Ple 2 setembre

3 09 2010

POUM per finals d’any (si CiU vol) i el misteri de les 3 mocions desaparegudes (presumpta alcaldada):

Diumenge 5 setembre. Gràcies al DdG i al bloc local d’ICV, ja sabem com va anar el ple. Més informació llegint els comentaris.

Dilluns 30 d’agost. Ja tenim la convocatòria penjada al web municipal. Es troben a faltar 3 mocions anunciades públicament, a priori, amb molta antelació. Per què no s’han inclòs a l’ordre del dia?. Feien referència a la nau industrial construïda a Can Cabirol.

Entre moltes altres demandes, els regidors Albert Miralles i Cristina Simó proposaven al ple municipal que l’alcalde Martí Nogué demanés un informe escrit a l’assessor urbanístic extern, l’advocat Narcís Sicart, sobre la legalitat de la segona planta o altell de la nau industrial coneguda com a Nyap de Sils i sobre les raons que van portar als serveis tècnics locals, dirigits per l’arquitecte Salvador Jubany, a informar favorablement sobre aquesta qüestió, malgrat el descarat incompliment de la normativa vigent (d’acord amb el text de les mocions).

El text de les mocions presentades al registre municipal en data 22 de juliol es pot llegir al bloc d’ICV: 1, 2 i 3.

Abans de llegir la convocatòria oficial, sabíem -llegint el seu bloc digital- que ICV volia presentar algunes mocions al ple ordinari de setembre:

Anuncis

Accions

Informació

11 responses

30 08 2010
MOCIONS NYAP

El grup ICV va anunciar que presentaria -al pròxim ple municipal de setembre- tres mocions que fan referència a la nau industrial popularment coneguda com a “Nyap de Sils”, actualment ocupada per un supermercat Consum Basic:

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
NYAP – MOCIONS PLE ORDINARI SETEMBRE – ESTUDI DE DETALL

Publiquem extractes de tres mocions que fan referencia al NYAP URBANISTIC de Sils. Hem reproduit a les mocions quasi la totalitat de l’escrit que ens han fet arrivar els veïns i veïnes afectats a tots els grups municipals, i per sobre de tot les seves propostes. Aquesta es la nostre resposta al seu escrit.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

1 – MOCIÓ ICV-EUiA-EPM : NYAP DE SILS – ESTUDI DE DETALL

Registre entrada 2519, 22 de juliol 2010.

Per la nostra condició de regidors/es, hem rebut un escrit dels veïns i veïnes del carrer Bastiments.

En aquest escrit es diu que:

“Volem posar en coneixement de l’alcalde de Sils, del conjunt de regidors i regidores de l’Ajuntament de Sils i, si s’escau, de la premsa de les comarques gironines, de la Direcció General de Consum (Girona), de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de la Direcció General d’Urbanisme (Barcelona), de la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat i de la Sindicatura de Greuges de Catalunya, una sèrie de fets i d’arguments referents a la nau industrial de 8/9 metres d’alçada construïda a tocar de la vorera del carrer Bastiments, un carrer que forma part d’una zona residencial molt consolidada anomenada Can Cabirol de Sils. Aquesta nau industrial, popularment coneguda com a “El Nyap de Sils”, situada a la parcel•la ubicada entre els carrers Bastiments, Països Catalans i Avinguda de La Selva, està actualment ocupada per un supermercat Consum Bàsic”.

A continuació el veïns i veïnes demanen una resposta al seu escrit, entenem que no és una resposta formal, sinó una resposta des de la responsabilitat municipal de cada grup municipal.

El nostre grup reiteradament hem donat suport a les demandes del veïns i veïnes del carrer Bastiments, perquè considerem que són justes tot i que acceptem que podem estar equivocats.

Per resoldre les preguntes del veïnat presentem una sèrie de mocions al ple, amb cadascuna de les seves propostes, que com dèiem, compartim.

I. Segona superfície comercial.

EXPOSEM.

L’estudi de detall aprovat (un cop la nau industrial ja estava aixecada !!!) per un ple municipal de l’Ajuntament de Sils en data 5 de març de 2009, amb els vots a favor d’IdS i CiU i amb els vots en contra d’AMS i ICV-EUiA, projecta construir uns edificis B,C,D de “botigues diverses” en la parcel•la esmentada (apartat 2.5, Aprofitament urbanístic, de l’estudi de detall).

DEMANEM.

1.- Que l’Ajuntament de Sils ens informi per escrit i amb immediatesa de qualsevol novetat pel que fa a sol•licituds o atorgaments de llicències d’activitat, obra, etc. que facin referència a aquesta “segona superfície comercial”. Es á dir, que com a veïns i veïnes, volem estar informats a temps, i que no es repeteixi la sistemàtica i vergonyant desinformació que vam patir quan es va autoritzar i construir l’anomenada nau industrial, durant els anys 2007 i 2008.

2.- Igualment pel que fa referencia als grups municipals.

3.- Que es passi còpia de la resolució d’aquesta moció a totes les associacions i entitats registrades a l’Ajuntament de Sils i als veïns i veïnes del carrer Bastiments que signen l’escrit presentat a l’Ajuntament.

2 – MOCIÓ ICV-EUiA-EPM : NYAP DE SILS – MOBILITAT

Registre entrada nº 2520, 22 juliol 2010

…/…

II. Mobilitat.

EXPOSEM.

a) Que el Projecte per obtenir la llicència comercial municipal, projecte aprovat i llicència atorgada per l’Ajuntament de Sils en data 16 de març de 2009, especifica: “La mobilitat no afectarà a la circulació de la zona, degut a que es realitza dins de la mateixa finca i la maniobra de gir es realitzarà en la zona d’aparcament. L’horari de càrrega i descàrrega no coincidirà mai amb l’horari comercial, així l’aparcament sempre es trobarà lliure per tal de realitzar la maniobra de gir i tornar cap al carrer Països Catalans”.

b) Que el decret de l’Alcaldia de 23 d’octubre de 2009 detalla quina és la mobilitat viària a l’entorn de l’establiment comercial supermercat Consum de Sils i el seu moll de càrrega.

c) Que malgrat totes les queixes escrites presentades a l’Ajuntament i a la guàrdia municipal pel que fa al incompliment d’aquestes normes per part de vehicles de serveis vinculats a l’activitat comercial del supermercat Consum Basic, continuem observant diverses maniobres i estacionaments que considerem il•legals, per part dels esmentats vehicles. Entre aquestes maniobres, cal destacar una en especial: la que fan els camions que surten del moll de càrrega i descàrrega, fent marxa enrere 50 metres pel carrer Bastiments i entrant reculant i sense visibilitat al carrer Països Catalans. En anteriors denúncies, ja vam advertir de la greu perillositat que suposen les maniobres anteriorment esmentades, a la cruïlla del carrer Bastiments amb el carrer Països Catalans.

d) Malgrat que, repetidament, hem denunciat aquestes maniobres i estacionaments a l’Ajuntament i a la policia municipal, observem que es continuen produint, després d’un any des que es va inaugurar el supermercat. Hem vist com es multaven automòbils dels veïns pel sol fet d’estar aparcats mirant carrer amunt, però ignorem quines mesures dissuasòries concretes i efectives ha realitzat l’Ajuntament i la policia municipal pel que fa a l’empresa comercial i als seus vehicles.

e) Que la secció 3.a (Marcha atrás) de l’article 80 del Reglamento General de Circulación, es llegeix:

1. Se prohíbe circular hacia atrás, salvo en los casos en que no sea posible marchar hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido de marcha, y en las maniobras complementarias de otra que la exija, y siempre con el recorrido mínimo indispensable para efectuarla (artículo 31.1 del texto articulado). 2. El recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de la parada, el estacionamiento o la incorporación a la circulación, no podrá ser superior a 15 metros ni invadir un cruce de vías. 3. Se prohíbe la maniobra de marcha atrás en autovías y autopistas (artículo 31.3 del texto articulado). 4. Las infracciones a las normas de este precepto, cuando constituyan un supuesto de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrá la consideración de muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.f) del texto articulado.

f) Que el Reglamento General de Circulación, en el seu article 171, estableix: “Una línea continua de color amarillo, en el bordillo o junto al borde de la calzada, significa que la parada y el estacionamiento están prohibidos o sometidos a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea y en el lado en que esté dispuesta”. Aquest article és sistemàticament vulnerat pels vehicles de l’empresa comercial que estacionen al carrer Bastiments, a tocar del moll de càrrega i descàrrega, on hi ha una clara línia groga longitudinal contínua. Sovint aquests vehicles estacionen també damunt de la vorera del esmentat carrer.

g) Què considerem que les esmentades maniobres i estacionaments il•legals no són culpa directa dels camioners i conductors dels vehicles, sinó que són producte de com es va autoritzar i construir aquesta nau industrial, en especial el moll de càrrega i descàrrega, i com es van autoritzar i construir les rampes i els accessos.

h) Recordem que el carrer Bastiments no forma part d’un polígon industrial, ni d’un descampat erm, ni és propietat de l’empresa comercial, sinó que forma part d’un barri residencial molt consolidat anomenat Can Cabirol, molt anterior a la construcció de la nau industrial. Considerem immoral i il•legal convertir un carrer públic en el pati del darrera d’una empresa privada que disposa d’un gran pati interior.

DEMANEM.

a) Que l’Ajuntament faci tancar el moll actual situat al costat del magatzem, de tal manera que els camions no hi puguin accedir. La forma i situació d’aquest moll és absolutament incompatible amb la mobilitat que la llei obliga a respectar i que no es va tenir en compte, incomprensiblement, quan es van aprovar les llicències d’obra i d’activitat.

b) Que l’Ajuntament obligui a l’empresa a fer reformes en les rampes i accessos al supermercat, revisant si cal les llicències, per tal que els vehicles de serveis facin les maniobres, la càrrega i descàrrega de mercaderies o el trasllat d’escombraries en una zona interior de la gran parcel•la que ocupa aquesta empresa. Recordem que en una altra cantonada del supermercat pròxima al carrer Països Catalans i a la rotonda, el supermercat té una zona que es pot utilitzar com a àrea de càrrega i descàrrega; aquesta zona està situada dintre del pati de l’empresa i les activitats que s’hi fan no molesten la via pública. Hem assenyalat aquesta zona amb un asterisc (*), al plànol de la pàg. 3.

d) Que es passi còpia de la resolució d’aquesta moció a totes les associacions i entitats registrades a l’Ajuntament de Sils i als veïns i veïnes del carrer Bastiments que signen l’escrit presentat a l’Ajuntament.

3 – MOCIO ICV-EUiA-EPM : NYAP DE SILS – ALTELL

Registre nº 2521, 22 juliol 2010
…/…

IV. Altell o segona planta.

EXPOSEM.

Entre les moltes irregularitats que s’han denunciat pel que fa al “Nyap”, n’hi ha una que clama al cel. La nau industrial té una “segona planta” ( 3,48 metres d’alçada; aparells d’aire condicionat …) situada per damunt de la “planta baixa” (3,30 metres d’alçada; magatzem…) que es troba pròxim a la cantonada del carrer Bastiments amb el carrer Països Catalans. Els projectes presentats per l’empresa constructora per tal de demanar les llicències, consideren que aquesta planta de 3,48 metres d’alçada, és –simplement- un altell. Per mitjà d’informe tècnic redactat en data 25 de febrer de 2009, l’arquitecte municipal Salvador Jubany i Viader, dóna la raó al constructor, afirmant que “es tracta per tant d’una planta altell, d’acord amb allò establert a l’article 29 de les NNSS vigents”.

L’article 21.6 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sils, detalla que s’admeten les plantes altell sempre que es compleixin les següents condicions:

1. La planta altell no pot tenir accés independent des de l’exterior.
2. La planta altell es separà 3 metres de la façana principal.
3. L’alçada mínima lliure serà de 2,25 metres.
4. No es podrà destinar a habitatge.

Un cop comprovades les condicions de les plantes altell, establertes a la normativa de les Normes Subsidiàries de Sils, es pot comprovar que aquesta “segona planta” o “altell”, no compleix les condicions de planta altell en tant que no es separa de la façana principal una distància mínima de 3 metres.
Resumint. Si es tracta d’una “segona planta”, és il•legal perquè només podria estar destinada a ús residencial o habitatge ( zona 8, NN.SS., art. 29). Si es tracta d’un “altell”, és il•legal perquè no es separa 3 metres de la façana principal (NN.SS, art. 21).

En el seu dia, i dintre dels terminis legalment establerts, ja vam fer les corresponents denúncies escrites sobre aquest tema concret, sense obtenir satisfacció.

DEMANEM.

a) Que es revisin o s’anul•lin tots els acords i llicències donades per edificar aquesta “segona planta” o “altell”, ja sigui per la junta de govern, ja sigui pel ple municipal.

b) Què el senyor alcalde demani un informe escrit a l’assesor urbanistic de l’ajuntament, Sr. Sicart, un informe sobre la legalitat d’aquesta “segona planta” o “altell”, i sobre les raons que van portar als serveis tècnics municipals a informar favorablement sobre aquesta qüestió, malgrat el descarat incompliment de la normativa vigent.

c) Que es prenguin totes les mesures necessàries per tal de fer complir la legalitat.

d) Que es passi còpia de la resolució d’aquesta moció a totes les associacions i entitats registrades a l’Ajuntament de Sils i als veïns i veïnes del carrer Bastiments que signen l’escrit presentat a l’Ajuntament.

Font: La Veu de Sils

http://laveudesils.blogspot.com/2010/07/nyap-mocions-ple-ordinari-setembre_1016.html
http://laveudesils.blogspot.com/2010/07/2-mocio-icv-euia-epm-nyap-de-sils.html
http://laveudesils.blogspot.com/2010/07/nyap-mocions-ple-ordinari-setembre_22.html

30 08 2010
MOCIÓ TERRENYS INSTITUT

ICV proposa aconseguir terrenys pel nou Institut (ara en barracons) a través d’una modificació de les normes urbanístiques actuals (Normes subsidiàries de planejament); el grup de l’alcalde, en canvi, s’hi nega i vol que s’aprovin les noves normes, el POUM.

dissabte 10 de juliol de 2010
MOCIO ICV-EUiA-EPM TERRENYS INSTITUT – MODIFICACIO NORMES SUBSIDIARIES

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/07/mocio-icv-euia-epm-terrenys-institut.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

El tema ja va sortir al darrer Quadern de Sils:

Intoxicació ?

“A Sils tenim escola nova i institut gràcies a l’aposta decidida de l’equip de govern (…) No es pot continuar intoxicant la població, com fan alguns, amb la idea que certes previsions del POUM beneficien a l’alcalde” (IdS)

“El nostre alcalde demana que li aprovem un POUM. Un POUM que encara té al·legacions per contestar, un POUM que va costar les eleccions a CiU, un POUM on hi ha una gran zona urbanitzada propietat del mateix alcalde i/o familiars. Això sí, aquesta aprovació suposaria la imminent cessió de terrenys d’equipaments al Departament d’Educació per a la construcció de l’institut. Però a quin preu?” (AMS)

“Millor no arribar-hi” a l’expropiació com a eina per a aconseguir terrenys per al nou Institut (CiU)

“El POUM porta molts anys encallat perquè ha de resoldre moltes més coses que el futur terreny de l’institut … segons els nostres assessors hi ha una altra via que pot ser més ràpida i més eficaç. Estem parlant d’una modificació de normes subsidiàries” (ICV)

Font: https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/07/01/quadern-de-sils-juny-08/

31 08 2010
MORALMENT NO EXCLÒS

Llegint l’ordre del dia del ple de setembre, comprovem com la regidora de Sils per AMS-AM, la metgessa Maria Josep López (una de les signants del Manifest d’alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores pel Dret a Decidir), no ha presentat cap moció per a declarar Sils com a municipi moralment exclòs de la Constitució espanyola, proposta que va néixer de la intenció de protestar contra la sentència del Tribunal Constitucional espanyol (TC) sobre l’Estatut de Catalunya aprovat per referèndum popular.

Plataforma Decidim! Manifest de càrrecs electes locals
http://www.decidim.cat/index.php?option=com_adhesions#L

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Més de 60 municipis catalans ja s’han declarat exclosos de la Constitució espanyola
Hi ha sis capitals de comarca: Ripoll, Solsona, Banyoles, Mollerussa, Vic i Vilafranca

Els municipis en qüestió han aprovat propostes de mocions facilitades tant per ERC com pel col·lectiu de càrrecs electes sobiranistes Decidim.cat, que insten tant a que els ajuntaments catalans és declarin ‘moralment fora de la constitució espanyola’ com que advoquin per iniciar els tràmits oportuns per obrir el procés que ens ha de portar a la independència.

La llista dels 62 municipis exclosos de la Constitució
Entre els municipis autoexclosos ‘moralment’ de la Constitució espanyola s’hi compten sis capitals de comarcal, Ripoll (Ripollès), Solsona (Solsonès), Mollerussa (Pla d’Urgell), Vic (Osona), Vilafranca (Alt Penedès) i Banyoles (Pla de l’Estany) El Pla de Santa Maria (Alt Camp) Castelló d´Empúries, Lladó, Port de la Selva i Vilamaniscle (Alt Empordà) Sant Quintí de Mediona, Subirats (Alt Penedès),Capellades (Anoia) Avinyó, Calders, Sallent i Santpedor (Bages)L´Arboç, Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès) Palafrugell (Baix Empordà) Molins de Rei i Begues (Baix Llobregat) Albagés, Albi i Tarrés (Garrigues), Llambilles, Sant Gregori i Vilablareix (Gironès) Amer, Anglès i Vidreres (La Selva) Arenys de Munt i Argentona (Maresme) El Brull, LLuçà , Manlleu, Montesquiu, Prats de Lluçanès, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Torelló, Roda de Ter i Taradell, Viladrau (Osona) Camós, Cornellà de Terri, Crespià, Esponellà, Palol de Reverdit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà, Vilademuls (Pla de l´Estany) Pardines (Ripollès) la Garriga, Lliçà de Munt, Tagamanent, Sant Pere de Vilamajor i Sant Antoni de Vilamajor(Vallès Oriental) Vacarisses i Castellar del Vallès (al Vallès Occidental).

Font: http://www.directe.cat/noticia/mes-de-60-municipis-catalans-ja-s-han-declarat-exclosos-de-la-constitucio

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Sils decideix,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/12/10/consulta-sobiranista-a-sils/

Manifestació 10 juliol 2010,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/07/10/manifestacio-10j/

1 09 2010
TERRENYS INSTITUT

ICV reclama un canvi de normes subsidiàries i cedir el solar per fer l´institut a Sils

Ha presentat una moció al ple i si tota l’oposició hi dóna suport el govern d’IdS en minoria ho ha d’acceptar

SILS | E.B.
ICV de Sils, a l’oposició, exigeix un canvi de les normes subsidiàries per desencallar l’institut a Sils, que es troba en suspens perquè al parer de l’alcalde no hi hauria terrenys municipals que es puguin cedir en qualitat d’equipament educatius al Departament d’Educació. Tot i que des de l’Ajuntament s’opta per desenvolupar el nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) que també està encallat, ICV vol agilitzar-ho amb la modificació de normes.

Aquesta petició l’han formulat a través d’una moció que es debatrà en el ple de setembre de la corporació i, de fet, si es donés el cas que ICV aconseguís que tota l’oposició li donés suport (AMS, CiU) es forçaria el consistori a desencallar aquest tema a través de la modificació urbanística. Actualment, Sils té l’institut en barracons i per poder tenir l’edifici de construcció, un dels primers passos, és que l’Ajuntament faci la cessió de terrenys a Educació perquè així l’inclogui en la llista de pobles que volen tenir el seu nou centre educatiu.

Per tant, per a ICV, el desenvolupament del POUM no seria l’única via per desencallar l’institut i de fet, ahir, el seu portaveu, Albert Miralles, explicava que confia que se’ls doni suport i recorda que del POUM, des del consistori, no se’ls ha tornat a convocar i, per tant, encara es pot dir que es troba congelat i, per tant, no és una solució per desencallar el nou institut.

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/09/01/icv-reclama-canvi-normes-subsidiaries-cedir-solar-linstitut-sils/429259.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨´

Institut de Sils, esperant els terrenys,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/07/14/ses-de-sils/

POUM,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/08/04/poum-2008/

4 09 2010
POUM A LA VISTA

Sils desencalla el nou Pla General després d´estar quatre anys paralitzat
Es vol portar a aprovació provisional abans de finals d’any, ara que els grups n’han donat l’opinió


El nou institut de Sils es troba en barracons a les Mallorquines, foto d’arxiu. Carles Colomer

SILS | E.BATLLE

L’Ajuntament de Sils ha decidit reemprendre el nou Pla General després que hagi estat encallat durant quatre anys i hagi tingut dues exposicions públiques. Un dels punts que han permès aquesta represa dels tràmits, segons l’alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), és que els grups d’AMS i CiU, que estan a l’oposició juntament amb ICV, hagin donat la seva opinió d’aquest nou Pla General i per escrit. Els ecosocialistes ja ho havien fet i a mode d’al·legacions el seu dia.

Aquesta notícia, la va donar el batlle durant el ple ordinari de dijous i després de desestimar una moció del grup d’ICV, on reclamava un canvi de les Normes Subsidiàries d’una zona per poder tenir terrenys per al nou institut. Una moció que fou rebutjada per l’equip de govern d’IdS, i els altres dos grups de l’oposició s’hi van abstenir. L’actual institut de Sils es troba en barracons i Educació no podrà incloure’l en els centres a construir fins que el consistori en cedeixi un solar, cosa que és el que encara falta.

El cap d’ICV, Albert Miralles, es lamentava ahir que (NO) hagi prosperat la seva proposta i criticava que “ara l’alcalde hagi contractat l’arquitecte que va començar el Poum per 60.000 euros, sense que hi hagi una proposta de Poum que tingui una votació segura de tots els grups”. Davant d’aquestes crítiques, l’alcalde de Sils assegura que sí s’ha contractat aquest arquitecte i que l’oposició de canviar les Normes Subsidiàries “tècnicament generava dubtes per l’institut i que, per tant, la més lògica i normal és a través del nou POUM”.

A partir d’ara, per tant, l’arquitecte de l’equip redactor del nou POUM té uns mesos per endavant, per una banda, per contestar les al·legacions presentades al Pla i incloure aquelles que es consideren vàlides, així com estudiar les propostes de tots els grups municipals per col·locar també en el nou planejament aquelles que vegi interessants. El batlle explica que la idea del consistori és que abans de finals d’any es pugui portar a aprovació provisional abans de finals d’any i “amb un consens, és a dir, que no satisfaci ni a uns ni altres, sinó tots haurem de cedir”.

Cal recordar que el POUM es troba encallat per les discrepàncies entre grups, especialment l’oposició contra el govern, ja que l’han acusat de tenir falta de comunicació en aquest tema. Aquest fet però, segons el batlle, s’hauria solucionat darrerament quan hi ha hagut converses tant amb CiU com amb AMS, dels quals ja se n’han extret les opinions sobre aquest nou planejament que ha de regir el municipi de Sils.

Font: Diari de Girona, 4/09/2010
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/09/04/sils-desencalla-nou-pla-general-despres-destar-quatre-anys-paralitzat/429960.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Llegiu també,

· ¿On són els documents (textos i plànols) del nou POUM? Si cliquem l’enllaç situat a l’extrem inferior dret de la portada del web municipal comprovem que els enllaços de la nova versió del POUM (nova informació pública) han desaparegut. S’ignoren els motius i el significat:

POUM: NOVA INFORMACIÓ PÚBLICA
Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/default.aspx

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

· Què passa amb els papers del POUM?
· POUM 2010 (Pla d’ordenació urbanística municipal)
· AMS i POUM
· 2 punts calents del POUM
· El joc de les diferències
· Els plànols del POUM 2009

4 09 2010
RESULTAT VOTACIONS

LES MOCIONS ICV-EUiA-EPM HAN ESTAT REBUTJADES. SENSE COMENTARIS, NO SON NECESSARIS!!

RESULTATS VOTACIONS:

INSTITUT http://laveudesils.blogspot.com/2010/07/mocio-icv-euia-epm-terrenys-institut.html

SI : 2 ICV-EUiA-EP
NO : 4 IdS-PM
ABSTENCIO: 4, 2 AMS, 2 CiU

MESURES SOCIALS CRISI http://laveudesils.blogspot.com/2010/08/ple-ordinari-setembre-2010-mocio-icv.html

SI : 2 ICV-EUiA-EPM
NO : 4 IdS-PM
ABSTENCIO: 4, 2 CiU, 2 AMS

SUPORT VAGA GENERAL 29 S http://laveudesils.blogspot.com/2010/08/29-s-mocio-icv-euia-epm-de-suport-la.html

SI : 2 ICV-EUiA-EPM
NO : 6, 4 IdS-PM, 2 CiU
ABSTENCIO: 2 AMS

Font: bloc La Veu de Sils,
http://laveudesils.blogspot.com/2010/09/ple-ordinari-2-setembre-2010-votacions.html

4 09 2010
ALCALDADA

Mocions NYAP urbanistic supermercat CONSUM

ALCALDADA – l’alcalde no inclou a l’ordre del dia del ple les tres mocions presentades en temps i forma pel nostre grup.

Demanarem informe al secretari municipal

http://laveudesils.blogspot.com/2010/07/nyap-mocions-ple-ordinari-setembre_1016.html

http://laveudesils.blogspot.com/2010/07/2-mocio-icv-euia-epm-nyap-de-sils.html

http://laveudesils.blogspot.com/2010/07/nyap-mocions-ple-ordinari-setembre_22.html

Font: bloc La Veu de Sils,
http://laveudesils.blogspot.com/2010/09/ple-ordinari-2-setembre-2010-votacions.html

4 09 2010
DÈFICIT: 300.000 €

Opinió extreta del bloc d’ICV:

NO HI HAN DINERS!! L’ANY 2009 TANCAT AMB UN DEFICIT DE PROP DE 300.000 €. ESTA PREVIST UN PLA DE CONTENCIO DE LA DESPESA. PERO PEL POUM SI QUE HI HA DINERS : 60.000 € !!

QUINA LLASTIMA QUE NO ES DEDIQUI EL MATEIX INTERES I DINERS A LES NECESSITATS SOCIALS DE LA GENT DE SILS !!

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/09/poum-altre-cop-en-marxa.html [4/09/2010]

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Llegiu també:

POUM 2010,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/08/04/poum-2008/

Despeses municipals,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2008/12/01/despeses-municipals/

Totxo i finances municipals,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2008/01/10/500000-euros-menys-per-llicencies-dobres/

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
És difícil saber quant s’ha pagat a l’equip redactor del POUM de Sils, dirigit per l’arquitecte Xavier Llistosella Vidal. Tenim aquestes dades, probablement incompletes:

Any 2004: 101.156 €
Any 2007: 50.000 €

Any 2009: 60.000 € ?

6 09 2010
ALCALDADA?

Retirar tres mocions d’un ple municipal: ¿és una alcaldada (acció feta per un alcalde abusant de la seva autoritat), com diu ICV?

Proposen consultar-ho al secretari municipal, senyor Juan Antonio González Blanco.

No consta que Sils tingui un ROM. Hem consultat el ROM (Reglament orgànic municipal) de la ciutat de Girona, que diu així:

Art. 21.- Mocions

1.- S’entén per moció la proposta de resolució que és presentada al Ple per a la seva votació i adopció.

2.- Estan facultats per presentar mocions l’alcalde, la Comissió de Govern, la Junta de Portaveus, els portaveus en nom del grup municipal que representen i els regidors.

3.- Les mocions hauran d’ésser presentades per escrit i constaran necessàriament d’exposició de motius, proposta de resolució i indicació del regidor que la defensarà. Les mocions hauran de ser dirigides a l’alcalde i presentades a través del Registre General o de la Secretaria de l’Ajuntament on es farà constar el dia i l’hora de presentació, amb una antelació superior a dos dies a la sessió del Ple en què es vulgui tractar. L’alcalde haurà d’incloure les mocions presentades en l’ordre del dia de la sessió ordinària del Ple i seran debatudes seguint el mateix ordre que el de presentació.

4.- Si les mocions es presenten després de la convocatòria de la sessió i així expressament es sol.licita en la mateixa moció, es podrà procedir al seu debat i votació, mitjançant previ acord del Ple, adoptat per majoria absoluta declarant-ne la urgència.

Font: http://www.girona.cat/ajuntament/ordenances/ROM.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Legislació:

· Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html

· DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
http://www.gencat.cat/diari/3887/03125008.htm

[continuarà]

23 09 2010
NYAP – ALCALDE

El concepte NYAP – ALCALDE forma part de l’encapçalament de l’escrit publicat avui 23 de setembre a la Veu de Sils, bloc d’ICV-EUiA de Sils.

Es tracta d’una rèplica a la misteriosa supressió de tres mocions del darrer ple de 2 de setembre, que -en en seu dia- ICV va qualificar d’alcaldada.

S’ignora qui va aconsellar l’alcalde en aquest aparent intent de boicotejar les tres mocions presentades, que fan referència a la nau industrial construïda a Can Cabirol a iniciativa del promotor Josep Panella Gubau, nau industrial actualment ocupada per un supermercat. Les llicències urbanístiques municipals d’aquesta nau industrial han estat denunciades davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona.

dijous 23 de setembre de 2010
NYAP – ALCALDE, NO EREN TRES ESCRITS, EREN TRES MOCIONS

Instancia entrada el 23 de setembre 2010, amb nº 3135

INSTÀNCIA GENERAL

En Alberto Miralles Güell, amb el DNI núm. , com a portaveu del grup municipal ICV-EUiA-EPM, amb domicili al carrer Cosme i Damià 2, Població Sils, codi postal 17.410,

EXPOSA :

Que en data 22 de juliol de 2010, el nostre grup municipal varem entrar tres mocions, amb el Nº 2519, 2520 i 2521. Totes tres feien referència a un escrit dels verins i veïnes del Carrer Bastiments, del anomenat nyap urbanístic de Sils, el supermercat CONSUM.

Malgrat haver presentat les tres mocions en temps i forma, un mes abans de la convocatòria ordinària del ple, l’alcalde ens va sorprendre amb que a l’ordre del dia que convocava el ple ordinari, no hi era cap d’aquestes tres mocions.

Amb la mateixa data que es convocava el ple ordinari, 27 d’agost, varem rebre carta certificada de l’alcalde, amb registre de sortida 4080, on ens deia textualment:

“El grup municipal d’ICV-EUiA-EPM, ha presentat tres escrits, amb registre d’entrada …!

Agraïm els aclariments i explicacions de l’alcalde, i encara els hi agrairíem més si hagués tingut el detall de fer-ho abans de convocar el ple i no el mateix dia..

El cas és que el nostre grup no ha presentat tres escrits esperant una resposta, sinó que havíem presentat en temps i forma tres mocions, i que encara no entenem que no fossin incloses a l’ordre del dia.

per la qual cosa

DEMANA :

Que les tres mocions presentades en temps i forma, en data 22 de juliol, amb el Nº 2519, 2520 i 2521, i que totes tres fan referència a un escrit dels veins i veïnes del Carrer Bastiments, del anomenat nyap urbanístic de Sils, el supermercat CONSUM, siguin incloses a l’ordre del dia del proper ple, tal i com correspon quan un grup municipal presenta una moció.

La qual cosa espera obtenir.

A l’espera de seva resposta, li saluda atentament

Sils, a 22 de setembre del 2010 .

IL•LM. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SILS

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/09/nyap-alcalde-no-eren-escrits-eren-tres.html [23 de setembre de 2010]

27 10 2010
MOCIÓ TERRENYS INSTITUT

El futlletó La Veu de Sils, repartit per les bústies, ens fa memòria de la moció presentada per ICV al ple municipal sobre els terrenys del nou institut:

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: