Ple borrissol, 14 gener

14 01 2010

Crònica del Ple del borrissol i de les deficiències de la nova Quitxalla


Fonts de certa confiança ens faciliten aquesta crònica informal i oficiosa del ple municipal:

Més regidors i regidores que públic a la sala. Poquíssim públic i cap regidor pregunta perquè no s’informa amb antelació a la ciutadania de l’ordre del dia del ple. 19 retrats dels alcaldes de Sils i dos marcs buits. L’oposició proposa el reaprofitament dels espais municipals com el local de la vella Quitxalla (seu de l’antic ajuntament), als baixos dels pisos blaus, que ara quedarà lliure i que podria allotjar l’arxiu històric, ara allotjat en un local de lloguer mensual de molt bon estalviar. O el cobriment de la terrassa del pavelló municipal. ICV proposa la pacificació del trànsit de la carretera que passa pel poble; els tècnics ho estudiaran i tot voten a favor. Llarg debat sobre el sexe dels pollancres que causes al·lèrgies al personal. A Riudarenes pensen que ha funcionat la prohibició municipal de la varietat femella però en Miralles fa el matís que la indústria aprecia més la fusta produïda per la varietat femella. La Maria Josep afegeix que en els darrers dies tots han fet un màster en pollancres. Anoro: com sabem si és mascle o femella?. Alcalde Nogué: no és al·lèrgia sinó molèstia i diu que ell quan compra arbres no ho fa pel sexe sinó pel diàmetre. Queden que s’informarà als propietaris i plantadors, per conscienciar-los i recomanar-los que … Tot plegat, tenim borrissol per molts anys.

El carril bici i peatonal sembla una molt bona idea d’ICV ; s’encarregarà informe als tècnics i tots contents. Retirada de les tropes espanyoles d’Afganistan però en Xicu diu que ell és incapaç de dir si els soldats estan allà per posar pau o no, i que ens hauríem d’ocupar de les coses del municipi i l’alcalde, que s’ha informat per la tele que hi ha talibans, diu que el tema el sobrepassa. En Miralles, assenyalant a l’exalcalde Rovira, present a la sala (al banc dels fons a la dreta), recorda una protesta que es va fer a Sils amb motiu de la guerra d’Iraq, finalment IdS vota en contra de la retirada dels soldats, mentre CiU i AMS opten per l’abstenció. Per unanimitat, el nou CEIP es dirà “Els Estanys” ( no sabem si per contrarestar el nom franquista de “La Laguna”) i que Foment actuï amb la vergonya de la N II.

El regidor Taberner està molt a la defensiva davant les acusacions de haver portat els nens a la nova guarderia amb deficiències importants; no es disculpa de cap punt, ell ha fet tot el que havia de fer i carrega contra la premsa present a la sala (sense voler matar al missatger) i es treu les culpes sobre goteres i manca de calefacció a la nova Quitxalla. La Maria Josep diu que “els nens estan bé” però que hi ha manca de cert mobiliari i dubta de la seguretat de les baranes dels llits per a fer la migdiada. Hi ha “interès en desmuntar la barraqueta”, assegura el regidor d’IdS mentre acusa a “la persona que està al capdavant de l’AMPA” de “poca sensibilitat” pel fet que ha portat el tema a la premsa. La convergent Margarida Roca li diu al regidor IdS que la gent té la certesa que determinats polítics “només es mouen quan es fa soroll”.

La regidora Maria Josep recorda que hi ha forats lletjos al parc infantil de la plaça dels Esports. I l’Anoro li pregunta al regidor Cot què ha passat amb la neteja de la sèquia, per què han tallats tants arbres, en especial les “ascàcies” (acàcies?), que s’ho han carregat tot. El nivell acadèmic del debat puja quan es parla de la necessitat d’eliminar les espècies al·lòctones. L’alcalde li diu a en Xicu, que al pròxim ple municipal li promet ensenyar una factura de 9.800.000 de les antigues pessetes d’una neteja de la sèquia en època Rovira que no sabem si portarà cua. L’alcalde es nega a contestar les preguntes concretes fetes pel regidor Miralles sobre una denúncia d’incompliment, per part del supermercat Consum ( a la nau industrial del Nyap) de l’horari de càrrega i descàrrega aprovat per llicència comercial municipal, i sobre reincidència de maniobres il·legals per part de camions del negoci.

La regidora d’AMS (el nou regidor Vicenç Manzano no ha intervingut) repeteix una bona idea que ja fa mesos va demanar, sense èxit: que l’Ajuntament publiqui un tríptic informatiu sobre recollida selectiva, horari del camió, com es fa la separació dels residus, etc. Caldria quantificar quants acords s’aproven en ple però després ningú els aplica. Un veí pregunta a l’Arredondo com tenim el tema del patinatge: “un club ha de renunciar” si l’altre vol entrenar al pavelló. I el mateix veí emprenyat pregunta si els tècnics de la casa van fer proves d’estanqueïtat a la nova Quitxalla i li aconsella al regidor Taberner que no es posi vermell si surt el tema de la galleda i de les estufes elèctriques que es van haver d’improvisar. Un curiós argument de l’anterior regidor i de l’alcalde és que al no haver plogut abans no es va poder comprovar si … I un altre veí pregunta sobre el Bar Las Comas: es demanarà un informe jurídic, diu en Xicu. I un darrer veí, que és evident que acaba de sortir del taller mecànic, pregunta si els criteris de mobilitat que s’estan aplicant al poble també s’aplicaran al carrer de l’alcalde.

Etc.

Misteriós Ple del Borrissol

Des del dissabte passat, el bloc La Veu de Sils (ICV) informa que hi haurà ple ordinari el dijous 14 de gener, a les 20 hores, però no publica l’ordre del dia. ICV acusa l’Ajuntament de no informar la ciutadania. Avui dimarts 14, cap a les 1o de matí, hem consultat la secció Secretaria, al web municipal, i no hi ha cap convocatòria penjada.

Considerant que els nostres ajuntaments són democràtics, que els plens són públics i que la gent té dret a fer-hi intervencions, seria desitjable que la ciutadania sabés (amb prou antelació), el dia i la hora de la convocatòria dels plens, i l’ordre del dia dels temes a tractar. La convocatòria es podria fer a la portada del web municipal, com es fa amb els balls de tarda o amb les bitlles catalanes de la FCB. Finalment, el mateix dia del ple, cap a les 12 del matí, algú s’ha dignat a penjar la convocatòria ( pdf )

El Ple del Borrissol

ICV presentarà mocions per eliminar el borró o borrissol dels pollancres silencs de gènere femení, per a pacificar el trànsit de la carretera que passa pel mig del poble i per a crear un carril bici Vallcanera-Sils-King Park. L’alcalde Nogué fa mofa: Ells que són tan paritaris i ara volen eliminar el gènere femení. El Bloc prega al secretari municipal que no elimini ni censuri els debats corresponents i els detalls de la votació quan publiqui l’acta o l’extracte del ple al web municipal.


Ple municipal gener 2010

megafonia

Anuncis

Accions

Informació

45 responses

23 12 2009
.Pollancres, C63 i carril bici

Mocions que ICV presentarà al pròxim ple municipal:

El borró dels pollancres de gènere femení, pacificació del trànsit de la carretera que passa pel mig del poble i carril bici Vallcanera-Sils-King Park.

(Preguem que el secretari municipal no elimini els debats corresponents i els detalls de la votació quan publiqui l’acta o l’extracte del ple al web municipal)

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

dilluns 21 de desembre de 2009
PROPER PLE – MOCIÓ PLANTACIONS POLLANCRES

ICV-EUiA-EPM – MOCIÓ PLANTACIONS POLLANCRES
Registre d’entrada nº 4177, de 16 de desembre.

Cristina Simó Alcaraz, Albert Miralles Güell, regidora i regidor del grup municipal ICV-EUiA-EPM proposen al Ple la moció següent:

Cada any, cap a la primavera, en les zones on es practica el cultiu intensiu de “pollancres”, la població ha de patir una sèrie de molèsties provocades pel borró que produeix un determinat gènere d’aquests arbres que han arribat, fins i tot, a provocar veritables problemes de salut en persones que presenten al•lèrgies a diferents substàncies.

Aquest borró només el produeixen els “pollancres” de gènere femení, sense que aquest problema es doni en plantacions de “pollancres” de gènere masculí. En canvi, s’ha comprovat que clons de gènere masculí, com ara el “triplo” i el “flevo” ofereixen un rendiment molt semblant als dels “pollancres” de gènere femení i que, per tant, la seva plantació no produeix cap perjudici econòmic als propietaris de les plantacions.
Per tot això, i amb la finalitat de poder fer compatible l’activitat del cultiu d’arbres amb el benestar i la salut de les persones,

PROPOSTA AL PLE

Primer.- PROHIBIR la plantació de “pollancres” de gènere femení en les zones amb qualificació urbanística de sol urbà o urbanitzable i en una franja de terreny de 1.000 metres al seu voltant:

Aquesta prohibició no afectarà a les plantacions que s’hagin realitzat abans de l’adopció d’aquest acord. En qualsevol cas, per a la replantació total o parcial s’utilitzaran espècies de gènere masculí.

No autoritzarà la formació de noves plantacions si no s’acredita la utilització d’espècies permeses.

Segon.- RECORDAR als propietaris de terrenys que es trobin actualment dins l’àmbit de la prohibició que, de conformitat amb la vigent normativa urbanística, tant la plantació col ma tala d’arbres en el terme municipal, es troben subjectes a la llicència urbanística. En conseqüència, la realització d’aquests actes sense la preceptiva llicència podrà donar lloc a la instrucció dels expedients de restauració i sancionador que puguin correspondre.

Tercer.- COMUNICAR als interessats que aquest Ajuntament oferirà assessorament a tots aquelles persones que tinguin dubtes sobre qualsevol de les mesures acordades”

Sils, 14 de desembre 2009.

NOM INTERESSAT

Senyors,
Aquest Ajuntament ha rebut la vostra declaració jurada de finca forestal de propietat particular següent:
Nom de la finca
data de la declaració
corresponent als següents polígons i parcel•les:

Per aquest motiu i davant una possible replantació futura de la finca, us trametem adjunta la normativa que les regula, aprovada per aquest Ajuntament.

Atentament,

Alcalde Sils

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2009/12/proper-ple-mocio-plantacions-pollancres.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

dilluns 21 de desembre de 2009
PROPER PLE – MOCIÓ PACIFICACIÓ TRANSIT I SEGURETAT VIARIA

ICV-EUiA-EPM – MOCIÓ PACIFICACIÓ TRANSIT I SEGURETAT VIARIA
Registre d’entrada nº 4176, de 16 de desembre.

Cristina Simó Alcaraz i Albert Miralles Güell, regidora i regidor del grup municipal ICV-EUiA-EPM proposen al Ple la moció següent:

Considerem que es poden fer actuacions per pacificar el transit de vehicles per la carretera C-63, que travessa el poble.

Considerem que cal garantir millor seguretat en les cruilles, amb més semafors, sobretot en les cruïlles amb la C-63.

Són mesures que estan a l’abast de l’ajuntament, si te la voluntat política per tirar-les endavant.

Per això proposem al ple els següents acords, per la pacificació del transit i per millorar la seguretat:

– Fer un pas de vianants que creuï des del c/ La Rambla fins al Passeig Cosme i Damià.

– Cruïlla C-63 amb c/ Lluís Barceló: actualment semaforitzada, però sols canvia de fase si hi ha trànsit que surt del c/ Lluís Barceló per incorporar-se a la C-63. Les fases hauran de canviar de forma continuada.

– Cruïlla C-63 amb c/ Onze de Setembre: S’ha de semaforitzar i les fases hauran de canviar de forma continuada.

– Cruïlla C-63 amb c/ Girona i c/ Vidreres: Parcialment semaforitzada. Convé afegir un semàfor (amb el corresponent pas de vianants) abans d’arribar a la cruïlla venint de Santa Coloma. Aquesta actuació obligarà una lleugera modificació de l’emplaçament de les parades d’autobús. Actualment el semàfor que hi ha sols canvia de fase a petició dels vianants (quan pitgen el botó per creuar) i tindrà que canviar de forma continuada.

– Cruïlla Av. Costa Brava amb c/ Major: Un punt negre a la població. Cada any hi han un mínim de tres accidents. S’ha de semaforitzar (amb els corresponents passos de vianants) per tal de donar un accés segur pels vianants a l’estació i facilitar la sortida dels vehicles de la Plaça de l’Estació. Aquest semàfor també tindrà que canviar de forma continuada.

– A les entrades al poble, instal•lació de semàfors dissuasoris, que passen d´àmbar a roig si no es modera la velocitat.

El conjunt d’aquestes actuacions alentirà la circulació al pas per la població produint-se un efecte dissuasiu pels vehicles en trànsit, que es pot reforçar amb senyalització al giratori de Mallorquines per tal de que el gruix d’aquests vehicles en trànsit s’incorpori a la N-II (futura A-II) per la carretera GI-555.

S’ha de fer una actuació semblant a la futura A-II demanant al MOPU que les indicacions Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Olot i C-25 (Eix Transversal) es posin al (futur) giratori que enllaçarà la A-II amb la GI-555. Aquestes actuacions quedaran reforçades amb la millora de la GI-555 prevista pel 2009.

Sils 14 de desembre 2009.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2009/12/proper-ple-mocio-pacificacio-transit-i.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

dilluns 21 de desembre de 2009
PROPER PLE – MOCIÓ ICV-EUiA-EPM: CARRIL BICI I PEATONAL

MOCIÓ ICV-EUiA-EPM: CARRIL BICI I PEATONAL
Registre d’entrada nº 4175, de 16 de desembre.

Cristina Simó Alcaraz, Albert Miralles Güell, regidora i regidor del grup municipal ICV-EUiA-EPM proposen al Ple la moció següent:

Cada cop és més important el concepte de mobilitat sostenible, i ara encara més degut a la crisi energètica que ens amenaça i pels efectes produïts per les emissions de CO2.

Tota la industria en general i els sector de la automoció en particular estan treballant per una producció i un transport més sostenible.

A Sils també considerem que hi podem contribuir. Tenim un territori pla, estem a la Plana de la Selva. I això permet pensar en fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta com allò no extraordinari sinó integrat a la vida quotidiana, a les coses del dia a dia.

No fa gaire que tenim els circuits de salut, per estimular la passejada i l’activitat física saludable. Tenim també uns magnífics circuits per on anar-hi amb bicicleta i gaudir del paisatge.

Però encara tenim greus deficiències que considerem que s’han de corregir:

– Dins el nucli urbà no tenim carril bici i en molts casos ni voreres que permetin passejar.

– La comunicació amb els nostres veïnats de Vallcanera i Les Comes i amb la urbanització King Park, a peu o amb bicicleta és molt poc segura per la inexistència d’un carril bici i peatonal.

– La comunicació amb els nostres pobles veïns és molt perillosa, tant si volem anar a Riudarenes, perquè cal travessar la carretera Gi-555 i no hi han passos habilitats, com cap a Vidreres, perquè cal travessar la N-II i tampoc hi ha cap pas habilitat. El mateix passa per anar a Caldes de Malavella. Falten passos habilitats segurs per vianants i bicicletes.

PROPOSEM AL PLE EL SEGÜENT ACORD

1- Què el nostre Ajuntament promocioni activament i afavoreixi l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport i també estimuli els desplaçaments a peu, amb els mitjans al seu abast.
2- Què s’encarregui als serveis tècnics municipals un estudi valorat , que contempli:
3- Carril bici i peatonal en tot el nucli urbà, de manera que sigui possible el desplaçament segur per tot el nucli urbà. Al menys dos carrils bici, un transversal i un altre longitudinal que arribin fins al centre del poble (Ajuntament).
– Carril bici i peatonal segur que comuniqui el nucli urbà amb els veïnats de Vallcanera i Les comes i amb la urbanització King Park.
– Connexions segures de carril bici i peatonal amb tots els pobles veïns, salvant l’obstacle de les carreteres. (N-II cap a Vidreres, carretera Hostalric- Mallorquines cap a Riudarenes, carretera Mallorquines- Rolls cap a golf de Caldes)

Sils, 14 de desembre de 2009.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2009/12/proper-ple-mocio-icv-euia-epm-carril.html

23 12 2009
zzz

el sexe dels arbres, ja ja ja, senyors vostes que presenten mocions , nomes voldria fer una pregunta:
vostes coneixen un arbre si es mascle o femella?
No se si els senyors d aquest partit s han adonat de que viuen en un poble que abans era de pages, escoltim vostes tenen algo mes interesant que oferir?
si us plau no siguin tant torracollons, perque aquest arbre de procedencia extranjera , pot estar plantat a riudarenes i despres de les plujes quan es seca el borro i fa vent el porta cap alla on vol, tambe prohibiran plantar a Riudarenes?
senyors d iniciativa, prenguin d altres iniciatives i lo de verts sera per les amanides que menjen.

24 12 2009
Esther

ZZZ. Tu por casualidad no tendras terrenos en los estanys de SIls, por lo que se ve usted come de los arboles que se cortan. Ultimamente se le esta viendo mucho el plumero más o menos ya tengo una idea de quien es usted.

FELIZ NAVIDAD ZZZ.

24 12 2009
zzz

Srta Esther , plumas no tengo, pero me permito opinar sobre el tema que parece, la cual cosa a ud supongo que no le molesta.
si tengo terrenos o no, es lo de menos, no soy ningun cargo publico y no tengo que hacer declaracion de mi patrimonio. comer de los arboles hoy en dia es bastante dificil , aunque se plante este tipo de arbol que produce mas metros cubicos de madera,
Srta Esther para alegrarle el dia, averigue ud quien es el propietario que tiene arboles dentro dels estanys que estan mas cerca del pueblo.
i otra cosa mas, la propuesta de sus amigos es machista total, porque va en contra del sexo forestal femenino.
Srta Esther tenga ud una feliz navidad, mucha salud y prosperidad.

24 12 2009
.Pollancres i borrissol

Aportem dos textos per a documentar l’apassionant debat iniciat entre alguns tertulians del bloc.

Les molèsties provocades pel borró dels pollancres

Cada any, cap a la primavera, a les zones on tradicionalment es practica la populicultura intensiva, tothom haurà patit les conseqüències del borró que vola empès pel vent i es fica al coll, els ulls i fins i tot dins les cases. Aquest borró, produït pels pollancres, no és res més que la seva llavor, envoltada d’un plomall que en facilita el vol i la dispersió amb l’ajut del vent. Aquest sistema d’assegurar-se la persistència, propi del gènere Populus però que també és utilitzat per d’altres espècies, rep el nom d’anemocòria.

L’increment de plantacions fins a tocar de carreteres i pobles, junt amb l’increment de la plantació de clons de pollancre del sexe femení degut als seus majors rendiments, ha provocat un augment dels comentaris i les exclamacions per les molèsties produïdes per aquest borró. Amb el temps, però, s’han desenvolupat d’altres clons del sexe masculí amb els mateixos, o fins i tot superiors rendiments que els clons femenins. Aquesta seria una bona alternativa per a les plantacions properes als pobles i carreteres per no incrementar les molèsties a les persones. Alguns exemples d’aquestes alternatives són Dorskamp, Flevo i Triplo.

Font: Consorci Forestal de Catalunya
http://www.forestal.cat/numero53/noti09.htm

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Pollancre del Canadà

Nom científic Populus x canadensis (= Populus x euroamericana)
Família salicàcies
Altres noms en català xop carolí
Castellà: chopo euroamericano, chopo, álamo. Anglès: hybrid black poplar

El pollancre del Canadà és una espècie dioica, amb peus masculins i peus femenins. De fet, com que l’espècie és formada per un conjunt de cultivars obtinguts artificialment per hibridació entre la carolina (un pollancre americà) i el pollancre europeu, hi ha cultivars que són clons masculins i cultivars que són clons femenins (…)

La seva fusta és groga blanquinosa, elàstica, molt tova, molt poc densa i molt rica en cel·lulosa. S’utilitza per a fer caixes d’embalar, llana d’embalar, llumins, escuradents i, sobretot, pasta de paper. Existeixen diversos cultivars de pollancre del Canadà que, a causa del seu ràpid creixement, són els arbres que es planten amb més freqüència a les explotacions fusteres de vora els cursos fluvials. S’utilitza també en jardineria, però, per desgràcia, sovint els jardiners planten clons femenins que causen molèsties quan alliberen el borrissol que inclou les llavors.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Pollancre

Nom científic Populus nigra
Família salicàcies
Altres noms en català pollanca, pollanc, poll, polla, xop, clop…
Castellà: chopo, chopo negro, álamo, álamo negro. Anglès: black poplar. Francès: peuplier franc

Alçària No acostuma a superar els 30 m.

Capçada Ovoide, força ampla i irregular, de densitat mitjana.

Tronc i brancatge El tronc inicialment sol ser recte, però amb el temps adopta formes més o menys sinuoses. Acostuma a estar ramificat des de la part baixa. Les ramificacions principals són obertes i robustes. Els branquillons són flexibles, llisos, brillants i de color marró groguenc que passa a gris verdós. L’escorça és grisenca i llisa quan és jove, però aviat s’esquerda en sentit longitudinal i es torna bruna i arrugada. Els borrons són estretament cònics, aguts, enganxosos i de color marró vermellós.

Fulles Són caduques i simples, no presenten pèls i estan en disposició alterna. El limbe és verd per les dues cares, romboïdal o gairebé triangular, més o menys acuminat, i fa 5–8 cm de longitud i una mica menys d’amplada. Té el marge translúcid i regularment serrat amb dents poc marcades que tenen una glàndula a l’àpex. El pecíol fa 2–6 cm de llarg, està lateralment comprimit i té una mica de borrissol quan és jove. Les fulles es tornen de color groc intens a la tardor.

Flors El pollancre és una espècie dioica, amb peus masculins i peus femenins. Les flors, que no tenen pètals ni sèpals, es disposen en inflorescències laterals penjants de tipus ament. Els aments masculins són cilíndrics, força densos, vermellosos i de 4–9 cm de longitud. Les flors masculines tenen 6–25 estams d’anteres vermelles o negroses. Els aments femenins són verdosos i fan 7–15 cm de llarg. Les flors femenines tenen un sol pistil amb dos estigmes adossats a l’ovari. La floració té lloc de febrer a març, abans de la brotada de les fulles. La pol·linització té lloc mitjançant el vent.

Fruits Són càpsules ovoides de color verd que s’obren en 2 valves i estan agrupades formant raïms. D’abril a maig, quan maduren, alliberen unes llavors minúscules (d’uns 2 mm sense comptar els pèls) que presenten llargs pèls cotonosos. Les masses cotonoses de llavors, que lògicament tan sols són produïdes pels exemplars femenins, poden ser transportades molt lluny pel vent.

Requeriments físics i químics Necessita sòls humits i poc compactes, i, si és plantat en sòls massa secs, es pot mantenir viu, però creix poc. Viu perfectament en terrenys periòdicament inundats. Tolera malament l’ombra, resisteix perfectament les temperatures baixes i és indiferent a la naturalesa química del sòl pel que fa al carbonat de calci.

Propagació Té lloc, de forma natural, per llavors i per rebrots d’arrel. Ocasionalment també es pot donar a partir de fragments de tija o d’arrel arrossegats per l’aigua. Artificialment, la propagació es fa a partir d’esqueixos o estaques. El pollancre, com totes les salicàcies, és molt fàcil de propagar d’aquesta manera, cosa que es pot interpretar com una adaptació al seu hàbitat, on són freqüents les riuades que el poden arrencar i trencar.

Creixement Ràpid. No acostuma a viure més de 100 anys.

Usos La seva fusta és groga blanquinosa, elàstica, molt tova i molt poc densa. S’utilitza per fer caixes d’embalar, llana d’embalar, llumins, escuradents i pasta de paper. N’existeixen diverses varietats cultivades, entre les quals la més coneguda és la ’Italica’ (també anomenada Populus pyramidalis o Populus nigra var. pyramidalis), coneguda popularment com a pollancre gavatx (en castellà chopo lombardo). Es tracta d’un peu (clon) masculí amb branques erectes i acostades al tronc que formen una capçada fusiforme. Com tots els cultivars, és propagat per esqueixos o rebrots. Probablement es va originar a l’oest d’Àsia. El pollancre gavatx és molt plantat de forma arrenglerada al llarg de carrers i marges de rius.

Distribució geogràfica Com que ha estat una espècie cultivada des de l’antiguitat, es fa molt difícil de precisar-ne amb certesa l’àrea d’origen primitiva. Actualment creix espontàniament a la major part d’Europa, al nord d’Àfrica i al sud-oest d’Àsia. A Catalunya és comú als boscos de ribera i llocs humits, i, fora de les zones més seques, a les terres remogudes dels terraplens. Al domini del bosc de ribera el pollancre conviu sovint amb el pollancre del Canadà (Populus x canadensis), un grup d’híbrids obtinguts a partir del pollancre europeu i un pollancre americà, la carolina (Populus deltoides). El pollancre del Canadà és de fulla més grossa que l’europeu, té un creixement molt ràpid i es planta en fileres per tal d’aprofitar-ne la fusta.

On n’hi ha a Manresa? Creix espontàniament als boscos de ribera i llocs humits, però també als marges de les carreteres que, de fet, sovint també són microambients relativament humits. És especialment abundant als terraplens de l’autopista Manresa–Terrassa i a la carretera de Cardona, a la zona de Miralpeix. Destaca l’individu de grans dimensions que hi ha prop del pont de Sant Francesc. Alguns grans exemplars de pollancre gavatx es poden veure escampats pel regadiu, entre aquests destaca el que hi ha a la pujada Roja. Dins del nucli urbà, el millor exemplar de pollancre gavatx és el que hi ha a la plaça de l’Excursionisme. Recentment, aquesta varietat de pollancre ha estat plantat a la plaça Bages i al carrer de la Concòrdia, prop de can Font de la Serra.

Font: Ajuntament de Manresa
http://www.ajmanresa.cat/web/contingut.php?id_menu=686&parent=673&area=4

24 12 2009
LNC

Jo col.laboro al debat:

Afganistan lliure !!!! No a Al-Qeda!!!!

25 12 2009
Esther

Sr.ZZZ. No se si sera por casualidad el Martí Nogué Alcalde de sils.

Sr. zzz Feliz año 2010 y salud para todos.

Sr. zzz No creo que la persona ala que yo sigo y ala que votare en las proximas elecciones sea machista. Un saludo muy cordial.

25 12 2009
LNC

Què més voldria el bomber !!!! 🙂

26 12 2009
zzz

JA JA JA, soy elvis presley……………………..srta esther cuidadin con el drinking

27 12 2009
.Alcalde sarcàstic

Diumenge 27 de desembre de 2009
Diari de Girona

ICV de Sils demana prohibir plantar pollancres femella a tot el municipi
Riudarenes ja ho va fer per evitar les molèsties que provoca el borró a les persones al·lèrgiques

SILS | MARTÍ SANTIAGO

Que Sils disposi d’un estany ha permès que al seu voltant es desenvolupi un intens monocultiu de pollancres que es talen i es replanten periòdicament per obtenir-ne pasta de paper. Ara bé, durant la primavera, aquesta tipologia d’arbre emet un borró que ocasiona diverses molèsties sobretot a persones que pateixen al·lèrgies. Per aquesta raó, l’agrupació local d’ICV demanarà a l’ajuntament que prohibeixi la plantació de pollancres de gènere femení -són els que alliberen el borró- a totes les zones de sòl urbà o urbanitzable i en una franja de terreny de 1.000 metres al seu voltant.

La idea dels ecosocialistes no és nova, ja que durant l’anterior mandat l’Ajuntament de Riudarenes va optar per fer efectiva aquesta prohibició per les molèsties que ocasionava aquest borrissol. L’alcalde del municipi, Narcís Colomé (CiU), explica que una vegada es van talant els pollancres de gènere femení els propietaris forestals poden replantar aquesta varietat arbòria sempre que sigui de gènere contrari.

El portaveu d’ICV a Sils, Albert Miralles, manifesta que l’adopció d’aquest acord no suposaria un perjudici econòmic per als propietaris dels terrenys amb pollancres, perquè només els haurien d’anar substituint al llarg del temps. Ell mateix reconeix que es tracta d’una mesura que no es podrà fer efectiva de forma immediata i que trigarà prop de quinze anys a materialitzar-se, tenint en compte que la prohibició no afectarà les plantacions que s’hagin realitzat abans i que la substitució dels arbres s’anirà fent a mesura que es vagin talant.

L’alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), es manifesta contrari a acceptar aquesta prohibició, perquè no la veu efectiva. Manifesta que prohibir plantar pollancres femella en una franja de 1.000 metres no serveix de res si bufa el vent i explica, a tall d’exemple, com en temporals de tramuntana tot el borró del municipi va a parar a Maçanet. “El borró viatja quilòmetres, és absurd prohibir-ho”, sentencia.

Per Nogué, acceptar aquest acord “és com tractar de prohibir les campanes perquè el seu so molesta” i afegeix que està sorprès que sigui ICV qui ho sol·liciti. “Ells que són tan paritaris i ara volen eliminar el gènere femení“, expressa sarcàsticament.

Cal tenir en compte que diversos petits propietaris disposen de parcel·les al voltant de l’estany on planten aquests arbres per obtenir-ne un rendiment econòmic. No obstant, la vegetació ideal d’aquesta zona humida haurien de ser els prats de dall. De fet, l’entitat Acciónatura, que custodia un tram de l’estany, ha eliminat els pollancres del terreny que conserva per crear un prat d’aquest tipus, doncs, d’aquesta manera, a part de permetre la pastura de les eugues durant l’estiu, afavoreix que els amfibis, rèptils i ocells disposin del seu hàbitat natural.

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2009/12/27/comarques-sils-demana-prohibir-plantar-pollancres-femella-municipi/377759.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Campanya contra l’al·lèrgia als pollancres
20/05/2003
Salut pública

Substitució paulatina d’aquesta espècie d’arbres i neteja del borrissol

L’Ajuntament del Prat du a terme una campanya per tal de solucionar els efectes al·lèrgics que causen les llavors dels pollancres. Aquestes llavors es caracteritzen per tenir un plomall o borrissol de pèls blanquinosos que es dispersen per l’aire amb facilitat i que acostumen a causar fenòmens al·lèrgics en algunes persones. Entre les mesures que inclou aquesta campanya hi ha el transplantament, a la tardor, d’aquests arbres a zones de fora del nucli urbà i la seva substitució per altres espècies que no generin molèsties. De moment es fan recs a pressió de les capçades dels arbres més afectats, així com la recollida de tot el borrissol acumulat a terra, per tal d’evitar que s’escampi. Al Prat hi ha uns 200 pollancres de l’espècie Populus Canadensis, situats bàsicament en els patis d’alguns centres docents.

http://www.elprat.cat/noticies/detall_noticia/_ZCZRBu1Qu4chuvn2OwPJaRdLqugSO9kKgujTKCmh74K-LSWjNVdWbA

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

No s’ha de confondre el borrissol dels pollancres amb el borrissol del melic o pelussa del melic o llombrígol, acumulació de fibres tèxtils al melic.La dedicació del doctor Kruszelnicki en resoldre el misteri de la pelussa del melic li va fer guanyar, l’any 2002, el premi Ig Nobel a l’investigació interdisciplinària. Graham Barker, de Perth (Austràlia), consta al llibre Guinness dels rècords com a la persona que ha acumulat més pelussa al melic. Va estar col·leccionant la seva pelussa gairebé tots els dies des del 17 de gener de l’any 1984, i el seu melic produiex prop de 3,03 mg cada dia. La seva pelussa tendeix a ser rogenca tot i no vestir roba vermella sovint, la qual cosa contradiu parcialment les conclusions de l’estudi de Kruszelnicki.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Borrissol_del_melic

27 12 2009
LNC

Xico, quant de temps més ens faràs haver d’aguantar aquest alcalde a canvi de no ventilar les merdetes del Rovira ???? Que no t’estimes gens aquest poble ???

Per la dignitat de Sils: Moció de censura al Ple del gener !

27 12 2009
Esther

Señor Martí Nogué Selva Alcalde Progresista de Sils por el PSC-IDS, usted no será propietario y tendrá por casualidad en los ESTANYS de Sils, terrenos, de su propiedad donde por casualidad, precisamente también se plante, dichos chopos .

27 12 2009
JO TAMBE OPINO

El Sr, Alcalde no se si te terrenys a l’estany, pero tu Ester, si en tinguessis , tambe n’hi plantaries

27 12 2009
Esther

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

27 12 2009
LNC

En té o no en Nogué ? Perquè l’Esther no és l’alcaldessa i ell sí;-)

28 12 2009
xxx

benvolgut zzz, ja veus que l’alcalda Martí t’està copiant els teus mateixos arguments: que si bufa el vent dels altres pobles… (us han cardat… ara que resulta que a Riudarenes sí que els van prohibir), que si sou uns masclistes volent eliminar els pollancres femella

28 12 2009
zzz

Srta o Sr xxx, li cobrare un copyright al sr Nogue, l unica que cosa que fa tot plegat es dir lo que sap tothom que coneix el canada(no el pais), pero lo del sexe dels arbres m ho ha copiat, ja nomes falta que arreplegi tots els senyals masculins i femenins que la senyora aido(Psoe) ha fet retirar dels lavabos del congres, per poder penjarlos als arbres i aixi els seus amics de isquierda unida local el deixaran tranquil.

28 12 2009
zzz

a veure algu de vostes em podria dir si coneix la diferencia entre un arbre mascle o femella?……………..no si val la maria, que en aquest cas es la femella la que es mes apreciada, ja que el mascle es el que fa el polen.
Els senyors els verds podrien proposar un canvi de cultiu, segur que tindrien mes exit.

28 12 2009
LNC

Jo no sé la diferència, però sembla que si el resultat economic és el mateix i el mascle impedeix al.lèrgies trobo bé la moció i trobo bo l’acord i no té efectes retroactius (La de l’afganistan, no, que consti).

Però vaja l’ha sortit un imitador, Sr. ZZZ, vostè fa broma i ell fa la “gràcia”, pobret a la premsa… Per això no cal que cobri el bomber. Una dona ho faria a més vista.

No és incompatible amb el canvi de cultiu oi? (pregunto que no ho sé pas !) les coses de pagès no són per a la gent de Can Fanga, com jo. 😉

28 12 2009
zzz

Srta Lnc , el resultat en termes productius suposo que es similar, pero aquesta especie en concret no fa pas molts anys que es planta per aquestes terres i suposo que es seguira plantant fins que en surti una que sigui mes productiva.
La majoria dels propietaris no ho plantan ells, ho fan plantar a empreses que es dediquen a aixo i tant s els en fot plantar mascles com femelles, ja que la majoria dels propietaris quan aquests arbres es puguin tallar ja seran en un altre mon o be seran molt vellets, pero ……..pero tingui en compte una cosa, si es prohibeix plantar femelles ………..que si juga que n hi molts que tant s els enfotia que amb imposicio plantaran femelles?
ja veu que el feminisme s esta possant de moda a sils

28 12 2009
LNC

Sí, imagino que quan el bomber torni a l’oposició, tindrem una salutació no sexista al nyap web municipal i no es parlarà de “collons” al ple 😉

29 12 2009
JO TAMBE OPINO

Donç la gent de can Fanga ( com t’anomenes tu mateixa ) a arreglar les coses de can fanga , que prou feina teniu i no creure que heu de venir al ” poble ” a salvar-nos de no se qué .

29 12 2009
zzz

Sr. jo tambe opino , no s enfadi que en aquesta vida es te que tenir mes tolerancia i respecte per els altres.
que voste no hagi pogut neixer a Bcn suposo que es un motiu que el satisfa, pero voste te que compendre que no tothom es igual i al cim tindria que estar content de la vinguda de nous veins que ajuden a millor el nivell de critica a molts dels nostres defectes.

30 12 2009
esther

Jo tambien opino: gracias a los de can fanga y los engaños de CIU PSC-IDS de hacia los vecinos de los nucleos de sils teneis el pueblo que teneis.

precisamente los de can fanga venimos s denunciar lo que vosotros en tantos años habeis pasado por alto por que no teneis lo que tienen los de can fanga que es tener CJ.

30 12 2009
zzz

Srta esther por casualidad no sera ud legionaria, porque si ud no lo es los comentarios viriles los tiene ud en muy alta estima.

11 01 2010
.Dijous 14

ICV informa que el ple municipal es celebrarà el pròxim dijous 14 i es queixa que el web municipal no informa de l’acte:

L’AJUNTAMENT NO INFORMA
PLE ORDINARI GENER 2010
DIJOUS 14 DE GENER A LES 20 HORES
LA WEB MUNICIPAL NO INFORMA

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/01/lajuntament-no-informa.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

En efecte, avui diumenge 10, el web municipal informa del ball de tarda a La Llacuna del dia 24, organitzat per l’Associació Cultural i Recreativa, però no convoca la ciutadania al ple del dia 14.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/ActesPlens.aspx

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Secretisme:
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/11/02/secretisme-antidemocratic/

Debats censurats:
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/12/16/debats-censurats/

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Al Ple de 3 de juliol de 2008 es va aprovar aquesta Moció per a la publicitat de les convocatòries ordinàries i extraordinàries dels plens municipals:

… es proposa la convocatòria dels plens a la Web municipal, als taulers d’anuncis i amb megafonia, així com publicar a la Web les actes de totes les reunions, incloses les comissions informatives. VOTACIÓ – A favor : Tots els grups, per unanimitat. La moció queda aprovada.

13 01 2010
Anònim

però si és cert que demà hi ha ple, ¿per què el secretari jose antonio no penja l’ordre del dia al web de l’ajuntament o es que la vol penjar demà al matí in extremis? algú em sap dir si hi ha algun tema extra al ple de demà?

força barça!

14 01 2010
.Ordre del dia

Finalment, avui dijous 14 de gener de 2010, cap a les 12 del migdia, l’Ajuntament de Sils ha penjat l’ordre del dia del ple municipal que es farà aquesta mateixa tarda, a les 20 hores. I no és fàcil localitzar-la.

Si la convocatòria va ser signada per l’alcalde el 8 de gener, no entenem aquest retard en convocar la ciutadania. Senyor secretari municipal de Sils, ¿ens podria explicar els motius d’aquest retard?. Gràcies.

Finalment aquest és l’ordre del dia dels temes a tractar:

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

P l e Dia : Dijous 14 de gener de 2010
Caràcter : Ordinari Hora : 20.00 hores.
Lloc : sala de sessions de l’Ajuntament.
i amb el següent

O R D R E D E L D I A

I.- PART RESOLUTIVA

PROPOSTES DE SECRETARIA :

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte de decrets i acords de Junta de Govern Local
3.- Explicacions de les gestions, reunions i actes que l’alcalde i regidors han participat

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL:

4.- Moció per al reaprofitament dels espais municipals
5.- Moció pacificació trànsit i seguretat viària
6.- Moció plantacions de pollancres
7.- Moció carril bici i peatonal
8.- Moció retirada tropes de l’Afganistán
9.- Moció denominació nova escola de Sils
10.- Moció obres carretera N-II
11.- Torn de paraules

L’Alcalde president,

Martí Nogué Selva.

Sils, 8 de gener de 2010

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/100114.pdf

14 01 2010
Esther

Por ejemplo el último pelotazo que a firmado en nombre del Alcalde, con el bar de les Comes, que expliquen en este Pleno que es lo que hacian el Joan Cot y el Martí Nogué hace unas semanas en un bar de Vallcanera Park, y con quien llegaron aún acuerdo para que coguieran dicho bar.

A todo esto se le llama Trafico de Influencia.

Este bar téndria que haber salido a con Curso Publico y no a dedo como se a dado

15 01 2010
zzz

Srta Esther que mal que esta la economia, si el tema del bar es un pelotazo, este pueblo ya no es lo que era.

15 01 2010
Esther

El Sr. Valdés le pregunta al Martí Nogué alcalde de Sils Si el tiene alguna Propiedad en los Estanys y si el también planta Pollancres el le contesta que no tiene terrenos en los Estanys.

15 01 2010
.Taberner a la defensiva

Divendres 15 de gener de 2010
Diari de Girona

«Poca sensibilitat» amb la llar d´infants de Sils
L’oposició en bloc reclama que s’arreglin totes les deficiències que han denunciat els pares

SILS | E.B. La nova llar d’infants de Sils va ser protagonista del ple d’ahir. En concret, el grup de CiU, a l’oposició, va criticar l’equip de govern (IdS) acusant-lo de tenir «poca sensiblitat» tant cap als pares dels nens que van a la guarderia com cap a les educadores del centre. A més, el seu portaveu, Francesc Anoro, va afirmar que «els pares ho han vist tot aturat durant un mes, i no pot ser que no s’hagi detectat cap de les mancances fins ara». Cal recordar que segons el pares la nova llar d’infants situada a les Mallorquines presenta deficiències. En concret, el dia d’obertura i tres dies després, hi havia problemes amb la calefacció i goteres.

Des de l’equip de govern, el regidor d’Educació, Carles Taberner, va assegurar que «el 50 per cent de les demandes dels pares que ja estan arreglades», i va criticar el portaveu de l’Ampa perquè diu que «ha tingut poca sensibilitat amb el tema anant a la premsa». El grup d’ICV i el d’AMS, també a l’oposició, van demanar a l’Ajuntament que solucioni les mancances existents. Tot i això, la portaveu d’AMS, Maria Josep Lópèz, va ressaltar que «la llar funciona bé, però hi veig mancances en el mobiliari». La nova llar d’infants es va obrir el 8 de gener després que se’n retardés l’obertura a petició dels pares. El centre havia d’obrir abans de Nadal, però es va ajornar perquè els pares creien que hi podrien haver problemes d’adaptació dels nens.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/01/15/comarques-poca-sensibilitat-llar-dinfants-sils/381109.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Divendres 15 de gener del 2010
El Punt

L’oposició critica el govern per l’estat de la llar d’infants
15/01/10 02:00 – Sils – J.C

L’oposició de Sils va criticar ahir en el ple municipal l’actuació del govern d’IdS-PM en l’afer de la llar d’infants, inaugurada la setmana passada amb diverses incidències, com ara filtracions d’aigua i problemes en la calefacció. Les crítiques més punyents van venir de CiU, que va acusar l’equip de govern de «poca sensibilitat». El regidor Carles Taberner (IdS-PM), per la seva banda, va contestar que era «la persona que hi ha al capdavant de l’AMPA» qui no tenia «gaire sensibilitat» per haver fet sortir el tema a la premsa.

Font: http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/124227-els-pares-de-la-llar-dinfants-de-sils-denuncien-goteres-i-falta-de-calefaccio.html

16 01 2010
LNC

Que un polític critiqui que un president de l’AMPA parli a la premsa demostra la seva nul.la cultura democràtica. Taberner, llegeixi poc a poc: el silenci no arregla les goteres ni la caldera. El silenci és propi de dictadures, de governs que oculten realitats, que no publiquen els seus acords, que no són demòcrates, que només volen manar i cobrar amagant problemes dels que són responsables.

Aprofito per felicitar el president de l’AMPA, s’expressa a la premsa molt millor i per causes més justes que l’encara alcalde, que cada cop que parla deixa en ridícul a Sils.

Respecte als i les militars a l’Afganistan, si CiU i AMS no saben que existeix un terrorisme teològic que amenaça les democracies podien haver votat a favor d’un exèrcit català que defensi la seva nació i la pau al món des de l’Afganistan amb l’aval l’ONU (no el POUM) cosa que no passava amb l’Iraq.

ICV és pacifista – però també el premi nobel de la pau !!! – però són coherents. Una nova prova d’honestedat, des de la meva discrepància.

Sobre el Nyap i els camions, el patinatge, la mobilitat i la quitxalla; crec que l’equip de govern hauria de tornar el que ha cobrat per aquest ple: No es guanyen el sou.

ICV, CiU i AMS, haurien de tornar la meitat, per no preguntar i insistir en la transparència a internet a cada ple (actes, convocatòries, etc)

El secretari no pinta res a la taula dels regidors/es. El podrien enviar a col.laborar amb els seus coneixements “tècnics” a l’Afganistan. Bé, millor, no. Taula separada, definitivament.

El mestre Pompeu hauria de donar lliçons semàntiques al seus i no a les que fomenten un associacionisme participatiu com, per exemple, el Club Esportiu Sils.

17 01 2010
Esther

(…)

La mayoría de estos terrenos están alquilados por sus verdaderos propietarios a los cuales les importa un bledo lo que siembran sus inquilinos y a todos ellos les da igual que vecinos, vecinas, niños y niñas de Sils sean alérgicos.

Todos los Grupos Municipales les han dado antes la prioridad a los propietarios de terrenos en los Estanys que a los propios vecinos niños y niñas con Alergias.

Lo más extraño es que la Doctora, López, Jefa de zona encima valla a favor de los propietarios que tienen estos terrenos alquilados, para que otros planten estos Pollancres incluido el padre del Alcalde Martí Nogué del PSC-IDS de Sils.

19 01 2010
zzz

Srta Esther ud no tiene ni idea de lo que habla, por favor no sea tan sectaria y un poco mas coherente.
a mi que no le guste ningun politico local(excepto el de la foto en su camiseta), lo comprendo pero a continuacion le detallare unos puntos para ilustrarla:
1-Los arboles no se siembran(algunos de ciudad creo que lo saben), en mi pueblo se plantan.
2-Ud cree que alguien alquila un terreno para plantar arboles que tardan de media unos 20años en crecer?
3-en este pueblo se ve que ultimamente hay gente que tiene muchos tipos diferentes de alergia y un consejo pasa de que esten mas en la calle y menos en casa y de esta forma se van a inmunizar.

19 01 2010
Esther

Mira zzz, ya se que se plantan con un esqueje, una equivocación la puede tener cualquiera, sea de Can Fanga o sea de este agradable Pueblo, usted, por lo que se ve esta totalmente inmunizado, por estar todo el día en la calle.

Y deje usted de ilustrar tanto a los vecinos y vecinas y de la cara de una vez y por su puesto que prefiero antes al Político de mi camiseta que a ningún otro de CIU-IDS-PSC

Este por lo menos este presuntamente, no ha engañado ni estafado ni perjudicado a, los vecinos y vecinas de Sils.

¿Usted es un personaje que sabe mucho sobre este Pueblo, pero sobre Alergias ni idea?

Y decirle que la mayoría de vecinos y vecinas de Sils, de Sils la Alergia más grande que tienen es ver a personajes como estos de CIU-IDS-PSC dentro de nuestro Ayuntamiento.

Y por último decirles a todos los vecinos y vecinas de Sils que próximamente se aprobara el nuevo POUM y no la ONU, con los votos a favor de CIU-IDS-PSC.

Estos tres grupos son los que durante años han estado engañando, a todos los vecinos y vecinas de Sils, uno durante 28 años y el otro los 4 años siguiente, como puede pretende usted que me gusten las camisetas de personajes que han estado Presuntamente estafando y engañando a vecinos y vecinas de Sils.

20 01 2010
zzz

Srta Esther espero que en un futuro los habitantes de este pueblo y sobretodo los jovenes que pueden viajar gracias a las becas orgasmus comprueben que en el norte de europa tambien existe su fatidico polen.
el arbol puede ser el canadiensis moench que normalmente no produce alergias, pero ud sabe que uno de los arboles que produce mas alergia es el olivo, que tal si se plantea cortar todos los olivos de andalucia?
resumiendo ecologismo de pandereta.
Pd: visite Paris o Amsterdam en el mes de abril.

20 01 2010
Esther

ZZZ. Solamente digame donde y aque distancia están plantados los olivos de los vecinos y vecinas en Andalucia.

Con la contestación que meas dado se nota que tu tambien plantas Pollancres
y que eres un infiltrado de IDS-PSC, que deja comentarios por todos los blogs de sils.

Más vale ser un ecologista de pandereta que no un iluminado y un ilustrado que va de listo, por la vida.

nadie a dicho que se cortaran los pollancres, lo que sea dicho es que tal como lo vallan cortando para venderlos se plante los que no sueltan el polen
pero eso no interesa por que es de menor calidad, listo.

20 01 2010
.Foment

Dimecres 20 de gener de 2010
Diari de Girona

El ple exigeix a l´Estat que desencalli els dos trams aturats de la futura A-2
Sils exigeix a l’Estat que desencalli els dos trams de la futura A-2 que té aturats

SILS | E.B. El ple de Sils pressiona l’Estat espanyol, en concret el Ministeri de Foment, perquè reemprengui les obres dels dos trams de la futura A-2 que té aturats: el que va des de Caldes de Malavella fins a Sils, que està aturat des de fa més de mig any, i el que va des de Sils fins a Maçanet de la Selva, que ho està des de fa un any i tres mesos.

A través d’una moció ratificada per unanimitat en el darrer ple, el que es demana és que l’Estat reprengui les obres amb urgència i que també faci el manteniment diari que necessita una via que es troba amb senyalització d’obres i treballs a mig fer. De fet, en una? ?reunió aquest desembre amb el subdelegat del Govern a Girona i els alcaldes de Maçanet i Sils, l’Estat es va comprometre a realitzar el manteniment, tal i com va explicar al seu dia l’Alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS).

Un altre aspecte que van reclamar totes les forces polítiques que conformen la corporació municipal de Sils (IdS, CiU, ICV, AMS) és que mentre no hi ha obres es solucionin els accessos així com la senyalització en tota la zona. L’Ajuntament de Caldes de Malavella va aprovar també aquesta moció sobre el desdoblament de la N-II en un dels seus darrers plenaris.

La nova A-2, a la comarca de la Selva, només és una realitat al tram que va de Riudellots de la Selva a Fornells de la Selva (Gironès).

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/01/20/comarques-exigeix-lestat-desencalli-trams-aturats-futura/382134.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

N-II, AP-7 i TAV:
https://silsdelaselva.wordpress.com/2008/09/30/n-ii-tav-i-ap7/

20 01 2010
zzz

Srta Esther visite cualquier pueblo de Jaen y esta rodeado por olivos y encima existe un elemento llamado viento.
Infiltrado??? soy el 007 del gobierno???……………….menos tele
Yo solo escribo en 2 blogs y evidentemente soy la misma persona……ud puede decir lo mismo?
En cuanto a llamarme socialista, eso lo sera ud porque seguro que los voto en elecciones pasadas cuando su amigo el de la camiseta formaba parte de esa orquesta.
Todo el mundo puede hablar de lo que desee, pero , pero ud el tema forestal lo domina menos que zapatero la economia.

21 01 2010
Esther

zzz. soy la misma persona al igual que tu, pero tu Plantas pollancres, si o no?

21 01 2010
LNC

Jo crec que la culpa d’aquesta crispació ciutadana és d’en Nogué i el seu govern que censura informació per tal que la gent no parli de les coses municipals.

21 01 2010
zzz

Srta Esther particularmente estoy en contra de plantar esta variedad, por razones economicas.
si todo el mundo planta lo mismo es facil saber el precio de esta madera dentro de 20-25 años.

24 01 2010
.Borró al DdG

Diumenge 24 de gener de 2010
Diari de Girona

Sils recomanarà que no es plantin pollancres femella pel borró que generen

SILS | E.B.
Sils ha decidit que cal fer alguna cosa respecte al borró que generen les plantacions de pollancres femella al municipi, en concret, recomanarà que no se’n plantin perquè el borró que generen provoca molèsties a la gent i sobretot, als al·lèrgics. Inicialment, el grup d’ICV a l’oposició a l’Ajuntament de Sils, volia que es prohibís la plantació d’aquest tipus d’arbre a totes les zones de sòl urbà o urbanitzable i en una franja de terreny de 1.000 metres al seu voltant.

Una proposta que va anar a ple i que finalment va ser substituïda a petició de la resta de grups i es va optar per aquesta recomanació i la intenció de fer una campanya perquè la gent es conscienciï que la femella del pollancre allibera borró a la primavera, que es va aprovar per tots (IdS, CIU, AMS, ICV).

El cultiu de pollancre és habitual a l’àrea de Sils, a prop dels Estanys on hi ha propietaris que en treuen un rendiment econòmic i que estan en contra de la seva prohibició. De fet, aquesta idea d’ICV prové com va explicar el portaveu Albert Miralles (ICV) també d’altres municipis que ho han dut a terme, com pot ser Riudarenes. Des del govern, l’alcalde, Martí Nogué (IdS), va destacar que per tema d’al·lèrgies s’haurien de prohibir moltes plantes i arbres i que aquesta no era la via. L’entitat que custodia part de l’Estany ha eliminat pollancres del terreny que conserva.

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/01/24/comarques-sils-recomanara-plantin-pollancres-femella-borro-generen/383100.html

3 03 2010
.Extracte

Extracte d’acord de ple municipal:

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/100114Plweb.pdf

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
La secretaria de l’Ajuntament de Sils, després d’uns mesos sense publicar les actes dels plens municipals, en ofereix ara uns extractes dels plens, sense el debat dels regidors i regidores, sense el detall de les votacions, sense els precs i preguntes del final del ple, “ocultant una part d’informació a la ciutadania”, com diu la denúncia que el grup ICV ha presentat al Síndic de Greuges. Els acords de les juntes de govern no es publiquen ni extractats ni sense extractar. Sequera informativa.

Llegiu també:

Les actes de Sils al Síndic de Greuges
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/02/26/les-actes-de-sils-al-sindic/

Pròxim ple municipal:
https://silsdelaselva.wordpress.com/category/proxim-ple-municipal/

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: