Indignats a Sils?

5 06 2011

Eliminació dels privilegis de la classe política, Lluita contra l’atur, Dret a l’habitatge, Millora dels Serveis públics, Control dels bancs, Reformes fiscals i més Llibertats ciutadanes. Un resum de les propostes: Ara.cat


Accions

Informació

5 responses

5 06 2011
PROPOSTES 11 JUNY

Proposen accions de protesta:

EL ACTO DE TOMA DE POSESION, DEL “NUEVO” GOBIERNO SERA EL PROXIMO DIA 11 A LAS 12H. APARTIR DE LAS 11H. PODEMOS EMPEZAR A TOMAR LA CALLE QUE POR ALGO, LA PAGAMOS. SE ADMITEN: CACEROLAS, PITOS, TROMPETAS, VIOLINES, PORQUE SI ADEMAS, DE MOSTRAR NUESTRO DESACUERDO TAMBIEN PODEMOS CREAR MUSICA DEMOSTRAREMOS QUE SABEMOS ORGANIZARNOS, SALUT I LLIBERTAT!

Font: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002503021673&sk=wall

5 06 2011
PROPOSTES

Les propostes dels indignats

Centren les demandes en set punts que inclouen la lluita contra l’atur, el dret a l’habitatge, el control del sector bancari, reformes fiscals, eliminació dels privilegis de la classe política i protecció dels serveis públics i de les llibertats ciutadanes


Les persones que han organitzat o han secundat les mobilitzacions promogudes des del web Democracia Real YA han pactat una sèrie de propostes concretes que giren entorn de set eixos. Tot seguit, les expliquem de manera esquemàtica:

Eliminació dels privilegis de la classe política:
Controlar l’absentisme parlamentari
Supressió de privilegis fiscals i equiparació amb el salari mitjà
Eliminació de la immunitat legal
Publicació obligatòria del patrimoni
Reducció dels càrrecs designats a dit

Lluita contra l’atur:
Repartiment de tasques per fomentar reduccions de jornada i conciliació laboral
Jubilació als 65 anys
Bonificacions per a empreses amb menys del 10% de treballadors temporals
Garanties laborals
Restabliment dels subsidi de 426 euros als aturats de llarga durada

Dret a l’habitatge:
Expropiació pública dels pisos que no s’han venut i traspàs al mercat de lloguer protegit
Ajudes al lloguer per a joves i persones amb pocs recursos
Dació com a pagament suficient per cancel·lar la hipoteca

Serveis públics:
Control independent de pressupostos i despeses
Contractació de personal sanitari per reduir les llistes d’espera
Contractació de professors per garantir una ràtio adequada d’alumne per aula
Reducció de costos a les matrícules universitàries
Finançament públic de la recerca per garantir-ne la independència
Transport públic econòmic, ecològic i de qualitat
Aplicació de la llei de dependència

Control dels bancs:
Prohibició de qualsevol rescat a entitats bancàries
Augment dels impostos del sector en funció de la despesa social provocada per la crisi
Devolució de tot el capital públic aportat
Prohibició d’invertir en paradisos fiscals
Regulació de sancions a la mala praxi i als moviments especulatius

Fiscalitat:
Reducció de la despesa militar
Augment del tipus impositiu a les grans fortunes
Eliminació de les SICAV
Recuperació de l’impost sobre el patrimoni
Control real i efectiu del frau fiscal
Promoció internacional de la taxa Tobin sobre les transaccions financeres

Llibertats ciutadanes:
Abolició de la llei Sinde i protecció de la llibertat a internet
Referèndums obligatoris per les qüestions de gran importància o que arribin de la UE
Modificació de la llei electoral per garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional
Independència del poder judicial
Democràcia interna als partits

Font: http://www.ara.cat/societat/propostes-dels-indignats_0_483551895.html


Més informació:

http://www.tv3.cat/30minuts/reportatges/1800/Indignats
http://www.ara.cat/etiquetes/indignats.html
http://www.facebook.com/BarcelonaRealJa?sk=wall
http://www.facebook.com/Acampadabcn?sk=wall

5 06 2011
MÉS PROPOSTES

1. ELIMINACIÓ dels privilegis DE LA CLASSE POLÍTICA:

* Control estricte de l’absentisme dels càrrecs electes en els seus respectius llocs. Sancions específiques per desistiment de funcions.

* Supressió dels privilegis en el pagament d’impostos, els anys de cotització i la suma de les pensions. Equiparació del salari dels representants electes al salari mitjà espanyol més les dietes necessàries indispensables per a l’exercici de les seves funcions.

* Eliminació de la immunitat associada al càrrec. Imprescriptibilitat dels delictes de corrupció.

* Publicació obligatòria del patrimoni de tots els càrrecs públics.

* Reducció dels càrrecs de lliure designació.

2. CONTRA LA DESOCUPACIÓ:

* Repartiment del treball fomentant les reduccions de jornada i la conciliació laboral fins a acabar amb l’atur estructural (és a dir, fins que l’atur baixi per sota del 5%).

* Jubilació als 65 i cap augment de l’edat de jubilació fins a acabar amb l’atur juvenil.

* Bonificacions per a aquelles empreses amb menys d’un 10% de contractació temporal.

* Seguretat en l’ocupació: impossibilitat d’acomiadaments col.lectius o per causes objectives en les grans empreses mentre hi hagi beneficis, fiscalització a les grans empreses per assegurar que no cobreixen amb treballadors temporals llocs de treball que podrien ser fixos.

* Restabliment del subsidi de 426 € per a tots els aturats de llarga durada.

3. DRET A L’HABITATGE:

* Expropiació per l’Estat dels habitatges construïts en estoc que no s’han venut per colocar en el mercat en règim de lloguer protegit.

* Ajuts al lloguer per a joves i totes aquelles persones de baixos recursos.

* Que es permeti la dació en pagament dels habitatges per cancel lar les hipoteques.

4. SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT:

* Supressió de despeses inútils en les Administracions Públiques i establiment d’un control independent de pressupostos i despeses.

* Contractació de personal sanitari fins a acabar amb les llistes d’espera.

* Contractació de professorat per garantir la ràtio d’alumnes per aula, els grups de desdoblament i els grups de suport.

* Reducció del cost de matrícula en tota l’educació universitària, equiparant el preu dels postgraus al dels graus.

* Finançament públic de la investigació per garantir la seva independència.

* Transport públic barat, de qualitat i ecològicament sostenible: restabliment dels trens que s’estan substituint per l’AVE amb els preus originaris, abaratiment dels abonaments de transport, restricció del trànsit rodat privat en el centre de les ciutats, construcció de carrils bici .

* Recursos socials locals: aplicació efectiva de la Llei de Dependència, xarxes de cuidadors locals municipals, serveis locals de mediació i tutela.

5. CONTROL DE LES ENTITATS BANCÀRIES:

* Prohibició de qualsevol tipus de rescat o injecció de capital a entitats bancàries: aquelles entitats en dificultats han de tancar o ser nacionalitzades per constituir una banca pública sota control social.

* Elevació dels impostos a la banca de manera directament proporcional a la despesa social ocasionat per la crisi generada per la seva mala gestió.

* Devolució a les arques públiques per part dels bancs de tot capital públic aportat.

* Prohibició d’inversió de bancs espanyols en paradisos fiscals.

* Regulació de sancions als moviments especulatius i a la mala praxi bancària.

6. FISCALITAT:

* Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries.

* Eliminació de les SICAV.

* Recuperació de l’impost sobre el patrimoni.

* Control real i efectiu del frau fiscal i de la fugida de capitals a paradisos fiscals.

* Promoció a nivell internacional de l’adopció d’una taxa a les transaccions internacionals (taxa Tobin).

7. LLIBERTATS CIUTADANES I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA:

* No al control d’Internet. Abolició de la Llei Sinde.

* Protecció de la llibertat d’informació i del periodisme d’investigació.

* Referèndums obligatoris i vinculants per a les qüestions de gran calat que modifiquen les condicions de vida dels ciutadans.

* Referèndums obligatoris per a tota introducció de mesures dictades des de la Unió Europea.

* Modificació de la Llei Electoral per a garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional que no discrimini a cap força política ni voluntat social, on el vot en blanc i el vot nul també tinguin la seva representació en el legislatiu.

* Independència del poder judicial: reforma de la figura del Ministeri Fiscal per garantir la seva independència, no al nomenament de membres del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder Judicial per part del Poder Executiu.

* Establiment de mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna en els partits polítics.

8. REDUCCIÓ DE LA DESPESA MILITAR

————————————————– ——

ELIMINAR EL SENAT.

NORUEGA, SUÈCIA, DINAMARCA, NO TENEN SENAT, ALEMANYA NOMÉS 100 SENADORS i EUA UN SENADOR PER CADA ESTAT.
ELS GRANS TEÒRICS DEL DRET INTERNACIONAL I CONSTITUCIONAL OPINEN QUE ÉS UNA CÀMERA INNECESSÀRIA, PRESCINDIBLE I QUE ESTÀ EN EXTINCIÓ, LLAVORS PER QUÈ HEM DE MANTENIR A 260 SENADORS?
D’aquesta manera estalviarà 3.500 MILIONS D’EUROS CADA ANY.

ELIMINAR LA PENSIÓ VITALÍCIA DE TOTS ELS DIPUTATS, SENADORS I ALTRES “PARES DE LA PÀTRIA”.

ELIMINAR A TOTS els diplomàtics excepte un ambaixador i un cònsol a cada país. No és possible que gastem en això més que Alemanya i el Regne Unit).

Amb això, i amb rebaixar un 30% les partides 4, 6 i 7 dels PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’
ESTAT (transferències a sindicats, partits polítics, fundacions opaques i diversos), s’estalviarien més de 45.000 milions d’euros i no caldria tocar les pensions ni els sous dels funcionaris, com tampoc caldria retallar 6.000 milions d’euros en inversió pública.

AMB LA MEITAT DEL DINERS QUE L’ESTAT ES estalviaria AMB AQUESTES MESURES,
S’acabaria LA CRISI A ESPANYA.

Pel canvi de la llei electoral, i per una democràcia participativa de veritat, on la nostra opinió, la dels ciutadans, sigui el que governi, no una papereta cada quatre anys i que facin amb ella el que vulguin sense donar comptes ni explicacions.

Pel canvi de la llei electoral, i per una democràcia participativa de veritat ¡espavilem d’una vegada! No seguim adormits i ensopits!

Font: http://allibera.blogspot.com/2011/05/propuestas-aprobadas-en-la-asamblea-de.html

6 06 2011
Una indignada

Comparteixo tot!!!

7 06 2011
UPS ES DESVINCULA

COMUNICAT : DESVINCULACIÓ AMB LA PLATAFORMA 15 M SILS
Apreciats Silencs i Silenques, veïns i veines

Us adreçem el següent comunicat envers dels recents rumors que corren per el nostre Municipi, de que el nostre grup UPS està rere els fets de les pintades i de engrescar als veins del poble amb concentracions o moviments.
A rel de les pintades que un veí del municipi va implantar en la façana de L’Ajuntament de sils, reclamant uns dels llocs de treball del pla d’ocupació, que no se li havia otorgat.
A través de la nostra xarxa Social facebook vam fer conèixer la nostra total disconformitat i que no aprobem el bandalisme ni la violència.
Posteriorment neix una plataforma a Sils, creiem que vinculada amb els indignats de 15 M, en la qual fan resó dels fets de les pintades.

UNITS PER SILS – UPS no té cap lligam amb l’esmentada plataforma, si algún component de la nostra candidatura ha recolzat o recolça aquests fets, ho realitza a títol personal i no a títol del grup.

Per aquest motiu fem saber, que Units per Sils, es partidari del diàleg envers la violència o el bandalisme, i que com a grup Municipal, exigirem que les persones que incumpleixen les ordenances de convivència, siguin sancionats/ades segons la seva gravetat i reparin el mal ocasionat.

La convivència ès viure en societat i per a tal requereix d’un ordre, sense el qual no seria posible.

Ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.2 Qualsevol acte, activitat o comportament que suposi un mal ús o que ocasioni embrutiment o danys a les vies públiques i als seus elements estructurals, als edificis i a les instal-lacions de titularitat municipal i al mobiliari urbà, es tipifiquen en aquesta ordenança com a infracció i són objecte d’aplicació del seu règim sancionador.
TÍTOL II
DEL COMPORTAMENT O CONDUCTA DELS CIUTADANS
RESPECTE ALS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC MUNCIPAL

Capítol I – Pintades

Article 4. Norma general. Les pintades, els escrits, les rascades, els gravats i els actes similars sobre qualsevol classe de bens i que siguin visibles des de la via pública queden prohibits i seran considerats com a infracció lleu.

Capítol II – Vía pública i elements estructurals, edificis i
instal-lacions de titularitat municipal

Article 7. Infraccions Lleus. Constitueixen infracció lleu de la present Ordenança respecte a l’ús de la via pública i els seus elements estructurals, els segons fets :

1- Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements estructurals.
2- Desplaçar elements estructurals sense prèvia llicència municipal.
3- Encendre foc a prop o en elements estructurals.
4- Enganxar adhesius, cartells i elements similiars en elements estructurals
5- Qualsevol activitat esportiva o lúdica fora dels espais o recintes destinats a
aquests fins que provoquin mplèsties als usuaris de l’espai, llevat les que
s’autoritzin per l’Ajuntament pel seu caràcter popular i/o tradicional.
6- Pujar a sobre d’elements estructurals o parts d’aquests
7- Qualsevol altre comportament que suposi un mal ús o generi embrutiment o danys a la via pública i als seus elements estructurals.

http://unitspersils.blogspot.com/2011/06/comunicat-desvinculacio-amb-la.html

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: