Ordenança de convivència

8 12 2010

En fase provisional, ja tenim una ordenança de convivència i activitats a la via pública, aparentment copiada d’altres municipis com Vidreres o Girona. Més informació llegint els comentaris.

Toilekan a Sils i vandalisme als Estanys:

Fotos: 6 desembre 2010.

Més informació llegint els comentaris.

Anuncis

Accions

Informació

10 responses

8 11 2010
ALGUNS EXEMPLES

A Sils, ja tenim una Ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública. S’admeten reclamacions i suggeriments.

Aquests són alguns dels seus apartats, entre molts d’altres:

La convivència –viure la dona i l’home amb els altres, viure en societat- requereix d’un ordre, sense el qual no seria possible.

Les pintades, els escrits, les rascades, els gravats i els actes similars sobre qualsevol classe de béns i que siguin visibles des de la via pública queden prohibits i seran considerats com infracció lleu.

En les fonts públiques, estanys i llocs anàlegs, es prohibeix: 1. Pescar, rentar-se, banyar-se, rentar-hi animals, vehicles a motor o similars, deixar-hi nedar o abeurar animals, llençar-hi qualsevol tipus de producte o objecte o enterbolir les aigües.

Arrancar, tombar, trencar, torçar o sostraure el mobiliari urbà: Infracció molt greu.

Es prohibeix pujar als arbres, talar arbres o arbusts, sotraguejar-los, tallar branques, fulles, flors o fruits, gravar o tallar l’escorça, abocar tota classe de líquids encara que no siguin perjudicials a les proximitats de l’arbre o dels escocells o tirar-hi escombraries o residus. Es considera infracció greu l’incompliment d’aquestes prohibicions, excepte la de pujar als arbres que es considera lleu.

Els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris, com ara amb tancaments de porta bruscs, crits, música molt alta, celebració de festes, funcionament d’electrodomèstics sorollosos o altres comportaments similars. Entre les 21,00 hores de la nit i les 7,00 hores de l’endemà no és permès l’ús d’aparells domèstics sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de materials o canvi de mobles o qualsevol altra activitat que pugui pertorbar el descans aliè.

Es prohibeix, des de les 21.00 hores fins a les 7.00 hores, deixar en l’exterior de jardins, patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits, cants i altres activitats destorbin el descans dels veïns.

Infraccions greus: Fer cants, crits, fer funcionar aparells de ràdio, televisors, instruments, tocadiscs per sobre dels límits del respecte als altres, de 21,00 h a 7,00 h.

El posseïdor de l’animal està obligat a recollir i retirar els excrements de l’animal immediatament i de forma convenient, netejar, si fos necessari, la part de via pública, element estructural o mobiliari urbà que hagués resultat afectat.

A les vies públiques els animals hauran d’anar sempre acompanyats pels seus propietaris o una persona responsable.

Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic.

Tindrà en tot cas la consideració d’infracció molt greu, el fet de mantenir relacions sexuals retribuïdes a l’espai públic.

Pesca. 1. La activitat de pesca en les lleres de domini públic únicament podrà exercir-se en els trams i les èpoques que determini l’Ajuntament d’acord amb les prescripcions de la normativa de pesca fluvial i del departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de les autoritzacions puntuals de caràcter competitiu.

Infraccions molt greus: de 1.001 €. fins a 2.000 €.
Infraccions greus: de 501 €. fins a 1.000 €.
Infraccions lleus: fins a 500 €.

Etc.

Font:
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Taulell%20anuncis/15%20Edicte%20Taulo%20i%20Web.pdf

8 11 2010
sunami

per kuan prohibirem corre pel carrer o sorti de casa? hi han koses k vle pro ni ha k tela

9 11 2010
Gemma Isal

Una gran iniciativa.El respecte és la base de convivència.

16 11 2010
2000 € ALS CLIENTS

Sils posarà multes de fins a 2.000 € per l´exercici de la prostitució al carrer
Es sancionarà a qui ofereixi els serveis sexuals i a qui els accepti i es veu molt greu mantenir relacions retribuïdes a l’espai públic

Una noia a la carretera GI-555 aquesta setmana, a l’alçada de Mallorquines.
carles colomer

SILS | E.BATLLE
L’Ajuntament de Sils sancionarà amb multes de fins a 2.000 euros els clients i les prostitues que mantiguin relacions sexuals retribuïdes en espais públics. Així ho recull la nova ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública que va aprovar inicialment el consistori per ple.

Aquesta nova regulació es deu a què Sils, juntament amb d’altres municipis de la rodalia com Vidreres i Maçanet, viuen la problemàtica de la prostitució a la carretera i en especial a la carretera Nacional II i la GI-555 en el cas silenc.

El text de l’ordenança és semblant al qua van portar a aprovació municipis com Vidreres i Tordera el seu dia i que també preveuen aquest tipus de sancions econòmiques. De fet, fa pocs dies l’Ajuntament de Tordera va anunciar que havia posat 300 multes a prostitutes i clients en menys d’un any.

Aquest mateix sistema, per tant, quan s’aprovi el text de forma definitiva, serà el que utilitzarà Sils, si bé com s’indica en l’ordenança abans de multar, la policia local informarà i, fins i tot, els oferiran assistència social en el cas que sigui necessari per abandonar aquesta pràctica.

Pel que fa a la gradació econòmica de les sancions, la més alta considerada molt greu (2.000 euros) recau en “el fet de mantenir relacions sexuals retribuïdes a l’espai públic”. Seguidament hi ha un tipus d’infracció considerada greu, que pot suposar una sanció que va des dels 501 fins als 1.000 euros pels casos que s’ofereixi o s’accepti serveis sexuals en la proximitat de centres docents o de lleure o zones d’esbarjo freqüentades per menors.

I, finalment, hi ha unes sancions lleus que poden comportar multes de fins a 500 euros pel sol fet “d’oferir, sol·licitar, negociar o acceptar serveis sexuals retribuïts a l’espai públics”.

Prohibit el bany als Estanys

A banda de prohibir la prostitució al carrer, aquesta ordenança regula d’altres aspectes com ara la pesca. Sils té els Estanys, que són zona protegida, i en l’ordenança s’assegura que es considera lleu (fins a 500 euros de multa) “pescar, rentar-se, banyar-se, rentar-hi animals, vehicles a motor, deixar-hi nedar o abeurar animals i llançar-hi qualsevol tipus de producte o objecte o enterbolir les aigües”.

I també es recorda que en les lleres de rieres de domini públic només s’hi podrà pescar en les èpoques i trams que determini l’Ajuntament i el Departament de Medi Ambient.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/11/14/sils-posara-multes-fins-2000-lexercici-prostitucio-carrer/445496.html

Comentaris a la notícia:

– El que s ha de fer es prohibir la prostituciò a qualsevol lloc que no sigui un local que estigui a les afores i regularitzat. Amb ma dura contra la gent que incompleixi les normes. si no els hi dinem peu marxaran i no tornaran.Que ja n hi ha prou.

– Desde Sils, ya era hora. Pero a la carretera también.

– Al final provocaran que se encuentren en bares normales, se guiñen el ojo, y salgan juntos a la fiesta, y si el del bar es listillo, le daran algo de comisión. Tiempo al tiempo, ya que cada día el trabajo está peor , dinero no hay para la compra y siempre hay alguno que le sobra para una fiesta que no encuentra en casa.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Llegiu també: Prostitució a Sils

16 11 2010
COPIAR I ENGANXAR
17 11 2010
zzz

canya als puteros a veure si d una vegada eliminem les titis que decoren les entrades del poble i crec que tambe tindrien que possar la foto dels puteros en la web municipal

3 12 2010
AL·LEGACIONS ICV

ORDENANÇA
CONVIVENCIA – AL·LEGACIONS 1

Registre entrada nº 4033, de 3 de desembre 2010

AL•LEGACIONS ICV-EUiA-EPM
Ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública.
PROCEDIMENT GENÈRIC 2010/962. Acord del Ple Ordinari del 4 de novembre de 2010, que va aprovar inicialment l’Ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública municipal.

ICV-EUiA-EPM considerem que el fenomen de la prostitució és prou important perquè es contempli en una ordenança específica i no en el 2% d’una ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública. Perquè pel nostre grup i des d’una posició abolicionista, considerem la prostitució una de les expressions més extremes de la violència masclista.

Què el tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual és l‘esclavatge del S.XXI. Què és una vulneració dels drets humans que atenta contra la dignitat de les persones i té un clar component de gènere, al ser víctimes majoritàriament les dones (segons dades de Nacions Unides les dones i les nenes constitueixen al voltant del 80% de las víctimes d’aquest comerç sexual). Nacions Unides calcula que entre 4 i 5 milions de persones són víctimes de trata.

Què és la tercera font d’ingressos de la delinqüència internacional darrera de la venda d’armes i de drogues. Només a Europa mou xifres properes a 3 bilions de dòlars.
Dones què provenen de situacions de vulnerabilitat i de risc d’exclusió social, que un gran percentatge tenen càrregues familiars en els seus països d’origen i que en molts casos representa la única font d’ingressos.

Per tot això entenem que s’ha d’afrontar des d’una postura crítica i des d’un coneixement íntegre. No estem parlant de fantasia, de diversió, d’oci o d’un problema d’unes poques persones que ho han triat lliurement, estem parlant de violència cap a les dones.

I és per això que no podem acceptar que s’inclogui dins de l’apartat de l’ordenança:

DEURES DE LA CIUTADANIA EN RELACIÓ A LA VIA I ALS ESPAIS PÚBLICS
Comportament general a la via i als espais públics.
Articles 53 i 54

En la que s’intervé des d’un posicionament prohibicionista que castiga de igual manera a proxenetes, clients còmplices de la trata i dones víctimes de la prostitució.
Ni podem admetre que s’anomeni serveis sexuals retribuïts a aquesta expressió tant extrema de la violència de gènere. I que es sancioni sota els termes d’oferir, sol•licitar, negociar, o acceptar….
Al contrari de l’ordenança proposada, considerem que en tot cas s’ha de considerar d’ infracció greu sol•licitar aquests serveis i no lleu com es proposa, i molt greu quan es fa us de la prostitució i en cap cas penalitzar la dona per la seva situació de prostitució.

D’altra banda en el punt 3 de l’article 53 en el que s’exposa que els agents de l’autoritat informaran de les possibilitats que les institucions públiques i privades els ofereixen d’assistència social, procurant prestar-los a més a més, el suport que els sigui necessari per tal d’abandonar aquestes pràctiques.
Considerem que hauria d’haver un protocol d’actuació per part dels agents.

I que manca argumentació i objectius del perquè d’aquesta part de l’ordenança. Entenem que l’únic que es persegueix es treure-les del mig. Però Sils que aspira a ser un poble on homes i dones visquin en igualtat no pot quedar-se amb aquest únic objectiu.
Des del govern de l’ajuntament no només s’ha de gestionar si no també educar.

És per això que també considerem que l’ordenança hauria d’anar acompanyada d’una campanya de sensibilització contra la prostitució i l’explotació, destacant la figura del “client” i de la seva responsabilitat en aquesta problemàtica.

Finalment, demanem la retirada d’aquesta part de l’ordenança i fer-ne una d’específica amb el màxim consens dels diferents grups polítics.

En cas de no acceptar la retirada, demanem que es considerin totes i cadascuna de les al•legacions exposades anteriorment.

Sils, 1 de desembre 2010.

Cristina Simó Alcaraz i Albert Miralles Güell, grup ICV-EuiA-EPM de Sils

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

ORDENANÇA
CONVIVENCIA – AL·LEGACIONS 2

Registre entrada nº4034, del 3 de desembre de 2010

AL•LEGACIONS ICV-EUiA-EPM
Ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública.

PROCEDIMENT GENÈRIC 2010/962. Acord del Ple Ordinari del 4 de novembre de
2010, que va aprovar inicialment l’Ordenança de convivència ciutadana i
activitats a la via pública municipal.

ICV-EUiA-EPM considerem que l’activitat de les organitzacions veïnals, culturals, esportives, recreatives, cíviques, feministes, pacifistes, sindicals, socials i politiques han de tenir el reconeixement i els mitjans necessaris per les seves legitimes funcions.
Considerem que aquestes activitats afavoreixen la participació ciutadana, fan cohesió social, i són una riquesa humana del nostre poble.
Per això considerem necessari que la ordenança inclogui un nou apartat que titulem: “L’espai públic és un espai per la convivència, la cohesió social i la lliure expressió i les activitats socials i politiques”.

ICV-EUiA-EPM no estem d’acord amb les limitacions i arbitrarietats que vol imposar l’ordenança ara en fase d’al•legacions, que podeu llegir a la web municipal (cal entrar al Tauler d’anuncis i clikar sobre “Aprovació inicial de l’ordenança de convivència”).

Alguns exemples són:

Article 34. Publicitat sonora.
1. S’entén per publicitat sonora els missatges publicitaris produïts directament o per reproducció de la veu humana, com el so d’instruments musicals o d’altres artificis mecànics o electrònics.
2. La publicitat sonora resta prohibida a tot el terme municipal llevat la referent a activitats
culturals, recreatives i similars
, sotmesa a llicència municipal prèvia, així com la publicitat
electoral.

No es podra fer publicitat sonora d’un acte del POUM? Nomes es podra fer publicitat quan s’esta obligat per procesos electorals?

Article 73. Cartells i adhesius. 1. No s’admetrà la publicitat mitjançant cartells, fulls volants,
adhesius o elements similars enganxats directament sobre edificis, murs i tanques, en la via
pública, els seus elements estructurals ni en el mobiliari urbà, excepte quan es tracti dels espais o suports especialment reservats o dissenyats per a aquesta finalitat (tal com columnes
anunciadores o plafons).
2. La col•locació de cartells i adhesius en els espais especialment reservats haurà de complir les següents condicions:
a. Que els cartells continguin propaganda o difusió d’actes o d’activitats d’interès ciutadà.
b. Que el suport en què es realitzi la publicitat no tingui una superfície superior al 15% de la de
l’expresst suport.

L’alcalde decidirà que és i que no és d’interès ciutadà, amb quins criteris? La mida del suport condicionarà la mida de la publicitat, caldrà mirar-ho amb lupa?

Article 74. Repartiment de publicitat. Es prohibeix el repartiment, l’escampament i el
llançament de tota mena publicitat (fulls volants, programes, fullets, adhesius, i materials similars) a la via pública, la seva col•locació a parabrises de cotxes o mitjançant procediments similars. En seran excepcions els casos que autoritzi l’alcaldia. La publicitat directa a les bústies és objecte de regulació per ordenança específica i s’efectuï per les empreses del ram que estiguin autoritzades.
L’alcalde tot sol decidirà quines son les excepcions, amb quins criteris? Pot ser que no autoritzi tot el que no li agradi?

Article 75. Pancartes. 1. La col•locació de pancartes a la via pública només es permetrà en les condicions següents:
a. En període d’eleccions polítiques.
b. En període de festes populars i tradicionals dels barris.
c. En aquelles situacions que donades les circumstàncies ho requereixin.
2. Per a la instal•lació de les pancartes a què es refereixen les lletres b i c anteriors caldrà la prèvia petició i obtenció de llicència municipal.
És que fora dels períodes electorals no existeix la política? O es que algú vol censurar l’activitat política?

Article 127. Classificació de les infraccions i la seva sanció. Les infraccions administratives
d’aquesta Ordenança es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
La contravenció de les prohibicions regulades en aquesta ordenança que no estiguin tipificades com a infracció molt greu, greu o lleu es consideraran infracció lleu.
Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa i
s’imposaran d’acord amb la següent escala:
Infraccions molt greus:
de 1.001 €. fins a 2.000 €.
Infraccions greus:
de 501 €. fins a 1.000 €.
Infraccions lleus:
fins a 500 €.
Les sancions seran un arma per impedir l’exercici de la activitat social i política? Tot queda en mans de l’alcalde o en qui delegui (art. 130: Competència i procediment).

ICV-EUiA-EPM proposem nou apartat que estigui en el Títol I, Disposicions Generals, i sigui el nou article 1, fent córrer l’actual numeració:

Article 1. “L’espai públic és un espai per la convivència, la cohesió social i la lliure expressió i les activitats socials i politiques”.
L’ajuntament considera que les organitzacions veïnals, socials, culturals, esportives, recreatives, cíviques, sindicals, socials i politiques
mereixen el reconeixement de la corporació municipal i han de tenir els mitjans necessaris per dur a terme les seves legitimes activitats.
Les seves activitats estimulen la participació ciutadana, afavoreixen la cohesió social, i són una riquesa humana del nostre poble i en conseqüència,
són un patrimoni que cal cuidar.
A tal fi es regulen les següents condicions especifiques, entenent que tot el que les ordenances en el seu articulat no prohibeixin els hi esta permès, i no podrà ser objecte de cap expedient ni sanció.
Les entitats i organitzacions a les que es fa referència en aquest article són aquelles que estiguin inscrites en el registre municipal d’entitats.

Publicitat sonora. Estara permesa per le entitats a les que es fa referencia en aquest article, respectant els horaris de descans, i els limits sonors establerts.

Cartells i adhesius: l’ajuntament adequarà en cada veïnat i en llocs de pas ven visible uns espais o instal•lacions adequats per la col•locació de cartells, que estaran disponibles per les entitats a que fa referència aquest article. Seran de les dimensions suficients per permetre la publicitat de cartells convocant alhora diverses activitats. Aquests llocs es publicaran en un plafó de fàcil accés a l’espai públic de l’ajuntament.

Publicitat: queda autoritzada la publicitat de les entitats a les que fa referència en aquest article, amb la única limitació de que no podrà fer-se escampant- la pel terra.

Pancartes: l’ajuntament adequarà en cada veïnat i en llocs de pas ven visible uns espais o instal•lacions adequats per la col•locació de pancartes, que estaran disponibles per les entitats a que fa referència aquest article. Aquests llocs es publicaran en un plafó de fàcil accés a l’espai públic de l’ajuntament.
Les entitats podran utilitzar aquest espai sense més requisit que la prèvia comunicació a l’ajuntament i el compromís de la seva retirada quan el fet de referència hagi passat.

Locals municipals per activitats, actes o reunions: estaran a disposició de les entitats i organitzacions a les que es fa referència en aquest article, les demanin, fent la atribució segons l’ordre d’entrada de la sol•licitud. Si la sol•licitud no pot ser atesa, l’ajuntament proposarà altres alternatives, de local o de dia i hora.
Si alguna entitat o organització o varies, demanen realitzar una activitat que pugui suposar un ús continuat d’algun o alguns locals municipals, però no exclusiu, caldrà donar informació prèvia a les entitats registrades a l’ajuntament per evitar situacions d’abús i garantir la igualtat d’oportunitats.
En aquest cas i d’altres similars, que suposin l’ocupació durant un període de temps per part d’alguna entitat o organització, caldrà donar informació prèvia i demanar a totes les entitats i organitzacions incloses en el registre municipal d’entitats si també tenen previstes activitats similars.
Si coincideixen varies demandes de diferents entitats es resoldrà per la via d’establir un repartiment equitatiu dels espais, buscant un acord entre tothom, i si no és possible es resoldrà proporcionalment amb el número de persones que representa cada entitat.

Sils, 1 de desembre 2010.

Albert Miralles Güell i Cristina Simó Alcaraz, grup municipal ICV-EUiA-EPM
de Sils.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/12/ordenanca-convivencia-allegacions-1.html
http://laveudesils.blogspot.com/2010/12/ordenanca-convivencia-allegacions-2.html

8 12 2010
PROSTITUCIÓ

ICV de Sils reclama una ordenança pròpia pel tema de la prostitució

SILS | E.B.
ICV de Sils, grup muncipal a l’oposició, reclama a l’Ajuntament que faci una ordenança que parli només de la problemàtica de la prostitució a Sils i que per tant, que es retiri l’article sobre aquest tema que recull l’ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública que es va aprovar inicialment ara fa un mes i que preveu sancionar amb multes de fins a 2.000 euros els clients i les prostitutes que mantiguin relacions sexuals retribuïdes en espais públics.

La redacció d’una nova ordenança ve fonamentada, segons les al·legacions del grup d’ICV de Sils, en què consideren que l’actual text l’objectiu que “persegueix es treure-les -les prostitutes- del mig” i a parer seu, el municipi de Sils “que aspira a ser un poble on homes i dones visquin en igualtat no pot quedar-se amb aquest únic objectiu” i per això, afegeixen que “des del govern de l’ajuntament no només s’ha de gestionar si no també educar”. Per tot això, consideren que l’ordenança ha d’anar acompanyada d’una campanya de sensibilització “contra la prostitució i l’explotació, en què es destaqui la figura del client i de la seva responsabilitat en aquesta problemàtica”.
A banda d’aquestes al·legacions també n’han presentant a d’altres articles de l’ordenança referents a les organitzacions veïnals, entre d’altres.

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/12/08/icv-sils-reclama-ordenanca-propia-pel-tema-prostitucio/450979.html

1 02 2011
PUBLICADA!

Publicada al BOP de Girona:
El Ple de l’Ajuntament en la sessió del 13 de gener de 2010 va aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text de Ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública, un cop resoltes les reclamacions presentades:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2011/21/2011210966.pdf

6 02 2011
PROSTITUCIÓ, FINS A 2000 €

Sils posarà multes de fins a 2.000 euros a la prostitució al carrer a partir del dia 22. L’ordenança de convivència ciutadana sancionarà tant a clients com a treballadores del sexe


Una de les prostitutes que es troben a la GI-555 a Sils, en imatge d’arxiu.
Carles Colomer

SILS | E.BATLLE
La pràctica de la prostitució a la via pública i sobretot a les carreteres Nacional II, GI-555 i C-63, a la comarca de la Selva, és una problemàtica que molts municipis intenten frenar i, per això, alguns han optat per aprovar ordenances de convivència ciutadana que sancionen aquesta pràctica. Aquest és el cas de l’Ajuntament de Sils, que el novembre passat en el ple va aprovar una ordenança que preveu sancions de fins a 2.000 euros; unes multes que es començaran a imposar a partir del 22 de febrer.

Al text de l’ordenança, el grup d’ICV-EUiA de Sils hi va presentar al·legacions i, sobre el tema de la prostitució, reclamava que el consistori redactés una nova ordenança que es centrés només sobre la problemàtica de la prostitució a Sils i que es retirés l’article sobre aquest tema que recull l’ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública i es canviessin el tipus de sancions.

Aquesta al·legació del grup ecosocialista, però, finalment s’ha desestimat i s’assegura que la raó és que no es “procedeix un canvi de tipificacio de la sanció prevista en l’ordenança, ja que és adequada a la infracció comesa i en tot cas serà l’expedient sancionador el que graduï l’import de la sanció”.

Tot i que a partir del dia 22 es comenci a multar aquesta pràctica, que es detecta actualment sobretot a la GI-555, la carretera que va d’Hostalric a Sils, aquesta ordenança també preveu que abans de multar la policia local informarà i, fins i tot, els oferiran assistència social en el cas que sigui necessari per abandonar aquesta pràctica.

Sancions de 200 a 2.000 €

Les multes de fins a 2.000 euros seran tant per a clients com per a les prostitutes que mantinguin relacions retribuïdes en espais públics. Pel que fa al tipus de sanció, l’ordenança considera com a la més baixa -lleu- i que pot comportar multes de fins a 500 euros el fet “d’oferir, sol·licitar, negociar o acceptar serveis sexuals retribuïts a l’espai públics”.

Llavors n’hi ha una de considerada greu, que va dels 501 a 1.000 euros, que és pels casos en què que s’ofereixi o s’accepti serveis sexuals en la proximitat de centres docents o de lleure o zones d’esbarjo freqüentades per menors. I, finalment, la de gradació més alta, molt greu, pot arribar fins als 2.000 euros i s’imposarà en “el fet de mantenir relacions sexuals retribuïdes a l’espai públic”.

A banda de prohibir la prostitució al carrer, aquesta ordenança que entra en vigor el 22 de febrer també prohibeix banyar-se als Estanys de Sils o regula la pesca en zones protegides, entre d’altres.

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/02/05/sils-posara-multes-fins-2000-euros-prostitucio-al-carrer-partir-del-dia-22/463320.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Llegiu també:

Prostitució a Sils,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2010/06/04/prostitucio-a-sils/

Els morts de la GI-555,
https://silsdelaselva.wordpress.com/2008/03/05/els-morts-de-la-gi-555/

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: