Ple 4 març

6 03 2010

Ple municipal: dijous 4 de març de 2010. D’acord amb informacions d’altres blocs de Sils, en el ple es va parlar del sou de l’alcalde, d’un polèmic ús d’un despatx municipal, del dia internacional de la dona i d’una petició veïnal de modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament (NN.SS. o NSP) que afectaria la “zona 3, suburbana, eixample”. El grup de l’alcalde (IdS) hauria votat en contra d’aquesta petició, aprovada per la resta de grups. IdS voldria aprovar el projecte del POUM, mentre la resta (AMS, ICV i CiU) no tendrien tanta pressa. Mentre el POUM no s’aprovi, l’urbanisme silenc es regeix per les Normes Subsidiàries, que en el cas del Nyap van ser aplicades de manera tan sui generis per part de tècnics i polítics locals que els veïns han portat el cas als tribunals, mentre l’ajuntament paga advocats externs ben remunerats per a sortir-se’n buscant noves estratègies o estratagemes.

En temps de sequera informativa, agraïm als altres blocs de Sils la tasca de difondre allò que es debat als plens del nostre ajuntament democràtic. Reproduïm un document publicat a d’altres blocs silencs :

Més informació: Comentaris

Font: La Veu de Sils

Caràcter : Ordinari.
Hora : 19.30 hores.
Lloc : sala de sessions de l’Ajuntament.

.
ORDRE DEL DIA
.
I.- PART RESOLUTIVA
PROPOSTES DE SECRETARIA :

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte de decrets i acords de Junta de Govern Local.
3.- Explicacions de les gestions, reunions i actes que l’alcalde i regidors han participat.
.
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

4.- Adjudicació provisional contractació servei de neteja diverses dependències municipals
5.- Moció Dia Internacional de la Dona
6.- Aprovació Estatuts Consorci Transport Públic de l’Àrea de Girona
7.- Encàrrec redacció projecte de Biblioteca i Arxiu municipal / Consell Comarcal de la Selva
8.- Torn de paraules
.
Font: http://webspobles.ddgi.cat

Anuncis

Accions

Informació

5 responses

5 03 2010
.Com va anar el ple?

viernes 5 de marzo de 2010

En el Pleno Municipal del día 4 de marzo, hubo un choque de trenes entre el portavoz del Equipo de Gobierno de IDS-PM-PSC, Martí Nogué, Alcalde de Sils y del Portavoz del Primer Grupo de la Oposición Francisco Anoro de CIU.

Todo vino presuntamente por los terrenos donde se va a ubicar la nueva biblioteca de Sils ya que actualmente el Ayuntamiento, de Sils no dispone de ningún otro terreno municipal para ubicar la nueva biblioteca.

¿Al no ser que con el nuevo POUM, que se tiene que aprobar, el cual él actual Alcalde de Sils, estaría loco por presentarlo y que la oposición se lo aprobara, y de paso sus terrenos de Mallorquinas, que con el POUM antiguo, tienen una recalificación más baja, con el nuevo POUM, pasarían a tener una muy buena recalificación y los terrenos del Alcalde presuntamente saldrían muy beneficiados?

La otra gran cabeza pensante del Equipo de Gobierno de IDS-PM-PSC, y tercer teniente de alcalde, y Concejal de Cultura y alguna cosa más, Carlos Tabernero, fue posiblemente, quien encendió él petardo que estaba a punto de explotar, a este personaje no se le ocurre otra cosa que decir en el Pleno de ayer que entre todos los grupos municipales, se pusieran buscar un terreno donde ubicar la nueva biblioteca.

Acto seguido presuntamente, el portavoz de CIU, le contesta a la cabeza pensante de IDS-PM-PSC, y tercer teniente de alcalde, que si hay alguien que tiene que dedicarse a buscar dicho terrenos son precisamente el alcalde y el resto del Equipo de Gobierno, ya que para eso están cobrando lo que están cobrando, presuntamente y según el portavoz de CIU, el alcalde sale por unos 3.000,00€ mensuales, el alcalde toma la palabra y le dice al sr. Anoro que lo de los 3.000,00€, es falso ya que él presuntamente cobra 2.000,00€, mensuales y que dedica muchas horas de su tiempo trabajando para el Ayuntamiento, “no faltaría más para eso es usted el Alcalde” .

Acto seguido el alcalde presuntamente, le pregunta al portavoz de CIU , que cuánto cobra el por las dos horas mensuales que le dedica él al Ayuntamiento, de Sils, el portavoz de CIU, le contesta que 700,00€, a continuación presuntamente, el alcalde le reprocha que esta todo el día metido en un despacho del Ayuntamiento de Sils, presuntamente, para sus propios, intereses particulares y posiblemente, para su propio beneficio, y sin preocuparse de nada más de la vida municipal.

Sr. Martí Nogué, alcalde por IDS-PM-PSC, de Sils posiblemente por primera vez le escucho decir una verdad, en la cual usted como Alcalde de Sils reconoce en un Pleno municipal, que hay una Asociación Gastronómica, que tiene un Local propio dentro del Ayuntamiento de Sils.

La cual tiene a su disposición, un despacho, con luz, calefacción, ordenador, folios, teléfono, e internet, a su disposición, diariamente, usted mismo lo ha reconocido en un Pleno Municipal y donde se demuestra presuntamente que en él Ayuntamiento de Sils hay tráfico de Influencia a favor de algunas Asociaciones.

Usted como alcalde de Sils, a otras Asociaciones les pide unos requisitos para poder pedir algún local municipal, sin embargo a otras Asociaciones, usted no les pide los mismos requisitos, y encima presuntamente les da muy buenas subvenciones.

Usted es el único y él verdadero responsable de que este señor tenga despacho y local propio dentro de nuestro Ayuntamiento, y que entre y salga del local del Ayuntamiento cuando él quiera.

Usted mismo ha quedado visto para una más que posible sentencia presuntamente por tráfico de influencia.

Recordarle que él Ayuntamiento de Sils es de todos los ciudadanos y ciudadanas de Sils y no solamente de unos pocos.

Como Presidente de la Asociación de Vecinos de Vallcanera Park, la cual ha sido muy perjudicada por su Gobierno Municipal, interpondré la denuncia correspondiente presuntamente, por tráfico de influencia y de una más que posible, información privilegiada, a favor de ciertas Asociaciones y en contra de otras Asociaciones, que no juegan al juego que ustedes quieren como Equipo de Gobierno.

Publicado por Asociación de vecinos de Vallcanera Park

Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/03/en-el-pleno-municipal-del-dia-4-de.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
jueves 4 de marzo de 2010

Espectáculo vergonzoso en el Pleno del día 4 de Marzo de 2010

El Alcalde de Sils se suelta él pelo y se sube por las paredes en el Pleno del día 4 después de que la Oposición, aprobara por mayoría, la Moción Sobre las N.S.P. Zona III Suburbana Eixampla, i POUM a3.3.

Posiblemente, el Alcalde se está poniendo muy nervioso porque está viendo que se le acaba la Legislatura y no se aprueba el nuevo POUM, que es lo que a él le interesa y donde posiblemente, sus terrenos de mallorquinas, pasarían a tener otra Recalificación más favorables a sus intereses.

Publicado por Asociación de vecinos de Vallcanera Park

Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/03/espectaculo-vergonzoso-en-el-pleno-de.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Document sobre una moció urbanística:

Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/03/espectaculo-vergonzoso-en-el-pleno-de.html

5 03 2010
Anònim

Nosaltres teniem entès que en Xicu tenia el tracte de Cap de l’Oposició i per aixo tenia dret a claus i a despatx amb calefacció, però si utilitza el despatx amb calefacció només per les Cuineres aleshores Les Sevillanes, l’Esbart , la gent del nou club de patinatge … … també tenen dret a despatx amb calefacció, cert?

5 03 2010
paco

Ellos tienen el mismo derecho que los otros grupos municipales y nada más que no es otro que tener un día a la semana y por la tarde, para reunirse el Grupo Municipal, al cual pertenece y nada másssssssssssss.

Y no solamente tienen derechos las sevillanas l’ esbart o el nuevo club de patinaje o la asociación del primer teniente de alcalde, si no todas las Asociaciones registradas en el Ayuntamiento de Sils y con su número de NIF: demasiadas subvenciones y ayudas tienen algunas Asociaciones y otras en cambio no tienen ni subvenciones ni ayudas de ninguna, clase.

5 03 2010
.ICV

divendres 5 de març de 2010
MODIFICACIO NORMES SUBSIDIARIES SECTOR III SUBURBANA EIXAMPLE

PLE ORDINARI 4 MARÇ 2010. MOCIO URGENCIA PRESENTADA I APROVADA PER CiU, AMS, ICV-EUiA-EPM, AMB EL VOT EN CONTRA DE IdS-PM:

Document: http://4.bp.blogspot.com/__49OoDko9yo/S5FJ46XJ8tI/AAAAAAAAAm0/nJEVEG62GuM/s1600-h/SECTOR+III+-+MOD+NORMES.jpg

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/03/modificacio-normes-subsidiaries-sector.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
divendres 5 de març de 2010
8 DE MARÇ AL PLE ORDINARI 4 MARÇ

MOCIO URGENCIA PRESENTADA I APROVADA PER ICV-EUiA-EPM, AMS, CiU.

“8 DE MARÇ DE 2010: DIA INTERNACIONAL DE LA DONA”

Els Grups Municipals ICV-EUiA-EPM, AMS i CiU de l’Ajuntament de Sils

Exposen:
Què aquest 8 de març continuem defensant que les iniciatives polítiques i legislatives han de dirigir-se a tots i cada un dels aspectes de discriminació i violència cap a les dones, que han d’abordar-se amb mesures preventives i transversals, basades prioritàriament en modificar els valors socials que encara permeten i potencien les situacions de desigualtat entre dones i homes.

La conciliació entre la vida laboral i familiar, de moment, encara, no és una realitat. En general, es continua sense compartir equitativament les càrregues familiars i les tasques domèstiques. Per això, no són només necessàries lleis que ho regulin, sinó també, i molt més important, crear una consciència social d’igualtat.

La repercussió que té la crisi al mercat laboral, en el cas de les dones, és cada dia més alarmant. La gran precarietat laboral, la desigualtat salarial i la discriminació per raó de sexe o per l’estat civil de les dones, que condiciona el seu accés a l’ocupació i als llocs de treball estables, ara més que mai es fa patent a tots els contractes que es realitzen a les dones.

El risc per a les dones, en la situació de crisi actual, és una major dificultat per la seva incorporació al mercat laboral, i fins i tot un retrocés en la seva taxa d’activitat (ja de per si molt baixa), i el retorn de moltes a les tasques domèstiques i de cures familiars, el que pot produir una involució.

D’altra banda, els alarmants índexs de pobresa, que afecten amb major rigor a les dones immigrants, més desprotegides, i a les dones grans, amb pensions mínimes o no contributives que no arriben a cobrir les seves necessitats bàsiques, fan més urgent encara el reforçament de l’Estat Social i dels sistemes de protecció.

El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, és la data propícia, perquè aquest Ajuntament mostri veritablement la seva voluntat de posar les bases reals, perquè la igualtat de les dones sigui un fet i no una mera aspiració.
Per tot això, el Ple de l’ajuntament de Sils,:

Retreu a l’equip de govern el incompliment dels acords que es varen aprovar en el ple de març de l’any passat i els reitera i els torna a proposar en el ple d’avui, instant a la seva aplicació i desenvolupament i que de tot això en doni contes en el proper ple ordinari del mes d’abril:

ACORDS APROVATS (PLE DE MARÇ DE 2009):

PRIMER- Implantar i desenvolupar accions i programes locals que fomentin la sensibilització i la plasmació de la igualtat real entre homes i dones.

SEGON- Elaborar un Pla d’igualtat local amb caràcter transversal, en el que s’impliquin totes les àrees municipals. Quina execució i desenvolupament siguin avaluats anualment.

TERCER- Potenciar el moviment associatiu de dones.

QUART- En el termini de tres mesos es presentarà al ple un informe que reculli les gestions realitzades per a donar compliment als punts anteriors.

Sils, 4 de març de 2010.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/03/8-de-marc-al-ple-ordinari-4-marc.html

6 03 2010
.El sou de l'alcalde

Hi va haver picabaralla sobre el sou de l’alcalde?
2.000 € o 3.000 € ?

Les retribucions mensuals que cobren alcalde, regidors i regidores de Sils són aprovades per les juntes de govern. Des de fa mesos, la secretaria municipal ha deixat de publicar a Internet les actes de les juntes de govern, trencant una llarga tradició.

Llegiu:

El sou de l’alcalde i dels regidors:

* Època Nogué: https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/08/07/calculant-el-sou-del-batlle/
* Època Rovira: http://silsdelaselva.bloc.cat/post/6213/158256

Les actes de Sils al Síndic de Greuges de Catalunya:

https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/02/26/les-actes-de-sils-al-sindic/

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: