Què passa amb els Papers del POUM?

12 07 2010

Misteriosa desaparició

¿On són els documents (textos i plànols) del nou POUM? Matí del dilluns 12 de juliol de 2010, si cliquem l’enllaç situat a l’extrem inferior dret de la portada del web municipal comprovem que els enllaços de la nova versió del POUM (nova informació pública) han desaparegut. S’ignoren els motius:


POUM: NOVA INFORMACIÓ PÚBLICA

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/default.aspx

Recordem que fa un any ja hi va haver una agra polèmica sobre els papers del POUM.

Llegiu també:

habitatgediners

round-icon-small 15 juliol 2009. ICV exigeix tots els Papers:

POUM – INSISTIM – VOLEM TOTA LA INFORMACIÓ

ESCRIT ICV-EUiA-EPM ENTRAT A REGISTRE EL 15 DE JULIOL 2009.
A LES MATEIXES AL·LEGACIONS , RESPOSTES DIFERENTS …

AJUNTAMENT DE SILS – INSTÀNCIA

En Alberto Miralles Güell …representant el grup municipal d’ICV-EUiA-EPM, amb domicili … albertmiralles@hotmail.com

EXPOSA :

A la web municipal, a l’apartat que informa del POUM: Pla d’Informació Urbanística – tota la informació, que hi ha al document “NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL”. Ens referim al POUM inicial, del primer període d’informació pública i al•legacions.

Si no recordem malament, va estar penjat a la web en tot el període d’informació pública i al•legacions, igual que la resta dels documents del POUM.

Ara la web municipal ha obert un nou espai d’informació del POUM: Nova informació pública. Però en aquest nou espai no hi trobem el document actualitzat de “NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL”.

Amb data Juny 2007, l’equip redactor del POUM va elaborar un “Informe sobre les al•legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial del POUM de Sils”.

Amb data Juny 2009, l’equip redactor del POUM va elaborar un segon “Informe sobre les al•legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial del POUM de Sils”, que te diferències respecte l’anterior i val a dir que els dos informes es refereixen a les mateixes al•legacions, les presentades aleshores.

Els dos informes estan fets pel mateix equip redactor, amb els mateixos estudis inicials, amb el mateix projecte de POUM del mateix poble, però hi han diferències, malgrat que tots dos informes són de les mateixes al•legacions.

Esbrinant els dos informes de l’equip redactor, juny 2007 i juny 2009, hem trobat algunes diferencies que potser quedarien explicades amb la publicació del famós document de “NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL”:

– 23 al•legacions que en el juny 2007 es desestimaven íntegrament, el juny del 2009 s’estimen parcialment : (a la instància presentada es relacionen totes i cadascuna d’aquestes al·legacions)

– 12 al•legacions tenen modificacions en les seves estimacions actuals respecte a les anteriors (a la instància presentada es relacionen totes i cadascuna d’aquestes al·legacions)

– 49 al•legacions es responen dient que s’estimen parcialment, però no queda clar quina és la part que si, i la part que no s’estima (a la instància presentada es relacionen totes i cadascuna d’aquestes al·legacions)

En el informe de l’equip redactor elaborat el Juny 2009, reiteradament apareix la frase “El document per l’aprovació provisional incorpora …” “En el document per l’aprovació provisional es redueix …” En el document per l’aprovació provisional el sector s’amplia …” , etc., etc. Veieu les al•legacions nº 1850, 2148, 2404, etc., etc., …

Queda clar que hi ha un “Document” elaborat per l’equip redactor per l’aprovació provisional del ple i que lògicament deu ser en coneixement de l’alcalde, com alcalde i com regidor d’urbanisme.

Està clar que en el període d’informació pública i al•legacions aquest “Document ”podrà tenir modificacions, i que en tot cas serà finalment el ple municipal qui haurà d’aprovar, per majoria absoluta, l’últim tràmit municipal del POUM, l’aprovació provisional, per passar desprès a la comissió provincial d’urbanisme.

Atès que ja s’ha iniciat el període d’informació pública del POUM i que està previst que finalitzi el dia 31 de juliol, hi han mancances d’informació que haurien de subsanar-se de forma urgent per garantir la major claredat i transparència del procés.

Atès que pel desenvolupament de les seves funcions i responsabilitats de regidor les considera necessàries.

DEMANA :

1- Rebre tota la informació relativa al POUM, còpia per escrit o suport electrònic, sense cap tipus de restriccions ni de censura.

2. – Rebre còpia per escrit o suport electrònic del ”Document” “NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL” a que es fa reiteradament referència per part de l’equip tècnic redactor del POUM, en el segon informe sobre les al•legacions presentades, de Juny del 2009 i que potser pugui aclarir el misteri de les diferents respostes a les mateixes al•legacions.

2.- També informes de l’equip redactor del POUM sobre els informes d’organismes emesos i de totes les modificacions que s’han inclòs en el projecte actualment en fase d’informació pública i al•legacions.

3.- Calendari de convocatòries de les reunions per veïnats. Encara estem pendents de rebre resposta i juliol ja s’acaba.

4. – Que tota aquesta informació estigui disponible per la ciutadania a la web municipal.

5. – Que la web municipal publiqui tota la informació actual del POUM en el nou espai que apareix a la pàgina principal (– POUM – Nova informació pública).

La qual cosa espera obtenir.

Sils, 14 de juliol del 2009.

I L . L M . ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SILS

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2009/07/poum-insistim-volem-tota-la-informacio.html

round-icon-small 7 juliol 2009. Ha costat però ja tenim l’Informe d’al·legacions del nou POUM. Encara hi ha dubtes, però, sobre si hi ha més papers que s’haurien de publicar en aquest període d’informació pública. Cliqueu el totxo per consultar l’Informe:

totxo

Tal com s’ha vingut reclamant per part d’algun regidor en el ple municipal i des d’articles i comentaris en alguns blocs digitals de Sils, finalment, el dimarts 7 de juliol de 2009, coincidint amb el dia que ICV presentava una instància reclamant tota la informació, la pàgina web municipal ha penjat o ha publicat un Informe de l’equip redactor d’al·legacions (en format PDF). Aquest apartat de la web municipal sembla ser competència del secretari municipal. El document té el curiós nom d’ Al·legacions POUM Sils sense nom.pdf. S’hauran esborrat els noms dels particulars o entitats que han presentat al·legacions, deixant intacta la resta de la informació.

Fins ara, l’Ajuntament només deixava consultar els nous plànols del POUM. Es podien consultar els nous plànols, però no els nous textos.

Aprofitem per recordar al webmaster del lloc web municipal que encara hi ha una errada a l’enllaç al plànol 03F.

La pàgina on es troben tots els documents és aquesta: Anuncis i licitacions.

round-icon-small 7 juliol 2009. ICV exigeix El Document:

POUM – VOLEM TOTA LA INFORMACIÓ

Ajuntament de Sils – Instància entrada el 7 de juliol 2009

En Alberto Miralles Güell, NIF … representant del grup municipal d’ICV-EUiA-EPM, amb domicili al carrer …

EXPOSA :

Amb data Juny 2007, l´equip redactor del POUM va elaborar un “Informe sobre les al•legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l´aprovació inicial del POUM de Sils”.

Amb data Juny 2009, l´equip redactor del POUM va elaborar un altre “Informe sobre les al•legacions presentades en el tràmit d´informació publica de l´aprovació inicial del POUM de Sils”, que te diferencies respecte l´anterior.

En el informe de l´equip redactor elaborat el Juny 2009, reiteradament apareix la frase “El document per l´aprovació provisional incorpora …” “En el document per l´aprovació provisional es redueix …” En el document per l´aprovació provisional el sector s´amplia …”, etc, etc. Veieu les al•legacions nº 1850, 2148, 2404, etc, etc, …

Queda clar que hi ha un “Document” elaborat per l´equip redactor per l´aprovació provisional del ple i que lògicament deu ser en coneixement de l´alcalde, com alcalde i com regidor d´urbanisme.

Està clar que en el període d´informació pública i al•legacions aquest “Document”podrà tenir modificacions, i que en tot cas serà finalment el ple municipal que haurà d´aprovar, per majoria absoluta, l´últim tràmit municipal del POUM, l´aprovació provisional, per passar després a la comissió provincial d´urbanisme.

Atès que ja està iniciat el període d´informació pública del POUM i que està previst que finalitzi el 31 de juliol, hi han mancances d´informació que haurien de subsanar-se de forma urgent per garantir la major claredat i transparència del procés.

Atès que pel desenvolupament de les seves funcions i responsabilitats de regidor ho considera necessari.


DEMANA :

1- Rebre informació, copia per escrit o suport electrònic, del “Document” a que es fa reiteradament referència per part de l’equip tècnic redactor del POUM en el segon informe sobre les al•legacions presentades, de Juny del 2009.

2.- També informes de l´equip redactor del POUM sobre els informes d´organismes emesos i de totes les modificacions que s´han inclòs en el projecte actualment en fase d´informació publica i al•legacions.

3.- Calendari de convocatòries de les reunions per veïnats.

4. – Que tota aquesta informació estigui disponible per la ciutadania a la web municipal.

5. – Que la web municipal publiqui tota la informació actual del POUM en l’espai que apareix com a referència a la pagina principal ( POUM – Pla d´Ordenació Urbanística – Tota la informació), i es traslladi des d´on es ara, que queda molt amagada, amb dificultats de trobar-la.


La qual cosa espera obtenir.

Sils, 7 de juliol del 2009.

I L . L M . ALCALDE PRESIDENT DE L´AJUNTAMENT DE SILS

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2009/07/poum-volem-tota-la-informacio.html

Anuncis

Accions

Informació

One response

8 07 2010
.On és el POUM?

¿On són els documents (textos i plànols) del nou POUM?

8 de juliol de 2010, si cliquem l’enllaç situat a l’extrem inferior dret de la portada del web municipal comprovem que els enllaços del POUM han desaparegut… :

POUM: NOVA INFORMACIÓ PÚBLICA

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/default.aspx

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: