Masies de Sils

10 07 2011

234

img_8375

239

Anuncis
Fotos històriques de Sils

21 02 2011

1. De TodoColección.net:


Font: TodoColección.net

2. Carrer Major, del bloc La Parada:


Font: Fotos del carrer Major de Sils, al bloc La Parada

3. Més fotos

Font: La Parada

4. De la galeria pública de l’ACES:

Any … …

Inundacions de l’any 1987

Can Madí

Antiga presó, 1986

Font: Galeria pública d’ACES

Històries de Sils

23 01 2011

Recerca històrica a partir de retalls de premsa i hemeroteques digitals:

Més articles del bloc relacionats amb la història de Sils:

Els Pastorets de Sils

31 12 2010

El vídeo:

round-icon-small 26 desembre 2010, a la Sala La Llacuna. Èxit de públic i d’interpretació:

round-icon-small 2010, recuperen els Pastorets de Sils:

round-icon-small 1988:

round-icon-small 1986:

round-icon-small 1973:

Arxiu de Sils

29 12 2010

L’arxiu municipal de Sils

round-icon-small EXPOSICIÓ L’ARXIU MUNICIPAL DE SILS I LA HISTÒRIA DEL MUNICIPI.

Necessitem la col·laboració ciutadana!

Des de l’Arxiu estem preparant una exposició, que serà inaugurada en els propers mesos, pensada per la ciutadania en general, i per la població escolar en particular, on s’explicarà de manera molt pedagògica el funcionament de l’Arxiu Municipal de Sils i el seu valor administratiu i històric.

El volum documental conservat a l’Arxiu de Sils és molt gran. Cal destacar, també, que a l’actualitat tenim més de 13.000 imatges fitxades i conservades. Però per continuar la tasca iniciada fa més de vint anys us necessitem a tots. L’Arxiu Municipal de Sils resta a disposició de qualsevol persona interessada en fer donació de documentació personal o patrimonial, o bé per atendre qualsevol tipus de consulta. Una simple trucada a l’Arxiu (972853352) pot servir per encetar una relació que, sens dubte, beneficiaria al poble de Sils, als seus ciutadans i a les generacions futures.

Adjuntem dos articles publicats al Quadern on expliquem la realitat i els projectes de l’Arxiu Municipal de Sils.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Lluís Costa, director de l’Arxiu Municipal de Sils.

round-icon-small Setembre 2009. Costums, tradicions i creences:

cartellcostums

Font: Web municipal


round-icon-small L’Arxiu Municipal de Sils:

arxiumunicipalsils

Foto: M. Cantó (Arxiu de Sils)

L’Arxiu Municipal de Sils és un servei públic que té com a comesa principal la salvaguarda i organització del patrimoni documental del municipi de Sils. L’existència d’un arxiu degudament condicionat garanteix no únicament l’eficàcia i rendibilitat de les administracions públiques –funció estrictament administrativa -, sinó que també possibilita un projecte de cultura popular i permet als investigadors i ciutadans en general de gaudir dels elements més indispensables per al coneixement, la reflexió i el debat sobre la seva pròpia història.

El servei d’Arxiu Municipal de Sils funciona des de l’any 1988. La tasca encomanada a l’Arxiu és la de controlar l’arribada de documents provinents de la gestió administrativa del mateix Ajuntament o de les donacions de particulars. Aquests documents s’ordenen, classifiquen, conserven i es posen a l’abast dels usuaris.

L’arxiver té, també, la responsabilitat d’oferir assessorament tècnic i històric als investigadors i estudiosos. Així mateix, des de l’Arxiu Municipal es defineix i coordina la política cultural del municipi, i s’estableixen vincles de col·laboració amb diverses entitats locals i comarcals.

Si desitgeu posar-vos en contacte amb nosaltres, podeu emprar qualsevol dels següents mitjans:

Adreça: Arxiu Municipal de Sils – C/Major, 8 – 17410 Sils

Telèfon: 972 853 352

Correu electrònic: arxiu@sils.es

L’horari d’atenció al públic és: Dilluns de 8 a 14 i de 15 a 19. Dimecres de 8 a 14.

FONS I SECCIONS DE L’ARXIU

· Fons de l’administració municipal (s. XIX-XX)

– Està classificat d’acord amb les següents seccions: Administració General; Agricultura, Ramaderia i Pesca; Associacions; Beneficència; Cultura; Defensa; Demografia; Eleccions; Església; Indústria i Comerç; Instrucció Pública; Obres Públiques i Urbanisme; Sanitat; Documentació de caire polític; Cartografia.

Fons de l’administració de justícia

– Jutjat de Pau (s. XIX-XX)

Fons d’associacions

– Societat Recreativa La Laguna (1947-1988)

Fons patrimonials

– Fons dels vescomtes de Cardona i dels ducs de Medinaceli (1502-1929). (L’inventari d’aquest fons està publicat a: Lluís Costa, “El patrimoni dels Medinaceli més a l’abast”, Quaderns de la Selva, 12, Santa Coloma de Farners, Centre d’Estudis Selvatans, 2000).

Fons personals

– Fons família Viñals (1789-1914)

– Fons família Viñas (1811-1877)

Fons d’imatges

Biblioteca auxiliar

A continuació poden accedir als inventaris de l’Arxiu Muncipal:

INVENTARI FONS MUNICIPALS I JUDICIALS (format PDF)

INVENTARI FONS CARDONA – MEDINACELI (format PDF)

Font: Web municipal


round-icon-small L’Arxiu d’Imatges de Sils:

A través del Quadern de Sils varem fer una crida adreçada a tots els silencs perquè qui tingués fotografies antigues fetes a Sils, fins aproximadament l’any 1970, on apareguessin imatges de motos o cotxes, les cedissin a l’Arxiu Municipal i una vegada reproduïdes serien retornades als seus propietaris. La crida ha funcionat, i un cop més la ciutadania de Sils mostra una honorable actitud de servei i col·laboració amb les iniciatives culturals. Només des d’aquest context, avui ha estat possible organitzar la present exposició. La imatge i la història són dos conceptes fàcilment relacionables, i el ciutadà de Sils sap perfectament que només si tenim a la nostra disposició el patrimoni documental, podrem conèixer amb garanties el passat del municipi.

La recuperació de la memòria històrica es vertebra a través de complexos mecanismes fonamentats essencialment en el patrimoni documental. En la reconstrucció del passat més recent, els documents troben el suport necessari en el record personal. Així és, la història oral es desenvolupa al voltant de projectes de recuperació de l’experiència de les majories -del que podríem anomenar en termes genèrics “el poble”-, és una immillorable manera de donar veu als protagonistes anònims. En aquest context de reactivació del record personal posat al servei de la memòria col·lectiva, la fotografia adquireix una importància molt notable.

Identificar i datar les fotografies acostuma a ser una tasca complexa i dificultosa, però la riquesa del contingut de la fotografia sol comportar resultats excel·lents. Com més elements apareixen a la imatge, més fàcil resulta d’identificar-la i de datar-la i, en conseqüència es disposa de majors possibilitats de comprensió del passat del municipi i de la societat en general. Sens dubte, posseir un coneixement previ del context històric és bàsic per treure el màxim profit de la informació que conté la imatge. “Només veiem el que ja sabem”, i una fotografia no ens aporta res si no l’analitzem amb suficients coneixements sobre el que la imatge ens ensenya. La metodologia de la recerca s’ha de sustentar en la interelació de totes les fonts documentals i orals.

La realització de la present exposició ha permès enriquir l’Arxiu d’Imatges de l’Ajuntament de Sils, el qual es va començar a constituir en el mateix moment en què posàvem en funcionament l’Arxiu Municipal, ara fa més de vint anys. Aquest tipus d’activitats posen de manifest la importància de la col·laboració ciutadana en l’àmbit del patrimoni. Donem, doncs, les gràcies als ciutadans de Sils per les seves donacions i cessions de fotografies, la qual cosa esdevé una garantia indiscutible de l’engrandiment cultural del municipi de Sils.

Lluís Costa Director de l’Arxiu Municipal de Sils

Font: Tríptic

Via Augusta

14 08 2010

¿Passava la Via Augusta romana per Sils com diu el màrqueting municipal?. No hi ha cap prova del seu recorregut concret, afirmen els experts. El fulletó turístic de Sils situa el Sender de la Via Augusta a la zona on es troben la discoteca Millennium i un dels anomenats punts calents del POUM.


Pont medieval de la riera de Vallcanera

9 08 2010

El pont romà de la riera de Vallcanera no és romà

Els experts parlen del pont del Camí Ral de la riera de Vallcanera. Malgrat que l’alcalde i l’Enciclopèdia Catalana el classifiquen com a pont romà, sembla ser que això és fals i que es tracta d’un pont medieval. Darrera d’aquest tema s’hi amaga un altre: ¿hi ha proves que la Via Augusta romana passés per Sils?.


Imatge: Quadern de Sils, núm. 66

D’època romana?:

El pont de la riera de Vallcanera dóna testimoni que la via romana passava per aquest indret; a l’època medieval i moderna el camí ral de Barcelona a Girona i a França (Strata Francisca) passava pel terme, prop de les Mallorquines, deixant l’estany de Sils a la dreta.

Font: Enciclopèdia Catalana

Acta de 8 maig 2008, el regidor de CiU interpela l’alcalde:

Francisco Anoro: en una Junta de Govern Local es va sol·licitar a la Diputació una subvenció per Restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial. Pregunta a què es refereix el tema. L’Alcalde: li contesta que és redactar un estudi per la rehabilitació del pont romà de Vallcanera.

Font: Acta del ple

D’època medieval!:

El pont de la riera de Vallcanera

Sobre el pont de la riera de Vallcanera ja hem tractat en altres Quaderns de Sils (concretament els números 9, del 1991, i 46, del 2003). Es tracta d’un pont construït en època medieval, (segles XIII-XIV) que va estar en funcionament fins a les primeres dècades del segle XX i que va romandre dempeus, tot i que progressivament deteriorat, fins a l’any 1971, quan una riada el va enfonsar. Van quedar només a l’indret els dos estreps fins que la instal·lació d’un gasoducte l’any 1990 va enderrocar l’estrep de la riba sud (Llinàs, 1991). L’any 2003 es va realitzar una campanya d’excavació on es van recuperar les restes de l’estrep nord de la estructura, per la qual cosa enguany tan sols hi hem realitzat el desbrossament i la neteja de les seves restes.

En conjunt, la nostra intervenció ha servit per documentar amb precisió una tramada de l’antic camí ral Barcelona-França que discorre al llarg d’uns 800 metres, des de la riera de la Belladona fins als entorns de la discoteca Millenium. En el seu darrer moment de funcionament aquest camí disposava de sis ponts per salvar els diversos cursos d’aigua que es trobava en el seu re· corregut. Es tracta d’un conjunt ara per ara únic en el que coneixem de camí ral (que solia emprar més guals que no pas ponts), tot i que se’n conserven bé només dos (el del rec del Jonquet i el del rec de can Querós) i les restes d’un altre (el de la riera de Vallcanera), mentre que es troben desapareguts els del rec de can Mullera i el del Millenium. Pel que fa al pont de la riera de la Belladona, on no teníem previst intervenir-hi perquè desconeixíem la seva existència,no sabem si en queden restes in situ o tan sols en tenim els fragments amuntegats a marge de la riera.

Un cop arranjats i consolidats aquests ponts, creiem que la intervenció a realitzar-hi ha d’anar dirigida en dues direccions.

Per una banda, caldria col.locar al costat de cada pont un plafó explicatiu on hi hauria una petita introducció sobre el camí rali s’hi emmarcaria el pont en qüestió, explicant-ne les característiques principals. Per l’altra, caldria integrar aquests ponts dins de rutes a peu o en bicicleta per la zona; en aquest sentit una bona opció podria ser aprofitar la futura millora de la carretera GI-555 per adequar un itinerari que permetria a caminants i ciclistes anar des de Mallorquines fins a la Belladona seguint l’itinerari de l’antic camí ral mitjançant la construcció de pontets de fusta per salvar les rieres i d’un pas subterrani per salvar la carretera a la zona entre el pont del rec de can Querós i el del rec del Jonquet. Aquesta ruta permetria passar pels diversos ponts que hem recuperat i s’hi podria afegir la senyalització d’altres elements del camí ral, com el propi carrer de Mallorquines o l’antic hostal de la Belladona.

MARIBEL FUERTES I AVELLANEDA, JOAN LLINÀS I POL (Janus SL)
Font: Quadern de Sils 66

Bibliografia:

– LLINÀS, Joan, i Jordi MERINO. “Excavació arqueològica en el Pont de la Riera de Vallcanera”, Quadern de Sils, 46 (desembre 2003)

– LLINÀS, Joan, i Jordi MERINO. “El pont del Camí Ral sobre la riera de Vallcanera (Sils, Selva)”. Setenes Jornades…, p. 407-408. (veg. Setenes Jornades…)

Font: Ressenyes. Quaderns de la Selva, 16. 2004


LLINÀS, J. i FUERTES, M.: Els ponts del camí ral a Vallcanera, Quadern de Sils, 66, Sils, 2009, p. 28-31.

Deu llegües de pols i roderes – El camí ral de Girona al Tordera

Notícia publicada al Diari El Punt el 18/01/2006: El llibre sobre el camí ral Deu llegües de pols i roderes, obra dels arqueòlegs Joan Llinàs i Jordi Merino, els historiadors Elvis Mallorquí i Miquel Borrell i el filòleg Narcís Casas, es presentarà el divendres 3 de febrer, a les 8 del vespre…

Font: http://www.bohigas.com
%d bloggers like this: