Centre Cívic, Vallcanera

22 03 2010

Antigues Escoles de Vallcanera

25/03/2010, inauguració del Centre Cívic de Vallcanera. ¿A quins usos es destinarà l’edifici rehabilitat de les antigues Escoles de Vallcanera?. Llegiu els comentaris.

251

230

250

229

228

En temps de l’alcalde Rovira:

2.- 45/07: Sol·licitud desafectació prèvia – Rehabilitació de les Escoles Vallcanera.

Fets : L’Ajuntament de Sils disposa d’un terreny siti a Vallcanera sobre el que es va construir un edifici composat de planta i pis destinat a Escoles públiques, inscrita a favor de l’Ajuntament de Sils en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners en data 28 de juliol de 1955 i corresponent a la finca núm. 1008 de Sils. En l’inventari municipal de béns hi figura aques be en el compte 221, epígraf 121.00009. Des de l’any 1970 aquestes instal·lacions romanen tancades, sense que s’hagin utilitzat des de llavors per cap altra activitat.

El Ple de l’Ajuntament en data 27 de març de 2007 va aprovar inicialment el projecte Rehabilitació Escoles de Vallcanera d’aquesta població, per destinar-lo a activitats de cultural i social. En el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya pel 2007 amb codi 22/2007 i actuació 2007/1054 figura l’obra Rehabilitació de les Escoles Vallcanera.

Per aquest motiu, es preveu procedir a la desafectació com a bé de servei públic, passant a ser la seva qualificació jurídica com a patrimonial o bé de propi, d’acord amb el procediment establert en l’article 203 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya … En data 24 d’abril de 2007 el secretari interventor emet l’informe corresponent …

La Comissió informativa d’afers tècnics proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD : Primer.- Sol·licitar a la Delegació Territorial del Departament d’Educació la autorització prèvia a la desafectació de les Escoles de Vallcanera. Aquest edifici es destinarà a la realització d’activitats culturals i socials, prèvia rehabilitació a càrrec de l’Ajuntament de Sils … Per unanimitat dels vuit membres presents s’aprova aquest acord.

Font: Ple municipal 30 abril 2007

En temps de l’alcalde Nogué:

Nou centre social a Vallcanera

El ple de l’Ajuntament de Sis va aprovar ahir el projecte d’urbanització de l’entorn de l’antiga escola de Vallcanera, que juntament amb les reformes de l’edifici dotarà el barri d’un centre social que previsiblement obrirà les portes a l’inici del 2009, diu l’Ajuntament. El cost d’aquest projecte és de 342.700 euros i està finançat pel Pla únic d’obres i serveis (Puosc) amb 60.000 euros

DdG, divendres 04 de juliol de 2008


Accions

Informació

20 responses

11 03 2009
.Consultori

martes 10 de marzo de 2009
LA PRIORIDAD PARA LA ASOCIACIÓN CENTRO CÍVICO SOCIAL Y CULTURAL DEL VECINDARIO DE VALLCANERA ES UN CONSULTORIO MEDICO EN LAS ANTIGUAS ESCUELAS .

ESTA ES LA PRIORIDAD DE ESTA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL VECINDARIO DE VALLCANERA

La prioridad para la Asociación Centro Cívico Social y Cultural del Vecindario de Vallcanera.

1. Consultorio medico para que tanto las personas mayores, como los niños y niñas de Santa Eulalia de Vallcanera, no se tengan que desplazar a Sils.
2. Donde se les pueda dar unos servicios semanalmente de consultas Médicas entre ellas las de adultos como las de Pediatría como de Enfermería.
3. De esta manera el ambulatorio de Sils estará menos colapsado
4. De esta forma tanto las personas mayores como las madres con hijos e hijas menores no tendrán que depender de nadie para desplazarse al Consultorio.


http://blogdevallcanera.blogspot.com/2009/03/la-prioridad-para-la-asociacion-centro.html

11 03 2009
Victor

“La reforma de las antiguas Escuelas de Santa Eulalia de Vallcanera a quien Beneficiara Presuntamente”

Los vecinos de Vallcanera pensábamos que dichas escuelas una vez reformadas serian para el uso y disfrute tanto para las personas mayores como para los niños y niñas del Vecindario de Vallcanera.

Pero por lo que se be presuntamente será para el uso y disfrute de otro posible enchufada de los de IDS-PM-(PSC)- de Sils.

En la parte superior del edificio y con dinero público de todos los ciudadanos de Sils, han montado un piso de última generación, para darle vivienda gratis alguna posible, enchufada del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sils.

A parte de todo esto hay un personaje en las Comes que esta muy interesado en este local no sabemos porque tiene tanto interés en este local y que es lo que pretende, cuando ellos ya tienen en las Comes un Centro Social.

Los vecinos de Vallcanera tendríamos que hablar con las dos Asociaciones para recoger firmas para que la antigua Entidad Urbanística, que era propiedad de los vecinos de Vallcanera Park, se nos sea devuelta para el uso Asociativo, de las dos Asociaciones.

También los vecinos de Vallcanera tendríamos que reunirnos con las dos Asociaciones conjuntamente para que nos aclaren en que estado se encuentra la liquidación de la Urbanización y para que también nos aclaren el embargo sobre Fincas Mongat de Sils ya que muy pronto saldrá a subasta y a donde ira a parar el dinero de dicha subasta ya que el dinero presuntamente es de todos los vecinos de Vallcanera Park, y no del Ayuntamiento de Sils.

En un momento dado estas dos Asociaciones tendrían que negociar con el Ayuntamiento de Sils tanto el reembolso del dinero de la subasta de Fincas Mongat como el dinero de la Morosidad pendiente a favor de los propietarios de Vallcanera Park.

Porque si hemos estado pagando durante 22 años servicios que tendría que haber estado pagando presuntamente el Ayuntamiento de Sils durante 22 años y no los han pagado. Y nos lo han hecho pagar a los vecinos de Vallcanera Park. Estas dos Asociaciones de Vallcanera Park, lo que tendrían que hacer conjuntamente es reclamar los últimos cinco años de estos servicios que tendría que haber estado pagando el Ayuntamiento de Sils.

Y no dejar pasar más tiempo que es lo que ellos quieren tanto uno como otros y que el abogado que fue contratado durante cuatro años por los vecinos de Vallcanera Park, y nos costo 70.000,00 € a todos los vecinos haga algo más por nosotros y lo menos posible por el Ayuntamiento de Sils.

Lo que no entendemos es que en la Asamblea del 30 de agosto de 2008 se nos digiera por parte del señor Arnau Torres que a los parcelistas, se nos iva a devolver dinero una vez liquidada la Entidad, y unos meses después nos pasan un recibo igualitario de 25 € por parcela para el pago de la recogida de basuras, basuras que se pagaban por coeficiente.

Pero una Entidad disuelta el 30 de agosto de 2008 no puede emitir recibos unos meses después porque presuntamente es una estafa, pero si hay que pagar el servicio de basura que lo pague el Ayuntamiento de Sils con el dinero que nos tienen que devolver a todos los parcelistas de Vallcanera Park.

18 05 2009
Bloc

Més dades sobre la rehabilitació de les antigues escoles de Vallcanera:
~

ACORD
GOV/192/2006, de 17 d’octubre, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007.

Actuació núm.: 2007/1054.
Entitat local: Ajuntament de Sils (Selva).
Títol: Rehabilitació de les escoles de Vallcanera.
Pressupost total: 393.581,15 euros.
Subvenció PUOSC-PG: 99.249,52 euros.

http://www.gencat.cat/diari/4767/06319063.htm

~

PUOSC, Quinquenni 2008-2012

Urbanització entorns antiga escola Vallcanera
Pressupost: 342.700,31 €
Subvenció: 60.000,00 €

Click to access 08_12_selva.pdf


https://silsdelaselva.wordpress.com/2008/02/15/puosc/

6 07 2009
Bloc

Sobre el tema de les Antigues Escoles de Vallcanera i A quins usos es destinarà l’edifici rehabilitat de les antigues Escoles de Vallcanera, podeu comentar aquí

6 07 2009
tino

PREGUNTASELO AL COT

6 07 2009
Dominique

No estan acabes les obres? Estan paral·litzades?
Quin és el problema específic que teniu ara amb les escoles? Hi ha algun problema administratiu o …?

Diguem-ne, el pressupost és alt, però l’edifici potser s’ho mereixia.. Ja n’hi ha prou de perdre caràcter urbanístic en aquest poble.

Trobo excel·lent la idea d’apropar l’espai per les associacions i per les activitats als veïns i no a la inversa.

Mireu l’exemple de Mallorquines, l’espai polivalent al costat del camp de futbol, crec personalment, ha permès que facin coses sense dependre d’horaris i de les altres entitats del centre urbà, sense desplaçament i al costat de casa.

16 03 2010
.Propostes

martes 16 de marzo de 2010

La Asociación de Vecinos y vecinas: Centro Cívico Social y Cultural de Vallcanera Park, hace las siguientes propuestas para las antiguas escuelas de Vallcanera Park, y las hacemos públicas.

ESCUELAS DE VALLCANERA
NUEVOS SERVICIOS MUNICIPALES

El próximo día 21 de Marzo, a las 5 de la tarde, está prevista la inauguración de las “nuevas” escuelas de Vallcanera. A pesar de que los grupos de la oposición lo han reclamado en diversas ocasiones, llegará el día de la inauguración sin que el pleno municipal haya discutido los usos de este nuevo equipamiento.

Adelantamos nuestras propuestas como asociación de vecinas y vecinos, esperando que contribuyan a darle el mejor uso posible, pensando en las personas y las entidades que lo puedan utilizar.

Consideramos que el uso de estas nuevas instalaciones debe ser exclusivamente público.

– Proponemos la programación de actividades sociales, culturales, recreativas y formativas del tipo de las que se programan en el centro cívico de Sils.

– Proponemos poner en marcha un punto de atención municipal directa, que permitiera resolver trámites y asuntos sin tener que desplazarse al Ayuntamiento.

– Proponemos un punto de atención de los servicios sociales municipales.

– Proponemos estudiar la posibilidad de poner en marcha un punto de atención sanitaria.

– Proponemos que en las futuras elecciones se pueda establecer una mesa electoral o que se desplazara la que corresponda a las personas votantes de Vallcanera y Les Comes (elecciones autonómicas, municipales, generales y europeas).

– Proponemos que todo el piso superior quede destinado a sedes de las entidades culturales, recreativas, sociales y vecinales.

– Proponemos que la sala grande de la planta baja se ponga a disposición de la ciudadanía, previa solicitud por parte de alguna entidad legalmente constituida.

Asociación de Vecinos y vecinas. Centro Cívico Social y Cultural, de Vallcanera Park.

El Presidente: Agustín Valdés Herrera.
Publicado por Asociación de vecinos de Vallcanera Park en 18:53

Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/03/la-asociacion-de-vecinos-y-vecinas_16.html

17 03 2010
paco

Me parece pero que muy bien estas propuestas.

22 03 2010
.Inauguració

Dilluns 22 de març de 2010

Sils inaugura la reforma de l´antiga escola de Vallcanera
El nou centre cívic va engegar ahir amb una exposició de l’antiga escola, que va funcionar des del 1929 fins a la dècada dels setanta

L’escola va tirar endavant gràcies a donatius de la família Baster.

SILS | DDG
El centre cívic de Vallcanera de Sils es va inaugurar ahir a la tarda amb una exposició sobre l’antiga escola de Vallcanera. A l’acte hi van assistir l’antiga professora de l’escola, Caterina Alsina, l’historiador Lluís Costa i autoritats polítiques, com la consellera de Salut, Marina Geli, i els alcaldes de Sils i Riudarenes, Martí Nogué i Narcís Colomé. També hi va haver sardanes i repartiment d’ofrenes.
Les primeres notícies referents a l’escola de Vallcanera es remunten a l’any 1919 quan l’Ajuntament obre un expedient que autoritza la construcció d’una escola mixta en aquest barri. Malgrat tot l’escola no es va inaugurar fins l’any 1929, en uns terrenys cedits pels hereus de Rafael Baster.

Aquesta escola va funcionar fins a la dècada dels setanta. Coincidint amb la introducció del transport escolar al municipi, el col·legi es va tancar i tot l’ensenyament es va centralitzar al nucli de Sils.

L’escola de Vallcanera va ser un centre de formació d’idees republicanes i de sintonia amb la importància de la instrucció pública. A més a més, el terme de Sils va ser capaç d’inaugurar en menys de quatre anys dos edificis escolars sense cap mena de subvenció oficial. Malgrat això, l’escola va estar sempre marcada per greus problemes econòmics i va tirar endavant gràcies als donatius i suport de les germanes Baster, que van aportar un important contingent de material destinat a condicionar el col·legi el 1933. L’única condició era, malgrat les idees del moment, que “l’ensenyament religiós que es donés als alumnes fos la Religió de l’estat, la Catòlica”.

L’escola va ser sempre un centre mancat de recursos que, amb el temps es va anar degradant. Avui s’ha convertit en un centre cívic per a la gent del barri, perquè torni a ser un centre de formació.

Foto: http://fotos01.diaridegirona.cat/fotos/noticias/318×200/2010-03-29_IMG_2010-03-22_01.05.21__07_1.jpg.jpg

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/03/22/sils-inaugura-reforma-lantiga-escola-vallcanera/394968.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Dilluns 22 de març del 2010, El Punt

Vallcanera recupera l’antiga escola com a centre cívic
Aquest veïnat de Sils inaugura el centre

Foto: El nou centre cívic, ahir en la inauguració. Foto: J.COLOMER.

Desenes de veïns van assistir ahir en la inauguració del centre cívic de Vallcanera, l’edifici de l’antiga escola que s’ha reconvertit en un espai per al poble, després d’anys de degradació. L’alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS-PM), regidors de l’equip de govern, i la consellera de Salut, Marina Geli, van participar en l’acte d’inauguració.

Tot Vallcanera es va bolcar en un esdeveniment tan important com emotiu per al poble ja que, amb la inauguració d’ahir, es va fer realitat una de les reivindicacions més importants dels darrers anys dels veïns de la localitat. L’edifici de l’antiga escola s’ha reconvertit en un centre cívic, amb una inversió d’uns 350.000 euros, complementada per una rehabilitació de l’entorn en què també s’ha destinat una bona quantitat de diners.

La consellera de Salut, Marina Geli, va assistir a aquesta inauguració i va destacar que «l’equipament torna a ser del poble». Geli va fer un joc de paraules i va remarcar que l’època de les escoles continua commovent molts ciutadans de Vallcanera i, a més, va donar la idea d’anomenar l’equipament nou escola cívica.

El moment commovedor

Sens dubte, però, la intervenció que va commoure més i que va provocar els aplaudiments finals de tots els assistents va ser la de la senyoreta Caterina Alsina, que va estar a l’escola durant la dècada dels anys seixanta. Alsina va repassar la seva estada a l’escola, a davant de molts dels qui van ser alumnes seus que se la van escoltar amb atenció i plens d’emoció.

Trenta mil pessetes

Les Escoles de Vallcanera es van construir l’any 1928, van costar 30.200,5 pessetes i es van inaugurar l’any següent, en un acte molt lluït i ple a vessar d’autoritats importants de l’època. L’escola va funcionar fins a la dècada dels anys setanta i, com que coincidia amb la introducció del transport escolar al poble, el col·legi es va tancar, i l’ensenyament es va centralitzar a Sils. A partir d’aquell moment, l’edifici va entrar en una fase de degradació progressiva, fins a la rehabilitació actual.

Darrera actualització ( Dilluns, 22 de març del 2010 02:00 )

Font: http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/150106.html

12 05 2010
.Expo, L'escola rural

EXPOSICIÓ AL CENTRE CÍVIC DE VALLCANERA
Exposició “L’escola rural dels anys 20 als 70”.
Tots els diumenges dels mesos de maig i juny, de 2/4 de 12h a 2/4 de 2h del migdia al Centre Cívic de Vallcanera (antiga escola).

2 06 2010
.Arrendament

Què passa amb l’arrendament de la primera planta de les Escoles de Vallcanera?

Núm. 7963
AJUNTAMENT DE SILS
Edicte d’aprovació del plec de clàusules i convocatòria de concurs per adjudicar un contracte
Atès que la Junta de Govern Local del 26 de maig de 2010 ha deixat sense efecte l’acord núm. 5 adoptat per la Junta de Govern
Local extraordinària de l’11 de maig de 2010 d’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars que regiran l’arrendament
de la planta primera de les Escoles de Vallcanera.

Es fa pública l’aprovació del nou el Plec de clàusules administratives perquè durant el termini de 20 dies es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions que es considerin convenients.

Simultàniament, es convoca concurs públic per adjudicar aquesta contractació.

1.- Objecte del contracte: Arrendament de la planta primera de les Escoles de Vallcanera
2.- Pressupost de licitació: //144.-// € anuals a l’alça.
3.- Termini màxim de la concessió: 5 anys improrrogables.
4.- Termini màxim d’inici: data de signatura del contracte.

5.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs

6.- Consultes i sol·licitud de la documentació:
a) Entitat: Ajuntament de Sils.
b) Domicili: Passeig Sts. Cosme i Damià núm. 2
c) Codi postal i localitat: 17410 Sils
d) Telèfon: 972 16 80 00
e) FAX: 972 85 36 17
f) web: http://www.sils.cat

7.- Garanties de la contractació: La garantia definitiva serà de 600 euros.
8.- Presentació de propostes: vint-i-sis dies naturals comptats després de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
9.- Obertura de propostes: tindrà lloc a la seu de l’Ajuntament, a les 14h. del dia hàbil següent al de la data en què finalitzi el termini de proposicions.

Sils, 27 de maig de 2010
Martí Nogué Selva
Alcalde

Font: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2010/104/2010104007963.pdf

2 06 2010
.Ojo al dato

miércoles 2 de junio de 2010

Alcalde usted les podría explicar a los Vecin@s de Vallcanera Park, la verdadera razón y el verdadero motivo por el cual usted prefiere alquilar la primera planta de las Escuelas de Vallcanera, antes de darle un uso público para los niños y niñas y Vecin@s, de Vallcanera Park.

¿Qué pasa con el arrendamiento de la primera planta de las Escuelas de Vallcanera?

Alcalde no hubiera sido más útil y mejor destinar la Primera Planta de las Escuelas de Vallcanera, para hacer Actividades Sociales y Culturales, y poner una Biblioteca pública con ordenadores con Wifi para los niñ@s y personas adultas, de Vallcanera Park, como lo tienen en el Centro Cívico de Sils.

Y TU QUE OPINAS
Vecin@s de Vallcanera Park, “OJO” al dato ya veremos quienes serán los beneficiados, esperemos que por lo menos se lo alquilen a alguien que verdaderamente este necesitado.

Publicado por Asociación de vecinos y vecinas de Vallcanera Park.

Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/06/usted-nos-podria-explicar-los-vecins-de.html

16 08 2010
PLANTA PRIMERA

Núm. 11655
AJUNTAMENT DE SILS

Edicte d’adjudicació definitiva d’un contracte d’arrendament
Per acord de la Junta de Govern Local extraordinària del 30 de juliol de 2010 es va elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d’arrendament del bé, planta primera de les Escoles de Vallcanera, a Gemma Peña Barranquero.

Es sotmet a informació pública en compliment de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Sils, 2 d’agost de 2010
Martí Nogué Selva
Alcalde

Font: BOP número 152

Click to access 20101520011655.pdf

18 09 2010
ACTIVITATS

Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/09/presuntamente-el-alcalde-socialista-de.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Podeu llegir la polèmica generada per aquest paper a la següent adreça (article i comentaris):

http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/09/presuntamente-el-alcalde-socialista-de.html

19 09 2010
PLANTA 1ª, LLOGER 200 €

Sils lloga per 200 euros un pis del centre cívic de Vallcanera a canvi de fer de guarda
El consistori va obrir un concurs públic i s’hi van interessar vuit persones, tot i que finalment només s’hi va presentar una

L’Ajuntament va decidir tirar endavant la iniciativa, perquè necessitava que algú cuidés el centre cívic.
Foto: Carles Colomer

SILS | E.BATLLE/J.VERA

L’Ajuntament de Sils va decidir llogar com a habitatge la primera planta de les Escoles de Vallcanera i que forma part de l’edifici del centre cívic de la urbanització de Vallcanera Parc. El consistori va posar un preu inicial de 170 euros l’any i finalment s’ha llogat per 200 euros a una persona que s’haurà de convertir en guarda i mantenir aquest equipament a diari.

En concret, els serveis que està obligat a fer el llogater són la neteja de la planta baixa per tal que estigui en condicions i també la neteja dels exteriors de l’equipament, és a dir, escombrar les zones pavimentades i buidar papereres, entre d’altres. També haurà d’obrir i tancar l’equipament. De la jardineria se n’encarregarà la brigada.

Aquesta manera de llogar un habitatge de propietat municipal es va duu a concurs aquest estiu i, segons va informar l’alcalde, entre set i vuit persones s’hi van interessar, malgrat que al final només s’hi va acabar presentant oficialment una persona, que és la que finalment ha estat escollida. La iniciativa va sorgir ja fa temps, com a conseqüència d’una necessitat: cuidar el centre. “A sobre del centre cívic, hi havia un pis d’uns 40 metres quadrats. Vam pensar de remodelar-lo i llogar-lo a una persona que s’encarregués una mica de cuidar el centre”, va explicar l’alcalde de Sils, Martí Nogué. “Necessitàvem que algú se n’encarregués i se’ns va acudir aquesta iniciativa“, va comentar Nogué.

El pis ja ha estat adjudicat i la persona que ha estat escollida s’hi instal·larà en els propers dies. De fet, segons l’alcalde, ja ho hauria d’haver fet, però hi va haver un petit problema amb el parquet que n’ha endarrerit l’entrada. La durada d’aquest contracte d’arrendament es fixa en 5 anys i no serà prorrogable. Quan passi aquest període, l’ajuntament tornarà a fer un concurs públic i la persona que ha estat escollida en aquesta ocasió, també s’hi podrà presentar.

L’Ajuntament és el primer cop que lloga part d’un equipament públic de Sils a una persona per tal que en tingui cura i es tracta d’una iniciativa per ara única. D’altra banda, des del consistori es vol dotar als barris més allunyats d’un centre cívic similar al de Vallcanera. “La nostra intenció és que cada barri pugui tenir un petit local social i polivalent, on es puguin fer activitats diverses”, va afegir Nogué, que va recordar que està previst obrir instal·lacions similars a les Comes i a les Mallorquines.

Sils no és el primer municipi de la Selva que opta per la idea de llogar un habitatge d’un equipament públic a canvi de ser-ne guarda, Anglès ho va anunciar fa uns tres anys, amb la casa del seu cementiri municipal, però finalment, a causa del rebombori mediàtic generat, es va abandonar la idea, almenys durant una temporada.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/09/19/sils-lloga-200-euros-pis-del-centre-civic-vallcanera-canvi-guarda/433262.html

19 09 2010
EL CAS D'ANGLÈS


REPORTAJE
Se alquila vivienda por dos euros
Un Ayuntamiento de Girona arrienda la casa del guarda del cementerio

NATALIA IGLESIAS – Girona – 06/09/2007

Se alquila casa a estrenar, de dos habitaciones con vistas, salón comedor con chimenea, cocina equipada y baño completo. Tranquila y soleada. Su precio: unos dos euros mensuales, aunque el inquilino deberá realizar trabajos de mantenimiento en el entorno. Un auténtico chollo, tal como están los precios de la vivienda, por lo que la oferta ha atraído a muchos candidatos. El único requisito es no ser aprensivo. Y es que las anunciadas “vistas” son una panorámica de nichos, cipreses, tumbas y panteones. Un vecindario tranquilo que incluye una sala de autopsias o un crematorio. La casa en cuestión se encuentra situada en el cementerio de Anglès, apacible localidad de 5.200 habitantes, rodeada de vegetación a 17 kilómetros de Girona.

Los más sarcásticos creen que el sitio ofrece garantías de tranquilidad y de seguridad “únicas”

La adjudicación se hará mediante concurso público y tendrán prioridad los vecinos y los que lleven un mínimo de tres años empadronados en Anglès. Pese a ello, el Ayuntamiento ha recibido peticiones de más de sesenta familias de diferentes puntos de Cataluña e incluso de Galicia, Andalucía, País Vasco, Extremadura y Canarias. “Es increíble. Nos ha llamado gente de toda España y aún no han salido las bases del concurso“, confirma la secretaria de alcaldía, que insiste en que tendrá preferencia la gente del pueblo. “La idea es que el alquiler sea para una familia con bajos ingresos o problemas de exclusión social”, añade.

La iniciativa ha partido del Consistorio, formado por una coalición de CiU y PSC, que pretende un doble objetivo: facilitar el acceso a la casa a una familia y disponer de una persona que se ocupe del mantenimiento de los parterres del camposanto y haga de guarda del recinto. “La brigada municipal no da abasto con tantas zonas verdes, y tendrá un respiro si alguien se ocupa del cementerio”, argumentan.

El éxito ha sorprendido al alcalde, Pere Figuereda, que considera que en la actualidad se tiene una “fobia a la muerte” que contrasta con la “naturalidad” con la que antes se vivía este momento.

Los vecinos de Anglès están divididos, y hay opiniones para todos los gustos. Según Marisa, propietaria del céntrico café de la Rutlla, “se ha hecho mucha guasa en el pueblo con este asunto”. Para algunos es una oferta que no aceptarían nunca. Encuentran “siniestro” y poco “ilusionante” el hecho de irse a vivir entre los muertos. Otros, más sarcásticos, creen que el sitio ofrece garantías de tranquilidad y de seguridad “únicas”. “Los que están aquí son todos conocidos”, dicen. O señalan que hay que tener “miedo de los vivos, no de los muertos”.

En una agencia inmobiliaria del pueblo también hacen broma: “A lo mejor empiezan por alquilar la casa del guarda, y luego se pasan a los nichos, al precio que está todo…”.

La casa de los guardeses del cementerio tiene 60 metros cuadrados y no ha sido habitada nunca, pero está en buen estado y mejorará mucho su aspecto con una capa de pintura. Más crítico es el grupo municipal en la oposición, el PAU (Per Anglès Units), que considera que se han de realizar mejoras para entrar a vivir. El PAU apunta reformas “básicas”, como conectar la vivienda a la red de agua potable, ya que hasta ahora se abastece con un pozo, o construir una fosa séptica para solucionar el capítulo de saneamiento.

El concejal de Urbanismo, Josep Santané, asegura que ya tienen en cuenta las mejoras, pero que hasta la fecha no suponen “ningún problema”, ya que aún no hay nadie en la casa y todavía falta redactar las bases del concurso público.

La convocatoria verá la luz “en breve”, según la alcaldía, que concreta la fecha. Muchas familias han visto en la iniciativa una solución a sus dificultades para acceder a una casa, aunque ésta parezca salida de las páginas de Edgar Allan Poe.

Font: http://www.elpais.com/articulo/ultima/alquila/vivienda/euros/elpepuult/20070906elpepiult_1/Tes

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Vídeo:
http://www.20minutos.tv/videoplayer/wamYniGmiY/

23 09 2010
CERTA O FALSA?

CERTA O FALSA?

És certa o falsa l’acusació que fa el bloc de Vallcanera i que fa referència a les activitats que es volen fer en el Centre Cívic de Vallcanera?:

“Lamentable la actuación de la Asociación de Vecin@s de Santa Eulalia de Vallcanera, la cual obliga a los padres, madres, y a sus hijos/as, y a quien quiera hacer algún cursillo o actividad, a asociarse, a la misma si quieren hacer los cursos y si no se asocian a la misma, no pueden hacer el curso. ”

Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/09/presuntamente-el-alcalde-socialista-de.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Llegiu també:

Vallcanera:
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/06/22/vallcanera/

23 09 2010
MAL ROTLLO I REGIDOR COT

dijous 23 de setembre de 2010
VALLCANERA – MAL ROTLLO AMB EL CURSOS I EL TINENT D’ALCALDE

Instancia entrada el 23 de setembre 2010, amb nº 3136

INSTÀNCIA GENERAL

En Alberto Miralles Güell, amb el DNI núm , com a portaveu del grup municipal ICV-EUiA-EPM,amb domicili al carrer Cosme i Damia nº 2, Població Sils, codi postal 17.410

EXPOSA :

En relació amb els cursos de formació que s’estan oferint a la ciutadania de Sils aquest dies, en concret els que organitzxa la AA.VV. Sta. Eulàlia de Vallcanera amb el suport de l’Ajuntament de Sils, hem tingut coneixament dels següents fets:

El pasat dia 17 de setembre, varies persones es varen presentar al centre cívic de Vallcanera per fer les inscripcions a diferents cursos.

El Sr. Joan Cot, tinent d’alcalde d’aquest ajuntament, que parlava en nom de la AA.VV. de Sta. Eulàlia, els hi va dir que per inscriure’s als cursos tenien que fer-se socis de la seva associació i sinó no els inscrivia, com així va ser.

Adjunto noms i DNI de les persones que avalan i donen fe d’aquesta increïble actuació del tinent d’alcalde Joan Cot, membre del govern en minoria de IdS-PM, que no ha trobat altre manera de fer proselitisme de la seva AAVV que la del engany i la mentida.

Noms de les persones que donen fe del que s’exposa i que es posen a la vostre disposicio :

Agustin Valdes Herrera, DNI
Xoan Moreno Losada, DNI
Eva Gonzalez Marin, DNI
Jenifer Martin Casas, DNI
Juanjo Jose Garcia Juan DNI
Cristina Rodriguez Jimenez, DNI

Val la pena afegir que en cap lloc de la publicitat dels cursos apareix aquest caràcter exclusiu de que els cursos només son per les persones afiliades a la AA.VV Sta Eulàlia, tal i com deia el Sr. Joan Cot.

Que la inscripció a la AA.VV. encareix notablement el cost del cursos, significant una publicitat enganyosa en el que apareix implicat el propi Ajuntament.

Que es encara mÉs lamentable que aixo es doni en un context de greu crisi econòmica amb cursos, com informàtica o manteniment terapèutic, que poden ser un ajut per troBar ocupaciÓ.

Com anomenar el que aqui s’exposa, un frau i/o una forma d’enriquiment il•licit ?? No te el Sr. Joan Cot altre manera d’ aconseguir afiliacions per la seva AA.VV ??

Adjuntem escrit d’oferta dels cursos a Vallcanera.

per la qual cosa

DEMANA :

En primer lloc, a l’alcalde i al secretari de l’ajuntament: si estaven assabentats d’aquesta actuació de la AAVV de Sta Eulalia i del seu representant i tinent d’alcalde Sr. Joan Cot, en la seva pretensió de que els cursos que organitzen amb el suport de l’ajuntament son exclusivament per les persones afiliades a la AAVV de Sta Eulàlia de Vallcanera.

En segon lloc, si l’alcalde i secretari de l’ajuntament avalan i aproven aquesta actuació de la AAVV de Sta. Eulàlia, en concret: que els cursos siguin exclusivament pers persones afiliades a la AAVV de Sta Eulàlia de Vallcanera, tal i com pretén el Sr. Joan Cot.

En tercer lloc, si resulta que efectivament els cursos no han de ser en exclusiva per les persones afiliades, demanem un actuació des de l’ajuntament instant a l’AAVV de Sta. Eulàlia de Vallcanera a tornar a iniciar els tràmits per la inscripció als seus cursos, fent les coses com correspon amb uns cursos que tenen el suport de l’ajuntament, sense imposicions i sense discriminacions.

La qual cosa espera obtenir.

A la espera de la seva resposta, el saludo atentament

Sils, a 20 setembre de 2010 .

IL.LM. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SILS

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/09/vallcanera-mal-rotllo-amb-el-cursos.html

27 09 2010
Luis

Hay algunos vecinos y vecinas de Sils, que se están quejando de que el Equipo de Gobierno Municipal, de IDS- PSC no les contestan a los registro de entradas que han hecho ellos con algunas quejas, la actitud de estos señores es intolerable, como unos incompetentes pueden estar al frente de este Ayuntamiento.

7 03 2011
I ♥ RIURE

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: