Ple 9 desembre

9 12 2010

Ple extraordinari. L’ordre del dia ha estat publicat en un lloc no gaire visible del web municipal, com si fos un tema clandestí (opinió del grup ICV). Cliqueu aquí.

Anuncis

Accions

Informació

4 responses

10 12 2010
DÈFICIT

Sils supera el màxim dèficit permès per l´Estat i destina només 100.000 € a inversió

L’alcalde afirma que l’ajuntament s’ha vist obligat a fer un compte per al 2011 “ajustat” pel fet que el 2009 va tenir un negatiu de 263.000 €

Nogué va defensar els comptes.

SILS | E.BATLLE
L’Ajuntament de Sils acaba d’aprovar el nou pressupost que regirà les arques munIcipals l’any 2011 i que ascendeix a 4,4 milions d’euros; 400.000 euros menys que el de 2010. Aquest, però, no és l’aspecte comptable més destacat, sinó que la inversió baixa fins a 100.000 euros, el que ve a representar 240.000 euros menys que el compte de l’any passat -que en el capítol d’inversió ascendia fins als 340.000 euros- i llavors, el govern d’IdS ho va qualificar de pressupost ajustat per a l’època de crisi econòmica.

En el cas d’aquest compte que ahir es va portar a votació del ple, l’alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), va explicar que aquest reajustament es deu en primer lloc a què “aquest 2010 hem eixugat el dèficit que portàvem del 2009 i perquè se’ns ha obligat per llei a fer un escenari pressupostari a tres anys vista en superar en un 0,17% el màxim permès“. El Ministeri d’Hisenda va marcar en un 5,17 per cent el límit de dèficit permès als ajuntaments al tancament dels comptes de 2009, i Sils ha arrossegat un negatiu de romanent de tresoreria de 263.000 euros, que és superior a aquest percentatge.

A més, el batlle va dir que les inversions que es preveuen en el pressupost de 2011 són “mínimes i per temes de materials, per la brigada i poca cosa més”, ja que l’escenari econòmic ha obligat l’Ajuntament de Sils a “assumir durant el 2010, 263.000 euros de la davallada d’ingressos”, que es fonamenta en la caiguda de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) durant el 2009.

Des de l’oposició, el grup de CiU es va abstenir perquè “el govern ha gestionat malament el tema de la nostra participació en els comptes”, va dir Francesc Anoro. Des del grup municipal d’AMS es va destacar que donaven el seu vot afirmatiu “per responsabilitat política” i perquè “el pressupost s’ha reduït en un 6,5% respecte a l’anterior”, va afirmar Maria Josep López.

Finalment, ICV de Sils, formació que va votar en contra dels comptes presentats pel govern -Albert Miralles (ICV)- ho va justificar tot assegurant que “l’any pasat vam donar confiança en el pressupost però vista la gestió política aquest any i la poca informació no hi estem d’acord”, i a banda, “nosaltres voldríem un pressupost més social i més en una temporada de crisi com l’actual”.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/12/10/sils-supera-maxim-deficit-permes-lestat-destina-nomes100000–inversio/451395.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨´

Llegiu també:

Finances municipals de Sils, Deute: 2.825.000 euros

11 12 2010
CONVENI PERSONAL LABORAL MUNICIPAL

Retrets entre tots els grups pel conveni del personal laboral de Sils


L’oposició recrimina al govern d’IdS d’entregar-los la informació tard sense que hagin pogut estudiar-la

SILS | E.B.

El conveni del personal laboral de l’Ajuntament de Sils havia de passar pel darrer ple de l’any com un punt sense massa debat però finalment es va convertir en una baralla dialèctica entre l’equip de govern d’Independents de Sils (Ids) i la resta de grups municipals que es troben a l’oposició (CiU, AMS, ICV). Tot i això, el conveni es va aprovar davant molts treballadors del consistori.

La tensió es va iniciar després que el grup de CiU, amb Francesc Anoro com a portaveu, va començar a demanar al govern que es miressin diferents articles del conveni que al seu parer “cal arreglar si cal perquè no veig que calgui diferenciar-los dels funcionaris“, va ressaltar Anoro en diverses ocasions, mentre comparava articles d’ambdós convenis.

Un fet que va fer saltar l’alcalde, Martí Nogué, que li va dir a Anoro que el conveni ja s’havia signat amb els representants sindicals “i si hi havien estat d’acord, hauria de ser vàlid”. Aquest alhora va irritar Anoro que el va acusar de “tenir el conveni fet i que passar-lo pel ple no serveixi de res”.

A tot això, la resta de grups de l’oposició juntament amb diferents regidors de CiU van acusar el govern “d’haver-nos donat la informació la setmana pasada quan des del juny del 2009 ja teníeu la proposta presentada”, va dir el regidor d’ICV Albert Miralles, que va afegir que “això d’anar a l’estil de portar-ho a votació a última hora, és estil “Martí” -en referència al batlle- i de falta de diàleg”. Un tema al qual també va fer referència el grup d’AMS, tot i això va dir “que no posaríem pals a les rodes, però no estem d’acord amb el procés que s’ha dut tot a terme, han tingut molts dies per entregar-nos-ho tot”, va dir M. Josep López.

Aquest fet també va encendre més els ànims, fins al punt que el batlle va acusar el grup de CiU de “no haver fet un conveni llavors quan governàveu i ara critiqueu aquest”. Unes acusacions que van culminar amb crits però el conveni es va aprovar amb l’abstenció d’AMS i el vot a favor de la resta.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/12/11/retrets-tots-grups-pel-conveni-del-personal-laboral-sils/451649.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Llegiu també:

Funcionaris municipals
Sopar de Santa Rita
Treballar a Sils

Foto publicada al bloc d’ICV:

12 12 2010
PRESSUPOST I SUBVENCIONS

Reproduïm dos articles del bloc d’ICV-EUiA de Sils, amb data de dissabte 11/12/2010:

PRESSUPOSTOS 2011 – POSICIÓ GRUP ICV-EUiA-EPM

ICV-EUiA-EPM – Intervenció ple extraordinari 9 desembre 2010.

Anunciem el nostre vot en contra per les següents raons:

1.- Balanç polític negatiu del pressupost 2010, malgrat haver-lo votat favorablement amb tota l’oposició.

Valorem positivament el treball tècnic de preparació dels pressupostos i dels escenaris pels propers tres anys, però considerem que la gestió política que ha fet l’alcalde del pressupost de 2010 ha estat negativa. Per la manca d’informació tot i el compromís de donar comptes al ple cada tres mesos de l’execució pressupostaria. No informar ni consultar abans de prendre decisions relatives als pressupostos 2010, com ara la decisió de no contractar un/a policia local per cobrir l’absència d’un altre que assisteix a l’acadèmia de Mollet o no contractar un/a cuidador/a més per la Llar d’infants per garantir les ràtios, quan era possible de fer-ho amb els pressupostos aprovats.

O la decisió de contractar per 60.000 € a l’arquitecte Sr. Listosella per acabar els treballs del POUM, contradient el criteri de l’alcalde de no gastar més diners en el POUM si no es garantia el suport de cap grup i per contra en el moment de la contractació cap grup havia compromès el seu vot favorable al POUM. És més, els grups de l’oposició ens assabentem de la contractació un cop ja esta signat el contracte amb en Listosella.

Davant d’aquesta exposició l’alcalde no dona resposta.

2.- Subvencions 2011.

El dia 4 de desembre l’alcalde convoca a una reunió a les entitats i associacions locals, i anuncia que al 2011 les subvencions seran la meitat que al 2010.

Però en els pressupostos no és exactament així, hi ha excepcions. A la comissió informativa varem demanar els criteris que tenia l’equip de govern per justificar la proposta de subvencions. Encara esperem resposta…

Per què hi ha entitats que tenen fins el 50% de subvenció i d’altres fins el 75%? L’alcalde no respon.

Sembla ser que no hi ha criteris, ni un mínim de criteris. Les subvencions a les AMPAS no són proporcionals al nombre d’alumnes. Les subvencions a les entitats tampoc semblen tenir en compte el nombre de persones que representen. Tot és molt subjectiu, no hi ha criteris clars i coneguts.

En la retallada del 50% de les subvencions pel 2011 hi ha excepcions:

Càritas en el 2010 tenia 3.000€ i en el 2011 te previst 3.320€. L’alcalde ho justifica amb la crisi, que podem estar d’acord.

Altre cas el Club Futbol Sils que passa de 24.980 € el 2010 a 17.500 € el 2011, l’alcalde ho justifica dient que també s’encarreguen del manteniment de les instal·lacions del camp de futbol.

Però la excepció grossa és per l’associació organitzadora de festes i activitats a Sils, que a hores d’ara és una associació totalment irregular amb un únic membre. Aquesta associació te el 100% de subvenció i passa de 106.730 € al 2010 a 86.500 al 2011, només una reducció del 20%. Sense cap explicació que ho justifiqui.

El que està clar és que les vaques grasses ja s’han acabat i desgraciadament per una bona temporada, que estem en època de vaques flaques i cal reduir la despesa, però s’ha perdut l’oportunitat de fer-ho mirant de convèncer, dialogant, i implicant a les entitats en aquest canvi necessari, en que tindrà més valor el voluntariat i la capacitat de les entitats de fer més activitats i no exclusivament aquelles que es subvencionin.

3.- Manca de sensibilitat social.

La partida d’indemnitzacions per alts càrrecs era de 70.000 € al 2010 i és de 70.000 € al 2011, reducció del 0%. Considerem que s’hauria de reduir aquesta despesa.

La partida de publicitat i propaganda era de 40.000 € al 2010 i és de 40.000 € al 2011, reducció del 0%. I per cert que una cosa és la publicitat i propaganda i l’altre és la informació municipal que és molt deficient. També considerem que s’hauria de reduir aquesta despesa.

De subvencions, ja hem parlat. Caldria reduir més la subvenció per festes per anar a un model de festes més participatiu i menys subvencionat.

Amb la reducció d’aquestes partides destinaríem més diners a politiques solidaries contra la crisi.

Més diners per fer contractacions a persones a l’atur amb plans d’ocupació locals, més diners per qui no arriba i necessita ajut, per menjador i transport escolar, per ajudar a pagar la llum, el gas o l’aigua i evitar que la tallin, o per pagar el lloguer o la hipoteca i evitar els desnonaments.

L’alcalde no va respondre.

4.- La fi del boom immobiliari.

Mentre no ha esclatat el boom immobiliari han arribat recursos a l’ajuntament, però sembla que s’ha acabat i per molt temps. Cal trobar altres bases pel creixement econòmic local i en aquest sentit els pressupostos presentats no tenen cap perspectiva de quin és el projecte de l’equip de govern pel futur del nostre poble. Sense resposta.

IBI Autopista A-7.

Finalment, verd Esperanza. Esperem que l’extensió de la sentència per reclamar l’IBI de la A-7 interposada per l’ajuntament de Sils prosperi i ens arribin els diners reclamats del 2007 i els anys següents, a raó de més de 200.000 € per any. Aquests diners no s’han pressupostat pel canvi de criteri en sentencies posteriors d’altres municipis que ho han reclamat. En el cas d’aconseguir una nova sentència positiva, demanem el compromís de despesa prioritària d’aquests diners per despesa social. L’alcalde tampoc va respondre.

Sils, 9 de desembre 2011.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/12/pressupostos-2011-intervencio-del.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

SUBVENCIONS 2009 – 2010 – 2011

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/12/subvencions-2009-2010-2011.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Llegiu també:

Finances municipals de Sils, Deute: 2.825.000 euros
Subvencions. Per què no es publiquen?

14 12 2010
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació pressupostària per l’exercici 2010
Exercici: 2010 Bop: 236-0 Edicte: 17837 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació pressupostària per l’exercici 2010

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2010/236/2010236017837.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: