IBI autopista

14 02 2010

L’Ajuntament de Sils ingressarà un bon grapat d’euros per una sentència favorable.
L’any 2007, el Servei de gestió tributària del Consell Comarcal de la Selva, va iniciar la reclamació judicial de l’IBI de l’autopista.


Dimecres 17 de febrer del 2010, El Punt

El jutge dóna la raó a Maçanet i Sils perquè puguin cobrar l’IBI de l’autopista

Obliga l’Estat a pagar 1,1 milions i podria establir jurisprudència en un cas reclamat per altres ajuntaments

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid va donar ahir la raó als ajuntaments de Sils i Maçanet de la Selva, que reclamen que l’Estat els pagui la bonificació del 95% de què gaudeix Acesa al moment de pagar l’IBI als ajuntaments. Molts altres consistoris també han obert processos judicials en aquest mateix sentit, de manera que el cas de Maçanet i Sils podria establir jurisprudència. En aquest cas, el jutge considera que la legislació estatal obliga a compensar els beneficis que atorga en impostos locals, i valora en 346.000 i 767.000 els diners que l’Estat deu a Sils i Maçanet, respectivament. La sentència, però, encara no és ferma.

La polèmica fa anys que dura, i aquesta sentència dictada pel tribunal madrileny significa per primera vegada un gir a favor de les demandes dels ajuntaments. L’origen del conflicte és la llei d’autopistes, aprovada el 1972, que fixa una bonificació del 95% a la base imposable de l’impost de béns i immobles (IBI) per a la concessionària de la via, de manera que només ha de pagar el 5% del total que haurien de rebre els ajuntaments. Gran part de les reclamacions que han fet els ajuntaments han anat en la línia de reclamar l’import total de l’IBI sobre la base de la llei d’hisendes locals que es va aprovar el 1990, que especifica que els ajuntaments poden cobrar tot l’IBI que els correspongui de l’autopista. Segons les sentències, aquesta norma no és retroactiva, de manera que les concessions anteriors al 1990 en queden excloses. La concessió a Acesa de l’AP-7 és anterior a aquest any, i no s’acaba fins al 2017. La prolongació fins al 2021, arran de les obres d’ampliació del tercer carril, farà que el període d’aquests cinc anys ja s’inclogui en la nova normativa, i per tant Acesa haurà de fer-se càrrec de tot l’IBI. Això mateix passarà en l’ampliació de l’autopista del Maresme, la C-32, fins a Tordera i Blanes, de la qual ara s’executen les obres.

Nova via judicial

Arran del fracàs d’aquesta via, el Consell Comarcal de la Selva –que té delegat el servei de gestió tributària d’uns quants municipis, com ara Sils i Maçanet– va encetar el 2007 un altre camí en les reclamacions, emparant-se en la llei d’hisendes locals del 1988, que dictamina que «les lleis per les quals s’estableixin beneficis fiscals en matèria de tributs locals determinaran les fórmules de compensació». La sentència recorda també que la legislació respon al principi que, «en nom de preservar la suficiència financera dels ens locals, en cas que l’Estat estableixi un benefici fiscal sobre tributs locals, l’import d’aquest benefici ha de ser compensat per l’Estat a l’ens local corresponent». A més, especifica que la llei de 1999 de pressupost general de l’Estat per al 2000 ja preveia explícitament la compensació de la bonificació de què gaudeixen les concessionàries d’autopistes.

Cautela i satisfacció

Segons la sentència, l’Estat haurà d’abonar uns 346.000 euros a l’Ajuntament de Sils i uns 767.000 al de Maçanet, en concepte del 95% de l’IBI corresponent al període entre els anys 2003 i 2007. El motiu és que les reclamacions a Hisenda prescriuen si són superiors a 4 anys. A més, descarta afegir-hi els interessos, perquè abans de la sentència no hi havia cap obligació de pagar.

L’alcalde de Maçanet, Alfons Soms, es va mostrar satisfet però cautelós respecte a la sentència, ja que tem que l’Estat la recorrerà en contra al Tribunal Suprem: «Encara n’hi ha per temps, perquè segur que hi presentaran recurs, i crec que serà difícil, amb la situació de crisi actual.» En canvi, l’alcalde de Sils, Martí Nogué, és molt més optimista respecte a la resolució final: «l’Estat bonifica una cosa que no li pertany, i fer això és molt fàcil.» «Quan rebem els diners, serà una alenada d’aire fresc, perquè tenim les arques municipals buides», va afegir-hi Nogué.

Reclamació general

El Consell Comarcal de la Selva també espera dues sentències més, corresponents als casos de Vilobí i Riudellots de la Selva, que reclamen 100.000 i 183.000 euros, respectivament, quantitats corresponents al període 2003-2007. En els anys posteriors, l’Estat també hauria de pagar la bonificació, i n’hauria d’anar fent un pagament anual. Però aquests no són els únics casos, ja que cobrar l’IBI de l’autopista és una reclamació general i històrica dels municipis afectats. El 2004 ho van reclamar els 25 ajuntaments de les comarques gironines per on passa l’AP-7, i també ho han fet altres municipis com ara Fogars de la Selva i Palafolls.

Font: http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/89177.html¨

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Dimecres 07 d’octubre de 2009, Diari de Girona

Condemnen l´Estat a pagar a Maçanet i Sils 1,1 milions d´euros per l´IBI de l´AP-7
Hisenda ha interposat un recurs contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid i els alcaldes afectats celebren la sentència

SILS/MAÇANET DE LA SELVA | E.BATLLE/DDG

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid condemna el Ministeri d’Economia i Hisenda a pagar prop de 1,1 milions d’euros als ajuntaments de Maçanet de la Selva i Sils. En concret aquesta suma de diners -767.754 euros per Maçanet i 346.121 euros per Sils- són la compensació dels beneficis fiscals que haurien d’haver cobrat ambdós ajuntaments per les bonificacions de quotes tributàries de l’IBI (impost de béns immobles) concedits a la concessionària de l’autopista Acesa pels exercicis de 2003 a 2007.

I és que fins ara, les autopistes de peatge reben una bonificació de l’IBI del 95 per cent i això provoca que els municipis per on transcorre l’autopista no recaptin aquests diners. Amb aquesta sentència ara, en canvi, l’Estat es veu obligat a compensar els ajuntaments amb la bonificació que aplica a la concessionària.

Segons l’argumentació del jutge, un dels motius pel qual pren la decisió de fer pagar els diners a l’Estat és perquè “la nostra legislació respon de l’antic principi que per preservar la suficiència financera dels ens locals, en el cas que l’Estat estableixi un benefici fiscal sobre tributs locals, l’import de tal benefici ha de ser compenesat per l’Estat a l’ens local corresponent”.

Tot i això, cal dir que la sentència estima parcialment el recurs contenciós administratiu dels ajuntaments de Sils, Maçanet de la Selva i del Consell Comarcal de la Selva. Aquesta a més del tema de la bonificació, anul·la la resolució impugnada dictada pel Ministeri d’Hisenda l’any 2007 sobre la denegació d’aquesta bonificació als consistoris però, en canvi, no condemna Hisenda al pagament d’interessos ni dels costos del procés judicial en considerar que “no hi pot haver-hi condemna a l’Adminsitració de l’Estat al pagament d’interessos, perquè fins a aquesta sentència, no s’havia determinat l’obligació de pagar per aquesta, ni cap quantitat certa i determinada per abonar”

Reivindicació històrica

Tot i la resolució, aquesta no és ferma i prova d’això és que dilluns l’Estat ja va presentar un recurs de cassació contra la mateixa sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Madrid i que frena, per tant, el retorn d’aquests diners a Catalunya, fins que no es resolgui. Tot i això, aquesta sentència es valora positivament des del Consell Comarcal, ja que la defensa dels ajuntaments ha estat a càrrec dels seus serveis júrídics.
A més es tracta d’una reivindicació històrica d’aquests i altres consistoris de la demarcació de Girona i ara, en el primer enfrontament judicial s’han vist recompensats satisfactòriament.

Però tot i la resolució, l’alcalde de Maçanet de la Selva, Alfons Soms (PSC), es mostrava prudent i va relatar que “cal ser realista fins que no estigui finalitzat tot el procés, tot i que el primer pas ha sigut favorable per l’Ajuntament i no ens imaginàvem que fos així”. El batlle recorda que és una “reivindicació justa” i afegeix que “si l’Ajuntament cobra serà una cosa a llarg termini”. Per la seva banda des de Sils, l’alcalde, Martí Nogué (IDS), es mostra optimista i assegura que aquesa sentència només parla de la bonificació de l’IBI dels anys 2003 al 2007 i que ara amb “la sentència en mà, anirem a Hisenda i demanarem la que correspon a aquests últims anys”. Alhora va assegurar que la resolució del jutge és “una injecció de moral perquè, en època de crisi, no ens entra l’import de construccions”, remarca.

Nogué, a més, va afegir que aquesta sentència animarà altres ajuntaments a “reclamar” que l’Estat també els pagui. De fet, a la comarca de la Selva hi ha dos municipis més, Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar, que també van interposar un recurs com el de Maçanet i Sils juntament amb l’ens comarcal i que reclamen uns 101.000 euros i uns 184.000 euros, respectivament.

Segons el Consell Comarcal de la Selva, en breu tots els ajuntaments per on passa l’AP-7 tenen la intenció de reclamar les compensacions corresponents a les bonificacions dels exercisis de 2008 i 2009 a Hisenda.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2009/10/07/condemnen-lestat-pagar-maccedilanet-sils-11-milions-deuros-libi-lap-7/361735.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
dimarts 22 de desembre de 2009

COMPENSACIÓ DE L’IBI DE L’AP-7

Des de l’inici mateix d’aquesta legislatura, un dels problemes més greus a que es va haver d’afrontar el nou equip de govern de l’Ajuntament, era el de disposar de noves vies de finançament en un temps en el que s’han reduït moltíssim altres fonts d’ingressos municipals per raó de la crisi econòmica.

Una de les possibilitats que es va estudiar amb els serveis tècnics de l’Ajuntament i el servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, era la de reclamar que l’Estat compensés a l’Ajuntament per totes les bonificacions fiscals de l’IBI de les quals gaudia l’empresa concessionària ACESA, que representava un 95% de la quota de l’impost.
La legislació estatal recull des de fa temps que, per preservar la suficiència financera dels Ens locals, en el cas que l’Estat estableixi un benefici fiscal sobre els tributs locals, l’impost d’aquest benefici ha de ser compensat per l’Estat a l’Ens local corres· ponent. Fins hi tot les lleis de pressupostos generals de l’Estat des de l’any 1999 estableixen que el Govern Espanyol estudiarà la compensació als ajuntaments afectats per la bonificació de l’IBI anteriorment citat, sense que s’hagi concretat fins ara cap mecanisme de compensació.
Inicialment es va recórrer a l’Òrgan General de Coordinació Financera amb les entitats locals del Ministeri d’Economia i Hisenda que va dictar una resolució desestimatòria. Davant d’això, l’Ajuntament i el Consell Comarcal, que té delegada la gestió tributària i recaptatòria de l’IBI de Sils, van interposar un recurs contenciós administratiu contra l’Estat reclamant lescompensacions retroactives dels últims quatre anys a les que creia tenir dret.
I va ser en una sentència del passat 21 de juliol, que es va notificar en el decurs del mes de setembre, que la sala contenciosa del Tribunal Suprem de Justícia de Madrid VA ESTIMAR el recurs presentat per l’ajuntament i va reconèixer el dret de demanar ser compensat per l’administració de l’Estat, pel concepte de les bonificacions fiscals en l’impost sobre bénsimmobles (IBI), gaudit per ACESA en la quantitat de 346.121,73 Euros (exercicis de 2003 a 2007).

L’estimació és de caràcter parcial ja que no hi ha hagut condemna en relació amb el pagament dels interessos també sol·licitats, perquè “fins aquesta sentència, no s’havia determinat l’obligació de pagar per l’Administració de l’Estat”.

Properament es reclamaran les compensacions corresponents a les bonificacions dels exercicis de 2008 i 2009 davant la Direcció Generals de Coordinació Financera.
Amb aquesta sentència, sens dubte, cal reconèixer la bona coordinació i el “saber fer” dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sils i del servei de gestió tributària del Consell Comarcal de la Selva, en la tasca d’assessorament als polítics locals per tal de poder prendre decisions com aquesta.

Es continua treballant…

REGIDORIA D’HISENDA

Font: http://ids-pmpersils.blogspot.com/2009/12/compensacio-de-libi-de-lap-7.html

Anuncis

Accions

Informació

3 responses

20 02 2010
.346.121 €

Dissabte 20 de febrer de 2010
Diari de Girona

L´Estat pagarà l´IBI de l´AP-7 a Sils però segueix batallant per no saldar el de Maçanet
Hisenda ha retirat el recurs de cassació en un municipi però manté el litigi contra el que li costa més diners

SILS/MAÇANET DE LA SELVA | E.BATLLE
El Ministeri d’Economia i Hisenda ha decidit retirar el recurs de cassació contra la sentència de la sala del Tribunal Suprem de Justícia de Madrid, que l’havia condemnat a pagar 346.121 euros a l’Ajuntament de Sils per la compensació dels beneficis fiscals que hauria d’haver cobrat de quotes tributàries de l’IBI (Imposts de béns immobles) concedits a la concessionària de l’autopista Ap-7 Acesa pels exercisis que van dels 2003 a 2007.

Això significa que l’Ajuntament finalment rebrà aquesta quantitat reclamada a l’Estat, ja que el jutjat va assegurar que així calia fer-ho. Per l’alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), aquesta és “una gran notícia perquè finalment se’ns ha concedit el que demanàvem” i de fet, els diners, que els rebran enguany, “ja els hem previst en les inversions per al pressupost d’aquest 2010”, afegeix.

Fins ara, les autopistes de peatge rebien una bonificació de l’IBI del 95 per cent i això comportava que els municipis per on transcorre l’autopista no recaptessin aquests diners i ara en canvi, amb la sentència coneguda a l’octubre el Tribunal Superior de Justícia de Madrid condemnava l’Estat a compensar els ajuntaments amb aquesta bonificació corresponent.

Amb la retirada del recurs de cassació per part de l’Estat s’obre a les portes als altres municipis que han reclamat les seves bonificacions de l’IBI pel pas de l’AP-7 les acabin rebent, i es posi fi a aquesta reivindicació històrica dels municipis de la demarcació.

Maçanet no rep l’IBI

Tot i la bona notícia, l’altre municipi que va conèixer la condemna el mateix dia ja que el cas el duien els serveis jurídics del Consell Comarcal de la Selva, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, no ha tingut de moment la mateixa sort que el de Sils, al que l’Estat deu 767.554 euros.

L’Alcalde, Alfons Soms (PSC), es lamentava que el Ministeri d’Economia i Hisenda no hagi retirat el recurs contra el seu consistori i assegurava que s’ha estat movent els darrers dies per saber-ne les raons i que de moment el que ha ?transcendit és que “com que Maçanet hauria de rebre imports que superen els 150.000 euros per any, no l’haurien retirat i en canvi, el cas de Sils seria inferior a això”. Amb aquesta resposta, Soms es mostra decebut i assegura que “esgotarem tots els recursos i vies perquè l’únic fonament que coneixem és el de la quantia i no té cap sentit”.

Els ajuntaments per on passa l’AP-7 a la Selva també tenen la intenció de reclamar les compesacions de l’IBI dels exercisis 2008 i 2009 a Hisenda.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/02/20/lestat-pagara-libi-lap-7-sils-segueix-batallant-no-saldar-macanet/388907.html

20 04 2010
.Nou recurs contenciós administratiu

Dimarts 20 d’abril de 2010
Diari de Girona

Sils torna a portar l´Estat als jutjats perquè pagui l´IBI de l´AP-7 dels anys 2008 i 2009
Si el jutge dóna la raó a l’Ajuntament, li abonaran uns 160.000 €, quan ja té una sentència a favor pels anys 2003-2007

SILS | E.BATLLE
L’Ajuntament de Sils ha de decidit tornar a presentar un nou recurs contenciós administratiu contra el Ministeri d’Economia i Hisenda perquè li compensin els beneficis fiscals que hauria d’haver cobrat aquest consistori selvatà pels exercisis 2008 i 2009 en concepte de bonificcacions de quotes tributàries de l’IBI (Impost de Béns Immobles) concedits a la concessionària de l’autopista AP-7, Acesa.

En total, el consistori, segons explica l’alcalde, Martí Nogué (IdS), hauria de rebre uns 160.000 euros per aquests dos anys, i és que el batlle es mostra convençut que rebran aquests diners perquè aquest febrer se’ls va ratificar que cobrarien els dels anys 2003 – 2007 perquè el Ministeri d’Economia i Hisenda, finalment, va decidit retirar el recurs de cassació contra la sentència de la sala del Tribunal Suprem de Justícia de Madrid, que l’havia condemnat a pagar 346.121 euros a l’Ajuntament de Sils per aquest període.

El consistori va aprovar en el darrer plenari l’inici de l’expedient per tornar a dur l’Estat als jutjats i l’alcalde es lamentava que s’hagi de perdre temps en tornar a obrir processos judicials, perquè “vist que ja hi ha sentències favorables, caldria un mencanisme que fes retornar els diners automàticament”. Els serveis jurídics del Consell Comarcal de la Selva tornaran a ser els assessors i duran la defensa del consistori silenc, com van fer en l’anterior recurs contenciós administratiu.

Batallant per l’IBI
La lluita per rebre aquesta compensació dels beneficis fiscals és un tema històric que porten batallant molts municipis per on transcorre l’AP-7, i a la Selva ja hi ha hagut sentències favorables per als ajuntaments. Tot i això, el municipi de Maçanet de la Selva no ha tingut la mateixa sort que Sils perquè l’Estat no ha retirat el recurs de cassació i, per tant, encara es troba en ?instàncies judicials tot i haver-hi una sentència bona per al consistori. A partir d’ara, es preveu que altres municipis demanin, com ha fet Sils, l’IBI pels anys 2008 a 2009.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/04/20/sils-torna-portar-lestat-als-jutjats–pagui-libi-lap-7-dels-anys-2008-2009/400655.html

15 02 2011
MAÇANET

El TS avala que Maçanet cobri l’IBI per l’AP-7
El Tribunal Suprem desestima el recurs de cassació que va presentar l’Estat i haurà de pagar 767.754 euros
15/02/11 02:00 – maçanet de la Selva – Josep Maria Sebastian


El tram de l’autopista al seu pas per Maçanet. Foto: EL PUNT.

El Tribunal Suprem ha declarat ferma la sentència que va emetre el dia 6 d’octubre del 2010, segons la qual establia que la concessionària de l’autopista AP-7 havia de compensar l’Ajuntament de Maçanet de la Selva pel 95% de bonificació que tenia en l’IBI. L’Estat va presentar un recurs de cassació contra aquesta sentència que ha ara ha estat desestimat pel tribunal. Això significa per a Maçanet que la concessionària Acesa està obligada a pagar 767.754 euros a l’Ajuntament, i a banda podria representar per a la població de la Selva que a partir d’ara ingressi uns 160.000 euros més a les arques municipals.

Aquesta sentència, a més, crea jurisprudència, i es resta a l’espera que properament se’n dicti una altra de similar per al municipi de Sils, al qual en la mateixa sentència de l’octubre del 2009 el Tribunal Suprem també hi va fallar a favor. En aquest cas la indemnització que a Acesa li tocarà pagar serà de 346.000 euros per la part de terreny municipal afectat pel tercer carril de l’autopista AP-7.

I la cosa no acaba aquí, els ajuntaments de Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar, que reclamen 183.000 i 100.000 euros, respectivament, pel mateix concepte a la concessionària de l’autopista, també estan pendents de la resolució que adopti el Tribunal Suprem.

http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/370351-el-ts-avala-que-macanet-cobri-libi-per-lap-7.html

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: