50 % Extraordinaris !

13 04 2010

El 50 % dels plens municipals de Sils durant els anys 2009 i 2010 han estat extraordinaris. A més del tema de les indemnitzacions, cal esmentar la qüestió de la participació ciutadana. A diferència dels ordinaris o normals, al final dels plens extraordinaris no hi ha precs ni preguntes ni per part dels regidors i regidores ni per part dels ciutadans assistents. Aquests plens no afavoreixen, gens ni mica, la participació ciutadana.

No podem comptabilitzar quantes reunions extraordinàries ha fet la junta de govern local (IdS): malgrat la importància dels temes tractats en aquestes reunions, darrerament s’han deixat de publicar, al web municipal, les ordres del dia i les actes de les juntes de govern de Sils.

Un ple mensual o un ple cada dos mesos?: Llegiu el debat dels regidors de Sils, el juliol de 2007, clicant aquí.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
CONVOCATÒRIES:

2010

2009

Font: Secretaria de l’Ajuntament de Sils

Anuncis

Accions

Informació

2 responses

13 04 2010
.Periodicitat dels plens

Un ple al mes o un ple cada dos mesos?

El debat de juliol 2007

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI, 4 JULIOL 2007.

Fent seguiment de l’ordre del dia del ple, us passem a relatar els aspectes que varen ser més rellevants, tenint en compte el retard amb el que es publicaran les actes:

1 – La periodicitat dels plens.

L’alcalde va proposar fer un ple ordinari cada dos mesos. ICV – EUiA va proposar un ple ordinari cada mes. Es porta a votació la proposta d’ ICV – EUiA. Amb el resultat de 2 vots a favor (ICV- EUiA) i 9 en contra (CiU, AMS, IdS).

Amb les dues abstencions d’ ICV-EUiA, es va acordar fer un ple ordinari cada dos mesos.
Varen quedar recollides les propostes d’ ICV-EUiA de donar publicitat a les convocatòries dels plens, de publicar les actes de totes les reunions (plens, junta de govern, comissions informatives, …) a la Web municipal i en els taulers d’anuncis públics municipals.¨
Font: La Veu de Sils
http://laveudesils.blogspot.com/2007/07/resum-del-ple.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

L’Alcaldia proposa al Ple el següent acord
ACORD :

Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, tindran lloc el primer dijous no festiu de cada dos mesos a les 19.30 hores, en la Sala d’Actes de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.

Segon.- Facultar a l’Alcalde per suspendre, posposant o avançant la realització dels Plens ordinaris, quan això no menyscabi la gestió d’assumptes municipals, si aquest coincideix amb un dia festiu o dins d’un període vacacional.

Tercer.- Amb caràcter excepcional queda fixat que la primera sessió plenària de caràcter ordinari es celebrarà el proper dia 6 de setembre de 2007.

Quart.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors, pel seu coneixement i efectes.

Debat :

Alberto Miralles d’ICV-EUiA-EPM manifesta que:

– L’ordre del dia del Ple hauria de donar-se a conèixer amb suficient antelació i amb els mitjans adients per tal de promoure la major participació de la població en els assumptes públics.

Creu que el Ple ordinari hauria de tenir una periodicitat mensual per propiciar la participació i transparència.

– L’acta de Ple hauria de ser publicada a la web i al tauló d’edictes per donar a conèixer les decisions d’aquest.

– També creu que els divendres podria ser més bon dia que el dijous, per què la gent pogués assistir i afavorir la participació municipal.

L’Alcalde, Sr. Nogué diu que es farà el possible per donar a conèixer i amb antelació suficient la convocatòria del Ple a la web. L’acta ja es penja a la web i al tauló d’anuncis.

En relació al dia de celebració del ple, tots el grups es mostren disconformes a la proposta d’ICV-EViA-EPM.

– Pel que fa a la proposta de fer el Ple ordinari amb caràcter mensual, entén que s’ha passat de 3 mesos que és com es feia a l’anterior legislatura a dos, i que cada mes pot ser no hi hauria assumptes a tractar, i si així fos, es convocaria un ple amb caràcter extraordinari.

Seguidament es sotmet a votació la proposta d’ICV-EUiA-EPM de cambiar el dia de celebració al dijous i la frequència de celebració resultant rebutjada per nou vots en contra d’IdS-PM, CiU i AMS-AM i 2 vots a favor d’ICV-EUiA-EPM.

Votació :

Es sotmet a votació la proposta de l’Alcaldia, resultant aprovada per nou vots a favor d’IdS-PM, CiU i AMS-AM i 2 abstencions d’ICV-EUiA-EPM.

Font: Acta del ple (al juliol 2007 es publicaven, íntegres; actualment, només es publiquen uns extractes no se sap si retallats o bé censurats, sense els debats dels regidors ni el detall de les votacions)

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesPlens/AP_040707_SE.pdf

17 06 2010
.No està convocat

Democràcia local
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Seguint la tendència dels darrers trimestres: Hi haurà ple extraordinari el mes de juny?De moment no està convocat:

CONVOCATÒRIES:

2010

2009

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/ActesPlens.aspx

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Respecte a les juntes de govern no es publica al web municipal ni la data ni l’ordre del dia ni l’acta d’acords; tampoc si són ordinàries o extraordinàries:

Secretisme o transparència?,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/11/02/secretismeotransparencia/

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: