Pont medieval de la riera de Vallcanera

9 08 2010

El pont romà de la riera de Vallcanera no és romà

Els experts parlen del pont del Camí Ral de la riera de Vallcanera. Malgrat que l’alcalde i l’Enciclopèdia Catalana el classifiquen com a pont romà, sembla ser que això és fals i que es tracta d’un pont medieval. Darrera d’aquest tema s’hi amaga un altre: ¿hi ha proves que la Via Augusta romana passés per Sils?.


Imatge: Quadern de Sils, núm. 66

D’època romana?:

El pont de la riera de Vallcanera dóna testimoni que la via romana passava per aquest indret; a l’època medieval i moderna el camí ral de Barcelona a Girona i a França (Strata Francisca) passava pel terme, prop de les Mallorquines, deixant l’estany de Sils a la dreta.

Font: Enciclopèdia Catalana

Acta de 8 maig 2008, el regidor de CiU interpela l’alcalde:

Francisco Anoro: en una Junta de Govern Local es va sol·licitar a la Diputació una subvenció per Restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial. Pregunta a què es refereix el tema. L’Alcalde: li contesta que és redactar un estudi per la rehabilitació del pont romà de Vallcanera.

Font: Acta del ple

D’època medieval!:

El pont de la riera de Vallcanera

Sobre el pont de la riera de Vallcanera ja hem tractat en altres Quaderns de Sils (concretament els números 9, del 1991, i 46, del 2003). Es tracta d’un pont construït en època medieval, (segles XIII-XIV) que va estar en funcionament fins a les primeres dècades del segle XX i que va romandre dempeus, tot i que progressivament deteriorat, fins a l’any 1971, quan una riada el va enfonsar. Van quedar només a l’indret els dos estreps fins que la instal·lació d’un gasoducte l’any 1990 va enderrocar l’estrep de la riba sud (Llinàs, 1991). L’any 2003 es va realitzar una campanya d’excavació on es van recuperar les restes de l’estrep nord de la estructura, per la qual cosa enguany tan sols hi hem realitzat el desbrossament i la neteja de les seves restes.

En conjunt, la nostra intervenció ha servit per documentar amb precisió una tramada de l’antic camí ral Barcelona-França que discorre al llarg d’uns 800 metres, des de la riera de la Belladona fins als entorns de la discoteca Millenium. En el seu darrer moment de funcionament aquest camí disposava de sis ponts per salvar els diversos cursos d’aigua que es trobava en el seu re· corregut. Es tracta d’un conjunt ara per ara únic en el que coneixem de camí ral (que solia emprar més guals que no pas ponts), tot i que se’n conserven bé només dos (el del rec del Jonquet i el del rec de can Querós) i les restes d’un altre (el de la riera de Vallcanera), mentre que es troben desapareguts els del rec de can Mullera i el del Millenium. Pel que fa al pont de la riera de la Belladona, on no teníem previst intervenir-hi perquè desconeixíem la seva existència,no sabem si en queden restes in situ o tan sols en tenim els fragments amuntegats a marge de la riera.

Un cop arranjats i consolidats aquests ponts, creiem que la intervenció a realitzar-hi ha d’anar dirigida en dues direccions.

Per una banda, caldria col.locar al costat de cada pont un plafó explicatiu on hi hauria una petita introducció sobre el camí rali s’hi emmarcaria el pont en qüestió, explicant-ne les característiques principals. Per l’altra, caldria integrar aquests ponts dins de rutes a peu o en bicicleta per la zona; en aquest sentit una bona opció podria ser aprofitar la futura millora de la carretera GI-555 per adequar un itinerari que permetria a caminants i ciclistes anar des de Mallorquines fins a la Belladona seguint l’itinerari de l’antic camí ral mitjançant la construcció de pontets de fusta per salvar les rieres i d’un pas subterrani per salvar la carretera a la zona entre el pont del rec de can Querós i el del rec del Jonquet. Aquesta ruta permetria passar pels diversos ponts que hem recuperat i s’hi podria afegir la senyalització d’altres elements del camí ral, com el propi carrer de Mallorquines o l’antic hostal de la Belladona.

MARIBEL FUERTES I AVELLANEDA, JOAN LLINÀS I POL (Janus SL)
Font: Quadern de Sils 66

Bibliografia:

– LLINÀS, Joan, i Jordi MERINO. “Excavació arqueològica en el Pont de la Riera de Vallcanera”, Quadern de Sils, 46 (desembre 2003)

– LLINÀS, Joan, i Jordi MERINO. “El pont del Camí Ral sobre la riera de Vallcanera (Sils, Selva)”. Setenes Jornades…, p. 407-408. (veg. Setenes Jornades…)

Font: Ressenyes. Quaderns de la Selva, 16. 2004


LLINÀS, J. i FUERTES, M.: Els ponts del camí ral a Vallcanera, Quadern de Sils, 66, Sils, 2009, p. 28-31.

Deu llegües de pols i roderes – El camí ral de Girona al Tordera

Notícia publicada al Diari El Punt el 18/01/2006: El llibre sobre el camí ral Deu llegües de pols i roderes, obra dels arqueòlegs Joan Llinàs i Jordi Merino, els historiadors Elvis Mallorquí i Miquel Borrell i el filòleg Narcís Casas, es presentarà el divendres 3 de febrer, a les 8 del vespre…

Font: http://www.bohigas.com

Anuncis

Accions

Informació

6 responses

9 08 2010
ARQUEOLOGIA

EXTRACTE ACORDS. JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del 24/08/2009:

Contractació actuació arqueològica – Expd. 2008/376
ACORD:
Primer.- Contractar a l’empresa JANUS, S.L. la realització d’una actuació arqueològica íntegra en els quatre ponts de l’antic Camí Ral de Vallcanera, per un import de 10.243,96 € – IVA inclòs.

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Noticies/2976%20quadern%2066_pant.pdf

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

JANUS, arqueologia i patrimoni històric
http://www.janus.cat/index.asp?lang=ca

13 08 2010
OPINIÓ

Opinions de Salvador Claret al facebook:

El tema del pont, per diferents motius a casa ja el teníem controlat abans de 1970 quant l’empresa de Servià Cantó (Moviterra) va iniciar les obres de construcció de l’autopista del tram Maçanet Girona. Després, el Sr. Salvador Claret i Naspleda va aprofitar per demanar un estudi d’aquest pont, que per la majoria de la gent era “romà”. La demanda del Sr. Claret venia donada perquè durant aquestes obres va ser molt utilitzar per camionatge i molt mal tractat, i d’aquí el seu deteriorament. El Sr. Claret va demanar la col.laboració i l’opinió d’uns arqueòlegs i ja en aquells anys el van catalogar d’època medieval.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Pròximament: Passava per Sils la Via Augusta romana?

14 08 2010
Joan Llinàs

Hola a tothom.

Com ja hem publicat al “Quadern de Sils” i al llibre “Deu llegües de pols i roderes. El Camí Ral de Girona al Tordera”, el pont de la riera de Vallcanera és medieval. No hi ha discussió possible: les seves característiques són típicament d’aquesta època, i se sap segur que hi va passar el camí ral fins que es va fer la carretera que passa pel costat.

Pel que fa a la Via Augusta, el seu pas exacte es desconeix totalment. És cert que el camí ral posterior degué seguir, a grans trets, el seu recorregut, però ara com ara no es pot demostrar amb total seguretat que passés per allà mateix. Hem de pensar que, un cop desaparegut l’imperi romà, la Via es va convertir en un camí de terra, com tots els altres, i segurament els vestigis arquitectònics romans (paviment, desguassos, talussos, mil.liaris…) es van malmetre amb l’ús continuat del camí. Només sondejos arqueològics que permetessin veure possibles capes inferiors i enterrades del camí potser (i dic només potser) podrien certificar que el nostre camí ral té realment un orígen romà.

Salut!

14 08 2010
zzz

sr. cuca, voste i els indiana jones van estar un temps gratant pels vols del pont de pedra, perque no feien una gratadeta on la riera de vallcanera (ara es un rec amb aroma a cloaca) era menys fonda, perque en aquell temps que de la paia en feien fems no crec que ningu es gastes els calers fent ponts en una zona poc habitada i lo mes segur es que la via augusta travesses la riera en algun lloc poc fondo

16 11 2010
Sandra

Hola, me gustaría recibir información a cerca de la riera de Vallcanera, ja que unas estudiantes del IES Santa Colma de Farners la estamos estudiando.
Nos gustaría estudiar todo lo que esta relacionado con la riera, es decir, su vegetación, la fauna animal que podemos encontrar cerca de la riera, tipos de árboles que podemos encontrar, si han habido inundaciones a causa del cabal de la riera, ….
Nos seria muy útil vuestra colaboración!

16 11 2010
.Bloc

Podeu consultar també l’article dedicat a la Riera de Vallcanera:
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/08/28/riera-de-vallcanera/

L’informació al web municipal és aquesta (!):
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/RieraVallcanera.aspx

Pdf de l’excavació arqueològica de Joan Llinàs:
http://calaix.gencat.cat/bitstream/handle/10687/9231/qmem4588_web.pdf?sequence=1

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: