Subvencions

14 12 2010

round-icon-small Subvencions 2011

Desembre 2010: articles del Diari de Girona i del bloc d’ICV-EUiA de Sils, destapen la informació sobre les subvencions que l’Ajuntament atorga a entitats i associacions. Pel 2011 es preveu una reducció a la meitat de bona part d’aquestes subvencions.

round-icon-small Per què no es publiquen?


Novembre 2010: Mentre es fan públics nom, cognoms i domicili d’una veïna que té uns dipòsits d’uralita i PVC amb aigua estancada que, presumptament, podrien provocar males olors i el creixement de plagues d’insectes, l’Ajuntament de Sils no fa públiques les quantitats atorgades en subvencions a entitats locals durant l’any 2010. ¿Alguna cosa a veure amb la llei de protecció de dades personals?

Tradicionalment, les subvencions s’aprovaven en ple municipal, però darrerament (anys 2009 i 2010) s’aproven per junta de govern (formada pels quatre polítics d’IdS, que governen en minoria). Des de principis de 2009, l’Ajuntament ha deixat de publicar els acords de la junta de govern al web municipal.

Al “Quadern de Sils” es publiquen uns “extractes d’acords”, però -consultant els números de juny i setembre– comprovem com no es fa cap referència a la junta de govern local de 13 abril 2010 on es van acordar les subvencions. S’han saltat tota referència a les JGL 9/2010 i 10/2010. S’ignoren els motius.

Un bloc de Vallcanera va filtrar, ja fa mesos, l’acta on s’aproven les subvencions 2010. ¿S’han adaptat les quantitats atorgades a la situació econòmica de l’Ajuntament?. Recordem que el deute bancari de l’Ajuntament a finals de 2009 era de 2.825.000 euros. ¿S’ha engegat ja el pla de sanejament que l’alcalde va esmentar en una entrevista al DdG?

round-icon-small Subvencions 2010

Novembre 2o10: No hi ha dades oficials de les subvencions atorgades a les entitats locals, però el bloc de Vallcanera publica una acta de junta de govern extraordinària de 13 d’abril de 2010 on les podem consultar: cliqueu aquí.

round-icon-small Subvencions 2009

Llegint actes penjades als baixos de l’Ajuntament (tauler d’informació pública), sabem que a la junta de govern de 19/10/09, el secretari municipal va llegir un escrit de CiU de Sils referent a l’atorgament de subvencions; no tenim informació sobre el contingut d’aquest escrit.

També sabem que, aquest any 2009, no ha estat el ple municipal qui ha atorgat determinades subvencions, sinó la junta de govern, ¿trencant la tradició d’anys anteriors?. Concretament, la junta de 5/10/09 va atorgar subvencions a 8 entitats i va denegar-ne a altres dues entitats (“per manca de consignació pressupostària”). Si les subvencions són aprovades per junta (monocolor IdS, amb presència del secretari, sense públic) s’evita que l’oposició hi participi (debat i votació).

També a diferència d’anys anteriors en què es publicaven les actes al web municipal, aquest any no podem consultar el contingut de l’acord on s’aproven les subvencions a les entitats del poble. No entenem que té a veure el tema de les subvencions amb allò previst en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Recomanació 1/2008 de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

No tenim els mitjans per saber si les que ara publiquem són totes les subvencions atorgades durant l’any 2009. Seria desitjable que hi hagués total transparència sobre aquest tema:

Font: tauler d’informació pública de l’Ajuntament de Sils


round-icon-small Subvencions 2008

Associació Aspronis 832,00
Càritas Parroquial 1.705,00
Junta de Compensació Urbanització King Park 21.503,44
Junta de Compensació Urbanització Les Comes 17.500,14
ADF Farners-Argimont-Sils 3.000,00
Agrupació de Jubilats i Pensionistes de Sils 5.680,00
Agrupació de Sardanistes Francesc Mas i Ros 7.210,00
A.M.P.A. 12.875,00
Asociación Cultural de Sevillanas de Sils 2.100,00
Associació de Comerciants i Empresaris de Sils 1.350,00
Associació de Veïns Les Mallorquines 3.090,00
Associació Lúdica Gent amb 7 de Sils 300,00
Atlhètic Silenc 21.170,00
Club Atletisme Malgrat Sils 325,00
Club de Futbol Sils 24.980,00
Col.lecció d’Automòbils Salvador Claret 1.132,00
Esbart Dansaire El Cabirol 3.770,00
La Cuina a Sils 4.865,00

Font i més detalls: Ple extraordinari de 10 abril 2008

round-icon-small Subvencions 2005, 2006 i 2007

Hem fet una recerca de les subvencions atorgades per l’Ajuntament durant aquests. No sabem si les hem trobat totes:

entitat/quantitat atorgada/percentatge màxim subvencionable

1. Any 2005, ple 28 febrer 2005

Agrupació de Jubilats de Sils 5.100,00
Agrupació Sardanistes Francesc Mas i Ros 4.500,00
Associació Cultural de Sevillanes de Sils 500,00
Associació MIFAS 368,00
AECC – Catalunya contra el Càncer 475,00
Associació Pares i Mares CEIP MN. Jacint Verdaguer 16.320,00
Associació per l’organització de festes i actes culturals a Sils 73.000,00
Associació de Veïns Les Mallorquines 2.537,00
Càritas Parroquial de Sils 1.530,00 Claret Sargatal, Salvador 1.015,00
Club Athlètic Silenc 19.000,00
Club Futbol Sils 18.720,00
Entitat Urb. C.i M Urb. Vallcanera Park * 42.368,16
Esbart Dansaire El Cabirol 3.383,00
Fundació Privada Aspronis 745,00
Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques ASTRID 612,00
Agrupació Veterans de Sils (La Cuina a Sils) 3.000,00
Temporània, Associació d’educació ambiental de la Selva * * 3.350,00

* La finalitat d’aquest ajut serà per finançar despeses que siguin de la competència d’aquestes entitats urbanístiques, i a tal fi, es faculta a l’alcalde, Joaquim Rovira Planas, per la signatura d’un conveni en el que es determinin a quines són les activitats, obres d’inversió o altres despeses de caràcter ordinari a què es destinaran. ** Aquesta subvenció resta condicionada a la signatura d’un conveni de col·laboració entre aquesta entitat i l’Ajuntament de Sils, facultant a Joaquim Rovira Planas per la signatura d’aquest.

2. Any 2006, ple 28 de març 2006

Agrupació Sardanista Francesc Mas Ros 4.635,00
AMPA CEIP Jacint Verdaguer 16.810,00
Associació de Comerciants i Empresaris de Sils 1.236,00
Associació Espanyola Contra el Càncer 490,00
Associació MIFAS 380,00
Associació per l’Organització d’Actes i Festes Culturals a Sils 98.500,00
Associació Veïns Les Mallorquines 3.415,00
Càritas Parroquial de Sils 1.576,00
CEIP Jacint Verdaguer 600,00
Club Athlètic Silenc 19.570,00
Club de Futbol Sils 20.000,00
Esbart Dansaire El Cabirol 3.485,00
Fundació Privada Aspronis 768,00
Junta de Compensació Les Comes * 12.162,24
Junta de Compensació King Park * 19.483,20
Entidad Urbanística de Vallcanera Park * 47.881,44
La Cuina a Sils 4.500,00

* La finalitat d’aquest ajut serà per finançar despeses que siguin de la competència de les entitats urbanístiques, i a tal fi, es faculta a l’alcalde, Joaquim Rovira Planas, per la signatura d’un conveni en el que es determinin a quines són les activitats, obres d’inversió o altres despeses de caràcter ordinari a què es destinaran.

3. Any 2007, ple 27 febrer 2007 i ple 4 octubre 2007

Associació per l’Organització d’Actes i Festes Culturals a Sils, 103.425,00
Càritas Parroquial 1.655,00
CEIP Jacint Verdaguer 15.000,00
Esport Solidari Internacional 300,00
Junta de Compensació Les Comes * 15.202,50
Aspronis 807,00
Associació Espanyola Contra el Càncer 515,00
Fons Català de cooperació al Desenvolupament 1.140,00
Fundació Síndrome Down Astrid-21 663,00
MIFAS 399,00
Agrupació de Sardanistes Francesc Mas Ros 2.600,00 50%
AMPA 2.500,00 100%
Associació de Comerciants i Empresaris de Sils 927,28 10,65%
Parroquia Santa Maria de Sils 1.100,00 50%
Esplai Parroquial Sant Llop de Sils 1.000,00 50%
La Cuina a Sils – Veterans 3.720,00 80%

* La finalitat d’aquest ajut serà per finançar despeses que siguin de la competència de les entitats urbanístiques, i a tal fi, es faculta a l’alcalde, Joaquim Rovira Planas, per la signatura d’un conveni en el que es determinin a quines són les activitats, obres d’inversió o altres despeses de caràcter ordinari a què es destinaran.

Font: actes de plens municipals

Anuncis

Accions

Informació

17 responses

20 01 2008
LNC

Excel.lent recerca, fecilitats, bloquaires.

Trobo demencial que es subvencionin les urbanitzacions, si volen “retonar” el que paguem, millor ens baixin l’IBI el la part corresponent i així ens estalviem burocràcies des de l’ajuntament i les juntes i aquest calés es queden directament a la butxaca de la gent i no en mans d’altres.

Petons.

20 01 2008
Mark

I exactament a què destineu les subvencions a les Urbanitzacions, si es pot saber? És que ho desconec.

Vosaltres que us queixeu tant…

20 01 2008
LNC

Diria que l’import de la subvencions a les tres urbanitzacions no cobreix ni els costos dels advocats que tenen.

En aquesta situació tothom es queixaria Mark, no trobes? 😉

21 01 2008
xibarri

Per aquesta zona de Vallcanera és molt habitual necessitar adbcats…. que coi feu? Els ha de pagar l’Ajuntamnet aquest paios? Els hi paga l’Ajuntamnet a les altres entitas? Quin benefici comporta al poble les juntes de compensació perquè s’haguin d subvencionar? La gent de Vallcanera se sent de Sils? o se sent de Vallcanera? Be, per avui masses preguntes….

21 01 2008
LNC

Jo em sento silenca i catalana, com bé saps, hi haurà que se sentin de vallcanera i espanyols/es.. al món hi ha de tot. A totes les urbanitzacions tenen advocats (rebuts, nòmines, judicis, xupons/es, etc)

De judicis l’ajuntament en té força més, només cal mirar les actes del plens, que nassos (canvio lo de coi 😉 per sexista ) feu a l’Ajuntament? 🙂

Coincideixo amb tu, les juntes de compensació no s’han de subvencionar, s’han d’eliminar.

21 01 2008
Mark

destineu la subvenció a pagar advocats pel vostres temes?

no hi entenc ben res…

Expliqueu millor, siusplau!

21 01 2008
LNC

Totes les urbanitzacions tenen aquesta despesa administrativa, el cost d’estructura de qualsevol organització. Mirant els comptes de les urbanitzacions la subvenció és molts anys inferior al que cobren els advocats.

És a dir, ni es beneficia Sils, ni la urbanització, ni ningú més que els buròcrates.

29 11 2009
JO TAMBE OPINO

sembla mentida ( la LNC , MARK, Etc. ) que no sabeu que JA NO HI HAURÀ mes subvencions a les urbanitzacions ja que IDS les va recepcionar?
Com sempre , digueu coses sense saber el que digueu

29 11 2009
Dominique

Hola,

Voldria explicar en referència als punts núm. 1 i 2, que en aquella època l’AMPA del Jacint feia de receptora dels diners que havia de rebre l’escola, per tant només feia de mediadora. El que consta no és el que rebia en realitat, amb l’increment de l’IPC anual pujava el pressupost cap a l’escola, però es rebaixava constantment el de l’AMPA, així a finals d’any els pactes de facturació vers al centre es convertiren en inassumibles i no permetien a l’Associació executar els seus projectes.

Només després de demanar-ho expressament i posteriorment arribar a un nou acord econòmic Escola-AMPA-Ajuntament es va aconseguir separar el finançament. La quantitat fixada va ser una quota revisable anualment i igualitària per cada nen del centre escolar, amb l’establiment del % per al centre i un altre % per a l’AMPA. D’aquesta manera els dos ens van poder saber amb què comptaven cada curs, podien pressupostar separadament les despeses pròpies i portar endavant els propis programes amb el mutu consens.

Fou una manera d’establir un pacte de futur el més igualitari possible de cara als centres escolars que es preveia es podien construir a Sils, tal i com va passar poc temps després. Tot i sense deixar d’exposar sobre la taula que els centres nous i les seves AMPA es mereixien una atenció especial pel fet de començar sense res i iniciar una nova aventura.

Només és un aclariment.

Salutacions!

15 07 2010
.SUBVENCIONS 2010

El blog de Vallcanera publica l’acta de sessió de la junta de govern local extraordinària de 13 d’abril de 2010.
Destaca el llistat de les subvencions que rebran diverses entitats del municipi.
Trencant la tradició, des de fa uns mesos s’han deixat de publicar, al web municipal, les actes de les juntes de govern local de Sils.
Informacions tan elementals (en un règim de transparència democràtica) com les subvencions atorgades a les entitats, ja no són de domini públic.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Por lo que se ve en este Pueblo no hay crisis, los miembros del Equipo de Gobierno Socialista de Sils, reparte entre veinte Entidades 198.777,00€, en subvenciones para el año 2010 (…)

Font:
ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS DE VALLCANERA PARK.
BLOG OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS DE VALLCANERA PARK.
http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/07/por-lo-que-se-ve-en-este-pueblo-no-hay.html
[article publicat i llegit el dimecres 14 juliol 2010]

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

2 10 2010
FORGES

2 10 2010
SUBVENCIONS 2010

Del bloc d’ICV:

Subvencions entitats 2010, en general es manté l’import del 2009.

La partida a entitats i associacions culturals es redueix, de 210.404€ de 2009 a 206.746€ al 2010.
Mentre, que la major partida, per l’associació organitzadora de festes i activitats a Sils, es manté igual – 106.730.

Es redueixen les partides d’educació, i creixen algunes que semblen destinades a fer més festes.
La partida per a entitats urbanístiques es manté igual, a 21.531€, igual que la partida de subvencions a empreses privades a 1.243€.

Creix la partida de subvencions a entitats i associacions esportives, amb dues novetats, el club petanca Sils i el club esportiu Sils, de 46.150€ a 47.647€. Es manté igual la partida a subvencions d’entitats i associacions, a 1.350€.

El nivell d’endeutament a efectes d’autoritzacions:
62.27% < 110%, a 1 de gener 2010 i 55.52% < 110%, a 31 de desembre 2010.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/02/pressupostos-municipals-2010.html

12 11 2010
PRESSUPOST I SUBVENCIONS

Reproduïm dos articles del bloc d’ICV-EUiA de Sils, amb data de dissabte 11/12/2010:

PRESSUPOSTOS 2011 – POSICIÓ GRUP ICV-EUiA-EPM

ICV-EUiA-EPM – Intervenció ple extraordinari 9 desembre 2010.

Anunciem el nostre vot en contra per les següents raons:

1.- Balanç polític negatiu del pressupost 2010, malgrat haver-lo votat favorablement amb tota l’oposició.

Valorem positivament el treball tècnic de preparació dels pressupostos i dels escenaris pels propers tres anys, però considerem que la gestió política que ha fet l’alcalde del pressupost de 2010 ha estat negativa. Per la manca d’informació tot i el compromís de donar comptes al ple cada tres mesos de l’execució pressupostaria. No informar ni consultar abans de prendre decisions relatives als pressupostos 2010, com ara la decisió de no contractar un/a policia local per cobrir l’absència d’un altre que assisteix a l’acadèmia de Mollet o no contractar un/a cuidador/a més per la Llar d’infants per garantir les ràtios, quan era possible de fer-ho amb els pressupostos aprovats.

O la decisió de contractar per 60.000 € a l’arquitecte Sr. Listosella per acabar els treballs del POUM, contradient el criteri de l’alcalde de no gastar més diners en el POUM si no es garantia el suport de cap grup i per contra en el moment de la contractació cap grup havia compromès el seu vot favorable al POUM. És més, els grups de l’oposició ens assabentem de la contractació un cop ja esta signat el contracte amb en Listosella.

Davant d’aquesta exposició l’alcalde no dona resposta.

2.- Subvencions 2011.

El dia 4 de desembre l’alcalde convoca a una reunió a les entitats i associacions locals, i anuncia que al 2011 les subvencions seran la meitat que al 2010.

Però en els pressupostos no és exactament així, hi ha excepcions. A la comissió informativa varem demanar els criteris que tenia l’equip de govern per justificar la proposta de subvencions. Encara esperem resposta…

Per què hi ha entitats que tenen fins el 50% de subvenció i d’altres fins el 75%? L’alcalde no respon.

Sembla ser que no hi ha criteris, ni un mínim de criteris. Les subvencions a les AMPAS no són proporcionals al nombre d’alumnes. Les subvencions a les entitats tampoc semblen tenir en compte el nombre de persones que representen. Tot és molt subjectiu, no hi ha criteris clars i coneguts.

En la retallada del 50% de les subvencions pel 2011 hi ha excepcions:

Càritas en el 2010 tenia 3.000€ i en el 2011 te previst 3.320€. L’alcalde ho justifica amb la crisi, que podem estar d’acord.

Altre cas el Club Futbol Sils que passa de 24.980 € el 2010 a 17.500 € el 2011, l’alcalde ho justifica dient que també s’encarreguen del manteniment de les instal·lacions del camp de futbol.

Però la excepció grossa és per l’associació organitzadora de festes i activitats a Sils, que a hores d’ara és una associació totalment irregular amb un únic membre. Aquesta associació te el 100% de subvenció i passa de 106.730 € al 2010 a 86.500 al 2011, només una reducció del 20%. Sense cap explicació que ho justifiqui.

El que està clar és que les vaques grasses ja s’han acabat i desgraciadament per una bona temporada, que estem en època de vaques flaques i cal reduir la despesa, però s’ha perdut l’oportunitat de fer-ho mirant de convèncer, dialogant, i implicant a les entitats en aquest canvi necessari, en que tindrà més valor el voluntariat i la capacitat de les entitats de fer més activitats i no exclusivament aquelles que es subvencionin.

3.- Manca de sensibilitat social.

La partida d’indemnitzacions per alts càrrecs era de 70.000 € al 2010 i és de 70.000 € al 2011, reducció del 0%. Considerem que s’hauria de reduir aquesta despesa.

La partida de publicitat i propaganda era de 40.000 € al 2010 i és de 40.000 € al 2011, reducció del 0%. I per cert que una cosa és la publicitat i propaganda i l’altre és la informació municipal que és molt deficient. També considerem que s’hauria de reduir aquesta despesa.

De subvencions, ja hem parlat. Caldria reduir més la subvenció per festes per anar a un model de festes més participatiu i menys subvencionat.

Amb la reducció d’aquestes partides destinaríem més diners a politiques solidaries contra la crisi.

Més diners per fer contractacions a persones a l’atur amb plans d’ocupació locals, més diners per qui no arriba i necessita ajut, per menjador i transport escolar, per ajudar a pagar la llum, el gas o l’aigua i evitar que la tallin, o per pagar el lloguer o la hipoteca i evitar els desnonaments.

L’alcalde no va respondre.

4.- La fi del boom immobiliari.

Mentre no ha esclatat el boom immobiliari han arribat recursos a l’ajuntament, però sembla que s’ha acabat i per molt temps. Cal trobar altres bases pel creixement econòmic local i en aquest sentit els pressupostos presentats no tenen cap perspectiva de quin és el projecte de l’equip de govern pel futur del nostre poble. Sense resposta.

IBI Autopista A-7.

Finalment, verd Esperanza. Esperem que l’extensió de la sentència per reclamar l’IBI de la A-7 interposada per l’ajuntament de Sils prosperi i ens arribin els diners reclamats del 2007 i els anys següents, a raó de més de 200.000 € per any. Aquests diners no s’han pressupostat pel canvi de criteri en sentencies posteriors d’altres municipis que ho han reclamat. En el cas d’aconseguir una nova sentència positiva, demanem el compromís de despesa prioritària d’aquests diners per despesa social. L’alcalde tampoc va respondre.

Sils, 9 de desembre 2011.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/12/pressupostos-2011-intervencio-del.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

SUBVENCIONS 2009 – 2010 – 2011

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2010/12/subvencions-2009-2010-2011.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Llegiu també:

Finances municipals de Sils, Deute: 2.825.000 euros
Subvencions. Per què no es publiquen?

19 12 2010
REDUCCIÓ A LA MEITAT

L´Ajuntament de Sils redueix a la meitat la major part de les subvencions a les entitats

La reducció dels ajuts és d’un total de 95.000 euros i l’únic que augmenta és el destinat a Càritas amb 320 euros més

El ple de Sils va debatre fa pocs dies el pressupost que es va aprovar, imatge d’arxiu. Carles Colomer.

SILS | E.BATLLE
La situació econòmica a l’Ajuntament de Sils és coneguda i, de fet, l’últim episodi que demostra que no passa per la millor situació és l’aprovació del seu pressupost per a l’any 2011, que enguany ha hagut de disminuir la seva inversió en 240.000 euros menys que en el compte de l’any anterior, a causa de la situació de crisi econòmica tal com va reconèixer el mateix alcalde en el ple de pressupostos.

I és dins d’aquest plec econòmic que regirà les arques municipals per a l’any vinent on a partida de les subvencions a les entitats i associacions del municipi es pot veure una reducció substancial d’aquestes. De fet de les 36 entitats a les quals s’ajuda econòmicament des del consistori, la majoria veuen com aquesta subvenció se’ls disminueix en la meitat respecte a l’any passat. En total, si pel 2011 rebran un total de 183.431 euros, el 2010, aquesta xifra ascendia fins als 278.517 euros, cosa que suposa una diferència de més de 95.000 euros. Tot i això, hi ha una única entitat a la qual sí que s’augmenta l’aportació respecte al 2010. Aquesta és Càritas, que passa de percebre 3.000 euros a 3.320 euros per a aquest 2011.

Pel que fa a entitats i associacions culturals, n’hi ha una, l’Associació d’organització de Festes i Activitats a Sils que només se li redueix en prop del 20 per cent l’ajut, passa dels 106.730 euros a 86.500 euros. En canvi, la resta mantenen una reducció gairebé de la meitat. Un exemple seria l’ADF Farners-Argimont que fins ara rebia 3.000 euros i que el proper any, en rep 1.500. Una altra entitat que veu reduïda però en només uns 1.000 euros l’aportació municipal és l’Ampa de l’Escola Jacint Verdaguer; que el 2010 rebia 15.450 i l’any vinent en rebrà 14.165.

Pel que fa a la resta de subvencions que atorga el consistori, en el camp de l’esport, si l’any passat es donaven un total de 47.647 euros a quatre entitats; enguany es passa a tres, i en reben 28.700.

Aquesta reducció en l’aportació econòmica a les entitats i associacions del muncipi es deu també al fet que a Sils, tal com va explicar l’alcalde en sessió plenària, el dèficit del consistori del 2009 era superior al permès pel Ministeri d’Hisenda -que és d’un 5,17 p%- i per això; l’Ajuntament s’ha vist obligat a fer un escenari pressupostari a tres anys en què s’ha de reduir la inversió perquè s’arrossegava un negatiu de romanent de tresoreria de 263.000 euros, degut sobretot a la reducció d’ingressos per Impost de Construccions.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/12/19/lajuntament-sils-redueix-meitat-major-part-subvencions-entitats/453334.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

20 12 2010
Mar

Em sembla vergonyós que hi hagin entitats que rebin més subvenció que les que es dediquen directa o indirectament a l’ensenyament dels nostres fills.

Senyor Alcalde, com carai fan el repartiment? Proporcionalment? ja!!!

Estem com sempre, aquí només viuen els de sempre…

Bones Festes a tothom!!!

20 12 2010
Oléeee

Subvencions a entitas i associacions esportives, una mica bèstia, no? Les tres entitats no tenen el mateix dret? de 10.600 i 17.500 a 600… proporcional? Em sembla que no, aquí es dona més subvenció a les entitats que ja funcionen, però… i les que necessiten una empenta?

24 12 2010
MMG

Per començar diré que al meu parer el pressupost 2011 surt de la lógica.
Les retallades son necesàries en tots els aspectes, donat com está l’economia.
Pero el que no es gens coherent, es que una entitat cultural i de festes que en la actualitat només ha quedat el regidor competent, ( entitat que ara mateix amb un membre ja no té cap valúa ) i s’ha de disoldre, es destini cap subvenció.
Si ara no hi ha cap associació de festes, que es destini a d’altres entitats que vulguin assumir aquesta tasca, perque potser rebent la subvenció estarien encantats de gestionarla, i de no ser així el regidor Sr. Taberner ha de gestionar-ho directament des de la seva regidoria.
Cal potenciar el comerç al nostre Municipi, pero diria que no saben com dinamitzar-ho. Cal que es preocupin una mica de les empreses, dels pol.ligons els tenen abandonats, hi han tantes i tantes coses ……… que pasin rápid aquest 5 messos i que marxin ja del govern i que a la fi es responsabilitzi un equip de govern amb ganes d-aixecar el poble, les urbanitzacions i li dongui vida, perque ara esta mort

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: