El nou sou de l’alcalde i dels regidors

30 06 2011

Ja podeu anar calculant

round-icon-small Juny 2011. Anàlisi del ple extraordinari de 28 juny 2011 fet pel grup d’ICV, format pel regidor Albert Miralles:

Mentre que es publiquen les actes, destaquem algunes coses del ple. El més significatiu ha estat els nomenaments i les retribucions, que han estat totes aprovades per la majoria absoluta de IdS-PSC i l’abstenció o el vot en contra de tots els grups de l’oposició.

L’alcalde ha nomenant quatre tinents d’alcalde, el màxim que li permet la llei: 1r Tinent d’alcalde Joan Cot Porcell, 2n Andreu Arredondo Rodríguez, 3r Mª Josep López Ruiz, 4rt Mª Merce Pascual Fontanils,

Per tant, queden dos regidors dels set de IdS-PSC fora de l’equip de govern, i de les indemnitzacions que cobraran els membres de l’equip de govern per cada reunió.

Solució, es fa una contractació per dedicació parcial, de 20 hores a la setmana, sense cap control, horari flexible com diu l’alcalde, i un salari de 900 € al mes, per en Carles Taberner i na Mª Dolores Jurado Garcia.

Les indemnitzacions queden així, comparativa abans i ara després del ple:

PLE ALCALDE – passa de 400€ a 300€ ara.
PLE REGIDORS – de 200€ a 100
COMISSIONS INFORMATIVES ALCALDE – de 250€ a 175
COMISSIONS INFORMATIVES REGIDORS – de 150€ a 75
JUNTA DE PORTAVEUS ALCALDE – de 250€ a 250
JUNTA DE PORTAVEUS 1 REGIDOR CADA GRUP – de 150€ a 150
JUNTES DE GOVERN ALCALDE – de 275€ a 275
JUNTES DE GOVERN TINENTS ALCALDE – de 175€ a 175
MESES CONTRACTACIO ALCALDE – de 200€ a 200
MESES CONTRACTACIO TINENTS ALCALDE – de 130€ a 130

Les reunions de la junta de govern estan previstes cada 15 dies, pro ja es va dir que pràcticament es faran una cada setmana. Els plens ordinaris seran cada dos mesos. Ja podeu anar calculant.

Com es pot veure, pràcticament es mantenen les retribucions de l’alcalde i l’equip de govern i es redueixen les de l’oposició. A preguntes del nostre grup, l’alcalde va respondre que el criteri és de “no increment de la despesa”, cosa que sembla molt difícil amb la proposta presentada.

Un altre novetat en relació amb les retribucions és el canvi en la comissió especial de comptes, on fins ara només hi havia l’alcalde i un regidor/regidora per cada grup i ara, en seran membres els 13 regidors/regidores del ple, el que clarament està pensat per incrementar les retribucions dels regidors i regidores del grup de l’alcalde.

En fi, esperem que tinguin el mateix cel en arreglar els problemes de la gent del poble que han tingut en arreglar les seves coses. Tant de bo.

Font: La Veu de Sils

round-icon-small  Juny 2011, abans del ple. ¿Quant cobren l’alcalde i els regidors de l’Ajuntament de Sils?. Les dades següents són de l’any 2008 i no han pogut esser actualitzades degut a la sequera informativa dels darrers anys. Ara ja no es publiquen les actes de les juntes de govern de Sils; pel que fa a les actes dels plens municipals, després de la intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya, es tornen a publicar, però amb més de dos mesos de retard. Cliqueu aquí.

soualcalderegidorsoctubre20

round-icon-small Agost 2008. Les anomenades indemnitzacions varien d’un mes a un altre, depenent de les reunions ordinàries i extraordinàries que es facin. Les dades procedeixen d’una de les darreres actes de junta  de govern publicades a la web municipal. Darrerament, l’Ajuntament ha deixat de publicar tot tipus d’actes, ja siguin dels plens municipals, de les juntes de govern o de les comissions informatives. Fins i tot, ja no es pengen les actes al tauler d’anuncis dels baixos de l’edifici municipal.

Llegiu també:

round-icon-small Documents anteriors:


Font: Des de Sils camí d’Itaca 1 i 2 i 3 i 4

icona.gifEls i les regidors i regidores del Ple de l’ajuntament han cobrat, per grup municipal:

IDS: 38.982,99 € , amb un promig per Regidor, en té 4, de 1.624,29 € cada mes.
CiU: 8.400,00 €, amb un promig per regidor/a, en té 3, de 466,67 € cada mes.
AMS: 7.200,00 €, amb un promig per regidor/a, en té 2, de 600,00 € cada mes.
ICV: 6.500,00 €, amb un promig per regidor/a, en té , de 541,67 €, també cada mes
,
Del total de 61.082,99 € de l’agregat de grups un 63,82 % el cobren els 4 regidors d’IdS i el 36,18 % restant els altres grups municipals: CiU, AMS i ICV, que junts sumen 7 regidories.
,
Tot i les hores que afirmen dedica l’alcalde (si les fessin públiques podria calcular el cost d’hora de batlle silenc), que és el regidor més ben pagat, aquesta recerca s’ha vist limitada al desembre del 2007, perquè no estan penjades a internet les actes definitives i aprovades de sessió de Junta de Govern Local que m’haurien permés ampliar el període.
,

icona.gifEl Ple vota les indemnitzacions

A C T A D E S E S S I Ó D E P L E
Identificació de la sessió Núm.: 13 / 2007
Caràcter : EXTRAORDINÀRIA
Data : 12 de juliol de 2007
Horari : de 20.45 a 21.45 hores.
Lloc : Casa Consistorial

(…) 7.- 61/07: Aprovació retribucions – indemnitzacions assistència dels membres de la orporació.
(…)

Establir, amb efectes del dia 16 de juny de 2007, data de constitució d’aquest Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que a continuació es relacionen, el següent règim d’indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans col·legiats :

Ple Presidència 400 €, Regidors 200 €
Junta de Govern Local Presidència 275 €. Regidors 175 €
Comissions Informatives Presidència 250 €, Regidors 150 €
Meses de Contractació President 200 €, Vocals 130 €
Consells Municipals President 200 €, Vocals 100 €
Junta de Portaveus President 250 €, Vocals 150 €
(…)

Establir el règim d’indemnitzacions següent per Comissions de servei :
Les que circumstancialment hagin d’efectuar els membres de l’Ajuntament fora del terme municipal donaran lloc a les següents indemnitzacions:
– Dieta sencera 147,25 €.
– Per allotjament 94,96 €.
– Per manutenció 52,29 €
– Despeses de viatge: S’abonarà l’import corresponent a la utilització de qualsevol mitjà de transport. En el supòsit d’utilitzar vehicle propi s’abonarà la quantitat de 0’25 €/qm.

(…)

Debat :

Francisco Anoro de CiU adelanta que el seu grup s’abstindrà i justifica la seva posició argumentant que fa quatre anys quan es van establir les indemnitzacions dels membres de la corporació el Sr. Nogué va dir textualment “Crec que les indemnitzacions que es proposen assignar a la presidència són desproporcionades i conceptualment no ens semblen adequades, ja que són quantitats que no s’assignen ni a membres de consells d’administració de grans empreses”.

El senyor Anoro també retreu al grup d’IdS-PM els escrits als diaris referents als vuitanta euros que cobraven els membres de la comissió de govern, també diu que com a conseqüència d’aquestes assignacions l’alcaldia percebrà al voltant de mil nou-cents cinquanta euros mensuals, passant a cobrar els regidors de noranta a cent setanta cinc euros per Junta de Govern Local.

El senyor Anoro, diu que amb aquestes assignacions l’Alcalde cobrarà més que l’Alcalde anterior, tot i que dedicava moltes hores a l’Ajuntament. I pregunta: “Quantes hores dedicarà l’actual Alcalde?”.

L’Alcalde, senyor Nogué, li respon que aquestes assignacions són de fa quatre anys i el que s’ha fet en general és actualitzar-les i adequar-les.

Sobre la qüestió dels vuitanta euros era per l’assistència d’uns regidors que no formen part de la junta de govern local i que cobraven, cosa que es va denunciar des de l’inici de la legislatura al síndic de greuges, i aquest va demanar a l’Ajuntament que aquestes actuacions només es podien donar justificadament, i aquest va entendre que no eren correctes.

Francisco Anoro diu que d’aquí a un any veurem el que costaven set regidors o els quatre regidors d’ara.

L’Alcalde en relació a les hores que dedicarà a l’Ajuntament, manifesta que farà moltes més que l’anterior Alcalde, així mateix li recorda que ja va dir al seu dia que les retribucions amb caràcter general d’allò que hauria de cobrar un alcalde, no li semblaven altes.

Andreu Arredondo afirma que s’ha de tenir en compte que fa quatre anys que es van establir les assignacions que fins ara es cobraven sense que s’hagin revisat des de llavors.

Les assignacions de l’alcalde, en quan a la presidència, una vegada fetes les adaptacions i revisions vindria a rebaixar-se entorn a l’onze per cent.
Francisco Anoro reitera que d’aquí a un any sabrem el que ens costa l’alcalde.

Votació:
Per vuit vots favorables d’IdS, AMS-AM i ICV-EUiA-EPM i tres abstencions de
CiU s’aprova aquest acord.
(…)

Font: Acta sencera a http://www.webgipal.net

icona.gifLlegiu també:


Accions

Information

42 responses

12 04 2008
Anònim

I quant ENS costa un ple, extraordinari o no:

alcalde, 400
10 regidors, 200 x 10 = 2.000

Total: 2.400 euros (400.000 pta.)

El sou MENSUAL de dos treballadors de la brigada?

Crec que secretari o el guàrdia no cobren cap extra, és part del seu treball. O no?

Moralina: no feu gaires plens extraordinaris !

12 04 2008
LNC

I total, per coses que han de quedar sobre la taula perquè en Nogué s’ha deixat la feina per fer…
Xico fes el salt! Primer vam fer l’adéu, Rovira, ara farem l’adéu, Nogué.
L’enganxina està fent un munt de cursos de dret local 🙂 🙂 I si ho cobra no passarà per Junta serà extres directes en nòmina. A veure si quan ens llegeixi ens ho explica (ens llegeix, ens llegeix) 😉 està nervioset… 🙂

12 04 2008
jon

Cap de llista de ICV, dona la cara i digues el que dius davant les persones que critiques. Que ja et tenen controlat

12 04 2008
jon

LNC pots dir quan cobreu la parelleta cada mes i quan de temps i dediqueu a l’ajuntament? si no ho dius aqui publicament, ja ho treurem de les actes i ja ho sabrem . Pel que sembla, poca feina tens. I com que no se’t coneix l’altra feina , has de viure del que cobres de l’ajuntament

12 04 2008
LNC

En què quedem la Cristina o en Miralles? Em recorda l’E-mail de la Virgi “dimelo a la cara” 🙂 🙂 o aquell cometari mafioset a aquest mateix bloc “no vas en la línia bona que ens coneixem tots al poble”

Tàctica del calamar. Vergonyós.

12 04 2008
jon

sou tots dos, la parelleta . quan cobreu? quan de temps hi dediqueu ? Al poble ens agrada saber-ho tot. Si no ho dius, ja ens ho dirà en Nogue

12 04 2008
Tito Toti

El Nogué? si en vallcanera ya nos dijo cosas, ya, para el caso que li hicimos y le hace la gente… lo del pozo del cot en vallcanera nos interesa más. Haber si la silenca a la que se la teneis jurada por esto:

http://losilenc.blogspot.com/2008/02/ids-confonen-labreviatura-de-normes.html

se anima a hacer un estudio de sueldos (es una barabaridad lo que nos cuesta el Nogué) de los concejales de uno y otro. Se os caería la cara de verguenza.

12 04 2008
LNC

Detall d’estudi descriptiu de les indemnitzacions de regidors i regidores d’IdS i ICV de desembre de 2007:

Nogué……. 2.679,20
Cot………… 1.355
Arredondo. 1.355
Taberber…. 1.107,15

IdS…………. 6.796,35

Miralles ….. 500
Simó……….. 200

ICV…………. 700

Al mes de desembre la quantitat cobrada pel grup d’ICV suposa un 10,29 % del que ens consta IdS.

La font és l’acta de Junta de govern de 4 de febrer de 2008:
http://www.webgipal.net/sils/download/080204Cg-38181270.pdf

Conclusió personal:

IdS es reuneix només per aprovar el que diuen els informes tècnics que acostumen a ser incorrectes segons setències judicials.

El calés que reben el i la regidora d’ICV han manisfestat que el destinen al seu grup mitjançant publicació al seu bloc.

El destí dels calés de la indemnització dels regidors d’IdS no saben en quina part pot anar al seu partit, si hi va.

La feina feta per les urbanitzacions silenques, polítiques de foment de la partcipació ciutadana a Sils i polítiques d’igualtat de gènere és, al meu parer, inversament proporcional al cost dels grups municipals estudiats.

Properament: Què ens consta en Cot?

13 04 2008
jon

Com que veig que no tens gaire feina, t’agrairia que fessis l’estudi de tots els regidors amb les dedicacions ( hores de feina ) i RESPONSABILITATS de cada UN d’ells. Si ho analitses , veuràs la diferencia.
Veuras que el que ens resulta mes car sou els de ICV.
Per cert, LNC , amb elpenultim paràgref t’has delatat tu mateix. Sou la parelleta de ICV.

TANTO MONTA, MONTA TANTO ISABEL COMO FERNANDO

13 04 2008
LNC

Ja ho fet, i continueu quedant molt malament. Com vols que valori l’esforç i dedicació: per aprovació dels informes dels tècnics, per signatures de convenis amb Vallcanera o per mocions presentades ?

I para de dir qui sóc qui no sóc, no cola, no m’interessa la per res la representació política, només que com a ciutadana de Vallcanera i Sils (perdó per la redundància) els i les d’Ids no ens prengueu més el pèl, com vau intertar a l’assemblea de Vallcanera, per cert i ara amb el transpot escolar.

Aviat nou tema, sense deixar de banda els sous municipals, Què paga l’ajuntament a Can Cabirol que no paga a Vallcanera, Les Comes i King Park?

Xico, allibera’ns. Com fem caure espigues d’or, quan convé seguem cadenes.

13 04 2008
jon

LNC LNC LNC LNCristina perque t’emprenyes quan et diuen la veritat de que la parelleta d’ ICV sou els que escriviu tots i cadescun d’aquests comentaris . Sigueu elegants i digueu la veritat que us heu delatat vosaltres mateixos

13 04 2008
LNC

ufffffffff

19 04 2008
LNC

Veus Jon? feina feta. Què boniques són les ciències socials ! 😉

Diuen que les hores que està fent l’alcalde a l’ajuntament no són tantes que mai el troben i que , a més, les que hi és, només llegeix informes tècnics que no enten i signa.

Hi ha opinions de tots el colors. Què bonica és la pluralitat ! 😉

19 04 2008
LNC

Ei webmaster/s he posat un formatget de pes realtiu, els meus gràfics son copyleft, posa’t si vols. t’ho deixo aquí perquè no teniu e-mail (a veure si el poseu!) Esborra aquest missatge, si us plau un cop llegit, que no vull que després ningú/na digui que boicotejo el teu/vostre excel.lent bloc.

Petons proisraelians i lliberals i, en conseqüència, progressistes 😉 🙂

19 04 2008
L'atre

LNC LNC vull pensar que tu si que els entens els informes que dius que no enten l’alcalde. Desconec quins estudis tens per ser ” sindicalista”, pero normalment en solen tenir mes aviat pocs els que conec

19 04 2008
Jordi

A aquestes alçada de la carrera et puc assegurar que la LNC té més estudis que en Montilla. Els finals de carrera són avorrits i repetitius, i s’entreté com vol. Si li dius sindicalista és molestarà molt. Jo ja li explico que en altres èpoques van contrubuir a la democràcia pero ella s’ho veu des del punt de vista actual.

Et puc assegurar no cobra cap sou públic, ni polític ni de funcionària. Visca la mama i el papa ! 😉 que amb el seu sacrifici i treball l’han obert les portes a saber descriure situacions com la dels sous de la parelleta Cot-Nogué 🙂

De totes formes t’asseguro que amb l’enganxina pel mig els informes tècnics municipals són un misteri… mireu el POUM, quin secretisme ! tan criticar i ara tot amb la PMO (publicitat mínima oficial) res a amagar? volien una nova bassa d’oli i fer ?

Bona feina LNC. Contra els que enganyen: informació. Kanya a espanya. Busca en JImmy Jazz que és molt bona. 😉

19 04 2008
Bloc

Formatget incorporat.

“Com a copyleft es coneix a tot un conjunt de llicències que poden aplicar-se a creacions informàtiques, artístiques, etc. Els defensors del copyleft consideren les lleis de drets d’autor (copyright) com una forma de restringir el dret de fer i redistribuir còpies d’un treball. Una llicència copyleft, de fet, utilitza la legislació pròpia dels drets d’autor per a assegurar que cada persona que rep una còpia o obra derivada pugui fer servir, modificar, i també redistribuir tant el treball com les seves versions derivades. Així doncs, en un sentit estrictament no legal, el copyleft és el contrari que el copyright”

http://ca.wikipedia.org/wiki/Copyleft

Administració del Bloc

20 04 2008
Anònim

Crec que sou dignes de felicitar per la bona feïna que feu. Un mitjà de comunicació i d’informació objectiu i que es mulla a favor del poble de Sils.
FELICITATS I ENDAVANT!!!.

21 04 2008
carlos

Jon peluquera que mal lo tienes, espero que tu hijo corte el pelo mejor que tu,

MUCHAS MUCHAS GRACIAS ALBERT Y CRISTINA POR HACER LA POLITICA QUE ESTAIS HACIENDO.

AL FINAL QUEDARAN LOS IDS DE SILS CON EL TRASERO AL AIRE ESPERAR QUE OSDEN LA INFORMACION SEGUN LA PELUQUERA DE LA ONU.

Y SE ABRAN ALGUNAS COSAS MUY INTERESANTES HAVER SI ALGUIEN INVESTIGA LO DEL POZO DEL COT EN SU RANCHO.

22 04 2008
LNC

Ha de quedar clar que contràriament al que es vol fer creure des d’IdS, en qualsevol moment es poden variar les indemnitzacions als regidors, regidores i de l’alcalde, mitjançant nou acord del Ple Municipal. No es que cap acord inamobible el vigent, ni té pq ser de’una durada de 4 anys. Al proper ple ordinari, per posar un exemple, el sou dels d’IdS podria rebaixar-se legalment a la meitat si volen.

22 04 2008
silenc

Doncs ja podem proposar al Miralles i a la Cristina que facin seva una proposta que serà molt popular: al pròxim ple ordinari, tal com estan les finances municipal, cal modificar el règim d’indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans col·legiats. Parlant clar, retallada de sous d’alcalde i regidors. Sembla bé? Es mullaran?

Hem passat de pensar que els politics locals ho feien per amor a l’art a creure que també ho fan, alguns, per amor a la indemnització.

7 08 2009
anònim

Mirant la gràfica (molt maca!), ara ja no sabem si en Ribas va dimitir per no voler donar suport al POUM que “ja em vau enredar prou amb el Nyap del collons…” o si va plegar pel poc sou que cobrava.

7 08 2009
zzz

No crec que la taula salarial sigui un problema.
a partir d ara com que hi haura mes gent a repartir la feina , suposo que tindran el detall d apujarse el sou.
Com era allo de………..tants caps……….tants barrets o algo aixi.
Com diria miss ong……….SOLIDARITAT

7 08 2009
LNC

Aquest octubre del 2008 és el mes on la junta de govern d’IDS va aprovar la llicència del Nyap que després va anul.lar… en Nogué es va embutxacar més de 2.600 €.. quina barra!

Moció de censura ja!

7 08 2009
sils

i en miralles amb els 2000 i picu d’euros que demana per “cuidar.se de l’ajuntament ” diu ell amb la seva cara de no haver trencat mai un plat. quina barra que te

7 08 2009
Anònim

Qui s’ha llegit la “Caputxeta Vermella”??

– Iaia: Xicu
– Caputxeta: Tello
– Llop: Miralles

Ara, tindriem un llop amb queixals d’or!!! Això si que muda!!

8 08 2009
LNC

Jo crec que aquesta és la tensió, amb aquest arguments tan barroers, tan quinquis, tan de l’estil crispat i mentider d’IDS que el poble necessita enviar-los a l’oposició.

8 08 2009
dani

SILS, la misma que tienen los de tu grupo politico estos de Independientes de Sils.

8 08 2009
rigoberto

Por favor chicos un poco de educacion, es licito ganarse la vida como uno buenamente pueda y a costa de quien pueda.
Porque al fin y al cabo todos pretenden vivir de lo mismo, sean del color que sean.

8 08 2009
dani

a un que no te lo creas lo que cobran tanto el albert y la cristina se queda en la cuenta de la Agrupación.

8 08 2009
un altre pepe

dani, eso no te lo crees ni tu. Va todo a su bolsillo i sin hacer nada. SE gana mas de 800 euros en media hora para una comision ( que el mismo reconoce que no se ha leido nada de lo que hablan ) mas una hora del pleno.

Has visto a quando le sale la hora de dedicacion al Ayuntamiento. Pues a 500 euros la hora , ya que no invierte ninguna mas en todo el mes

Quien nos resulta mas caro? i por no hacer nada,

Pues es don ALBERTO MIRALLES

8 08 2009
dani

un altre pepe Lo que te digo es cierto porque yo soy de la Agrupación de ICV en Sils.

lo que ganan es pagar las comidas que hacemos dos o tres veces al año para hacer las fotocopias de la VEU de Sils para pagarle al Señor que la reparte por todo Sils para subencionar muchos actos sociales y para ayudar alguna que otra persona necesitada a un que tu no te lo creas.

No se porque le dices don alberto esto de don le pega más a los grandes caziques del pueblo entre ellos el propio alcalde que es el mayor terrateniente de sils un saludo un altre pere.

depaso dime lo que gana el cot el taberner y el propio alcalde sin hacer nada de nada. entre los cuatro salen cada mes por más de 7.000,00€

8 08 2009
LNC

Davant la moció de censura l’estratègia serà clara: Difamar l’albert i la Cristina. A la colla dels sils antic ja els va bé que governi IDS-PSC o CiU, el que els fa por és que entri gent nova al govern. Els i les que diuen que si són d’un partit o l’altre RECORDEU: Tota aquesta colla primer ha cobrat de regidor/a i deprés s’han fet d’un partit o l’altre. Ells defensen els seus sous, les seves propietats i privilegis. Per això atacaran a l’Albert i la Cristina, perquè la colla del sils antic no es molesta entre els seus i seves membres, els que sí que s’embutxaquem el sou i no el donen al seu partit.

No sé a què esperes albert per seure a una junta de govern, defensar el Sils de tots i totes i demaars explicacions als tècnics quan intenten aprovar les ordres d’en Rovira.

8 08 2009
SILENCA

Dani, aquí discrepo contigo como que no hacen nada !!!!!!!!!!!!!!!! cagada sobre cagada y cada vez más gorda. Mal pero hacen y mucho.

9 08 2009
rigoberto

Lnc , el sils antic ens va bé mani qui mani.

22 08 2010
VIVA LA CRISIS

Avui diumenge, el bloc de Vallcanera ha publicat aquest article:

domingo 22 de agosto de 2010

Vecinos y vecinas de Sils vosotros mismos podéis hacer la suma de lo que cobran, estos cuatro Señores del Equipo de Gobierno Socialista de Sils, estos que van de Progresistas.

Según nos comunican y nos dicen el Ayuntamiento de Sils no tiene ni un “€uro” pero para pagar estos sueldos, sí que hay dinero, como puede ser que personas que no están a tiempo completo, en el Ayuntamiento de Sils, cobren estos sueldos, a parte del sueldo que cobran como Bomberos de la Generalitat de Catalunya, mientras que hay familias en Sils, que no tienen ni para pasar el mes, ni para comer, demientras, otros tienen dos sueldos, solamente podemos decir que viva la crisis.

Fuentes muy allegadas a este blog, nos han informado que solamente el Alcalde del Equipo de Gobierno Socialista del Ayuntamiento de Sils, en los meses de, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, presuntamente llego a cobrar, entre 2.300 €uros y 2.400 €uros, mensuales, los otros tres miembros del Equipo de Gobierno Socialista del Ayuntamiento de Sils, presuntamente cobraron 1.200 € y 1.300 €uros mensuales cada uno.

Font de text i foto: ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS DE VALLCANERA PARK.BLOG OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS DE VALLCANERA PARK
Article: http://blogdevallcanera.blogspot.com/2010/08/vecinos-y-vecinas-de-sils-vosotros.html

23 08 2010
REDUCCIÓ 5 %

Mesures per reduir el dèficit públic – reducció indemnitzacions assistència membres de la Corporació.

ACORD:

Primer.- Aplicar una reducció del 5% sobre les assignacions que reben els membres de la Corporació, en concepte d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, i congelar-les pel proper exercici 2011.

Segon.- Aquest acord tindrà efecte des del dia de la seva aprovació.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a intervenció.

Font: Extracte d’acords del ple 1/07/2010
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Plens/100701Plweb.pdf

~

Recordem que al web municipal de Sils ja no es publiquen les actes dels plens, com es feia abans. Ara la secretaria municipal només publica un extracte (no sabem si resumit o censurat), on trobem a faltar molta informació:

– no es publica el debat entre els regidors i regidores que ha generat aquest punt de l’ordre del dia (1)
– no es publica el detall de les votacions de cada acord (qui ha votat a favor, qui en contra, qui s’ha abstingut (2)
– a més, tampoc es publica el contingut del torn de paraules amb els precs i preguntes formulades per regidors i regidores (3)

26 08 2010
zzz

i tenen que aguantar a tot tipus de personajillos per aquest sou?
quimet vuelve que estamos en crisis

27 08 2010
Esther

ZZZ. Fíjate te aguantan hasta a ti, porque tú eres uno de estos personajillos “NO”

29 08 2010
zzz

sr o sra Esther porque aun no he aclarado nunca su naturaleza, personajillos hay de todo tipo y por supuesto algunos hay que aguantarlos y a otros soportarlos “si”

27 10 2010
enriqueta

nomès amb agradria saber quant las paraulas ditas en serio es feràn realitat , dons ja fa massa que vaig derrare de que a sils no hagi una desgracia per culpa de uns arbres que segons amb varen prometre ja aurian de estar tellats , i res de res , suposo que fins no chafin la casa o la gent no es farà ¡ quina pena ¡ que a la gent ens prenguin per tontos els politics i nomès siguin del color que siguin procurin per la seva butxaca , suposo que si estigues a casa seu ja esteria el problema solucionat .
com sempre veus el interes de res de res aixi ens va , fins que no tinguem politics de veritat i no de butxaca els pobres sempre rebrem lo pitxor , això si quant venen las votaçions tots son molt de paraulas ( mentidas ) .
espero que no tiguem jo la primera de plorar i molt per no haber fet la feina abans que passi la desgracia

28 10 2010
Pere

A quins arbres et refereixes, Enriqueta ???

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: