Biblioteca

28 05 2010

Nou i polèmic projecte valorat en 1.580.977,11 € . Malgrat que es tracta d’un projecte d’interès general, no el podrem consultar al web municipal. Interessats: passeu per l’ajuntament en horari d’oficina. A l’extracte de l’acord, la secretaria municipal no fa constar qui va votar a favor i qui en contra, ni el debat que hi va haver entre els regidors.

La Biblioteca de Sils

i el projecte de nova Biblioteca i nou Arxiu Municipal

Informació:


Anuncis

Accions

Informació

7 responses

28 05 2010
.Biblioteca actual


Foto: M. Cantó (Arxiu de Sils)

La biblioteca de Sils va entrar a formar part de les biblioteques públiques de Catalunya l’any 1935, però ja anteriorment l’Ajuntament disposava d’una subscripció a l’Enciclopèdia Espasa. L’any 1935 amb la formació d’aquesta nova biblioteca, es van fer una sèrie de compres de llibres i de donacions, per exemple les de Francesc Cambó i Joan Estelrich, actualment pertanyents en el Fons Antic repartit entre la Biblioteca i l’Arxiu Municipal. Entre els llibres que va incorporar la Biblioteca s’hi poden trobar els Manuals Gallach d’Espasa-Calpe, part de la Col·lecció Barcino o de la Biblioteca Literària, volums de la col·lecció de Clàssics grecs i llatins de la fundació Bernat Metge, entre d’altres. Després d’aquests inicis i amb l’augment
del fons de llibres, la Biblioteca rebé el nom de Jaume Marquès i Casanovas, en honor de l’erudit canonge gironí que havia iniciat algunes investigacions sobre Sils, fet que passà força desapercebut per a la població.

Actualment i després de diversos canvis, aquesta passà a formar part de la nova seu de l’Ajuntament, construïda l’any 1989. D’aquesta manera, disposà d’uns 115 m2 i amb una capacitat de més de 15.000 volums. Així doncs, la Biblioteca Municipal compte amb una col·lecció de llibres i material audiovisual i sonor, periòdicament ampliat amb un criteri de selecció. Aquest material es troba perfectament classificat i catalogat, ràpidament localitzable a partir d’uns fitxers. A més a més, per a tot aquell que vulgui saber quines són les novetats bibliogràfiques que rep la biblioteca i les recomanacions, són publicades al Quadern de Sils. També, amb les noves tecnologies, la biblioteca disposa de connexió a la xarxa web per a tot aquell consulta. La biblioteca és de titularitat municipal i està integrada al Sistema de Lectura Pública de Catalunya

RECURSOS BIBLIOTECA

FONS

Que hi podeu trobar en el nostre fons?
Actualment tenim:
Més de 9.000 llibres de totes les temàtiques
Vídeos i CD
Dos diaris (El Punt i Diari de Girona)
Una trentena de revistes de temàtica molt diversa

El DOGC i el Butlletí de la Província de Girona

Tot aquest material s’incrementa periòdicament amb l’adquisició d’obres bàsiques i novetats editorials

Com està ordenat el fons bibliogràfic?
El fons bibliogràfic està ordenat segons la matèria de que tracten els documents

Com el podeu consultar?
Podeu consultar el nostre fons a partir del catàlegs (fitxers ordenats segons la CDU) o a internet a través del Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública. Si a la biblioteca no trobeu la informació que cerqueu podeu consultar el Catàleg col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i localitzar el document en un altre biblioteca i en cas de disponibilitat sol·licitar-lo en préstec interbibliotecari

http://www.gencat.es/slp/vtls/catalan/vtls-basic.html

SECCIONS : UN ESPAI PER A CADA COSA

Secció de referència:
Aquí localitzareu les enciclopèdies, diccionaris, anuaris

Secció adults:
La secció disposa de llibres de totes les matèries i d’una nombrosa col·lecció d’obres literàries que abasta des dels clàssics fins les darreres novetats

Col·lecció local:
En aquesta secció s’aplega tot tipus de material relacionat amb el nostre poble

Secció d’informàtica:
Actualment tenim dos PC, un per fer treballs i l’altre per connectar-vos a internet

Hemeroteca:

Podeu trobar la premsa diària i les revistes de temàtica diversa (esports, salut, moda, divulgació científica…) les quals podeu demanar en préstec La biblioteca està subscrita al DOGC i al Butlletí de la Província de Girona

SERVEIS : QUE US PODEM OFERIR ?

Informació:
La biblioteca és un centre local d’informació i us podrà assessorar sobre: – del seu funcionament i del fons que disposa – de la possibilitat de préstec interbibliotecari – informació municipal diversa.

Consulta:
Tothom pot accedir lliurament a la biblioteca i consultar el seu fons sense cap tipus de requisit

Préstec:
Pel sol fet d’haver omplert la fitxa de soci us podeu endur a casa gratuïtament la major part del material de la biblioteca Estan excloses de préstec les obres de referència i la col·lecció local El període de préstec és de 15 dies i una setmana per vídeos i CD. Les revistes us les podeu emportar una setmana sempre que siguin les enrederires

Guies de lectura:

En aquesta pàgina trobareu: – Les guies de lectura a les pagines web del Sistema de Lectura de Girona : http://www.ddgi.es/slpg /guies.htm  -i puntualment les guies que crea la pròpia biblioteca Novetats: En aquesta pàgina trobareu el llistat de les darreres adquisicions bibliogràfiques

Connexió a internet:
Des de la biblioteca podreu navegar per la xarxa i rebre/enviar correu electrònic Es cobrarà un preu mòdic de connexió

HORARI TOT L’ANY:

De les 17 a les 20 h

El mes d’Agost tancat per vacances

Responsable: ANNA Ma PUEYO RASET
Adreça : Cosme i Damià, sn
17410-SILS (Girona)
Telèfon : 972.168200

e-mail : biblioteca@sils.cat

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/pages_LeftMenu/biblioteca.aspx

28 05 2010
.Projecte polèmic

El projecte de nova Biblioteca i nou Arxiu municipal genera polèmica entre els grups polítics representats a l’Ajuntament de Sils:

1. Ple municipal de 6 maig 2010:

On anirà la nova biblioteca municipal?. L’alcalde diu que no hi ha més terrenys d’equipaments que els de l’altre costat de l’Estació de la Renfe. L’Anoro diu que és un lloc molt lleig, a l’altre costat de la via, amb les escoles i els estudiants de Sils a una banda i la biblioteca a l’altra. Més tard, un ex-regidor assegut entre el públic li recriminarà a en Miralles el seu vot a favor de la proposta del grup de l’alcalde, argumentant que aquell descampat de l’Estació és un bon lloc per a fer-hi aparcaments i fires, i que s’han de consolidar obres i serveis ja existents en lloc de fer-ne de nous. En Miralles diu que si la zona de la grua, a l’altre costat de l’Estació, és zona verda, doncs com és que s’ha convertit en un aparcament. A en Manzano d’AMS tampoc li agrada la ubicació de la nova biblioteca. L’alcalde acusa CiU d’haver deixat tan poc espai municipal per a equipaments, quan ells governaven el poble durant més de 20 anys.

Font: https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/05/06/ple-6-maig/ [Que no consti en acta]

2. ICV, a favor de la nova ubicació:

NOVA BIBLIOTECA I ARXIU MUNICIPAL
Raons a favor del projecte de la nova biblioteca i arxiu municipal

Veïns i veïnes de Sils,

Al inici de la legislatura, en el ple de 19 de desembre de 2007, l’equip de govern en minoria de Ids-PM, va presentar pel PUOSC (Pla Urbanístic d’Obres i Serveis de Catalunya 2007 – 2011) un projecte faraònic ubicat als terrenys de l’estació. Es tractava d’una obra de grans dimensions, que contemplava un auditori, una biblioteca i un taller de cuina. En total tres edificis en linea, de quasi mil metres quadrats cadascun d’ells i un pressupost total de més de quatre milions de € (fase 1 – 2.406.795.70 € i fase 2 – 1.708.657 €). Aquesta proposta inicial va ser aprovada amb el vot favorable de IdS, CiU i AMS.

ICV-EUiA-EPM vàrem ser els únics que no varem votar a favor, perquè consideràvem que hi havien altres prioritats, per nosaltres la construcció d’un “Centre de dia” per la gent gran, que per cert era al programa electoral de tots el grups municipals, com també que la despesa del projecte faraònic era desorbitant, tenint en compte la crisi econòmica que se’ns avenia. El nostre projecte de centre de dia va ser rebutjat pels altres grups.

Els temps ens va donar la raó, la crisi ens tocava directament, les partides per les subvencions es varen reduir i el projecte faraònic no es podria desenvolupar. Calia pensar en un projecte de tamany més assumible i assequible.

La nova proposta que és a sobre la taula mante només la biblioteca, però a més a més, es guanya rendibilitat perquè incorpora també la ubicació de l’Arxiu Municipal, que actualment es troba en un local de lloguer.

És un sol edifici, de quasi mil metres quadrats i un cost d’un milió i mig d’€, dels quals seran subvencionats aproximadament un milió, entre el PUOSC i el pla nacional de biblioteques de la Generalitat. El cost a pagar a càrrec dels pressupostos del 2011 seria de mig milió d’€, però com que les subvencions del PUOSC ho permeten, es podrien buscar més subvencions fins arribar al 90% de cost total del projecte si fos possible.

Es a dir, podem arribar a tenir un equipament cultural de primer ordre, amb un cost pel poble només del 10% del projecte si tot va bé i no perdem el tren per tirar-lo endavant.

Per tot això,

– Davant de la reconversió del projecte en un de més assequible per la nosstra situació econòmica.
– Davant de la pèrdua de subvenció de la Generalitat en el cas de no aprovar-ho ara.
– Davant del dubte d’assegurar més endavant altra partida de la Generalitat, per l’esdevenir de la pròpia crisi.
– Davant de que actualment els terrenys de l’estació, són els únics terrenys municipals, destinats per equipaments i no em tenim d’altres ara mateix.
– I davant de que tots aquests condicionants, i del plaç de presentació del projecte només fins a finals de mes, el nostre grup varem pensar que no podíem deixar passar l’oportunitat i perdre una biblioteca, un important equipament cultural en bones condicions pel poble.

ICV-EUiA-EPM vàrem votar Si a la proposta del projecte de la biblioteca, mentre que CiU va votar en contra i AMS es va abstenir.

Possiblement l’emplaçament no sigui del gust de tothom, però es l’únic que tenim. Tenim un poble que va creixent, els veïnats de Vallcanera, les Comes, Mallorquines, la Urbanització King-Park i altres veïnats, com la Barceloneta i el Massabé, avui ja representen més de la meitat de la població de Sils. Població que ha de desplaçar-se obligadament, si vol accedir a qualsevol equipament del poble. Aspecte que també vàrem valorar, ja què la futura biblioteca disposarà d’un aparcament públic que facilitarà el seu accés.

L’estació és potser el punt més neuràlgic del poble, a l’any passen més d’un milió de passatgers/es, és clar que no tots són de Sils, però molta joventut universitària i els treballadors/es de Sils que agafen el tren diàriament, podran accedir amb més facilitat als equipaments culturals que suposarà la nova biblioteca. Creiem que és altre aspecte a valorar positivament.

La construcció d’un pas soterrat per sota de les vies del tren, previst per aquest any, que serà un pas peatonal per creuar de forma segura les vies del tren, permetran un fàcil i segur accés fins a la nova biblioteca.

La Generalitat ha de fomentar i garantir les Biblioteques Escolars, la que cada centre escolar públic ha de tenir en bones condicions per tal de que des de les escoles i l’Institut es treballi l’hàbit de la lectura.

Mentre que l’Ajuntament, ha de fomentar i garantir la Biblioteca Municipal també en les millors condicions possibles, perquè no podem obviar que altra de les seves funcions és la de facilitar i fomentar la cultura a la ciutadania de Sils.

Ara acabem de aprovar el projecte. L’any vinent tocarà incloure les partides pressupostaries per fer-ho possible.

Albert Miralles Güell i Cristina Simó Alcaraz.
Grup municipal ICV-EUiA-EPM de Sils.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/05/biblioteca-nova-i-arxiu-municipal.html [dijous 27 de maig de 2010]

28 05 2010
.BOP i DOGC

Malgrat que es tracta d’un projecte d’interès general, no el podrem consultar al web municipal. Interessats: passeu per l’Ajuntament en horari d’oficina…

Núm. 7606
AJUNTAMENT DE SILS
Edicte sobre aprovació inicial d’un projecte d’obra

Es sotmet a informació pública que per acord del Ple ordinari del 4 de març de 2010 es va aprovar inicialment el projecte de l’obra Construcció de biblioteca i arxiu municipals, pel termini de trenta dies comptats des d’endemà de la darrera data de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Sils, 25 de maig de 2010

Martí Nogué Selva
Alcalde

Font: BOP 102, 28 de maig 2010
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2010/102/2010102007606.pdf

Font: DOGC
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5638/10141085.pdf

28 05 2010
1.580.977,11 €

EXTRACTE ACORDS SESSIÓ DE PLE
Ple ordinari núm. 5/2010 de data 06/05/2010

– Aprovació inicial projecte Construcció biblioteca i arxiu municipals, Exp 2010/503.

ACORD :

Primer.- Aprovar inicialment el projecte Construcció de biblioteca i arxiu municipals d’aquesta població, redactat per Serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva amb un pressupost de //1.362.911,30//€ més //218.065,81// euros d’IVA.

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública en el tauló, al B.O.P. de Girona, al D.O.G. i a la pàgina web per un termini de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci; durant els quals, els interessats podran examinar i formular les al·legacions que estimin pertinents.

Tercer.- Acceptar la normativa del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (2008-2012) i les ajudes per finançar l’obra Construcció de biblioteca i arxiu municipals.

Quart.- Que aquesta Corporació considera que té garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar com a directors facultatius de les obres a: Salvador Jubany Viader, arquitecte municipal, Jordi Gil Tor, enginyer municipal i a Fátima Ramos Plaza, arquitecta tècnica municipal.

Cinquè.- Aquesta Corporació local es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.

Sisè.- Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys i del serveis, així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/100506Plweb.pdf

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Nota de la redacció:

Qui va votar a favor i qui en contra?

A l’hora de redactar aquest “extracte”, la secretaria municipal NO fa constar quins regidors i regidores han votat a favor, en contra o s’han abstingut. Ignorem per què s’amaga aquesta informació.

Tampoc es recullen els debats que fan els regidors sobre els temes de l’ordre del dia, d’interès municipal. També ignorem per què s’amaga aquesta informació.

9 06 2010
.DdG

Sils farà una nova biblioteca arxiu per esponjar les dependències municipals

SILS | JORDI VERA
L’Ajuntament de Sils va aprovar en el darrer ple el projecte de la futura biblioteca-arxiu del poble, que ha de servir per esponjar les dependències municipals. El projecte es va aprovar amb els vots a favor del govern municipal i ICV i en contra de CiU.
La futura infraestructura s’ubicarà en uns terrenys considerats d’equipaments a la zona del moll de càrrega de l’estació. Tindran una superfície total d’uns 1.200 metres quadrats i acolliran la biblioteca municipal i l’arxiu, que actualment es troba en un altre edifici de lloguer.
Segons els responsables de l’Ajuntament, de moment s’ha fet l’aprovació del projecte, però les obres no començaran fins l’any vinent. El projecte té un pressupost total d’un milió i mig d’euros, aproximadament, dels quals un milió s’obtindrà gràcies a una subvenció del Pla d’Obres i Serveis del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. La resta del pressupost anirà a càrrec del consistori.
El trasllat de la biblioteca permetrà a l’Ajuntament guanyar espai en les seves dependències, ja que, segons l’alcalde, s’havien quedat petites. “L’antiga biblioteca està a l’Ajuntament, però ara se’ns ha quedat petit. Necessitem aquelles instal·lacions per a les dependències municipals”, va explicar l’alcalde de Sils Martí Nogué.
Segons Nogué, la nova obra és beneficiosa per dos motius: per guanyar espai a l’Ajuntament, però també perquè es deixarà de pagar el lloguer de l’edifici que acull l’arxiu actualment. “Amb la nova instal·lació matarem dos ocells d’un tret com es diu. Guanyarem espai i, alhora, l’arxiu que està en un edifici de lloguer també el traslladarem i així deixarem de pagar uns diners, que en el moment que estem aniran bé”, va afirmar Nogué.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/06/09/sils-fara-nova-biblioteca-arxiu-esponjar-dependencies-municipals/411451.html

29 06 2010
.Silenca

Silenca el día 09-06-2010 a las 10:25:01

Això, això, gastem-nos 1,5 MILIONS D’EUROS (que es diu aviat). “Que surt més económic que pagar un lloguer…”però de quin lloguer estem parlant??? Crec que en comptes de fer més instal·lacions, hauríem de mantenir en condicions les que ja tenim i fomentar el seu ús. No estem pas per llençar els diners d’aquesta manera. Per què no se’ns demana opinió als silencs??

Font: comentari a un article del DdG,
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/06/09/sils-fara-nova-biblioteca-arxiu-esponjar-dependencies-municipals/411451.html

30 06 2010
Tela

Si ens pregunten segurament surt que no es faci, però necessiten apuntar-se alguna obra “important” abans de marxar…

Si tant important és podrien adquirir a un preu raonable l’edificació iniciada darrere de l’Ajuntament per una empresa. És gran i amb força plantes, ben situat i en la situació que es deu trobar l’empresa i la nosa que li ha de fer tenir aquest bloc ha de ser ben fàcil i barat que passi a ser propietat municipal. Però potser agrada més veure aquesta construcció a mig fer durant anys i anys… i fer una virgueria a l’Estació…

Tela!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: