Ple 3 març

3 03 2011

Dijous a les 19.30, segon ple ordinari on el públic no tindrà dret a intervenir ni a fer preguntes als regidors i regidores, per decisió de l’alcalde de Sils. L’ordre del dia ha estat publicat en un lloc no gaire visible del web municipal, com si fos un tema clandestí (opinió del grup ICV-EUiA).

Anuncis

Accions

Informació

9 responses

1 03 2011
COSES DEL PLE

MOCIÓ A FAVOR DE LA DACIÓ EN EL PAGAMENT DE LES HIPOTEQUES I
L’ELIMINACIÓ DE LES CLÀUSULES DEL SÒL:

http://locals.esquerra.cat/documents/mocio-dacio-pagament-hipoteques.pdf

~

QUÈ ÉS L’ASSESSORAMENT DE L’UDG I QUI EL PAGA:

https://silsdelaselva.wordpress.com/2009/02/23/col%c2%b7laboracio-cientifica-ajuntament-udg/

~

3 03 2011
4 03 2011
COM VA ANAR EL PLE?

Com va anar el ple municipal del dijous 3 març 2011?. Feu-nos arribar les vostres impressions. De moment hem trobat aquesta, al bloc de Vallcanera:

Si los ciudadanos y ciudadanas de Sils, hubieran asistido en estos últimos cuatro años a los Plenos Municipales, se hubieran dado cuenta de la total incompetencia de este Equipo de Gobierno Socialista de Sils.

Gracias a la abstención del Grupo Municipal de AMS y a los cuatro votos en contra del Equipo de Gobierno Socialista y Progresista de Sils, tumba la moción presentada por ICV-EUiA de Sils, para el día internacional de la mujer.

Y por último decir nuevamente que él Primer Teniente de Alcalde Joan Cot, este que tiene cuatro Concejalias a su cargo, en diez meses no se a reunido con nadie para tratar temas de sus Concejalias, esto quiere decir que este personaje, que cada mes cobra una mensualidad, por el cargo que tiene dentro del ayuntamiento, sigue comiendo presuntamente, de la sopa boba.

Font: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2011/03/si-este-equipo-de-gobierno-socialista-y.html

4 03 2011
MOCIONS ICV

N II, ESTACIÓ DE SILS I ROTONDES DE MALLORQUINES I VALLCANERA

CAP GRUP MUNICIPAL DONA RECOLÇAMENT A LA PROPOSTA

ICV-EUiA varem presentar el text adjunt com a moció d’urgència al ple d’ahir, 3 de març. Amb l’abstenció de CiU i AMS i el vot en contra de IdS-PM al caràcter d’urgència, la moció no va entrar al debat i no va prosperar.

La proposta la varem presentar en primer lloc demanant una reunió dels portaveus dels grups municipals el passat 24 de febrer, que no es va fer perquè l’alcalde es va negar a assistir.

Una ocasió perduda per a treballar plegats per l’interès general del poble.

MOCIÓ D’ URGÈNCIA – PLE 3 DE MARÇ 2011

ICV-EUiA proposa al ple el següents acords:

1.- La N II. EL DIA 12 DE MARÇ TOTHOM AL TOURING A LES 11H.
Ens fem ressò de l’acord del Consell d’Alcaldes de la Selva, que denuncien la inseguretat i demanen la represa de les obres de la NII.
Anunciem públicament el nostre suport al Consell d’Alcaldes, tant pel que fa a pressionar al Ministerio de Fomento de Madrid com a la preparació de l’esmorzar de protesta del proper 12 de març al Touring a les 11h. i demanem el mateix compromís a la resta de grups municipals de la Selva.

2.- Diem que el que és bo per la Selva també ho és per Sils. A Sils també cal que reprenem la iniciativa per demanar solucions. Acordem tres actuacions per: l’estació de RENFE, la rotonda de Vallcanera i la rotonda de Mallorquines.

Estació de Sils. L’alcalde de Sils deia fa pocs dies al diari de Girona que “Un dia de boira densa pot ser perillós perquè a l’estació de Sils per anar a l’aparcament o a l’altra andana cal creuar les vies”. Podem afegir que és un dels pocs passos de vies que queden a Catalunya. Que l’estació de Sils, la quarta de tot Espanya en nombre de passatgers de regionals, no pot patir aquesta inseguretat. Què hores d’ara l’estació no disposa de senyalització sonora ni lumínica per avisar quan ve un tren, i cal tenir en compte que hi ha trens que passen per l’estació a tota màquina, que no tenen parada a Sils.
Considerem imprescindible més seguretat ara ja, i que les obres de soterrament del pas de vianants comencin el més aviat possible, donant compliment als acords amb ADIF.

Rotonda de Vallcanera. L’actual Gi-555, ara ja és una via força ràpida i ho serà més amb les obres que hi ha previstes per donar-li més amplada a més de l’arcen. Està prevista la seva transformació en una via ràpida. Segons l’alcalde de Sils, ni ara ni desprès es contempla de fer una rotonda per garantir la seguretat i l’ordenació del trànsit per l’entrada i sortida de vehicles a Vallcanera. Si ara ja és perillós i més encara de nit per la manca d’il•luminació, no cal pensar gaire per adonar-se del que passarà desprès.
Considerem necessària la rotonda d’accés a Vallcanera per garantir un accés amb seguretat.

Rotonda de Mallorquines. Diu l’alcalde de Sils i està escrit al Quadern de Sils que tenim a tocar la rotonda de Mallorquines. Que si ara no es fa, insinua que serà per culpa del nou govern. No estem tant segurs. En tot cas considerm que cal apretar ara perquè aquesta possibilitat que s’apunta no s’esvaeixi, no se’ns escapi.
Volem fer un recordatori de la nova escola de Sils, l’escola Els Estanys, és avui una realitat gràcies a la unitat, la fermesa i la mobilització del poble i dels seus representants, de tothom que hi va participar, amb una menció especial a tot el col•lectiu de l’escola Jacint Verdaguer.

3.- El ple acorda una ronda d’entrevistes de representants de tots els grups municipals amb cadascuna de les administracions responsables implicades. A partir del resultat d’aquestes entrevistes, es valorarà la necessitat d’accions de protesta, seguint l’exemple iniciat pel Consell d’Alcaldes de la Selva.

Sils, 3 de març 2011.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2011/03/n-ii-estacio-de-sils-i-rotondes-de.html

4 03 2011
ABSTENCIÓ MANZANO I DIA DE LA DONA

8 de MARÇ

al PLE del 3 de Març

L’ABSTENCIÓ DE VICENS MANZANO REGIDOR D’AMS VA PERMETRE A L’ALCALDE MARTÍ NOGUÉ DE IDS-PM, EL VOT DE QUALITAT EN CONTRA DE LA MOCIÓ 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, PRESENTADA PER ICV-EUIA-EPM.

Van votar en contra dels acords següents:

Primer.- Garantir el treball des dels diversos àmbits municipals per esborrar les desigualtats entre dones i homes, assegurant l’aplicació de polítiques de gènere en l’actuació municipal. Cal treballar, en aquest sentit, per:

– Crear una Regidoria de Polítiques d’Igualtat de Gènere, o de serveis específics de polítiques d’igualtat de gènere, amb recursos econòmics suficients.

– Realitzar plans transversals per fomentar l’equitat de gènere al municipi, garantint el compromís pressupostari de totes les regidories implicades en la seva execució.

– Realitzar un Pla d’Igualtat Municipal i garantir la presència d’una Agent d’Igualtat municipal (propi o d’un altre ens local).

– Dur a terme Plans d’Inclusió Social amb perspectiva de gènere, que garanteixin la lluita contra aquestes situacions de manera transversal.

– Garantir que tots els mitjans de difusió de l’Ajuntament transmeten valors com la defensa de l’equitat i el reconeixement de les aportacions de les dones al poble.

– Incloure clàusules especials en els concursos i contractes de l’Ajuntament per promoure l’equitat de gènere a les empreses contractants.

Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que:

– garanteixi, segons les necessitats existents, els recursos necessaris per fer front a les discriminacions i violències vers les dones.

– recuperi el Programa de Seguretat contra la Violència Masclista suprimit per la Conselleria d’Interior.

– mantingui l’extensió territorial dels SIADs[1] i els CIEs[2], per garantir l’accés a aquest servei de totes les dones catalanes.

– vetlli per què la perspectiva de gènere estigui incorporada en el Programes i Projectes derivats de la Llei de Barris, tal i com explicita la pròpia llei.

– implementi arreu del territori Consells de Dones i fomenti l’associacionisme femení, com a eina de socialització.

Tercer.- Transmetre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones, i a l’entitat “Dones d’Arreu”.

VOTACIÓ:

1 abstenció :

Vicens Manzano, AMS

4 en contra:

Martí Nogué,Carles Taberner, Joan Cot i Andreu Redondo, IDS-PM

4 a favor:

2 de Francisco Anoro i Marga Roca,CiU

2 de Albert Miralles i Cristina Simó,ICV-EUiA-EPM

[1] Servei d’informació i atenció a les dones.

[2] Centre d’intervenció especialitzada.

Font: http://laveudesils.blogspot.com/2011/03/8-de-marc-al-ple-del-3-de-marc.html

8 03 2011
OBRES

El ple no debat la moció d´ICV sobre les obres

SILS | DDG
La moció d’urgència que va presentar el grup d’ICV per aconseguir fer un front comú per desencallar les principals obres que afecten Sils no va ser votada per tots els grups i per tant, no es va debatre en el ple ordinari d’aquest mes. En concret, els grups de CiU i AMS es van abstenir i IdS que governa, va votar-hi en contra. Les obres que ICV volia abordar en el debat entre grups eren la N-II, la millora de l’estació de Sils, la construcció d’una rotonda a Vallcanera i una altra a les Mallorquines.

Font: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/03/08/ple-no-debat-mocio-dicv-sobre-obres/470581.html

12 03 2011
MOCIÓ TV3

Del bloc d’AMS:

Moció TV3 País Valencià

MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A

L’ARRIBADA DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ

Les emissions de TV3 al País Valencià s’han pogut veure gràcies a l’esforç i al treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià.

Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat Valenciana format pel Partit Popular i encapçalat pel seu president Francisco Camps, aquests han aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s’ha vist obligada a deixar de reemetre el senyal que permetia les emissions de TV3 en aquest territori.

Tal i com declara Acció Cultural del País Valencià (ACPV): ”Reunida la Junta Directiva d’Acció Cultural del País Valencià el dijous 17 de febrer del 2011, ha pres la decisió de cessar les emissions de TV3 al País Valencià. Això és provocat per les renovades amenaces de noves multes del govern valencià. La nostra entitat ja ha pagat una primera multa de 126.943,9 euros i ara ha de fer efectives dues multes més que sumen 600.000 euros. La data límit per a fer-ho és el 20 de març, si no volem que s’inicie el procés de constrenyiment i embargament de comptes corrents, ajudes i propietats, com l’Octubre Centre de Cultura Contemporània. Ara, a més, se’ns amenaça amb noves multes que significarien 120.000 euros més cada mes.”

La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües i continguts ben diversos, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.

És per tots aquests motius que el grup municipal d’AMS proposa l’aprovació dels següents acords:

  1. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern valencià sobre Acció Cultural del País Valencià.

  1. Expressar el nostre convenciment que les emissions de TV3 al País Valencià són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat informativa i la promoció de la llengua.

  1. Refermar el nostre suport a l’arribada d’un acord entre els governs de Catalunya i el País Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i televisió autonòmiques arribin als dos territoris amb normalitat, i demana al Govern de Catalunya que consideri una prioritat el tancament d’aquest acord el més aviat possible.

  1. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al de la Generalitat Valenciana i a ACPV.

    Font: http://amssils.blogspot.com/2011/03/mocio-tv3-pais-valencia.html

12 03 2011
AMS I POUM

POUM


AMS demana en l’últim ple ordinari del dia 3 de Març de 2011, que l’alcalde si tè previst portar a ple l’aprovació provisional del POUM, presenti el mateix a tots els grups de la oposició amb suficient temps per a revisar-lo, i que les al.legacions presentades per el grup de AMS així com la resta de grups municipals, hagin estat preses en consideració, donat que en cas contrari, tindrà el vot en contra de AMS.

Font: http://amssils.blogspot.com/2011/03/poum.html

12 03 2011
HIPOTEQUES

Del bloc d’AMS:

MOCIÓ A FAVOR DE LA DACIÓ EN EL PAGAMENT DE LES HIPOTEQUES I L’ELIMINACIÓ DE LES CLÀUSULES DEL SÒL

En el darrer cicle econòmic expansiu, l’estancament dels salaris, el vertiginós augment del preu de l’habitatge, l’escàs mercat de lloguer, uns tipus d’interès a mínims històrics, una normativa molt laxa vers la responsabilitat dels bancs i caixes davant les condicions ofertades per a crèdits i hipoteques, així com una deficient supervisió per part del Banc d’Espanya, han empès desenes de milers de famílies a hipotecar-se fins a 40 anys per poder fer front a la despesa mensual derivada de l’accés a l’habitatge. Tenir un sostre familiar ha suposat, en molts casos, un compromís del 50% dels ingressos familiars dedicats al seu pagament fins a la jubilació del deutor.

L’evolució de l’import de les hipoteques atorgades ha anat de la mà de l’augment dels preus de l’habitatge. La hipoteca mitjana va passar de ser de 111.000 euros a Catalunya i de 97.000 euros a Espanya al 2003, a 184.000 euros i 149.000 euros a Catalunya i Espanya respectivament al 2007, any en què esclata la crisi financera. A partir d’aquest moment, tant el número d’hipoteques com l’import de les mateixes es redueix considerablement, fins assolir una mitjana de 125.000 euros a Catalunya i 120.000 euros a Espanya al juny del 2010.

En total, del 2003 al 2009 s’han signat a l’estat espanyol 1.286.647 hipoteques d’habitatges. D’altra banda, el 2006 va ser l’any del període en que més hipoteques es van signar (243.346) i també en què la hipoteca mitjana arribava al seu màxim històric (184.000 euros a Catalunya), a uns tipus d’interès especialment baixos.

Però les circumstàncies existents a l’hora de signar el contracte hipotecari han variat per a la majoria de persones hipotecades, particularment aquelles que es van hipotecar a partir del 2006, quan els tipus d’interès eren més baixos i els preus de l’habitatge arribaren al seu màxim. L’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi financera i econòmica han deixat a Catalunya un 17,7% de població en atur i la impossibilitat de fer front al deute hipotecari està sent una realitat cada cop major i una de les noves causes d’exclusió social.

L’execució hipotecària per impagament del crèdit hipotecari provoca la pèrdua de l’habitatge familiar per a milers de famílies cada any. En aquest procediment l’habitatge és subhastat, i la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000 estableix que, en cas de no presentar-se postors, el creditor pot adjudicar-se l’habitatge pel 50% del valor de la nova taxació. El banc no només es queda amb l’habitatge per un preu molt menor pel qual es va signar la hipoteca, sinó que a més el deute segueix viu descomptant-li el valor del bé executat.

A diferència d’altres requisits existents a la Unió europea, a Espanya, el préstec té caràcter personal i garantia real. En cas d’impagament, el patrimoni personal present queda embargat a través de l’habitatge, resta de béns i salari, deixant-la en un estat de vulnerabilitat, desprotecció i amb un alt risc de caure en l’exclusió social.

Del primer trimestre de 2007 al primer trimestre de 2010, el número d’execucions presentades a Catalunya ha augmentat un 485% i un 385% a Espanya. Al 2009 van tenir lloc 93.319 execucions hipotecàries a l’estat espanyol, de les quals un 20% es van produir a Catalunya. És a dir, més de 18.000 habitatges embargats i posats a disposició de l’entitat financera a Catalunya en tan sols un any.

Segons l’Agència Negociadora de Productes bancaris –companyia de refinançament de deutes-, el 2010 a l’estat espanyol finalitzarà amb més de 118.000 execucions hipotecàries. De confirmar-se, i sumades a les dades oficials del Consell General del Poder Judicial fins 2009, més de 270.000 famílies es podrien veure sense sostre en els anys posteriors a l’esclat de la crisi, del 2008 al 2010. La xifra prevista pel 2010 suposaria un augment del 500% de les execucions hipotecàries d’aquest any respecte el 2007.

En bona part de les legislacions del nostre entorn com a França, Bèlgica, Alemanya o els països anglosaxons es té en compte la situació de sobreendeutament personal i deute hipotecari de les persones físiques, quan el deutor ho és de bona fe (per causes sobrevingudes) i el bé hipotecat és l’habitatge habitual, de manera contrària en el cas espanyol i català.

Als països anglosaxons la dació de l’habitatge en pagament del deute hipotecari, és a

dir, amb el lliurament de l’habitatge, la persona pot saldar el deute amb l’entitat financera i no se li embarga cap altre patrimoni ni ingrés familiar present i futur. Amb el lliurament de les claus queda resolt el deute. A la legislació espanyola existeix un buit legal significatiu que determina la impossibilitat de fer palès una situació sobrevinguda de sobreendeutament familiar.

Per altra banda, en una part important dels contractes de préstec amb garantia hipotecaria realitzats en els darrers anys, s’han inclòs de manera generalitzada condicions que perjudiquen greument als prestataris, com les anomenades “clàusules de sòl i sostre” per a les hipoteques amb interès variable, per les quals s’estableixen un límit mínim i màxim pel que fa a l’índex de referència del tipus d’interès. Aquesta clàusula, que en un principi hauria de protegir al consumidor davant un augment considerable dels tipus d’interès, i alhora assegurar a l’entitat financera un tipus d’interès mínim que cobreixi el risc de l’operació, han estat incloses de tal manera que constitueixen un greu perjudici per a les famílies amb hipoteca amb interès variable.

La inclusió de les “clàusules de sòl i sostre” ha pres com a referència, de manera constant, uns límits mínims i màxims del tipus d’interès que, observats des de l’evolució històrica dels mateixos, són fàcilment superables per als tipus mínims i difícilment assolibles per als tipus màxims. D’aquesta manera, el que havia de ser un clàusula de protecció en benefici mutu s’ha convertit en realitat en una assegurança per a entitats financeres de l’aplicació d’un tipus d’interès més alt que el de l’índex de referència, en especial en un moment en què aquest no arriba al 2%. D’aquesta manera, les llars hipotecades no es beneficien de la baixada del tipus d’interès.

Es calcula que el 80% de les hipoteques constituïdes a l’estat espanyol entre el 2006 i el 2009 poden contenir una clàusula d’aquestes característiques, amb perjudicis que poden oscil·lar entre els 1.200 i 2.300 euros anuals de mitjana.

La consideració com a abusives de les “clàusules de sòl” es basen, d’acord amb la normativa vigent, en la seva inclusió amb caràcter general, limita els drets de consumidors i usuaris (en esdevenir a la pràctica un “tipus fix” quan els tipus d’interès són baixos), situa a les entitats financeres en una posició de privilegi respecte als prestataris i són desproporcionades pel que fa a la concreció del tipus mínim i màxim.

Per tots els motius exposats fins aquest punt, i com a mesures a prendre atenent les circumstàncies de crisi econòmica actual, els regidors i les regidores del grup municipal d’Esquerra proposem al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords:

1. Demanar la modificació de la legislació vigent en el sentit d’introduir la dació en pagament com a forma de liquidació del deute hipotecari en determinats casos.

2. Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat.

3. Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Font: http://amssils.blogspot.com/2011/03/mocio-dacio-hipoteques.html

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: