Ple 13 gener

12 01 2011

Dijous a les 19.30, primer ple ordinari on el públic no tindrà dret a intervenir ni a fer preguntes als regidors i regidores, per decisió de l’alcalde de Sils. L’ordre del dia ha estat publicat en un lloc no gaire visible del web municipal, com si fos un tema clandestí (opinió del grup ICV-EUiA). Les actes dels plens anteriors continuen sense publicar-se en el web municipal, malgrat el requeriment del Síndic de Greuges. Llegim al Diari de Girona que la publicitat de les actes serviria per donar més transparència i donar accés a la informació a la gent del poble, que ara això no es fa. A l’ordre del dia no hi ha mocions extres, tema darrerament problemàtic.

O R D R E  D E L  D I A

I.- PART RESOLUTIVA
PROPOSTES DE SECRETARIA :

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte de Decrets, Acords de Junta de Govern Local, Modificacions Pressupostàries.
3.- Explicacions de les gestions, reunions i actes que l’alcalde i regidors han participat.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

4.- Moció sobre el conveni amb la UdG pel tema de l’arxiu municipal, Exp 2011/5.
5.- Aprovació definitiva Ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública, Exp. 2010/962.
6.- Delegació competència del servei Recollida i tractament de residus a favor del Consell Comarcal Selva, Exp 2011/4.

7.- Torn de paraules.

Font: http://webspobles.ddgi.cat

Anuncis

Accions

Informació

6 responses

10 01 2011
ORDRE DE DIA

PROPER PLE ORDINARI MUNICIPAL – DIJOUS 13 DE GENER A LES 19:30

O R D R E D E L D I A

I.- PART RESOLUTIVA
PROPOSTES DE SECRETARIA :

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte de Decrets, Acords de Junta de Govern Local, Modificacions Pressupostàries.
3.- Explicacions de les gestions, reunions i actes que l’alcalde i regidors han participat.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

4.- Moció sobre el conveni amb la UdG pel tema de l’arxiu municipal, Exp 2011/5.
5.- Aprovació definitiva Ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública, Exp. 2010/962.
6.- Delegació competència del servei Recollida i tractament de residus a favor del Consell Comarcal Selva, Exp 2011/4.

7.- Torn de paraules.

10 01 2011
ASSESSORAMENT UDG 2009

Recuperem un antic article sobre l’Assessorament UdG 2009:

Contracte col·laboració científica de l’Ajuntament de Sils amb la Universitat de Girona. Assessorament extern en matèria de comunicació i de patrimoni documental informatiu. Ignorem el detall d’aquest assessorament. De moment, s’han pagat 23.000 euros.

Contracte col·laboració científica amb la Universitat de Girona

Antecedents:

– L’Ajuntament de Sils, està interessat en un assessorament en matèria de comunicació i de patrimoni documental informatiu per part del Departament de Filologia i Filosofia de la Universitat de Girona, àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat, sota la direcció del professor Lluís Costa.

– Que la Universitat de Girona, per mitjà del Departament de Filologia i Filosofia de la Universitat de Girona, àrea de Comunicació audiovisual i Publicitat, està disposada a realitzar a favor de l’Ajuntament de Sils, l’assessorament esmentat anteriorment.

Fonaments de dret:
– Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

A C O R D

Primer.- Aprovar el contracte de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Sils.

Segon.- L’ efectivitat d’aquest acord resta condicionat a l’aprovació de l’assignació económica suficient a la corresponent partida.

Tercer.- Trametre aquest acord a la UdG, l’interessat i intervenció.

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Data : 7 d’abril de 2008

Font: JGL_080407.pdf
~

De moment, les factures pagades per aquest assessorament extern són aquestes dues:

670 UNIVERSITAT DE GIRONA 8.495,00 Fra contracte Universitat Girona 1ºsem/2008
1348 UNIVERSITAT DE GIRONA 14.562,00 Fra contracte Universitat Girona 2ºsemestre 2008

Font:

http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesPlens/Acta_081215.pdf
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080707Cg.pdf

Article original: https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/02/23/col%c2%b7laboracio-cientifica-ajuntament-udg/

10 01 2011
ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA
14 01 2011
LA GRAN MENTIDA?

El bloc de Vallcanera ens dóna la seva versió del ple d’ahir dijous. De moment, no tenim altres fonts d’informació. Citem textualment:

¿La Gran mentira sobre la famosa rotonda de entrada a Mallorquinas, publicada en el QUADERN de Sils nº 70 y en Diario de Girona?

Él portavoz de CiU, en el Pleno Municipal de hoy día 13 de enero de 2011, deja con el culo al aire al Alcalde Socialista de Sils, diciéndole que utiliza el CUADERN de Sils, para mentir sobre la rotonda de Mallorquinas y decirles a los Vecin@s, que las negociaciones, llevadas acabo por el PSC de Sils han dado su fruto y podemos anunciar que reciente mente hemos recibido el Proyectó para la construcción de la nueva rotonda de entrada, a la Urbanización.
~
Según el portavoz de CiU, en el Pleno de hoy, no existe ningún proyectó sobre la rotonda de Mallorquinas y lo que se a publicado tanto en el CUADERN de Sils como en el Diario de Girona es falso.
~
El portavoz de CiU también le pregunta al Alcalde de Sils, quien de su grupo municipal, es él que escribe en el CUADERN, de Sils, el Alcalde Socialista de Sils le pregunta si esta firmado, como no esta firmado lo a podido hacer cualquiera.
~
El Alcalde Socialista de Sils, no ha querido decirle quien a escrito, dicho articulo, pero un poco antes de finalizar el Pleno, toma la palabra el cuarto abraza farolas, de Sils,  él  Sr. Tabernero, él Concejal de Cultura.
~
Este que la lío en la Fiesta Mayor de Sils, otro que también suele mentir mucho, el cual parece, que se dirige al publico existente en el Pleno Municipal, aunque el sabe de sobras que el Alcalde Socialista de Sils, le a quitado el turno de palabra al público asistente, a los Plenos y mira por donde explica lo de la rotonda, tal y como esta escrito en el CUADERN de Sils, en fin que ya sabemos casi seguro de quien a sido, el que a escrito el articulo en el CUADERN de Sils.
~
Parece ser que el Sr. Tabernero estaba haciendo un mitin y de paso se estaba despidiendo, ocasión que aprovecha el Sr. Alberto Miralles de Izquierda Unida, para decirle que le vaya bien.  
Estos es como la Cabalgata de los Reyes Magos en Vallcanera, porque no hicieron la Cabalgata de los Reyes Magos, en Enero del 2008, 2009 y 2010, porque han esperado hacerla en el 2011, porque en Mayo hay elecciones Municipales.

Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2011/01/la-verdad-o-la-mentira-sobre-la-famosa.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

EN EL PLENO MUNICIPAL DE HOY DÍA 13-01-2011,

Una vez empezado el Pleno Municipal de hoy día 13 de Enero, varios vecin@s de Sils, mantienen en sus manos este panfleto, pidiendo libertad de expresión en los Plenos Municipales y que se marchen los Dictadores.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Señor Alberto Miralles del Grupo Municipal de ICV-EUiA, de Sils, me tengo que quitar el sombrero ante usted, hoy a sido un día muy grande, para todos los Vecin@s de izquierdas de Sils.

Su forma de hablar y de hacer Política es única a fecha de hoy en nuestro Pueblo, hay pocas personas que estén tan preparadas como lo esta usted, los Vecin@s de Sils, esto lo tenemos que tener presente en el futuro y de cara a las próximas elecciones municipales.

~
Yo pienso que lo mejor para los lectores de este Blog es publicar próximamente, el Acta del Pleno de hoy, para que ellos mismos saquen sus propias conclusiones, de lo que a sido el Pleno de hoy, en fin enhorabuena por su forma de ser, de actuar y de hacer Política, y sobre todo por poner en su sitio al Alcalde y a su Equipo de Gobierno Socialista.
~
Hoy era el Pleno donde los Concejales del Equipo de Gobierno Socialista de Sils tenían que explicar, al resto de Concejales y los Vecin@s, presentes en el Pleno, lo que han hecho en estos dos últimos meses, nuevamente el Primer Teniente de Alcalde Joan Cot no ha hecho nada ni se a reunido con nadie, en fin, ya son ocho meses, en los que este personaje, solamente sabe cobrar sin hacer nada.

Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2011/01/senor-alberto-miralles-del-grupo.html

14 01 2011
Asils

Una cosa que si sap dir molt be el sr. Alcalde Martí Nogué ….. A tot el que se li preguntaba ell responia : está en Procés. I el millor la cara de sorpresa quan van veure que el regidor a l’oposició, sr. Miralles Treu uns documents de la generalitat mediambiantals amb la denegació fins i tot el secretari va demanar veurels. Que no saben encara que tot expedient la Generalitat ho publica ?

4 04 2011
► AL PLE ES DIU...

Ple municipal de 13 gener 2011.
Fragments de l’acta:

Gràcies a que la secretaria municipal ja torna a publicar les actes dels plens al web municipal (però no les actes de la junta de govern) podem saber que al ple es diu…

… conveni d’assessorament científic de la Universitat de Girona (UDG) vinculat als projectes de l’arxiu municipal … Mª Josep López: volen deixar clar que, malgrat estar totalment d’acord que la tasca de l’arxiu és excel·lent, si que està en discussió el que es paga pel servei que s’obté, tal i com estan actualment les finances de l’ajuntament, i demanen que hi hagi informació clara en el moment que es negociï sobre els acords que s’acaben prenent.

Alcalde: referent al tema de la prostitució, era ‘vox populi’ que tothom demanava mesures per impedir aquests actes en la via pública. En el cas de Vidreres, mencionat pel Sr. Albert Miralles i en relació a la notícia del Diari de Girona, és cert que no han posat cap multa però tampoc es veuen prostitutes als carrers del terme de Vidreres, i a Sils, si. També s’ha fet per donar cobertura legal a la policia local.

Francesc Anoro: reitera que el que diu el Quadern és que es disposa del projecte i torna a llegir textualment la notícia. Després d’estar cinc anys discutint sobre la rotonda de Mallorquines, ara, al mes de desembre, arriba un pressupost del giratori i diu: ‘això és una aixecada de camisa, són mentides’…

Acte seguit, s’inicia una discussió entre l’Alcalde i el Sr. Francesc Anoro sobre qui ha fet més en relació a la rotonda de Mallorquines. Intervé el Sr. Carles Taberner dient que lo important és que el projecte es tiri endavant i la gent de Mallorquines i els pares i mares de la llar d’infants, tinguin accés directe.

Francesc Anoro: això serà quan es tingui disponibilitat pressupostària i el projecte.

Alcalde: tot està preparat i serà qüestió de voluntat i diners.

Francesc Anoro: no s’està informant i s’està mentint sobre aquest assumpte.

Carles Taberner: vol fer unes reflexions; explica que acabem l’any 2010, any complicat, en el que l’Ajuntament s’ha vist obligat a sanejar un dèficit pressupostari important i que l’equip de govern s’ha comportat com els ‘tecnòcrates – buròcrates’ i, això, no ha estat bo.

Li han arribat comentaris referents a que l’Ajuntament està més endeutat que a l’any 2007 i ho vol desmentir; qui vulgui, pot contrastar-ho. Esperem acabar el 2011 amb una reducció de 15 punts per sota del que varem començar. També diu que no s’ha venut cap patrimoni.

Albert Miralles: agraeix el discurs de comiat i que li vagi molt bé.

Llegiu l’acta sencera clicant aquí:

Font: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/110113Pl.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: