EUiA-EPM i les abstencions de AMS i CiU.

Els quatre vots de IdS-PM en solitari no varen tenir la majoria absoluta necessària per l’aprovació en el ple.

Pocs dies desprès, el 3 de desembre, se’ns fa una convocatòria extraordinària d’un nou ple, que en la nostra opinió no està justificat veient l’ordre del dia. Aquesta convocatòria extraordinària encara està menys justificada perquè és quasi segur que aquest mes de desembre tindrem un altre ple extraordinari per la presentació, debat i si s’escau, l’aprovació dels pressupostos 2010. I en aquesta convocatòria extraordinària hi tornem a trobar el sector central.

Sembla que hi ha pressa, tanta com per fer dos plens en un interval d’un mes. Com pot ser que amb l’ aturada de les edificacions que veiem per tot arreu hi hagi tantes presses? Queden per construir tres blocs dels de davant de l’Ajuntament, un grapat d’ habitatges a la nova urbanització de Mallorquines, un munt de parcel•les en sòl urbà, queden per vendre molts dels habitatges construïts.

Potser la resposta és que es vol tenir enllestit el projecte del sector central abans del POUM?

Veiem. Si no estem equivocats, en el projecte del POUM del govern de CiU al sector central hi eren previstes 222 habitatges, dels quals 26 eren de HPO. En el projecte de POUM del govern de IdS-PM eren en total 204 habitatges, dels quals 67 eren de HPO. Ara, amb la modificació de les normes subsidiàries que ens presenta l’Alcalde, són 233 habitatges, dels quals 30 són de HPO.

Les diferències són substancials, i està clar que la millor en aprofitaments és la darrera, la que permet la màxima edificació i el màxim rendiment econòmic. Més blocs a Sils, de planta i dos i de planta i tres pisos.

Està clar que amb un o altre POUM aquets rendiments serien sensiblement inferiors, per tant és comprensible voler avançar-se al POUM, per donar més valor als terrenys, perquè ara per ara és difícil de pensar que les obres de construcció comencin enseguida.

En la nostra opinió, cal trobar un punt d’equilibri i harmonia entre el que ara ja hi es i el que es vol fer de nou, no estem d’acord en dir que les coses s’han de fer perquè ho diuen els tècnics i perquè està escrit en les normes. Amb els mateixos tècnics i normes veiem com es pot canviar substancialment el nombre d’habitatges.

El nostre grup es manté en coherència amb el que varem plantejar en els plens anteriors, i no estem d’acord amb aquesta proposta d’ aprovació provisional modificació puntual
de les normes subsidiàries de planejament 1/2009 a l’àmbit del sector central i mantenim totes les al•legacions presentades, excepte la que fa referència a la recollida pneumàtica de brossa.

No val dir que ara en el projecte no està dibuixat enlloc on aniran les vivendes de HPO, però està clar que darrera els pisos blaus està prevista la construcció d’un nou bloc i això tots els grups ho sabem.

Reproduïm les al•legacions presentades:

EXPOSA:

Atès que en data de 21 de setembre de 2009 s’ha publicat al BOP de Girona nº 181, l’edicte d’aprovació inicial d’una modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament a l`àmbit del sector central de Sils.

Acollint-se com a persona interessada, en el termini establert, formulo les següents propostes, amb la intenció de millorar el projecte inicial

AL•LEGACIONS:

– Al llindar d’aquesta zona hi ha comerç de proximitat (Estanc de Sils, merceria i complements Rissech, esteticient Dolors, perruqueria Carlus, forn de pa Can Companyó, pastisseria Montrosa, fusteria d’alumini Alumsils,…), que cal contemplar i potenciar. Aquest comerç de proximitat necessita facilitat d’aparcament per afavorir la seva activitat, una mancança del projecte actual que cal modificar. Cal marcar en els vials les zones d’aparcament, de manera que siguin incloses en el projecte d’urbanització. Amb aquesta proposta es descongestionarà la zona, amb una millora de la mobilitat que també afavoriria el nou comerç que s’instal•li a la nova zona definida al projecte..
– Hem de considerar l’existència de tres anomenats pisos blaus, amb mancances d’aparcament, així com d’ascensor. Hem d’evitar la desvalorització d’aquests blocs i els hem d’integrar a l’entorn, suplint en la mesura que sigui possible les seves mancances. Proposem que la zona verda estigui al darrera d’aquests blocs, amb la dotació d’aparcaments al carrer Francesc Mas i Ros. Per tant, proposem que l’habitatge protegit previst darrera aquests blocs vagi a una altra ubicació.
– Totes les places d’aparcament a les quals fem referència considerem que han d’ésser en bateria, per a optimitzar l’ús del sòl.

DEMANEM:

1. Ubicar la zona verda al darrera dels pisos blaus.
2. El sòl destinat a HPO (Habitatge de Protecció Oficial) equivalent al 10% de l’aprofitament urbanístic, reubicar-ho a la zona verda que actualment està prevista al projecte aprovat inicialment.
3. Definir amb tota claredat en els vials del projecte la configuració de les zones d’aparcament públic, afavorint al màxim l’aparcament en bateria.
4. La vorera del c/ Prudenci Bertrana, en el tram en que és possible, ampliar-la i situar-hi també aparcaments.

No ens val dir que ara en el projecte no està dibuixat enlloc on aniran les vivendes de HPO, però està clar que darrera els pisos blaus està prevista la construcció d’un nou bloc.

Sils, a 3 de desembre de 2009.

http://laveudesils.blogspot.com/2009/12/sils-aprovacio-provisional-sector.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/11/16/modificacio-nnss-sector-central/
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/12/02/ple-3d/

4 12 2009
Anònim

Miralles, tu que saps d’urbanisme, ¿saps si a l’altre costat de la “vorera indefinida”, davant de la casa on viu un conegut i notable personatge del poble s’hi podran construir blocs de planta i tres pisos o naus industrials a l’estil del Nyap que li facin ombra, li treguin vista o li creïn humitats a l’esmentat notable local?

4 12 2009
.Comunicat d'AMS

ARGUMENTACIÓ DEL GRUP AMS SOBRE EL SECTOR CENTRAL:

Primerament hem de dir que, l’actual projecte, per nosaltres com a grup, millora el preexistent i que agraïm que la proposta s’hagi adaptat globalment a una modernització urbanística del sector si ho comparem amb les actuals normes subsidiàries.

Per altra banda, el nostre grup, com a grup polític, té dret a opinar sobre el que seria un model de poble, urbanísticament parlant. Això ha quedat pal·les en la història del nostre poble com en projectes urbanístics de davant el passeig Sants Cosme i Damià; on no només hi va haver opinions polítiques per part de l’actual equip de govern sinó que a més, va passar factura al grup de CiU ( avui a l’oposició). També volem fer esment de construccions com les del supermercat CONSUM que han portat a enfrontaments i demandes entre l’actual equip de govern i veïns. Raó per la qual, demanàvem en el darrer ple, el màxim de transparència i participació de la resta de grups del consistori en un projecte de “renovació urbanística “ com aquest, i on va quedar clar que l’alcalde no va fer el gest que se li demanava.

En resum, és important remarcar per nosaltres aquest sector dos aspectes :

1- Les places d’aparcament del sector .

2- L’entrada del poble per la rotonda d’aquesta zona amb dos edificis de Planta +3.

Per tant , volem demanar als tècnics d’aquest ajuntament, una reordenació de la mobilitat del sector central conjuntament amb els carrers limítrofs ( Prudenci Bertrana, Santa Maria, Francesc Mas Ros i Pep Ventura ) , per tal de realitzar sentits únics de direcció de vehicles i així projectar les zones d’aparcament segons l’estudi de mobilitat viària , i que així el projecte d’urbanització contempli aquest informe tècnic.

En quant a que aquest sector comprengui una de les entrades del poble. És justament en aquesta entrada ( marcada en el projecte per una rotonda ) on el nostre grup hi veu el major inconvenient d’aquest projecte. Tornar a tenir una entrada del poble amb edificis alts, no és la idea de poble que tenim com a grup i així ho han manifestat en diverses ocasions i amb diversos exemples els nostres veïns.

És cert que en el moment de les al·legacions, aquestes propostes no van ser presentades. Reconeixem aquí que ara no és el moment de fer-ho. Tampoc sabem si aquestes al·legacions haguessin estat o no estimades.

La conclusió és que, malgrat sabem que actualment la zona del sector central, té una edificabilitat de Planta + 3, també sabem que en el projecte del nou POUM, aquesta zona té una edificabilitat de Planta + 2 i que l’aprovació d’aquest projecte, permetrà tirar endavant aquesta planta de més malgrat hi hagi una aprovació posterior del POUM.

També sabem o pensem que, no podem obstacularitzar un projecte en funció de si s’aprova o no el nou POUM, pel dret dels propietaris a fer-ho.

Per tot l’explicat, el nostre vot recolzarà el que decideixi la majoria en aquest ple i per tant ens ABSTINDREM.

Font: http://amssils.blogspot.com/2009/12/argumentacio-del-grup-ams-sobre-el.html

5 12 2009
LNC

No, Amics i amigues d’AMS, primer es compleixen les NNSS _ cosa que no s’ha fet ni al Nyap ni al CRAE, després si es vol es modifica l’edificabilitat d’un sector, i més tard es constitueix la Junta de Compensació. Com s’està fent, és exactament igual que feia en Bartomeu Muñoz, alies Bartu, generants plusvàlues diferents entre la constitució de la junta, dels solars, i la seva edificabilitat final.

Amés, dieu al vostre escrit, que no es pot perjudicar propietaris i el seu dret de fer. Bé, aquest dret ja el tenien garantit sense modificació, com en qualsevol junta de compensació, uns/es propietaris/es perden i altres guanyen. I les plusvàlues haurien d’anar a l’Ajuntament, respectant el que JA TENIEN els/les propietaris/es del sòl.

Però a Sils es veu que hi ha una mà que, com feia el Bartu, juga amb el temps de les requalificacions. Va passar als blocs de l’ajuntament, amb l’estudi de detall del Nyap, a la recepció de Vallcanera i ara al sector central.

Amb el secretisme de les actes, la velocitat del segon ple i la vostra abstenció és fàcil endivinar qui pringarà: l’enganxina i el voreres, encara que es pensin que per un Xalet, una PMU Capdevila i uns pisos al costat de Millenium, val la pena arriscar-se.

I dues preguntes molt senzilles: S’ha venut o comprat cap solar d’aquest sector des la constitució de la Junta de Compensació, amb les NNSS sense modificar fins a aquesta modificació de les NNSS???? Amb el tema del Nyap: no era tan llarg i complicat modificar les normes, tot i que s’han vulnerat amb l’altell, estudi de detall, etc ?¿??

En definitiva, NO SOM IDIOTES !!!! (tot i que determinats grups polítics ens en tractin i els “tècnics” us emboliquin, amics i amigues d’AMS)

5 12 2009
7 12 2009
POUM y urbanismo local

Parece que en Sils no hay otra cosa mas que el debate de la independencia. Gracias a este debate las cosas locales importantes pasan desapercibidas : que decir del pelotazo del sector central ?? Si no cuento mal son 30 viviendas mas las que CiU a votado en el pleno sobre su propuesta inicial (204) ahora 233. Esto a cambio de que ?? Para no quedar mal con lo vecinos ?? YA vemos que el modelo de pueblo de IdS y de CiU son los bloques de pisos. Saludamos a AMS i ICV por haber defendido una vision mas social y equilibrada de pueblo. Una vez mas IdS y CiU coinciden , antes con el NYAP , ahora en el sector central.

7 12 2009
NO BARREGEM EL

Anònim, no barregem el tocino amb la velocitat!

A Sils ens van colar els megablocs del sector Sud, ara un barri fantasmagoric de megablocs a mig construir, i se sent a dir que amb assumptes colaterals que algun dia haurien de sortir a la llum. I també ens van colar la nau industrial Nyap construïda il·legalment (presumptament) i després “regularitzada” a cops de chanchullos i estratagemes legals imaginats per bons advocats i tècnics externs ben remunerats pel nostre Ajuntament.

I en aquelles èpoques no hi havia consultes independentistes que distraguessin al personal.

A Sils ja li va bé una mica de moguda democràtica com aquesta del 13D, que trenqui esquemes conservadors de poble acostumat a més de 20 anys de majoria absoluta i posteriorment enganyat per aquests pseudo-independents que ens prometien el canvi però que s’han entregat a la voluntat dels antics tècnics municipals i han demostrat ser més conservadors que els convergents que hi havia abans.

7 12 2009
Anònim

¿Hem de felicitar a AMS per decidir que “el nostre vot recolzarà el que decideixi la majoria en aquest ple i per tant ens ABSTINDREM”?

😦 😦 😦 😦

8 12 2009
.DdG

Dimarts 08 de desembre de 2009
Diari de Girona

Sils permetrà construir al sector central edificis de tres pisos d´alçada
S’han modificat les normes subsidiàries per aconseguir-ho tot i que el futur POUM recull que els immobles hauran de ser més baixos

Foto: http://fotos.diaridegirona.cat/fotos/noticias/646×260/2009-12-15_IMG_2009-12-08_00.50.34__MGR019SE001-1.jpg.jpg
A la zona on hi ha l’antic transformador es podran aixecar vivendes de planta baixa i tres pisos d’alçada.
carles colomer

SILS | MARTÍ SANTIAGO

Sils ha satisfet les demandes dels propietaris del sector central en modificar les normes subsidiàries que els permetran construir edificis de planta baixa i tres pisos d’alçada mentre que el pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) que s’està preparant especifica que a la zona tan sols estarà permès aixecar blocs de planta baixa i dos pisos. Una vegada la Comissió Territorial d’Urbanisme doni el vistiplau a aquest canvi s’iniciarà el procés de reparcel·lació dels terrenys i la Junta de Compensació podrà començar a obtenir les llicències d’obres.

La decisió arriba després que l’abstenció de CiU, AMS i els vots contraris d’ICV impedissin al govern (IdS) aprovar aquesta modificació el novembre passat i forcessin la realització d’un nou ple extraordinari, celebrat dijous passat, 3 de desembre, i en què CiU va desdir-se de la seva anterior votació per tal d’aprovar la modificació de les normes subsidiàries.

La manca de consens és fruit de la voluntat inicial de l’oposició d’aconseguir que el govern sotmetés al plenari la reparcel·lació de la zona. Un aspecte que és manifestament il·legal perquè ha de ser aprovat per Junta de Govern Local, tal com assegura l’alcalde de la població, Martí Nogué (IdS).

El grup d’ICV ha mantingut invariable la seva postura inicial contrària a la modificació i assegura que el govern vol tenir “enllestit el projecte del sector central abans de l’aprovació del POUM” perquè això permetrà construir 233 d’habitatges dels quals tan sols 30 seran de protecció oficial. En canvi, el futur pla general preveu un màxim edificable de 204 pisos, dels quals 67 seran protegits.

El batlle assegura que darrere aquesta modificació no hi ha una voluntat urbanística, ja que “el nombre de vivendes el determinaran els propietaris”. Nogué assegura que no tots els parcel·listes tenen intenció de permetre la construcció d’un bloc de pisos sinó que n’hi ha que tenen el terreny reservat per fer-se una sola casa. “És aventurat dir el nombre d’habitatges que hi haurà”, afegeix.

Les explicacions del batlle no convencen el portaveu federalista, Albert Miralles, que assegura que amb aquesta modificació l’aprofitament urbanístic del sector central serà notòriament superior al previst pel pla general i, per tant, “és comprensible voler-se avançar al POUM per donar més valor als terrenys“. Per aquesta raó la formació que lidera mantindrà totes les al·legacions presentades.

Per part seva, el líder de CiU, Francesc Anoro, justifica el suport donat per la formació que presideix al fet que la falta d’entesa amb el govern en minoria d’IdS “no l’han de pagar els ciutadans”. El regidor considera que no disposava de cap possibilitat d’aconseguir que l’alcalde tractés de consensuar el procés de reparcel·lació i ha decidit fer prevaler la voluntat dels propietaris dels terrenys a mantenir oberta una modificació de normes de la qual inicialment és partidari.

De la postura de CiU l’alcalde manifesta que es tracta d’un canvi d’actitud derivat de la pressió efectuada pels propietaris dels terrenys del sector central que reclamaven urgentment que es deixés d'”obstaculitzar el procés”.

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2009/12/08/sils-permetra-construir-al-sector-central-edificis-tres-pisos-dalcada/374511.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Cronologia del creixement urbanístic de Sils:

I. Can Cabirol, els orígens (1980-1995)
II. El Sector Sud (2003-2007)
III. El Nyap (2007- …)
IV. De les NNSS al POUM
IV. El Sector Central

https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/09/21/urbanisme/

8 12 2009
LNC

L’interès dels propietaris del sòl és l’interès general de Sils o un interès particular? Què hi guanya l’Ajuntament o el poble?

Plusvàlues urbanístiques (sí, nyap-alcalde, URBANÏSTIQUES) privades.

A veure si atenen les pressions de Vallcanera, el Nyap i el patinatge, que sembla que només vegeu les que voleu, de pressions….

8 12 2009
JO TAMBE OPINO

es que sou TOTS una colla de malpensats. Si l’enveja fos tinya, com deia un , TOTS els que us queixeu de tot, esteríau tot el dia rescan-vos

8 12 2009
Esther

Porfavor no quites este comentario por lo garrapatas

Jo Tambe Opino: Pues empieza tu a rascarte por que tus amigos del PSC-IDS de Sils éstan llenos de Garrapatas y si no el tiempo lo dira, hay un refran que dice piensa mal y hacertaras por ejemplo este.

Que quiere decir al Alcalde con esta frase en el DG:

El alcalde asegura que detrás de esta modificación no hay una “voluntad urbanística”.

¿Quizás habla de especulacio urbanistica?

¿Quizás de las 30 viviendas de diferencia entre el proyecto del POUM y este proyecto adelantat?

¿Quans dinero deben representar estas 30 viviendas de mes a mes?

8 12 2009
JO TAMBE OPINO

que costa poc parlar sense saber que es diu i nomes saber el perque es diu: fer mal a l’equip de govern de Sils que es el millor que ha tingut mai Sils

8 12 2009
LNC

La plusvàlua de 30 pisos més és, aproximadament, de 30×200.000 €= 6.000.000 €

8 12 2009
APM

No sé que dir-te “JO TAMBE OPINO”, em sembla que encara que siguis ” fan” de l’equip de govern, pots reconèixer que en el tema urbanístic i seguint un símil evangèlic hem anat d’Herodes a Pilatos. Quant a informació pública, al menys pel que respecta al nou POUM, em temo que la cosa ha anat encara a pitjor. Sí, qui té capacitat per a decidir només ho fa acceptant criteris especulatius, em temo que no anem a millor, la planificació urbanística és o hauria de ésser una altra cosa…

8 12 2009
LNC

I el secretisme de les actes, les subvencions, nyaps, els sous de l’alcalde, les factures, els espectacle de l’alcalde al plens i més..

No hem d’oblidar que a aquest govern l’aguanta el quimet, sense ell, la majoria ja hauria tornat a IDS a l’oposició, de malament que governen.

9 12 2009
.CiU i alcalde

CiU canvia de vot i declaracions alcalde al DdG
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

El bloc ASOCIACIÓN DE VECINOS CENTRO CÍVICO SOCIAL Y CULTURAL DE VALLCANERA PARK s’estranya del canvi d’actitud de CiU (ple ordinari 5 novembre, ple extraordinari 3 desembre):

Por parte suya, el líder de CiU, Francesc Anoro

¿Justifica el apoyo y soporte dado por la formación que preside al hecho de que la falta de entendimiento con el gobierno en minoría de IdS “no la tienen que pagar los ciudadanos”. El concejal considera que no disponía de ninguna posibilidad de conseguir que el alcalde tratara de consensuar el proceso de reparcelación y ha decidido hacer prevalecer la voluntad de los propietarios de los terrenos a mantener abierta una modificación de normas de la cual inicialmente es partidario?

Señor Francesc Anoro usted, no quiera justificar lo que no es justificable, dígale usted a todos los Ciudadanos de Sils, el verdadero motivo por el cual, su grupo Municipal Voto a favor, y de paso dígale usted también al Pueblo de Sils, cuantos afiliados de su Partido Político, viven en el Sector Central.

Y dígale usted a todos los Ciudadanos de Sils, si todos los vecinos y vecinas del Sector Central van a pagar lo mismo cuando les toque pagar, ¿porque motivo monto usted el espectáculo que monto en el Pleno Municipal, si después Vota a favor?

¿Señor Francesc Anoro, porque han tenido ustedes tanta prisa en Votar a favor, si antes de las próximas Elecciones Municipales, se tiene que aprobar el nuevo POUM, no será por él temor a perder más Votantes?

Mire usted Señor Francesc Anoro, lo que usted dijo y justifico, en el Pleno del día tres de Diciembre, lo podría haber hecho en el Pleno anterior.

Y de esta manera tanto el Ayuntamiento y los Ciudadanos de Sils, nos podríamos haber ahorrado, este ultimo Pleno y el gasto que a supuesto, con dinero publico dicho, Pleno.

¿El Portavoz del Grupo Municipal Francesc Anoro, de “CIU”, ha decidido hacer prevalecer la voluntad de los propietarios de los terrenos a mantener abierta una modificación de normas de la cual inicialmente es partidario?

http://blogdevallcanera.blogspot.com/2009/12/sils-permitira-construir-en-el-sector.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
I del bloc LA VEU DE SILS copiem aquests dos comentaris:

2 Comentaris:

Anònim ha dit…

Que vol dir l’Alcalde amb aquesta frase al DG: El batlle assegura que darrere aquesta modificació no hi ha una “voluntat urbanística”. Potser parla d’especulacio urbanística? Potser dels 30 habitatges de diferencia entre el projecte del POUM i aquest projecte adelantat? Quans diners deuen representar aquests 30 habitatges de mes a mes?
12/08/2009

LNC ha dit…

30 x 200.000 € = 6.000.000 €
extres
12/08/2009

http://laveudesils.blogspot.com/2009/12/sector-central-al-diari-de-girona.html

30 04 2010
.Rectificació

Núm. 6076
AJUNTAMENT DE SILS
Edicte de rectificació d’un acord de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 6 d’abril de 2010, va acordar:
Primer.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 30
de març de 2009, en el sentit que la Junta de Compensació de l’UA
Sector Central té naturalesa definitiva i en conseqüència l’acord
rectificat te el següent redactat:

“Aprovar la constitució de la Junta de Compensació de l’UA
Sector Central, segons escriptura pública autoritzada pel Notari de
Santa Coloma de Farners de data 19 de desembre de 2008, núm. de
protocol 3004.”

Segon.- Notificar aquest acord als interessats i procedir a la seva
publicació reglamentària.

Tercer.- Advertir als interessats no adherits a la Junta de Compensació
que en el termini de quinze dies a partir de la notificació
de la present resolució, poden manifestar la seva decisió d’adherirse
a la futura entitat.

Quart.- Sol·licitar del Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores
la rectificació de l’error en la qualificació de la Junta de
Compensació de l’UA Sector Central com a provisional i qualificar-
la d’entitat urbanística col·laboradora de naturalesa definitiva.
Sils, 21 d’abril de 2010
Martí Nogué i Selva
Alcalde

Font: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2010/83/201083006076.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: