Masies de Sils

10 07 2011

234

img_8375

239

Anuncis
POUM

7 04 2011

Pla d’ordenació urbanística municipal de Sils

Aprovat provisionalment el POUM de Sils, amb el vot en contra dels regidors d’ICV. Ningú no abandona la sala (què diu l’informe del secretari?). Picabaralla Miralles-Nogué. S’informarà per escrit i a posteriori als veïns que van presentar al·legacions.

Convocat el ple municipal extraordinari per a aprovar el POUM de Sils: Malgrat la importància dels temes a debatre, l’ordre del dia ha estat publicat en un lloc no gaire visible del web municipal, com si fos un tema clandestí (opinió del grup ICV-EUiA). Llegiu l’ordre del dia clicant el megàfon:


round-icon-small abril 2011. Ple del POUM a la vista!

14 abril 2011. Aprovat provisionalment el POUM de Sils.

11 abril 2011. El regidor Miralles pregunta al secretari municipal si l’alcalde Nogué i el regidor Capdevila s’han d’abstenir en el tema del  POUM, considerant que poden tenir algun interès personal. Font: Bloc d’ICV.

14 abril 2011. Data prevista del Ple del POUM, segons el DdG.

8 abril 2011. AMS penjarà en el seu bloc els plànols i es pregunta si “tindrem prou temps l’oposició per revisar el projecte?”

7 abril 2011. El regidor silenc Albert Miralles fa públic el següent comunicat:

POUM A LA VISTA. L’alcalde anuncia la convocatòria d’un ple per la tramitació del POUM. ICV-EUiA-EPM ha presentat una Instància a l’alcalde de Sils el dia 7 d’abril de 2011, amb núm. de registre d’entrada 1.326.

Text presentat: Davant de l’anunci d’un proper ple per la tramitació del POUM, i per la responsabilitat que em correspon com a regidor,

DEMANA

Que previ a la celebració del ple, proposa:

1.- Una reunió dels portaveus dels grups municipals amb el tècnic contractat per l’ajuntament, Sr. Listosella, on se’ns doni complida informació de tots els canvis que recull la proposta que anirà al ple, tant d’al•legacions de particulars, com dels grups municipals, com els derivats de la legislació vigent.

2.- Que l’alcalde convoqui una audiència pública, amb la publicació d’un ban, on el tècnic contractat per l’ajuntament, Sr. Listosella, doni complida informació a les persones assistents del mateix que s’especifica al punt anterior per als grups municipals.

3.- Que vista la transcendència urbanística, social i econòmica del POUM, el nostre grup proposa la celebració d’un acte públic per a que cada grup municipal expliqui la seva posició davant del POUM.

Totes les tres propostes demanem que es realitzin abans del ple per la tramitació del POUM

Sils, 7 d’abril de 2011.

Signat: Albert Miralles Güell

Font: La Veu de Sils, bloc local d’ICV-EUiA

round-icon-small gener 2011. A què ve tant de secret?

15 gener 2011. A què ve tant de secret? es pregunta el bloc d’ICV de Sils en un article del seu bloc. Textualment: “Ei, si vols saber del POUM, no li preguntis a l’alcalde!!. Et dirà que tot està en marxa, i res més!! Pregunta: A què ve tant de secret. Enllaç de la Generalitat on es diu alguna cosa (per cert cap grup municipal n’estava al corrent, l’Alcalde i el secretari sí !!, segons informació recollida el darrer ple del 13 de gener)”.

La resolució és de 28 novembre 2010 i conclou així: “No donar la conformitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge a la proposta de memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sils“. Cliqueu les totxanes:


round-icon-small 2010. Interès personal o intoxicació?

4 agost 2010. ICV de Sils publica un article en el seu bloc on fa referència a l’interès personal de l’alcalde de Sils en el tema del POUM. De 61 a 104 habitatges. El grup AMS, en altres ocasions, també ha fet  manifestacions en aquest sentit. IdS ho qualifica d’intoxicació.

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal-Llegiu també: Què passa amb els papers del POUM?, Dos punts calents del POUM, El joc de les diferències, Els plànols del POUM 2009, Urbanisme a Sils

z4 img_1780

round-icon-small2009, el POUM a informació pública

¿Quines modificacions hi ha hagut respecte al projecte POUM aprovat l’any 2006? Les podem intentar veure comparant els plànols 2006 amb els plànols 2009. Pel que fa al POUM modificat, a data de 7 de juliol, el web municipal només ofereix els nous plànols, sense cap informe adjunt. O sigui que només s’ofereix informació gràfica. Si es volen més detalls s’ha de demanar dia i hora a l’Ajuntament. La normativa detallada del POUM versió 2006 es pot llegir clicant aquí.

Postdata. Cronologia recent:

 • 18 juny 2009: el Ple municipal extraordinari acorda sotmetre el POUM a informació pública. Un regidor d’ICV no pot votar a l’haver estat expulsat de la sala per l’alcalde.
 • Fins al 6 de juliol l’Ajuntament només permet la consulta directa dels nous plànols.
 • 7 de juliol 2009: al matí ICV reclama més papers, a la tarda ja tenim un Informe d’al·legacions, consultable per Internet.
 • 14 de juliol, ICV presenta un segona instància exigint, entre altres peticions, que es publiquin tots els papers del POUM, sense restriccions ni censura.

z4 img_1780

POUM a la vista !

Normes urbanístiques de Sils:

a) Normes subsidiàries de planejament, 2005. Actualment en vigor: NORMES_PLANEJAMENT_TEXT_REFOS_juny_2005.pdf

b) Projecte inicial de POUM (època Rovira, CiU) o Pla d’ordenació urbanística municipal de Sils, text provisional redactat durant els 2005-2006 per un equip redactor format per Xavier Llistosella, Montserrat Pàmies, Margarida Bertrán. És el projecte ja caducat: http://www.ddgi.cat/sils/poumsils/plagral.htm

c) Projecte modificat del POUM (època Nogué, IdS). Amb modificacions respecte al projecte anterior: http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Pages_LeftMenu/AnuncisLicitacions.aspx

POUM modificat:

E D I C T E

El Ple extraordinari de l’Ajuntament del 18 de juny de 2009 va adoptar els següents acords :

Primer.- Sotmetre a informació pública fins el 31 de juliol de 2009 l’informe elaborat per l’equip redactor del Pla Ordenació Urbanística Municipal i documentació gràfica actualitzada. Durant aquest termini els interessats poden presentar al·legacions i suggeriments que seran resolts en l’aprovació provisional.

Segon.- Modificar el Programa de Participació Ciutadana perquè en el termini anteriorment assenyalat, els interessats puguin rebre informació de l’equip redactor i/o serveis tècnics municipals en l’oficina del Pla que s’obrirà a l’efecte. L’Ajuntament difondrà la informació amb aquelles accions o instruments que possibilitin una major publicitat del Pla.

La qual cosa us comunico pel vostre coneixement i efecte.

L’alcalde president, Martí Nogué Selva. Sils, 23 / juny / 2009.

Font: web municipal

INFORMACIÓ PÚBLICA GRÀFICA DEL POUM modificat:

01A (format PDF)

01B (format PDF)

01C (format PDF)

01D (format PDF)

01E (format PDF)

01F (format PDF)

03A (format PDF)

03B (format PDF)

03C (format PDF)

03D (format PDF)

03E (format PDF)

03F (format PDF)

03G (format PDF)

03H (format PDF)

03I (format PDF)

round-icon-small El vell projecte data de l’abril de 2006; aquí tenim dos fragments dels plànols del projecte ja caducat (redactat durant l’alcaldia Rovira, CiU):

350

351

Font: http://www.ddgi.cat/sils/poumsils/plagral.htm

round-icon-small Juny 2009: Al Ple extraordinari del dijous 18 de juny de 2009, un cop l’alcalde ha fet intervenir la policia per a expulsar al regidor Miralles, quan aquest estava intervenint en el debat del POUM, s’aprova que el nou projecte de POUM passi a informació pública, amb els vots a favor d’IdS i CiU, i l’abstenció d’AMS i ICV (el regidor expulsat va ser privat del dret a votar). Incògnites sobre els motius reals de la dimissió del regidor Ribas, substituït per Marc Capdevila, un dels signants de la primera llicència del Nyap, sis dies abans que CiU perdés les eleccions municipals 2007.

round-icon-small El dia anterior al ple de 18 de juny, ICV fa públic el text d’una intervenció que vol fer durant el ple:

ICV-EUiA-EPM ple municipal POUM 18 juny 2009. El 12 d’abril de 2008 el nostre grup varem presentar una instancia a l’Ajuntament de Sils en el que dèiem: El grup municipal ICV-EUiA-EPM considerem que en el procés de tramitació del POUM s’ha de garantir la màxima transparència i la màxima informació i participació de la ciutadania de Sils. El grup municipal ICV-EUiA-EPM de Sils sol•licitem rebre una informació detallada de les modificacions que s’han realitzat del projecte inicial del POUM, aprovat al seu dia per majoria absoluta de CiU. Segons explicacions de l’alcalde i de l’equip de l’arquitecte Sr. Listosellas, hi ha un conjunt de modificacions en la nova proposta del POUM, que modifiquen el projecte inicial. El nostre grup sol•licita informació de totes les modificacions realitzades sobre el projecte inicial:

1- totes les modificacions degudes a canvis legislatius i normatius, detallant-ne cada una de les normes i el canvi concret corresponent sobre el projecte inicial.

2- totes les modificacions realitzades per acceptació parcial o total de les al•legacions presentades, detallant cada al•legació i el canvi concret corresponent sobre el projecte inicial.

3- totes les modificacions que ha introduït el govern en minoria d’IdS, detallant cada una d’elles i la seva modificació corresponent sobre el projecte inicial.

4- Qualsevol altra modificació que s’hagi realitzat, explicitant la causa o qui l’ha proposat i detallant la modificació concreta sobre el projecte inicial. Així mateix proposem que aquesta mateixa informació estigui disponible a la WEB municipal perquè qualsevol persona interessada hi pugui accedir. És evident que aquesta informació que sol•licitem està disponible, des de fa temps, a les mans de l’equip de govern en minoria de IdS. Volem joc clar i net en la tramitació del POUM, que tots els grups municipals i persones interessades tinguin la mateixa informació. La resposta va ser: aquí tens l’expedient i t-ho busques. Encara estem esperant aquesta informació que varem demanar. Seguim insistint. Demanem i volem tota aquesta informació, pel nostre grup i per tota la ciutadania.

En data 9 de novembre del 2007, varem presentar una moció a l’ajuntament demanant la constitució d’un consell ciutadà del POUM, per garantir la participació de la ciutadania en un tema de tanta transcendència. Era un consell representatiu dels veïnats, de les associacions de veïns i veïnes, entitats, amb les funcions de consensuar el POUM, un POUM social i ambientalment sostenible. La moció no va tenir èxit i no hem tingut en tot aquest temps, des de novembre de 2007, un consell social de participació activa en la redefinició del projecte inicial del POUM. Seguim proposant la constitució d’un consell de participació ciutadana pel POUM.

………………………………………………………………………………

En les eleccions municipals del 2007, en el programa “de govern” (no electoral) de IdS-PM es deia literalment:

Volem obrir l’Ajuntament a tots els silencs, escoltar-los i afavorir la màxima participació en la presa de decisions. FAREM consultes periòdiques reals i participatives sobre les actuacions importants a fer (POUM, projectes i obres que afectin a un nombre important de veïns, etc.)

Ara el nostre grup demana el mateix, la màxima participació en la presa de decisions i fer una consulta real en la important actuació del POUM.

Proposem una consulta popular o referèndum consultiu a tota la ciutadania de Sils, prèvia i que condicioni l’aprovació final del ple municipal del POUM.

………………………………………………………………………………

Hi ha un document titulat Reflexions des de l’oposició IdS de Sils, sobre el POUM.

Aquest document està signat per Martí Nogué, abans de ser Alcalde. Diu el doc:

Entre tota la crítica que es va fer, un fet rellevant va ser quan el nostre grup IdS va demanar que durant el període d’informació pública, es fessin reunions setmanals per sectors del municipi per tal que arribés a tothom un tema tan rellevant com aquest. La resposta de l`Alcalde Sr. Rovira va ser no.

Ara que ets Alcalde, el nostre grup et demana el mateix: Que durant el període d’informació pública es facin reunions setmanals per sectors del municipi, per veïnats.

Proposem que totes aquestes reunions estiguin obertes a la participació dels regidors i regidores que ho estimin convenient i puguin. També deia el referit doc: Val a dir que segons la rumorologia popular actual i també per paraules del senyor alcalde ( Sr. Rovira) que “ no volen tirar endavant cap actuació que els veïns rebutgin”, però veurem què succeeix. Ara que ets tu l’alcalde et demanem el mateix: Tiraràs endavant actuacions que els veïns rebutgin?

Preguntem si hi ha alguna raó que expliqui perquè la exposició publica ha d’acabar el 31 de juliol d’enguany. Creiem que no, per tant:

El nostre grup proposa que es prioritzi el procés participatiu per sobre del calendari marcat, i si cal que es pugui allargar el període d`informació pública per garantir la màxima participació ciutadana. El govern de CiU ho va fer. En el segon punt de la proposta d’acord al ple es diu: L’ajuntament difondrà la informació amb aquelles accions o instruments que possibilitin una major publicitat del Pla (POUM).

El nostre grup proposem de fer un ban municipal, i que es faci arribar a tots els domicilis de Sils.

Mentre duri el període d’informació pública, proposem que s’instal•li a la sala de plens, o altre lloc adient, una exposició permanent de la part gràfica i tota la documentació relativa al POUM i que sigui accessible a tota la ciutadania en hores de matí i tarda/vespre, de dilluns a divendres i dissabtes al matí.

A l’anterior procés d’informació pública i al•legacions, sota el govern de CiU, el projecte del POUM va estar disponible i podia ser consultat a la WEB municipal.

El nostre grup proposa que també l’actual projecte de POUM estigui publicat i disponible a la WEB municipal, tal i com ho preveu la llei d’urbanisme.

round-icon-small 2008:

Tornarem a començar de zero ?
Joc clar i net en la tramitació ?
Requalificacions sospitoses ?

Fotos: © Sils, com més serem més riurem

round-icon-small AMS: Valoracions sobre el POUM

Des d’AMS, tenint en compte la presentació del nou POUM per part de l’equip de govern i la proposta d’aprovació del mateix, volem valorar i reflexionar sobre diferents aspectes relacionats amb ell.

En primer lloc, considerem que el manteniment de les velles normes subsidiàries en tant no s’hagi establert un nou POUM, pot mantenir i obrir la porta a nyaps de construcció com els que s’han fet davant de l’edifici de l’ajuntament en diferents zones del casc urbà. Per aquest motiu la nostra primera consideració és que existeix la necessitat real d’un POUM.

Dit això, hem fet un estudi acurat del que suposa el nou POUM que es vol aprovar. Constatem que inicialment i de manera global pot ser força raonable perquè contempla bona part de les al·legacions fetes pels veïns i veïnes del poble i persones afectades. Determina unes zones de creixement urbà i infraestructures acceptables, dintre d’un municipi com el nostre ferit pel pas de tantes d’elles. I, per últim, estableix uns criteris de sostenibilitat evitant l’agressió d’un espai natural com els estanys.

Però la nostra valoració entra en un terreny molt més complicat atès que moltes de les decisions que s’han de prendre a posteriori són de caire fonamentalment polític.

Sense entrar a valorar la legalitat del fet, que sembla per altra banda inqüestionable, ens resulta com a mínim curiós que la part més important de les modificacions que planteja el nou POUM es concentrin en una zona urbanitzable que és propietat d’una persona que pot intervenir en importants decisions sobre actuacions urbanístiques( és el cas dels projectes d’urbanització), i que aquesta persona sigui l’actual alcalde i regidor d’urbanisme. No només ens resulta curiós sinó que també ens sembla qüestionable èticament atès que les seves actuacions poden portar a dubtes sobre els seus interessos reals i la defensa dels interessos col·lectius. Creiem que durant la campanya electoral aquest tema havia d’haver estat aclarit per tal d’evitar suspicàcies com les que es poden donar ara.

En aquesta mateixa línia el POUM contempla la possibilitat que en aquest sector es puguin construir edificacions amb planta baixa i tres pisos, si aquest tipus de construccions es fessin tenint en compte l’ubicació en una de les entrades al poble tornaríem a tenir un panorama paisatgístic ben galdós.

Malgrat el que diuen alguns urbanistes i arquitectes urbans que la sostenibilitat es troba en la construcció vertical per a un millor aprofitament del sòl, des d’AMS estem en la línia contrària a favor d’una edificació horitzontal i de més qualitat on sigui més fàcil accedir als serveis urbanístics bàsics, ara mateix a Sils estem pagant la manca de pressió de l’aigua per abastir els nous edificis de cinc plantes amb un cost en bombes de pressió altament elevat que a la llarga repercutirà en les nostres butxaques.

D’altra banda i d’aprovar-se el nou POUM , caldrà valorar molt intensament quines seran les cessions que s’han de fer de terrenys per a equipaments i zones verdes i quines les seves ubicacions en les noves zones urbanitzables.

És també del tot bàsic que quedin clares les comunicacions entre nuclis, urbanitzacions exteriors i nucli urbà i interconnexions entre zones del nucli urbà, tenint en compte vies segures per accés a serveis i equipaments i els corredors naturals i camins.

Per últim i des d’un nivell diferent cal fer una reflexió seriosa sobre la recepció de les urbanitzacions. Entenem que hi ha diferències entre elles quant al grau real d’urbanització i l’adequació dels seus serveis bàsics (asfaltat, enllumenat, conduccions d’aigua d’abastament, boques d’incendi, etc). Certament tots/totes som ciutadans i ciutadanes de Sils i tots/totes paguem uns impostos per a rebre uns serveis bàsics per a tots/totes, quan triem un lloc on viure triem de quina manera adquirim la responsabilitat de contribuir a l’ existència i el manteniment d’aquests serveis, tenint en compte la diferència de preus comprant un terreny o un habitatge en una zona o una altra i que suposava aquesta responsabilitat, s’ha d’entendre que els que compraven al nucli del poble amb la compra pagaven aquests serveis, mentre que els que ho feien en les urbanitzacions es comprometien a assumir-ho a través de les juntes de compensació i de conservació, si això no s’ha produït no és responsabilitat de l’actual ajuntament. Cal ser flexibles i entendre que els costos s’han elevat i això ens porta a plantejar la nostra postura respecte a aquest tema.

Es fàcil fer demagògia i dir recepcionem però no dir com. Per poca informació que busquem sabem que en altres municipis on s’han dut a terme les recepcions ha existit una negociació prèvia, i s’ha arribat a un acord pactat existint un copagament on s’ha delimitat el tant per cent que correspon a cadascú.

La nostra postura és recepcionar directament les urbanitzacions que estiguin al dia quan a l’adequació dels serveis bàsics i recepcionar les altres després d’una negociació on s’estableixen els criteris de copagament per a l’adequació d’aquests.

Us convidem a participar en el nostre debat i reflexions, en el nostre blog, amb l’aportació de propostes i comentaris relacionats amb el tema.

Font: Bloc d’AMS, 24 maig 2008

round-icon-small Requalificacions ?

Missatge al bloc de CiU. Ignorem la validesa de les afirmacions que s’hi fan:

Anònim ha dit…
Escolteu CIU,

m’han comentat que els tècnics encarregats en l’elaboració del nou POUM estan avançant en la seva redacció. Que IDS ja ha presentat el projecte amb les variacions corresponents respecte de l’inicial. Fet per CIU en el seu dia?

em comenten que:

– els canvis són mínims en la idea i les edificabilitats que ja havia proposat CIU en el seu dia

– que en [… …] REQUALIFICA una zona rústica en urbana. Que és l’única zona que es requalifica? Això l’hi permet un increment en edificabilitat molt important???

– que en [… …] va presentar unes proves falses (fotos falses i manipulades) perquè el nou POUM l’hi permetés construir una masia en un lloc de la seva propietat on n’hi havia una fa 40 anys??

Si tot això és veritat sembla que si prestés la mateixa atenció als temes de poble com als seus aniríem molt millor tots plegats.

19 / abril / 2008 09:40

Font: Bloc de CiU de Sils, llegit el 6 maig 2008

round-icon-small ICV demana informació modificacions en el projecte de CiU

Sol·licitud d´informació – Instància presentada el 12 d´Abril a l´Ajuntament de Sils.

El grup municipal ICV-EUiA-EPM considerem que en el procés de tramitació del POUM s’ha de garantir la màxima transparència i la màxima informació i participació de la ciutadania de Sils.

El grup municipal ICV-EUiA-EPM de Sils sol•licitem rebre una informació detallada de les modificacions que s’han realitzat del projecte inicial del POUM, aprovat al seu dia per majoria absoluta de CiU.

Segons explicacions de l’alcalde i de l’equip de l’arquitecte Sr Listosellas, hi ha un conjunt de modificacions en la nova proposta del POUM, que modifiquen el projecte inicial.

El nostre grup sol•licita informació de totes les modificacions realitzades sobre el projecte inicial:

1- totes les modificacions degudes a canvis legislatius i normatius, detallant-ne cada una de les normes i el canvi concret corresponent sobre el projecte inicial.

2- totes les modificacions realitzades per acceptació parcial o total de les al•legacions presentades, detallant cada al•legació i el canvi concret corresponent sobre el projecte inicial.

3- totes les modificacions que ha introduït el govern en minoria d’IdS, detallant cada una d’elles i la seva modificació corresponent sobre el projecte inicial.

4- Qualsevol altra modificació que s’hagi realitzat, explicitant la causa o qui l’ha proposat i detallant la modificació concreta sobre el projecte inicial.

Així mateix proposem que aquesta mateixa informació estigui disponible a la WEB municipal perquè qualsevol persona interessada hi pugui accedir.

És evident que aquesta informació que sol•licitem està disponible, des de fa temps, a les mans de l’equip de govern en minoria de IdS.

Volem joc clar i net en la tramitació del POUM, que tots els grups municipals i persones interessades tinguin la mateixa informació.

Font: La Veu de Sils, 13 abril 2008

round-icon-small Llegiu també:

 

Sector Sud 2011

2 02 2011

El Sils metropolità

Els blocs del Sector Sud, construïts durant la bombolla immobiliària. Repassem l’operació urbanística més gran de la història de Sils.

Fotos superiors: gener 2011.

Projecte 2003, posteriorment modificat. Municipi: Sils. Núm. expedient: 2003 / 009274 / G. Pla de millora urbana de la unitat d’actuació del sector Sud. Plànols i textos del registre: octubre 2003, promotor: Stilcon, SA. Arquitecte: Àngel Maria Pomar i Marín (24 març 2003). Font: Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.

Projecte 2004. Font: Text refós de la modificació puntual del pla de millora de la UA del sector sud de Sils, juliol 2004.

Ortofoto procedent del Mapa urbanístic de Catalunya

El Registre de planejament urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d’aquests, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d’acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Més informació:

Nyap 2011

27 01 2011

El judici del Nyap es mou

Diari de Girona, 27 gener 2011:

El jutge manté obert el contenciós per les llicències del polèmic supermercat. L’Ajuntament havia demanat donar per tancat el procés després de la “legalització” de permisos
E.B.

La jutgessa del jutjat contenciós-administratiu número dos de Girona ha decidit continuar amb la tramitació del recurs presentat fa dos anys per deu veïns del carrer Bastiments de Sils en el què posaven en dubte la legalitat urbanística del polèmic supermercat Consum que es va construir a la zona de Can Cabirol, a tocar de les seves cases.

La jutgessa assegura que dóna per desetimada la sol·licitud del consistori de donar per acabat el procediment per desaparició sobrevinguda de l’objecte o satisfacció extraprocessal. I és que l’ajuntament ho havia demanat argumentat que en la junta de govern del 16 de el març del 2009 havia deixat sense efecte les llicències obres donades per construir aquest supermercat i llavors, va legalitzar les obres que s’hi feien segons un estudi detall presentat i un nou projecte bàsic.

Uns arguments però que no han estat suficients per paral·litzar-ho sinó que a més, la jutgessa ha decidit admetre la petició veïnal per ampliar el recurs contenciós-administratiu dels veïns contra l’acord de junta de govern del març i a més, contra un altre acord d’aquesta mateixa junta on es dóna permís per fer un aparcament en el supermercat.

En l’auto del 11 de gener d’aquest 2011, dos anys després que els veïns presentessin el contenciós-adminisrtatiu, la jutgessa dóna per obert el procés judicial i contra la seva decisió, els veïns i l’ajuntament de Sils poden presentar-hi un recurs de súplica.

Cal recordar que els veïns del carrer Bastiments de Sils abans d’anar al contenciós van denunciar en diverses ocasions al consistori que el supermercat que se’ls construïa davant de casa incomplia la normativa referent a habitages amb tolerància comercial i que el 2007, quan es va donar llicència, no es va fer cap estudi d’impacte ambiental ni cap estudi detall sobre la seva construcció.

Ahir, un portaveu dels veïns va explicar que en cap moment han estat en contra del supermercat sinó que “el nostre objectiu és denunciar unes llicències que van autoritzar la construcció d’una nau industrial al mig de Sils, enganxada a un barri residencial” i es va mostrar satisfet que la jutgessa “s’hagi adonat que l’ajuntament volia fer trampa dient que havia anul·lat les llicències, quan només el què ha fet es canviar-les”.

Font: Diari de Girona, 27 /01/2011

~

Fonts solvents informen que el judici del Nyap es mou, al jutjat contenciós-administratiu de Girona. En data 11 de gener de 2011, el jutjat refusa totes les argumentacions aportades en el seu dia per l’Ajuntament en el seu intent d’acabar amb el recurs presentat pels veïns el gener de 2009. Una fita dins d’un llarg camí.


La representació de l’Ajuntament de Sils volia tancar el judici argumentant que els veïns ja estaven satisfets extraprocessalment, considerant que la junta de govern havia substituït les llicències impugnades per unes noves llicències de legalització. Argument que els veïns sense han considerat més aviat còmic.

Recordem que la Junta de govern local ordinària de data 16 de març de 2009 va adoptar l’acord de concedir llicència de legalització de les obres situades als carrers Països Catalans, Bastiments i Av. La Selva. I que les llicències que es deixaven “sense efecte” eren les que van ser denunciades pels veïns i pels grups AMS i ICV-EUiA, a diferents nivells. Els veïns ho van veure com una mena de jugada per a legalitzar les obres del Nyap, a posteriori, seguint la política dels fets consumats.

Registre urbanístic

9 01 2011

Sils al RPUC, Registre de planejament urbanístic de Catalunya. Textos i plànols:

Un exemple: plànol de la Zona Sud (blocs del davant de l’Ajuntament) que formava part d’un projecte elaborat el març de 2003, més tard modificat:

Normatives i plans urbanístics que es poden consultar:

 • o3/03/2000 Modificació Normes subsidiàries : modificació puntual de les normes subsidiàries de Planejament de T-500
 • 21/06/2002 diverses modificacions puntuals de les Normes subsidiàries
 • 18/07/2002 Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en el Pla parcial sector 1 – Mallorquines Est
 • 02/12/2002 modificació de les Normes subsidiàries de planejament núm. 1/2002
 • 03/11/2003 modificació de les Normes subsidiàries núm. 2/2002 al sector industrial can Vilaró
 • 10/03/2004 modificació de les Normes subsidiàries a l’àrea de l’estació/terrenys Renfe (modificació 5/2001)
 • 21/04/2006 modificació de les Normes subsidiàries núm. 1/2003 al sector industrial mas Sabé
 • 04/01/2006 Text refós de la normativa de les Normes subsidiàries – Modificació o Adaptació Pla parcial Vallcanera Park – modificació Pla parcial King Park
 • 27/11/1995 Pla parcial d’ordenació de la urbanització Les Comes
 • 17/11/2009 Pla parcial d’ordenació del sector zona residencial del Golf
 • 26/07/2000 Pla parcial d’ordenació : modificació i ampliació del Pla parcial d’ordenació del polígon industrial T-500
 • 04/10/2002 Pla parcial d’ordenació : modificació del Pla parcial del polígon industrial T-500
 • 04/01/2005 Pla parcial d’ordenació del sector 1, Mallorquines Est
 • 20/10/2008 Modificació del Pla parcial del sector 1 Mallorquines Est
 • 20/03/2009 Pla parcial del sector mas Sabé
 • 10/02/2004 Pla de millora urbana de la unitat d’actuació del sector Sud
 • 11/05/2006 Pla especial per la millora del paisatge urbà
 • 01/10/2004 modificació del Pla de millora urbana de la unitat d’actuació sector Sud

Font: RPUC

~

Llegiu també: Urbanisme a Sils

Creacasa Grup

4 12 2010

Voreres públiques ocupades

Obres abandonades i voreres públiques ocupades, a Sils

¿Què passa amb les voreres públiques ocupades per obres abandonades en el context de la crisi del totxo posterior a la bombolla immobiliària?

CREACASA GRUP 2000 S.L. és l’empresa que -tal com llegim al cartell- ha deixat abandonats, a mig construir, un grup d’habitatges situats al darrera de l’Ajuntament de Sils. L’abandonament afecta greument la vorera pública de dos carrers, pas de vianants inclòs. ¿Quines han estat les actuacions de l’equip de govern de Sils per a solucionar el tema?. Les informacions que ens arriben d’Internet no són gaire engrescadores:

Parador desconegut i embargament:

Jutjat Social de Manresa núm. 1
EDICTE
Segons el que s’ha decidit en les actuacions núm. 71/2010 seguides en aquest Jutjat a instàncies de Jairo Martinez Caler contra Creacasa Grup 2000 S.L, en relació amb Executòries, amb aquest edicte es notifica a Creacasa Grup 2000 S.L, en parador desconegut, la resolució del dia 3-06-2010 dictada en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:

«Part dispositiva. Disposo que s’ha d’executar el títol executiu indicat a l’apartat dels fets contra el/la demandat/ada Creacasa Grup 2000 S.L per una quantitat principal de tretze mil tres-cents setanta-sis EUR amb cinquanta-tres cèntims, més 1.337,65 EUR d’interessos i 1.337,65 EUR de costes, que es fixen provisionalment (art.576 de la LEC i 248 de la LPL), sense perjudici de la liquidació ulterior. A aquest efecte, també decideixo l’embargament…

Font: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Comprar en Creacasa es una desgracia:

Aquest és el títol d’un article del blog Denúncia pública:

http://denunciapublica.wordpress.com/2007/08/24/comprar-en-creacasa-es-una-desgracia/ [lectura efectuada el 22 agost 2010]

Pregunta a l’alcalde:

El regidor Manzano pregunta què passa amb les obres abandonades a l’edifici del darrera de l’Ajuntament, amb voreres ocupades. S’ha actuat…, diu l’alcalde.

Font: Crònica oficiosa del Ple 6 de maig de 2010

~

Sub júdice

28 10 2010

Diverses fonts dignes de crèdit informen que l’alcalde Nogué estaria bloquejant, per segona vegada, les mocions sobre el Nyap que el grup del regidor Miralles ja havia intentat discutir en el ple municipal del dia 2 de setembre.

L’argument que ara estaria de moda és que l’Ajuntament no pot entrar a revisar una qüestió que està sub júdice. S’ignora l’autoria d’aquesta ocurrència. Recordem que la junta de govern local va modificar i canviar les llicències originals del Nyap quan ja feia més de 2 mesos que el tema estava sub júdice i l’edifici ja estava aixecat.

Recordem la cronologia:

– Gener 2009: un grup de veïns i veïnes de Sils interposen un recurs contenciós administratiu contra els acords de la junta de govern que van donar les llicències a favor de les empreses Foncie i Consum.

– Març 2009: la junta de govern local de 16 març va acordar deixar sense efectes les llicències d’obres concedides per la construcció de la nau industrial i concedir llicència d’obres a Foncie SL per a la legalització de les obres.

– Juliol 2010: el grup local d’ICV-EUiA presenta 3 mocions al registre municipal, que havien de ser discutides en el ple de setembre.

– Setembre 2010: les mocions no van ser incloses en l’ordre del dia del ple. El grup ICV, en el seu bloc, ho veu així: NYAP – ALCALDE, NO EREN TRES ESCRITS, EREN TRES MOCIONS. ICV presenta un altre escrit al registre d’entrada municipal, demanant que les 3 mocions siguin incloses en l’ordre del dia del proper ple (novembre), tal i com correspon quan un grup municipal presenta una moció.

– Novembre 2010: ple municipal.

.

217

Contingut de les 3 mocions. Entre altres demandes, els regidors Albert Miralles i Cristina Simó proposaven al ple municipal que l’alcalde Martí Nogué demanés un informe escrit a l’assessor urbanístic extern, l’advocat Narcís Sicart, sobre la legalitat de la segona planta o altell de la nau industrial coneguda com a Nyap de Sils i sobre les raons que van portar als serveis tècnics locals, dirigits per l’arquitecte Salvador Jubany, a informar favorablement sobre aquesta qüestió, malgrat el descarat incompliment de la normativa vigent (d’acord amb el text de les mocions).

El text de les mocions presentades al registre municipal en data 22 de juliol es pot llegir al bloc d’ICV: 1, 2 i 3.
%d bloggers like this: