Ple 1 juliol

8 07 2010

Canvi urbanístic forçat per l’oposició

Sils fa un canvi de normes subsidiàries amb usos del nou pla forçat per l’oposició. La demanda de veïns per obrir negocis al centre del poble és el que va dur els grups a presentar una moció el març i que ara s’ha materialitzat

SILS | E.BATLLE

L’Ajuntament de Sils ha hagut de modificar de forma puntual les normes subsidiàries en el sector del casc antic de Sils, així com de Mallorquines per tal que s’hi puguin contemplar els usos que preveu el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)


El punt que es va aprovar en l’últim ple i, tot i que era una proposta imposada per l’oposició el març, l’equip de govern va estar forçat a dur la modificació al plenari. Tot i això, al final, el punt es va aprovar per la unanimitat de tots els grups que conformen la corporació local, malgrat que el govern inicialment no hi estava d’acord.

A Sils, governa el grup d’IdS en minoria i van ser la resta de grups (CiU, AMS i ICV) que van reclamar aquest canvi a les normes subsidiàries bàsicament perquè tenien coneixement que a la zona del nucli s’hi preveien instal·lar nous serveis educatius i, fins ara, aquestes no acceptaven la instal·lació d’aquest tipus d’equipaments. En canvi, el futur Pla d’Ordenació Urbana Municipal sí que ho permet i amb vista que encara es troba encallat, s’ha fet aquest canvi que permet ara la instal·lació d’oficines i serveis, indústria de primera classe, equipaments educatius, sanitaris assistencials, culturals i associatius.

Els grups de l’oposició creuen que aquest és un canvi necessari perquè, com explicava el portaveu d’ICV, Albert Miralles, “en època de crisi, a gent que vulgui ampliar els seus negocis o fer-ne de nous cal donar-los suport i amb els usos que hi havia fins ara no es permetia, era una incongruència” i, a més, es mostra satisfet del canvi.

Des del govern, es va votar-hi a favor, però l’alcalde Martí Nogué (IdS) recordava que tot aquest canvi s’ha fet per “beneficiar a temes d’uns particulars“. Aquest canvi urbanístic es va presentar en forma d’urgència el març i inicialment el govern s’hi va oposar, però s’ha vist forçat a acceptar que els serveis tècnics elaboressin la modificació de normes, ara aprovada.

Font: Diari de Girona 8/7/2010

Les dues imatges superiors procedeixen dels plànols de la darrera versió del POUM.


¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
L’acord del ple de març:

EXTRACTE ACORDS SESSIÓ DE PLE
Ple ordinari núm. 3/2010 de data 04/03/2010:
– Moció sobre les N.S.P. Zona III Suburbana Eixampla, i POUM A3.3.
ACORD :

Que es faci i/o redacti amb urgència, una modificació de Normes Subsidiàries, en les que es permetin fer els usos que permet en aquesta zona el nou POUM fins avui aturat.

Font: 100304Plweb.pdf

~

Recordem que al web municipal de Sils ja no es publiquen les actes dels plens, com es feia abans. Ara la secretaria municipal només publica un extracte (no sabem si extractat o censurat), on trobem a faltar molta informació:

– no es publica el debat entre els regidors i regidores que ha generat aquest punt de l’ordre del dia (1)
– no es publica el detall de les votacions de cada acord (qui ha votat a favor, qui en contra, qui s’ha abstingut (2)
– a més, tampoc es publica el contingut del torn de paraules amb els precs i preguntes formulades per regidors i regidores (3)

Llegiu també:


Dilluns 28 de juny, tres dies abans del ple, ja tenim el pdf amb l’ordre del dia, signada per l’alcalde Nogué en data 23 de juny. Cliqueu aquí.

Diumenge 27 de juny no hi ha cap convocatòria al web municipal. Trencant la tendència dels darreres temps, durant el mes de juny no hi ha hagut ple extraordinari. El web de l’Ajuntament de Vidreres publica a la portada les convocatòries de plens municipals, considerant que són públics i que la gent hi pot participar (si són ordinaris). A Vidreres, els plens tenen la categoria de “notícies”, que cal publicar a la portada. Al web de l’Ajuntament de Sils, en canvi, la convocatòria es fa a darrera hora i  amagada en un quart nivell. Un cop realitzat el ple, la secretaria municipal només publica els extractes d’acords, sense els debats dels regidors (1), sense el detall de les votacions (2) i sense l’apartat de torn de paraules amb els precs i preguntes formulades per regidors i regidores (3). Un conjunt de pràctiques que no afavoreixen la participació ciutadana.


Accions

Informació

7 responses

27 06 2010
.ICV, Ascó

PLE ORDINARI 1 DE JULIOL – NUCLEARS NO I SI A LES ENERGIES ALTERNATIVES

MOCIO ICV-EUiA-EPM ENTRADA 30 ABRIL, Nº REGISTRE 1.469

REBUIG A LA CANDIDATURA DEL CEMENTIRI NUCLEAR D’ASCÓ

Atès que el municipi d’Ascó, una de les poblacions precandidates a albergar un Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Radioactius d’Alta Activitat o cementiri de residus nuclears.

Atès que el Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Radioactius d’Alta Activitat emmagatzemarà residus d’alta activitat, més de 7.000 tones de combustible de les diferents centrals nuclears espanyoles i de 1.900 metres cúbics de residus procedents del desmantellament de les plantes ja desconnectades de la xarxa, i que per tant continuaran emetent radioactivitat.

Atès que els municipis veïns i els governs supramunicipals i regionals han mostrat el desacord amb la instal•lació d’aquesta infraestructura al municipi d’Ascó com una part molt important dels veïns d’aquesta localitat.

Atès que el Parlament de Catalunya ha mostrat el rebuig a la possible instal•lació d’un magatzem temporal centralitzat per a residus nuclears a les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp i, per extensió, a tot el territori de Catalunya.

Atès que la resolució de 23 de desembre de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Energia modifica el previst al Real Decreto 775/2006, de 23 de juny; cosa que modifica significativament i de forma injustificada el paper de las Comunitats Autònomes al procés d’ubicació del MGTRRAA.

Atès que l’energia nuclear és incompatible amb un model energètic sostenible, ja que no compleix cap de les seves premisses: no és econòmicament eficient, ni socialment justa, ni mediambientalment acceptable.

Atès que la decisió del consistori d’Ascó es fa sense el consens previ que en tot moment s’havia demanat per aquest emplaçament i que la actitud del Govern d’Ascó vulnera aquest consens i l’aïlla de la resta d’Administracions catalanes,

Atès el rebuig d’entitats i organitzacions socials, ambientals i cíviques de Catalunya que s’han posicionat en contra del cementiri de residus radioactius, igual que ho han fet diversos càrrecs electes, regidors, alcaldes, diputats, i senadors de tots els colors polítics del territori.

Atès que, junt al fracàs econòmic i tecnològic, l’energia nuclear ha causat ja greus problemes a la salut pública i al medi ambient: accidents nuclears, generació de residus radioactius impossibles d’eliminar i, a més, contribueix a la proliferació de les armes nuclears.

Atès que el model d’especialització nuclear de les Terrers de l’Ebre i en concret del municipi d’Ascó no ha repercutit ni en un millor benestar ni tampoc en el desenvolupament econòmic de la zona

Atès que el model d’especialització nuclear no ha repercutit ni en un millor benestar ni tampoc en el desenvolupament econòmic de la zona.

EL PLE ACORDA:

Primer.- Instar al l’Ajuntament d’Ascó a revocar l’acord per optar a albergar un Magatzem Temporal Centralitzat de residus nuclears.

Segon.- Mostrar el rebuig per la instal•lació d’un Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Radioactius d’Alta Activitat a Catalunya.

Tercer.- Demanar al Govern de l’Estat que es supediti la construcció del MTCRRAA a posar en marxa un pla de tancament progressiu però urgent de les centrals nuclears, i que prengui les mesures necessàries per fer possible un sistema energètic sostenible.

Quart. demanar al Govern de l’Estat que consensuï amb els governs locals i autonòmics la política de residus nuclears.

Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al Congrés dels los Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), i a la Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC), a CC.OO. i UGT, i a les entitats i associacions del nostre municipi.

Sils, 28 d’abril 2010

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/06/ple-ordinari-1-de-juliol-nuclears-no-i.html

27 06 2010
.ICV, Escoles Taller

PLE ORDINARI 1 JULIOL MOCIO ESCOLES TALLER

MOCIO ICV.EUiA-EPM Nº REGISTRE ENTRADA 1.471 DE 30 D’ABRIL

Pel manteniment de les escoles taller, cases d’ofici i tallers ocupacionals

QUE SON LES ESCOLES TALLER? http://www.cat365.net

Atès que el Departament de Treball va declarar, a través dels mitjans de comunicació, que per a l’any 2010 no s’obriran convocatòries per subvencionar Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers Ocupacionals, amb l’argument que les especialitats que avui dia es desenvolupen en aquests centres estan allunyades de l’objectiu del canvi de model productiu que Catalunya necessita

Atès que, si es manté aquesta decisió, a partir del proper mes de juny, Catalunya serà l’única Comunitat Autònoma que no durà a terme accions dirigides fonamentalment a joves menors de 25 anys que no han assolit el graduat escolar/ESO, en un moment en què l’atur juvenil entre 16 i 24 anys -segons dades de l’EPA del IV trimestre de 2009- se situa en el 38,17% i, per gènere, els joves tenen un atur del 44,75% i les joves d’un 30,22%; molts dels quals estan en risc d’exclusió social. A més, aquesta mesura afectarà uns 1.500 professionals que es quedaran a l’atur.

Atès que durant tots aquests anys, les Escoles Taller i les Cases d’Ofici s’han consolidat com un instrument que ha permès la inserció laboral de molts joves al mercat de treball, a través de la qualificació professional de joves desocupats menors de 25 anys mitjançant la formació en alternança amb el treball i la pràctica professional.

Tot i que cal pensar en adaptar aquests instruments d’inserció laboral a la nova realitat i ajustar-se als objectius del nou model productiu. Però, malgrat tot, entenem que això no passa per la desaparició de les Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers Ocupacionals, sinó per apostar per projectes innovadors amb els valors que es volen impulsar per tal que les Escoles Taller s’adaptin al model productiu que es vol aconseguir i això suposi a la vegada una ocupació de qualitat

Per tot això proposem al ple municipal els acords següents:

Primer.- Expressar la nostra preocupació per la situació d’indefensió en que quedaran les més de 1.400 persones treballadores vinculades a les ET, CO i TO.

Segon.- Demanar a la Conselleria de Treball que reconsideri la seva proposta de no obrir noves convocatòries per subvencionar les Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers Ocupacionals, ja que entenem que continuen sent un mitjà per a la inserció laboral del col•lectiu de joves, en una situacio de crisi que pot comportar un alt risc d’exclusio.

Tercer.- Fer trasllat dels acords anteriors a la Consellera de Treball del Govern de la Generalitat i al Director del Servei d’Ocupació de Catalunya per al seu coneixement, així com a les entitats i associacions del municipi, a CC.OO. i UGT i a la FOEG.

Sils, 28 d’abril 2010

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/06/ple-ordinari-1-juliol-mocio-escoles.html

28 06 2010
.Ordre del dia

Per la present se’l convoca a la sessió de :
Ple Dia : Dijous 1 de juliol 2010,
Caràcter : Ordinari Hora : 19:30hores.
Lloc : sala de sessions de l’Ajuntament.
i amb el següent

O R D R E D E L D I A

I.- PART RESOLUTIVA

PROPOSTES DE SECRETARIA :

1.-Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte de decrets i acords de Junta de Govern Local.
3.- Explicacions de les gestions, reunions i actes que l’alcalde i regidors han participat.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

4. Aprovació Modificació puntual Normes Subsidiàries Planejament 1/2010
5. Mesures per reduir dèficit públic – reducció indemnitzacions assistència membres de la Corporació
6. Conveni col·laboració entre Ajuntaments de Sta. Coloma de Farners, Sils, Riudarenes, Vidreres, Agència Catalana de l’Aigua i Aigües Ter Llobregat
7. Conveni de col·laboració Ajuntament de Sils i Administrador Infraestructures Ferroviàries
8. Programa Funcional Biblioteca
9. Moció d’ICV-EUiA-EPM: Rebuig candidatura cementiri nuclear d’Ascó
10. Moció d’ICV-EUiA-EPM: Supot investigació crims del franquisme
11. Moció d’ICV-EUiA-EPM: Manteniment escoles taller, cases ofici i tallers ocupacionals
12. Moció d’ICV-EUiA-EPM: impulsar creació consell assessor urbanisme i política territorial
13. Torn de paraules

L’Alcalde president,
Martí Nogué Selva.
Sils, 23 de juny de 2010.

29 06 2010
.ICV, Urbanisme

MOCIO ICV-EUiA-EPM REGISTRE ENTRADA Nº 1.473, DE 30 D’ABRIL

PER IMPULSAR LA CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR D’URBANISME I POLÍTICA TERRITORIAL

Donat que:

Avui dia la gestió de l’urbanisme és una de les principals competències dels nostres ajuntaments.

Avui, la gestió urbanística al segle XXI ja no es pot guiar només pel criteri fonamental de planificar racionalment el territori, sinó que ha de contemplar l’equitat i la cohesió social. Un urbanisme que ha de tenir una visió molt més àmplia que l’actual, més complexa, i que prengui com a base les múltiples situacions que conflueixen en l’espai públic com el lloc on s’articula i desenvolupa la convivència ciutadana.

Per fer realitat aquest nou urbanisme del segle XXI és obvi que la participació ciutadana en tots els seus processos de planificació i d’execució ha de ser fonamental, i avui ja són molts els aspectes de la vida municipal on s’articulen processos de participació ciutadana, i la gestió urbanística no pot seguir sent una excepció.

Sabent que la gestió urbanística està avui a l’estat espanyol sota sospita degut als presumptes, alguns, i d’altres ja provats, casos de corrupció que han tingut com a rerefons la gestió municipal. Així com ha quedat demostrat que la protecció del territori i la defensa de l’urbanisme generen una activitat pública decisòria sobre la qualificació o l’ús del sòl, que constitueix una indubtable font de poder de grans efectes econòmics.

Atenent a les recomanacions de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i seguint les indicacions que es deriven de la Convenció de NNUU contra la corrupció, aprovada el 31 d’octubre de 2003 i ratificada per l’Estat Espanyol.

Cal atendre les indicacions de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat per tal d’impulsar un urbanisme harmoniós i sostenible i garantir el dret al medi ambient en benefici de les majories, que segueixi sent transformador a la nostra ciutat; i per garantir al màxim la transparència en les decisions de planejament urbanístic i seguir implicant a la ciutadania en la política municipal, com ja passa en d’altres àmbits; assegurant així que l’interès general sigui l’eix rector de la planificació i execució urbanística.

El Text Refós de la Llei d’Urbanisme, de 26 de juliol de 2005, preveu en el seu article 8.2 la possibilitat que els ajuntaments constitueixen consells assessors urbanístics, com a òrgans locals de caràcter informatiu i deliberatiu. I que el Reglament de la Llei d’Urbanisme, de 18 de juliol de 2006, en el seu article 24.1 desenvolupa les funcions d’aquests consells assessors urbanístics.

Tenint en compte que el Govern de la Generalitat de Catalunya, aprovarà de manera immediata, un seguit de mesures legals i també recomanacions per el bon exercici de la gestió urbanística, tots ells amb la intenció de millorar el control i la participació ciutadana.

Per aquestes raons:

El Grup Municipal ICV-EuiA-EPM proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels següents acords:

Primer.- Crear el Consell Assessor d’Urbanisme municipal com a òrgan informatiu i deliberatiu, amb la finalitat de fomentar els drets de participació dels ciutadans i ciutadanes en matèria urbanística.

Segon.- Acordar la creació d’una Comissió de Treball per tal de redactar una proposta de Consell Assessor d’Urbanisme i Política Territorial del municipi, amb l’objecte de desenvolupar facultats:

– Informatives.
– Deliberatives
– Propositives.

Totes elles en matèria d’ordenació, planejament, i patrimoni.

Tercer.- Recomanar als membres de la comissió tenir present per a la composició del Consell Assessor d’Urbanisme i Política Territorial del municipi els criteris de representativitat, transparència i procediments oberts per als nomenaments i que tingui en compte la representativitat polític-administrativa, la socioeconòmica i la cívica i professional.

Quart.- Instar a l’alcalde a convocar i presidir aquesta comissió de forma immediata, per tal de garantir que en el proper semestre del 2010 pugui aprovar-se la creació de l’esmentat Consell en el Ple Municipal.

Cinquè.- Trametre el següent acord a totes les entitats del municipi inscrites en el registre municipal d’entitats, a fi i efecte que siguin coneixedores de la voluntat d’aquest Ple, per elaborar la proposta de Consell Assessor d’Urbanisme i Política Territorial del municipi i que en puguin ser partíceps.

Sils, 28 d’abril 2010

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/06/ple-ordinari-1-juliol-mocio-consell.html

30 06 2010
.ICV, Crims franquisme

PLE ORDINARI 1 JULIOL MOCIO CRIMS FRANQUISME

MOCIO ICV-EUiA-EPM REGISTRE ENTRADA Nº 1.470, DE 30 D’ABRIL

SUPORT A LA INVESTIGACIÓ DELS CRIMS DEL FRANQUISME

Atès que la jurisdicció universal és un instrument de lluita contra la impunitat, és a dir, un mitjà per a assolir la rendició de comptes i impedir que quedin impunes els responsables de crims de dret internacional.

Atès que la investigació dels crims del franquisme representa l’últim recurs per a les víctimes de crims que busquen obtenir veritat, justícia i reparació, incloses les garanties de no repetició d’aquests fets.

Atès que la impunitat davant crims atroços no només denigra a qui els cometen, sinó que corroeix les institucions de les societats que els acullen, constituint elements que desestabilitzen la nostra democràcia.

Atès que la defensa dels drets humans és una obligació absoluta dels estats i no pot sotmetre’s a interessos nacionals i pressions polítiques sense comprometre la responsabilitat internacional dels Estats.

Atès que el jutge Baltasar Garzón va iniciar, a l’ampara de la llei i del Dret Internacional i ates que els crims contra la humanitats no prescriuen, la investigació dels crims de la Guerra Civil i el règim franquista contra milers de persones a Espanya i Catalunya.

Atès que grups de l’extrema-dreta política i social, intenten difamar i utilizar el propi Estat de Dret contra la independència del poder judicial i contra les actuacions del Sr. Baltasar Garzón.

Atès que es preocupant, per la legitimitat pública de l’Estat de Dret, que a un jutge se li obri un expedient de suspensió d’acord amb l’admissió a tràmit d’un querella criminal interposada contra ell mateix per la seva actuació judicial per intentar investigar els crims imprescriptibles del franquisme.

Atès que nombrosos ciutadans, institucions públiques i privades com organitzacions judicials nacionals i internacionals, de defensa dels drets humans, s’hagin mobilitzat davant d’aquesta campanya i hagin mostrat la seva solidaritat amb el jutge Baltasar Garzón.

Atés que considerem que la campanya d’assetjament que s’està portant a terme per sectors de l’extrema dreta i la dreta del nostre país és realment inadmissible en democràcia, i intenta minar la independència judicial i limitar l’acció de la justícia en els crims del franquisme.

El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa- Entesa del Progrés Municipal proposa l’adopció dels següents acords al Ple:

1.- Mostrar la solidaritat i el suport al jutge Baltasar Garzón, davant la campanya d’assetjament que està patint, pel fet d’haver intentat aplicar la legislació internacional de crims contra la humanitat als crims del franquisme.

2.- Manifestar el rebuig al fet que qualsevol persona pugui ser jutjada per intentar aplicar la legislació internacional de crims contra la humanitat als crims del franquisme.

3.- Exigir que les víctimes del franquisme que van instar a l’inici del procediment judicial obert pels crims del franquisme puguin ser part en el procediment judicial contra el jutge Baltasar Garzón en el Tribunal Suprem.

4.- Donar trasllat d’aquests acords als Grups Polítics de l’Ajuntament, a totes les forces polítiques catalanes amb representació parlamentària, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern Espanyol, al Congres i Senat espanyols, al CGPJ i a les associacions de jutges i fiscals de Catalunya i l’Estat i a totes les entitats i associacions del nostre municipi.

Això no obstant, l’Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.

Sils, 28 d’abril 2010.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/06/ple-ordinari-1-juliol-mocio-crims.html

3 07 2010
.Rebuig sentència

REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONTRA L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA PER UNANIMITAT

Per iniciativa del nostre grup, es va aprovar per unanimitat en tràmit d’urgencia del Ple ordinari del 1 de juliol 2010.

REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONTRA L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA

11 VOTS A FAVOR : 4 IdS-PM, 3 CiU, 2 AMS, 2 ICV-EUiA-EPM

Atès que el passat 28 de juny el Tribunal Constitucional va emetre la sentència sobre l’Estatut de Catalunya en resposta als recursos d’inconstitucionalitat presentats pel Partit Popular, suposant aixít una retallada greu i una vulneració de les voluntats del Parlament de Catalunya, les Corts i la ciutadania de Catalunya.

Atès que el Tribunal Constitucional és un òrgan abastament deslegitimat i desautoritzat, amb la meitat dels seus membres pendents de renovació i que ha tardat quatre anys en emetre una sentència al respecte.

Atès que amb aquesta sentència es suprimeixen articulats i se’n condicionen d’altres a partir de la interpretació jurídica que en farà el Tribunal Constitucional significant una alteració greu del contingut de l’Estatut de Catalunya i retallant de forma substancial les aspiracions d’autogovern que al nostre país s’havia donat a partir del pacte estatutari.

Atés que Catalunya es troba vulnerada en els seus drets democràtics i que per tant, cal una resposta cívica de manera unitària i ferma de la societat civil i de totes les formacions polítiques.

Per tot l’anteriorment exposat, s’ACORDA:

Primer.- Mostrar el nostre rebuig a la sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya.

Segon.- Instar al Govern de la Generalitat perquè la ciutadania del poble de Catalunya pugui pronunciar-se d’una forma democrática i lliure sobre l’Estatut afectat per la sentència del Tribunal Constitucional.

Tercer.- Donar el nostre suport a la convocatòria de la manifestació unitària impulsada per Òmnium Cultural amb el lema “Som una nació. Nosaltres decidim” que se celebrarà el proper 10 de juliol a Barcelona, i fer una crida a la ciutadania a sumar-se a la mobilització.

Quart.- Traslladar aquests acords al President del Parlament de Catalunya i als grup parlamentaris representats, al Govern de la Generalitat, als grups representats al Congrés dels Diputats, a la presidencia del Tribunal Constiutucional, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya i a l’entitat Òmnium Cultural. Donar-li publicitat a la pagina WEB municipal.

Sils, 1 de juliol 2010

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/07/rebuig-la-sentencia-del-tribunal.html

7 07 2010
.Comentaris

PLE ORDINARI 1 JULIOL MOCIO CONSELL ASSESOR URBANISME

Comentaris al bloc d’iCV:

Anònim ha dit…

rebutjada com ja fa un any. Perfecte per els grups que s’hi van oposar.
Qui més merda vol escampar , al final l’hi cau a sobre com aquest cas. No s’en adona , que els grups que li reien les gràcies al principi, ja el començen a coneixer i ja marquen distancies
7/02/2010

Anònim ha dit…

ostres anonim primer,també t’has oblidat que l’alcalde li va retreure que totes les mocions les copia de Blanes fins i tot , es va oblidar de canviar el nom de Blenes per Sils i ell mateix es va descobrir. N’he parlat amb un grup politic , i no s’en habien adonat, ja veieu que van al ple i ni tan sols es llegeixen les mocions ( ja els hi ha retret alttres vegades l’alcalde ).
Tampoc va quedar be el Miralles descubrinse’hi el TRUC que no es tant bo com es creu redactant mocions, sino que les copia d’altres pobles i ni es preocupa de com han anat allà i les torna a cagar .
He investigat , i a Blanes el seu grup també li van retreure el de les escoles d’ofici i n’hi entre el mateix grup, s’expliquen les coses. Ja es veu com son, cadesquna lo seu
7/02/2010

Des de Blanes… ha dit…

ANÒNIM ETS UN MENTIDER, DES DE BLANES NO T’HEM DIT RES D’AIXÒ, I A MÉS ELS REGIDORS I REGIDORES DE LA SELVA COMPARTIM MOCIONS,TAMBÉ HEM FET SERVIR EN ALTRES LLOCS D’ALTRES FETES PER SILS.NOMES VOLIEM ACLARIR.
7/04/2010

Uno del público ha dit…

Que CURIOSO todos LOS que HABÍA EN el PÚBLIC eran DE ICV menos otros tres.NO creo QUE ninguno DE los NOMBRADOS se DEDIQUE a ESTO, ni TAMPOCO los CONCEJALES de CIU, NI LA concejala de AMS, NI el PROPIO alcalde,ni el Cot, porqué el tiene más faltas de ortografía escribiendo que el que lo ha hecho… CADA VEZ QUEDAN MENOS. ¿Será algun concejal?Yo estaba en el público…
7/04/2010

Anònim ha dit…

¡Vamos! la moción del Estatut tampoco era de los demás grupos y la asumieron todos sin haberla hecho. ¿No es verdad?. Y el que diga lo contrario es un mentiroso.
7/04/2010

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/06/ple-ordinari-1-juliol-mocio-consell.html

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: