Sils al BOP

25 02 2010

En temps de sequera informativa (ja no es publiquen les actes de les juntes de govern i els extractes dels acords de plens estan molt extractats), el BOP gironí ens aporta alguna informació sobre allò que decideixen els representants del poble silenc. Informacions curioses o interessants d’edictes municipals recents:

.

L’Ajuntament té 52 treballadors i treballadores, 27 dels quals són funcionaris: BOP

Canvis en les normes de publicació del Quadern de Sils. Qui redacta l’editorial, etc, etc.: BOP

No es poden anunciar prostíbuls al Quadern de Sils: Es podrà incloure dins del butlletí municipal “Quadern de Sils“ anuncis d’empreses i persones, amb la finalitat de contribuir al finançament de l’esmenta’t instrument de difusió. Excepte aquelles que fomentin la desigualtat i l’explotació de les dones, com és el cas dels prostíbuls o clubs d’altern: BOP
.
Preu públic Wi-Fi 2010: Es pot al·legar i reclamar però no sabem quin és el preu i no ho sabem degut a que ja no es publiquen a internet les actes de les juntes de govern, en nom de la protecció de dades personals (?). També s’han modificat les taxes del mercat setmanal. BOP
.
Taxa per captura d’animals domèstics: Per captura i devolució de gossos i gats 105,00 €
. Per manutenció de gos o gat per dia 10,00 €. BOP
.
Nou jutge/jutgessa de pau?: Pel present es fa públic que s’obre un termini de 30 dies, a partir de l’endemà de la publicació d’aquest en el BOP, per la presentació de sol·licituds per optar al nomenament dels càrrecs de Jutge de Pau Titular i Suplent d’aquest municipi. Sils, 3 de febrer de 2010. BOP
.
Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/edictes.aspx

Edictes i anuncis municipals de Sils consultables al BOP (Butlletí Oficial de la Provincia), cliqueu la imatge:.

logov.jpg

Anuncis

Accions

Informació

10 responses

29 01 2009
Bloc

AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre convocatòria i bases del concurs oposició per a la provisió d’una plaça de jardiner-tractorista

Exercici: 2009 Bop: 19-0 Edicte: 880 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre convocatòria i bases del concurs oposició per a la provisió d’una plaça de jardiner-tractorista

AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obra ordinària

Exercici: 2009 Bop: 17-0 Edicte: 727 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obra ordinària

AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre informació pública d’un estudi de detall

Exercici: 2009 Bop: 14-0 Edicte: 729 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre informació pública d’un estudi de detall

AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació de proposta de resolució d’un expedient sancionador

Exercici: 2009 Bop: 8-0 Edicte: 17968 AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació de proposta de resolució d’un expedient sancionador

AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre licitació per a la contractació d’un servei

Exercici: 2009 Bop: 7-0 Edicte: 177 AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre licitació per a la contractació d’un servei

AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre aprovació del plec de clàusules que regiran l’adjudicació d’un contracte

Exercici: 2009 Bop: 5-0 Edicte: 17969 AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre aprovació del plec de clàusules que regiran l’adjudicació d’un contracte

AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre contractació de personal

Exercici: 2009 Bop: 4-0 Edicte: 17866 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre contractació de personal

AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial de tres projectes d’obres

Exercici: 2008 Bop: 245-0 Edicte: 17288 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial de tres projectes d’obres

AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2009

Exercici: 2008 Bop: 243-0 Edicte: 16981 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2009

AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació definitiva d’una modificació pressupostària

Exercici: 2008 Bop: 241-0 Edicte: 16898 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació definitiva d’una modificació pressupostària

18 06 2009
.Edictes

Edictes
RSS Bop Diputació de Girona

AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació de la constitució d’una junta de compensació

Exercici: 2009 Bop: 116-0 Edicte: 9546 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació de la constitució d’una junta de compensació

AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre exposició pública d’un projecte

Exercici: 2009 Bop: 113-0 Edicte: 9081 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre exposició pública d’un projecte

AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general per a 2009

Exercici: 2009 Bop: 111-0 Edicte: 9183 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general per a 2009

AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general per a 2009

Exercici: 2009 Bop: 108-0 Edicte: 8963 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general per a 2009

AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre adjudicació definitiva d’un contracte d’obra

Exercici: 2009 Bop: 107-0 Edicte: 8652 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre adjudicació definitiva d’un contracte d’obra

AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre adjudicació definitiva d’un contracte d’obra

Exercici: 2009 Bop: 107-0 Edicte: 8651 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre adjudicació definitiva d’un contracte d’obra

AJUNTAMENT DE SILS Edicte de contractació de personal laboral temporal

Exercici: 2009 Bop: 102-0 Edicte: 8198 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de contractació de personal laboral temporal

AJUNTAMENT DE SILS Anunci de notificació de variació del cens de població

Exercici: 2009 Bop: 101-0 Edicte: 8142 AJUNTAMENT DE SILS Anunci de notificació de variació del cens de població

AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre contractació de personal

Exercici: 2009 Bop: 92-0 Edicte: 7989 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre contractació de personal

AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’informació pública del pressupost i la plantilla de personal per a 2009

Exercici: 2009 Bop: 92-0 Edicte: 7600 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’informació pública del pressupost i la plantilla de personal per a 2009

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/edictes.aspx
http://www.ddgi.cat/bop/faces/consultaF/index.html

10 12 2009
.Edictes recents

AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació de baixes per caducitat en el padró municipal d’habitants Exercici: 2009 Bop: 234-0 Edicte: 17484 AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació de baixes per caducitat en el padró municipal d’habitants

AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial de la modifi-cació d’un reglament Exercici: 2009 Bop: 231-0 Edicte: 17280 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial de la modifi-cació d’un reglament

AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació del plec de clàusules que regiran la contractació d’un servei Exercici: 2009 Bop: 226-0 Edicte: 17110 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre aprovació del plec de clàusules que regiran la contractació d’un servei

AJUNTAMENT DE SILS Edicte de notificació de resolució Exercici: 2009 Bop: 226-0 Edicte: 16966 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de notificació de resolució

AJUNTAMENT DE SILS Edicte de notificació de resolució Exercici: 2009 Bop: 213-0 Edicte: 15889 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de notificació de resolució

AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’informació pública d’aprovació d’un projecte en sòl no urbanitzable Exercici: 2009 Bop: 205-0 Edicte: 15277 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’informació pública d’aprovació d’un projecte en sòl no urbanitzable

AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació pressupostària Exercici: 2009 Bop: 204-0 Edicte: 15162 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació pressupostària

AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació d’una execució subsidiària Exercici: 2009 Bop: 203-0 Edicte: 15091 AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació d’una execució subsidiària

AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació d’una execució subsidiària Exercici: 2009 Bop: 203-0 Edicte: 15090 AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació d’una execució subsidiària

AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació d’una execució subsidiària Exercici: 2009 Bop: 203-0 Edicte: 15089 AJUNTAMENT DE SILS Anunci sobre notificació d’una execució subsidiària

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/edictes.aspx

Font: http://www.ddgi.cat/bop/faces/consultaF/index.html

23 02 2010
.Curiositats

Informacions curioses d’edictes municipals recents:

No es poden anunciar prostíbuls al Quadern de Sils:

Es podrà incloure dins del butlletí municipal “Quadern de Sils“
anuncis d’empreses i persones, amb la finalitat de contribuir al
finançament de l’esmenta’t instrument de difusió. Excepte aquelles
que fomentin la desigualtat i l’explotació de les dones, com és el
cas dels prostíbuls o clubs d’altern.

Preu públic Wi-Fi 2010 (és pot al·legar i reclamar però no sabem quin és el preu)

Taxa per captura d’animals domèstics:

Per captura i devolució de gossos i gats 105,00
Per manutenció de gos o gat per dia 10,00

Nou jutge de pau?:

Pel present es fa públic que s’obre un termini de 30 dies, a partir de l’endemà de la publicació d’aquest en el BOP, per la presentació de sol·licituds per optar al nomenament dels càrrecs de Jutge de Pau Titular i Suplent d’aquest municipi.
Sils, 3 de febrer de 2010

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació d’uns padrons fiscals
Exercici: 2010 Bop: 35-0 Edicte: 2235 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació d’uns padrons fiscals
AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a 2010
Exercici: 2010 Bop: 35-0 Edicte: 2234 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a 2010
AJUNTAMENT DE SILS Edicte de convocatòria per al nomenament del càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2010 Bop: 33-0 Edicte: 2084 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de convocatòria per al nomenament del càrrecs de jutge de pau titular i substitut
AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’un reglament
Exercici: 2010 Bop: 33-0 Edicte: 2050 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’un reglament
DEPARTAMENT DE TREBALL Serveis Territorials a Girona Resolució de 19 de gener, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de l’Acord regulador de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Sils per als anys 2009-2011 (codi de conveni 1702522)
Exercici: 2010 Bop: 30-0 Edicte: 1791 DEPARTAMENT DE TREBALL Serveis Territorials a Girona Resolució de 19 de gener, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de l’Acord regulador de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Sils per als anys 2009-2011 (codi de conveni 1702522)

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/edictes.aspx

25 02 2010
.Plantilla personal
AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a 2010
Exercici: 2010 Bop: 38-0 Edicte: 2623 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a 2010
AJUNTAMENT DE SILS Edicte de notificació de resolució de la Junta de Govern
Exercici: 2010 Bop: 37-0 Edicte: 2393 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de notificació de resolució de la Junta de Govern
24 04 2010
.Taxes 2010

Taxes 2010, sense quantificar, de gual i de mercat:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2010/74/201074005307.pdf

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Més taxes:

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/OrdenancesMunicipals.aspx

1 10 2010
PUDORS I INSECTES

(…)

Ordenar a la Sra. … que en el termini de QUINZE DIES procedeixi a retirar o netejar els dipòsits d’uralita i PVC que es troben instal·lats a la part posterior de la finca situada al carrer Rocacorba… ja que l’aigua estancada provoca males olors i el creixement de plagues d’insectes.

(…)

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2010/190/20101900013783.pdf

24 03 2011
CONTRACTACIÓ SERVEI RECOLLIDA...

Edicte d’aprovació del plec de clàusules i licitació d’un contracte de serveis

Per acord del Ple ordinari del 3-març-2011 i per mitjà del present anunci s’aprova el Plec de clàusules per a la Contractació del servei de Recollida de diverses fraccions de residus municipals, neteja viària i altres serveis complementaris:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2011/58/20115803817.pdf

27 05 2011
.Bloc

SILS AL BOP

AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre l’aprovació inicial de la Modificació de les Bases de Beques per estudis
Exercici: 2011 Bop: 102-0 Edicte: 7174 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre l’aprovació inicial de la Modificació de les Bases de Beques per estudis

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2011/102/201110207174.pdf


AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre l’exposició pública del compte general corresponent a l’exercici 2010

Exercici: 2011 Bop: 101-0 Edicte: 7155 AJUNTAMENT DE SILS Edicte sobre l’exposició pública del compte general corresponent a l’exercici 2010

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2011/101/201110107155.pdf

AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2011 Bop: 100-0 Edicte: 7072 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2011/100/201110007072.pdf

11 07 2011
CONTRACTE RECOLLIDA

Per acord del Ple extraordinari del 8 de juny de 2011 s’adjudicà Contractació del servei de Recollida de diverses fraccions de residus municipals, neteja viària i altres serveis complementaris…

Adjudicació: 8 de juny de 2011, Contractista: A J Ruz SL.

Font: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pd​f/2011/131/201113109215.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: